Стаття 43.

Про страхування (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
Добавить в избраное

Ліквідація, реорганізація та санація страховика

Уповноважений орган має право призначити проведення примусової санації страховика-резидента у разі:

{Абзац перший частини першої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

невиконання ним зобов’язань перед страхувальниками протягом трьох місяців;

недосягнення ним визначеного законом розміру статутного капіталу;

настання інших випадків, визначених чинним законодавством України.

Примусова санація передбачає:

проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності страховика-резидента, в тому числі обов’язкової аудиторської перевірки;

{Абзац другий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

визначення Уповноваженим органом управляючої особи, без згоди якої не може здійснюватися фінансове, господарське і кадрове управління страховиком-резидентом;

{Абзац третій частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

встановлення заборони на вільне користування майном страховика-резидента та прийняття страхових зобов’язань без дозволу Уповноваженого органу;

{Абзац четвертий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

встановлення обов’язкового для виконання графіка здійснення розрахунків із страхувальниками;

прийняття рішення про ліквідацію або реорганізацію страховика-резидента. Ліквідація страховика-резидента здійснюється в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

{Абзац шостий частини другої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

Реорганізація страховика-резидента за рішенням Уповноваженого органу передбачає:

{Абзац перший частини третьої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

реорганізацію у страхового посередника відповідно до нормативних актів, що регулюють діяльність страхових посередників;

об’єднання кількох страховиків-резидентів із визначенням порядку передачі страхових зобов’язань за умови погодження на це власників страховиків-резидентів;

{Абзац третій частини третьої статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

залучення до числа учасників страховика-резидента інших страховиків (у тому числі страховиків-нерезидентів) за умови проведення ними всіх розрахунків за зобов’язаннями та боргами страховика, строк сплати яких уже настав.

{Абзац четвертий частини третьої статті 43 в редакції Закону № 2774-IV від 07.07.2005 }

При ліквідації страховика у разі, коли учасники страховика прийняли таке рішення і страховик не має зобов’язань перед страхувальниками, Уповноважений орган приймає рішення про виключення страховика з Єдиного державного реєстру страховиків (перестраховиків).

Ліквідація страховика-резидента, що має зобов’язання перед страхувальниками, у разі визнання його банкрутом здійснюється у порядку, визначеному законом.

{Частина п’ята статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

При ліквідації платоспроможного страховика вимоги страхувальників за договорами страхування відносяться до вимог першої черги.

{Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом № 675-VI від 17.12.2008 }

Виключення страховика з державного реєстру суб’єктів підприємницької діяльності органами державної влади і органами місцевого самоврядування у зв’язку з його ліквідацією або реорганізацією здійснюється тільки після внесення відповідних змін у Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків).

Реорганізація страховика-резидента (злиття, приєднання, поділ, виділення, перетворення) проводиться у порядку, визначеному чинним законодавством України, з урахуванням особливостей по забезпеченню правонаступництва щодо укладання договорів страхування, встановлених Уповноваженим органом.

{Частина статті 43 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

Вимоги страхувальників, застрахованих осіб, вигодонабувачів та кредиторів задовольняються за рахунок активів філії страховика-нерезидента, в разі їх недостатності - гарантійного депозиту, а в разі недостатності активів філії страховика-нерезидента та її гарантійного депозиту - за рахунок страховика-нерезидента, який створив таку філію.

{Статтю 43 доповнено частиною згідно із Законом № 2774-IV від 07.07.2005 }

Предыдущая

168/171

Следующая
Добавить в избраное
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст