Главная Блог ... Интересные судебные решения За невиконання працівницею своїх обов`язків до неї вже було застосовано догану. Оскільки після цього вона не вчинила нового проступку у роботодавця не було підстав для її звільнення за систематичне невиконання обов’язків (ВС КЦС №705/539/21 від 02.02.2022 р.) За невиконання працівницею своїх обов`язків до неї...

За невиконання працівницею своїх обов`язків до неї вже було застосовано догану. Оскільки після цього вона не вчинила нового проступку у роботодавця не було підстав для її звільнення за систематичне невиконання обов’язків (ВС КЦС №705/539/21 від 02.02.2022 р.)

Отключить рекламу
- 6731a7a0c75cb12febda2eb3004e8be1.jpg

Цікавий висновок зробив ВС КЦС у цьому рішенні, уточнивши порядок звільнення за п.3 ст.40 КЗпП України (систематичне невиконання обов’язків). Так, не дивлячись на кількість доган, підставою для застосування звільнення є окремий проступок, за який на працівника не було покладено дисциплінарну відповідальність, адже за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення - догана чи звільнення.

Фабула судового акту: Листоноша звернулася до суду з позовом до свого роботодавця - АТ «Укрпошта», в якому просила визнати незаконним та скасувати наказ про звільнення її з посади листоноші 1 класу на підставі п. 3 ст.40 КЗпП України за систематичне невиконання без поважних причин обов'язків, покладених на працівника трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Просила поновити її на посаді.

Своє звільнення вважала незаконним, адже вона належним чином виконувала обов'язки, покладені трудовим договором. Їй - як вона вказувала - не було доведено до відома посадову інструкцію листоноші, а про існування накладеного на неї стягнення у вигляді догани вона дізналася лише із змісту наказу про її звільнення, що позбавило її права на його оскарження. Доводила, що оскільки під`їзди будинків обладнані домофонами, а поштові скриньки в неналежному стані (на всіх зазначена нумерація квартир), а її не забезпечено ключами - то вона з об`єктивних причин не доставляла кореспонденцію.

Проте суди встановили, що з першим наказом про догану вона була ознайомлена під підпис. Потім, у присутності комісії була ознайомлена з посадовою інструкцією листоноші - проте від підпису відмовилась, виклавши заперечення письмово. Згодом, внаслідок скарг мешканців і глави ОСББ, на неї було накладено ще дві догани, із наказом щодо яких ознайомлюватись відмовилася, що підтверджувалося актами фіксації відмови. Згідно з актом - поштові скриньки у будинку тих хто скаржився є, і вони перебувають у нормальному стані, пронумеровані та закриваються. Враховуючи це, суд першої та апеляційної інстанції порушення її трудових прав не встановив - тому у позові відмовив. Листоноша подала касаційну скаргу.

ВС КЦС погодився із вимогами позивача (позов листоноші задовольнив), та визнав звільнення незаконним - пояснюючи наступним:

Згідно з п. 3 ч. 1 ст. 40 КЗпП України трудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного та громадського стягнення.

З передбачених п. 3 ч. 1 ст.40 КЗпП України підстав працівник може бути звільнений лише за проступок на роботі, вчинений після застосування до нього дисциплінарного або громадського стягнення за невиконання без поважних причин обов'язків,покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. У таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або не зняті достроково (ст. 151 КЗпП України).

Статтею 147 КЗпП України передбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

Отже у цій справі: ВС КЦС вказав, що у справах, в яких оспорюється незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, саме роботодавець повинен довести, що застосування таких заходів стягнення відбулося без порушення законодавства про працю. Проте - матеріали справи не містять доказів про те, що у період після останньої догани до звільнення позивач вчинила новий проступок, за який до неї застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення за п. 3 ч. 1 ст.40 КЗпП України.

Оскільки підставою для звільнення позивача з роботи стало систематичне невиконання нею своїх посадових обов'язків, за які її вже було притягнуто до дисциплінарної відповідальності (накладено догану), після чого вона не вчинила нового проступку - у відповідача не було підстав для її звільнення, адже за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення догана чи звільнення.

Аналізуйте судовий акт: Позбавлення премії за невиконання посадової інструкції, із якою працівника не було ознайомлено - безпідставне (ВС КЦС справа № 264/4512/18 від 26.02.2021 р.);

Процедура звільнення з підстав передбачених трудовим контрактом (п.8 ч.1 ст.36 КЗПП) не підпадає під вимоги встановлені для порядку звільнення працівника з ініціативи роботодавця (ВС КЦС справа №552/2581/20 від 21.07.2021 р.);

ВС КЦС висловився стосовно підстав звільнення працівника за ч.3 ст.40 КЗПП - у разі систематичного невиконання працівником без поважних причин обов'язків, якщо раніше застосовувались дисциплінарні заходи (ВС КЦС справа № 761/45743/19 від 15.09.2021 р.);

Позивач як директор товариства не має самостійних повноважень щодо вирішення питання про своє звільнення, тому він повинен повідомити всіх учасників про звільнення та скликати збори у встановленому порядку (ВС КГС 911/719/21 від 19.01.2022 р.).

Постанова

Іменем України

02 лютого 2022 року

м. Київ

справа № 705/539/21

провадження № 61-18737св21

Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду:

головуючого- Червинської М. Є.,

суддів: Зайцева А. Ю. (суддя-доповідач), Коротенка Є. В., Коротуна В. М., Тітова М. Ю.,

учасники справи:

позивач - ОСОБА_1 ,

відповідач - Акціонерне товариство «Укрпошта»,

розглянув у порядку спрощеного позовного провадження без повідомлення учасників цивільну справу за позовом ОСОБА_1 до Акціонерного товариства «Укрпошта» про поновлення на роботі

за касаційною скаргою ОСОБА_1 на рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 30 липня 2021 року у складі судді Єщенко О. І. та постанову Черкаського апеляційного суду від 27 жовтня 2021 року у складі колегії суддів: Нерушак Л. В., Єльцова В. О., Василенко Л. І.,

ВСТАНОВИВ:

1. Описова частина

Короткий зміст позову

У лютому 2021 року ОСОБА_1 звернулася до суду з позовом до Черкаської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта», в якому просила визнати незаконним та скасувати наказ Черкаської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (далі - Черкаська дирекція АТ «Укрпошта») від 21 січня 2021 року № 315-к про звільнення її з посади листоноші 1 класу відділення поштового зв`язку Умань-1 (далі - ВПЗ Умань-1) на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП Україниза систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку; поновити ОСОБА_1 на посаді листоноші 1 класу центрального ВПЗ Умань-1 центру поштового зв`язку № 8 на дільниці № 9.

На обґрунтування позову ОСОБА_1 зазначала, що наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 20 лютого 2020 року № 645-к вона була прийнята на посаду листоноші 1 класу центрального регіонального ВПЗ Умань-1 центру поштового зв`язку № 8, де працювала до 22 січня 2021 року.

Наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 21 січня 2021 року № 315-к її звільнено з посади за систематичне невиконання без поважних причин обов`язків, покладених трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, згідно з пунктом 3 статті 40 КЗпП України.

Своє звільнення позивач вважає незаконним і таким, що порушує її конституційне право на працю, адже вона належним чином виконувала обов`язки, покладені трудовим договором. Їй не було доведено до відома посадову інструкцію листоноші, а про існування накладеного на неї стягнення у вигляді догани згідно з наказом «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 11 вересня 2020 року № 3805-к вона дізналася лише із змісту наказу про її звільнення, що позбавило її права на його оскарження.

Під`їзди мешканців будинків № 51 , 53 , 8/ АДРЕСА_4 обладнані домофонами, а поштові скриньки, які знаходяться в неналежному стані (оскільки не на всіх зазначена нумерація квартир), розміщені всередині під`їздів. Оскільки роботодавець її не забезпечив ключами від під`їздів, то вона з об`єктивних причин не завжди може потрапити до під`їздів зазначених будинків, та, у свою чергу, доставити кореспонденцію. Крім того, до поштових установок в цих під`їздах, де знаходяться скриньки, потрібен окремий ключ, якого у неї не було, що унеможливило її доступ до них. Вона неодноразово повідомляла про ці факти своєму безпосередньому начальнику, але всі її звернення залишались без реагування.

Вже після притягнення її до дисциплінарної відповідальності та консультацій з юристом вона почала фіксувати неможливість виконувати свої трудові обов`язки в службових записках на ім`я свого начальника.

З огляду на недоведення до її відома посадової інструкції та наявність об`єктивних поважних причин, через які вона не могла належним чином

виконувати свої трудові обов`язки, вважає своє звільнення незаконним.

Ураховуючи наведене, позивач просила позов задовольнити.

Уманський міськрайонний суд Черкаської області ухвалою від 17 березня 2021 року замінив неналежного відповідача у справі, а саме Черкаську дирекцію АТ «Укрпошта» на належного - АТ «Укрпошта».

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

Уманський міськрайонний суд Черкаської області рішенням від 30 липня 2021 року в задоволенні позову відмовив.

Рішення суду першої інстанції мотивоване недоведеністю та необґрунтованістю заявлених вимог.

Короткий зміст рішення апеляційного суду

Черкаський апеляційний суд постановою від 27 жовтня 2021 року рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 30 липня 2021 року залишив без змін.

Постанова апеляційного суду мотивована тим, що звільнення позивача проведено з дотриманням трудового законодавства України. Накази про оголошення доган ОСОБА_1 не оскаржує, вони є чинними та не втратили юридичної сили на день її звільнення.

Короткий зміст вимог касаційної скарги та відзиву на неї, їх узагальнені аргументи

У касаційній скарзі, поданій до Верховного Суду 16 листопада 2021 року, ОСОБА_1 просить скасувати рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 30 липня 2021 року і постанову Черкаського апеляційного суду від 27 жовтня 2021 року та ухвалити нове рішення, яким позов задовольнити.

Як на підставу касаційного оскарження судових рішень заявник посилається на те, що суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновків щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладених у постанові Великої Палати Верховного Суду від 29 травня 2019 року у справі № 452/970/17 та постановах Верховного Суду від 19 грудня 2018 року у справі № 700/63/18, від 03 квітня 2019 року у справі № 520/3689/16, від 25 червня 2018 року у справі № 714/395/17, від 27 травня 2020 року у справі № 461/5108/17.

На обґрунтування касаційної скарги заявник зазначає, що суди не досліджували можливість виконання нею своїх службових обов`язків за відсутності ключів від під`їздів будинку та поштових скриньок, адже відповідач не забезпечив її ними, тому вона з об`єктивних причин не завжди могла потрапити до під`їздів будинків та доставити кореспонденцію.

Суди порушили правила оцінки доказів та надали перевагу поясненням відповідача, а її службові записки не досліджували, матеріали справи не містять звернень мешканців будинку про неналежну доставку кореспонденції.

Для звільнення працівника за пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП Українинеобхідна наявність факту не першого, а повторного (тобто вдруге чи більше разів) здійснення працівником винного невиконання чи неналежного виконання обов`язків після того, як до нього уже застосовувалися заходи дисциплінарного чи громадського стягнення за вчинення таких дій раніше.

Однак оскаржувані рішення будь-яких висновків про її вину у порушенні трудових обов`язків не містять.

Про існування стягнення у вигляді догани, накладеного на позивача наказом від 11 вересня 2020 року № 3805-к, позивач дізналася зі змісту наказу про її звільнення, що позбавило її права цей наказ оскаржити.

Крім цього, наказом від 16 березня 2020 року № 969-к на позивача накладено дисциплінарне стягнення у вигляді догани за неналежне виконання посадової інструкції листоноші, а 18 травня 2020 року складено акт та пояснювальна записка про відмову від його підписання. Тобто першу догану за неналежне виконання посадової інструкції листоноші накладено до того, як позивача ознайомлено з посадовою інструкцією.

Підставою доган від 11 вересня та від 24 грудня 2020 року стали нібито скарги мешканців будинку АДРЕСА_2 , однак чи були такі скарги в наявності не зрозуміло, адже відповідач їх суду не надав, тому суди їх не досліджували. Хоча висновок стосовно їх обґрунтованості покладено в основу процесуальних рішень судів попередніх інстанцій, чим допущено порушення норм процесуального права в частині недотримання вимог закону щодо повноти та всебічності дослідження всіх обставин справи у їх сукупності, що ставить під сумнів законність і обґрунтованість таких судових рішень.

09 грудня 2021 року до Верховного Суду надійшов відзив АТ «Укрпошта» на касаційну скаргу, який мотивований законністю і обґрунтованістю рішень судів, адже позивач систематично не виконували свої трудові обов`язки, за що була і звільнена. Позивач не надала доказів на підтвердження того, що накази про її притягнення до дисциплінарної відповідальності, які стали підставою для її звільнення, винесені з порушення вимог трудового законодавства України.

Рух справи в суді касаційної інстанції

Ухвалою Верховного Суду від 22 листопада 2021 року відкрито касаційне провадження у справі та витребувано її матеріали із суду першої інстанції.

06 грудня 2021 року справа надійшла до Верховного Суду.

Ухвалою Верховного Суду від 25 січня 2022 року справу призначено до судового розгляду.

Фактичні обставини справи, встановлені судом першої інстанції

На підставі наказів Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 11 грудня 2019 року № 3473 «Про впровадження нової моделі управління мережею відділень поштового зв`язку філій AT «Укрпошта» і від 26 грудня 2019 року № 3559 «Про проведення реорганізації центру поштового зв`язку № 8 Черкаської дирекції AT «Укрпошта» проведено з 01 квітня 2020 року реорганізацію Центральних відділень поштового зв`язку Черкаської дирекції, в тому числі Умань-1, шляхом переведення їх у відділення поштового зв`язку.

Наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 20 лютого 2020 року № 645-к ОСОБА_1 прийнята на роботу листоношею 1 класу центрального ВПЗ Умань-1 центру поштового зв`язку № 8.

На підставі службової записки територіального менеджера штату розвитку мережі ОСОБА_2 від 12 березня 2020 року, доповідної записки заступника начальника Ц центрального ВПЗ Умань-1 Каша І. А. від 12 березня 2020 року, акта фіксації відмови від надання пояснень від 12 березня 2020 року Черкаська дирекція AT «Укрпошта» видала наказ від 16 березня 2020 року № 969-к «Про накладення дисциплінарного стягнення», яким оголошено догану листоноші 1 класу ОСОБА_1 , про що вона була ознайомлена під підпис 17 березня 2020 року.

Згідно з актом від 18 травня 2020 року листоноша ВПЗ Умань-1 ОСОБА_1 у присутності комісії була ознайомлена з посадовою інструкцією листоноші відділення поштового зв`язку, яка затверджена наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 07 травня 2019 року № 998. Від підпису про ознайомлення з посадовою інструкцією ОСОБА_1 відмовилась.

У пояснювальній записці від 18 травня 2020 року ОСОБА_1 повідомила начальника ВЗП Умань-1, що відмовляється підписувати посадову інструкцію

листоноші з низки причин, які зазначила у змісті цієї записки.

13 серпня 2020 року до начальника ВЗП Умань-1 звернувся ОСОБА_3 , який проживає у квартирі АДРЕСА_5 , із заявою, в якій повідомив, що листоноша, яка обслуговує будинок, в якому він проживає, не приносить квитанції за оплату електроенергії, на зауваження не реагує, грубить. Просив вжити відповідних заходів до цього працівника.

У пояснювальній записці від 19 серпня 2020 року ОСОБА_1 зазначила, що рахунки за електроенергію вона доставляє вчасно та залишає їх на поштових ящиках, хоча доставка таких рахунків не входить до обов`язків листоноші, тобто ця робота не оплачується. Для доставки рахунків у поштові скриньки абонентів їй бракує робочого часу (а. с. 117).

Наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 11 вересня 2020 року № 3805-к «Про накладення дисциплінарного стягнення ОСОБА_1 за неналежне виконання пункту 2.1.1 посадової інструкції листоноші 1 класу ВПЗ Умань-1 Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» оголошено догану. Від ознайомлення з наказом ОСОБА_1 відмовилася, що підтверджується актом фіксації відмови від 15 вересня 2020 року.

17 грудня 2020 року до начальника ВЗП Умань-1 звернувся голова правління ОСББ «Кредо-2016» із заявою, в якій просив взяти до уваги та зобов`язати листоношу розкладати квитанції з оплати за електроенергію в поштові скриньки кожного мешканця, а не класти їх пачкою на підвіконня, що відбувається систематично. Листоноша ОСОБА_1 на зауваження не реагує.

Від ознайомлення з указаним зверненням та надання письмових пояснень щодо ситуації, яка склалася, ОСОБА_1 відмовилася, що підтверджується актом фіксації відмови від 18 грудня 2020 року.

Згідно з актом від 18 грудня 2020 року поштові скриньки у будинку АДРЕСА_2 є, вони перебувають у нормальному стані, пронумеровані та закриваються.

Наказом Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 24 грудня 2020 року № 5907-7 про накладення дисциплінарного стягнення ОСОБА_1 оголошено догану за неналежне виконання пункту 2.1.1 посадової інструкції листоноші 1 класу ВПЗ Умань-1 Черкаської дирекції АТ «Укрпошта».

Службовою запискою начальника ВПЗ Умань-1 від 05 січня 2021 року повідомлено директора Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» щодо систематичних порушень та невиконання прямих посадових обов`язків листоношою ОСОБА_1 . Начальник ВПЗ Умань-1 просив звільнити із займаної посади листоношу 1 класу ВПЗ Умань-1 ОСОБА_1 на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України, за систематичне невиконання посадових обов`язків.

Наказом (розпорядженням) Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 21 січня 2021 року № 315-к «Про припинення трудового договору» ОСОБА_1 звільнено з ВПЗ Умань-1 з посади листоноши 1 класу за пунктом 3 статті 40 КЗпП України, за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Підстава звільнення: службова записка начальника ВПЗ Умань-1 ОСОБА_4 від 05 січня 2021 року, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 16 березня 2020 року № 969-к, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 11 вересня 2020 року № 3805-к, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 24 грудня 2020 року № 5907-к, протокол первинної профспілкової організації ЦПЗ № 8 м. Умань від 15 січня 2021 року № 4.

2. Мотивувальна частина

Позиція Верховного Суду

Частиною другою статті 389 ЦПК Українипередбачено, що підставами касаційного оскарження судових рішень, зазначених у пункті 1 частини першої цієї статті, є неправильне застосування судом норм матеріального права чи порушення норм процесуального права виключно у таких випадках: 1) якщо суд апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні застосував норму права без урахування висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду, крім випадку наявності постанови Верховного Суду про відступлення від такого висновку; 2) якщо скаржник вмотивовано обґрунтував необхідність відступлення від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного у постанові Верховного Суду та застосованого судом апеляційної інстанції в оскаржуваному судовому рішенні; 3) якщо відсутній висновок Верховного Суду щодо питання застосування норми права у подібних правовідносинах; 4) якщо судове рішення оскаржується з підстав, передбачених частинами першою, третьою статті 411 цього Кодексу.

Згідно з частиною першою статті 400 ЦПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, перевіряє правильність застосування судом першої або апеляційної інстанції норм матеріального чи процесуального права і не може встановлювати або (та) вважати доведеними обставини, що не були встановлені в рішенні чи відкинуті ним, вирішувати питання про достовірність або недостовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими.

Верховний Суд, перевіривши правильність застосування судами норм права в межах касаційної скарги, дійшов висновку, що касаційна скарга

підлягає задоволенню з огляду на таке.

Мотиви і доводи Верховного Суду та застосовані норми права

Відповідно до статті 43 Конституції Україникожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення. Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом.

Статтею 21 КЗпП Українипередбачено, що трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов`язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов`язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

Згідно з пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП Українитрудовий договір, укладений на невизначений строк, а також строковий договір до закінчення строку його чинності, можуть бути розірвані власником або уповноваженим ним органом лише у випадку систематичного невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку, якщо до працівника раніше застосовувалися заходи дисциплінарного та громадського стягнення.

З передбачених пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП Українипідстав працівник може бути звільнений лише за проступок на роботі, вчинений після застосування до нього дисциплінарного або громадського стягнення за невиконання без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. У таких випадках враховуються ті заходи дисциплінарного стягнення, які встановлені чинним законодавством і не втратили юридичної сили за давністю або не зняті достроково (стаття 151 КЗпП України).

Статтею 147 КЗпП Українипередбачено, що за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один з таких заходів стягнення: догана, звільнення. Законодавством, статутами і положеннями про дисципліну можуть бути передбачені для окремих категорій працівників й інші дисциплінарні стягнення.

У справах, в яких оспорюється незаконне притягнення до дисциплінарної відповідальності та звільнення, саме роботодавець повинен довести, що застосування таких заходів стягнення відбулося без порушення законодавства про працю.

Суди встановили, що наказом (розпорядженням) Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» від 21 січня 2021 року № 315-к «Про припинення трудового договору» ОСОБА_1 звільнено з ВПЗ Умань-1 з посади листоноши 1 класу за пунктом 3 статті 40 КЗпП України, за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку. Підстава звільнення: службова записка начальника ВПЗ Умань-1 ОСОБА_4 від 05 січня 2021 року, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 16 березня 2020 року № 969-к, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 11 вересня 2020 року № 3805-к, копія наказу «Про накладення дисциплінарного стягнення» від 24 грудня 2020 року № 5907-к, протокол первинної профспілкової організації ЦПЗ № 8 м. Умань від 15 січня 2021 року № 4.

Службовою запискою начальника ВПЗ Умань-1 від 05 січня 2021 року повідомлено директора Черкаської дирекції АТ «Укрпошта» щодо систематичних порушень та невиконання прямих посадових обов`язків листоношою ОСОБА_1 . Начальник ВПЗ Умань-1 просив звільнити із займаної посади листоношу 1 класу ВПЗ Умань-1 ОСОБА_1 на підставі пункту 3 частини першої статті 40 КЗпП України, за систематичне невиконання посадових обов`язків.

Матеріали справи не містять доказів про те, що у період з 24 грудня 2020 року до 22 січня 2021 року позивач вчинила новий проступок, за який до неї застосовано дисциплінарне стягнення у вигляді звільнення за пунктом 3 частини першої статті 40 КЗпП України.

Оскільки підставою для звільнення позивача з роботи 21 січня 2021 року стало систематичне невиконання нею своїх посадових обов`язків, за які її вже було притягнуто до дисциплінарної відповідальності, зокрема, 16 березня, 11 вересня та 24 грудня 2020 року, після чого вона не вчинила нового проступку у відповідача не було підстав для її звільнення, адже за порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із заходів стягнення догана чи звільнення.

Ухвалюючи рішення суди на вказане уваги не звернули, дійшовши помилкових висновків про дотримання відповідачем норм трудового законодавства при звільненні позивача з роботи.

З огляду на викладене Верховний Суд приймає аргументи касаційної скарги про неправильне застосування судами норм матеріального права при вирішенні спірних правовідносин.

Частинами першою, третьою статті 412 ЦПК Україниустановлено, що підставами для скасування судових рішень повністю або частково й ухвалення нового рішення у відповідній частині або зміни рішення є неправильне застосування норм матеріального права або порушення норм процесуального права.

Вирішуючи спір, суди неправильно визначилися з характером спірних правовідносин та нормами матеріального права, які підлягають застосуванню, що призвело до неправильного вирішення справи, ухвалення незаконних рішень, що відповідно до статті 412 ЦПК Україниє підставою для їх скасування та ухвалення нового рішення про задоволення позову.

Керуючись статтями 400, 412, 416 ЦПК України, Верховний Суд у складі колегії суддів Другої судової палати Касаційного цивільного суду

ПОСТАНОВИВ:

Касаційну скаргу ОСОБА_1 задовольнити.

Рішення Уманського міськрайонного суду Черкаської області від 30 липня 2021 року та постанову Черкаського апеляційного суду від 27 жовтня 2021 року скасувати, ухвалити нове рішення.

Позовні вимоги ОСОБА_1 задовольнити.

Визнати незаконним та скасувати наказ Черкаської дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» від 21 січня 2021 року № 315-к про звільнення ОСОБА_1 з посади листоноші 1 класу відділення поштового зв`язку Умань-1 на підставі пункту 3 статті 40 КЗпП України, за систематичне невиконання працівником без поважних причин обов`язків, покладених на нього трудовим договором або правилами внутрішнього трудового розпорядку.

Поновити ОСОБА_1 на посаді листоноші 1 класу центрального відділення поштового зв`язку Умань-1 центру поштового зв`язку № 8 на дільниці № 9.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий М. Є. Червинська

Судді А. Ю. Зайцев

Є. В. Коротенко

В. М. Коротун

М. Ю. Тітов

 • 786

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 786

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные судебные решения

  Смотреть все судебные решения
  Смотреть все судебные решения
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст