00.00.0000
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Стаття 19. обов'язки Державної прикордонної служби України

На Державну прикордонну службу України відповідно до визначених законом завдань покладаються:

1) припинення будь-яких спроб незаконної зміни проходження лінії державного кордону України;

2) припинення у взаємодії з відповідними правоохоронними органами збройних конфліктів та інших провокацій на державному кордоні України;

3) участь у взаємодії із Збройними Силами України та іншими військовими формуваннями у відбитті вторгнення або нападу на територію України збройних сил іншої держави або групи держав;

4) участь у виконанні заходів територіальної оборони, а також заходів, спрямованих на додержання правового режиму воєнного і надзвичайного стану;

5) організація запобігання кримінальним та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України, їх виявлення та припинення, здійснення провадження у справах про адміністративні правопорушення згідно із законами; { Пункт 5 статті 19 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 ) від 13.04.2012 }

6) здійснення прикордонного контролю і пропуску в установленому порядку осіб, транспортних засобів, вантажів в разі наявності належно оформлених документів після проходження ними митного та за потреби інших видів контролю, а також реєстрація іноземців та осіб без громадянства, які в установленому порядку прибувають в Україну, та їх паспортних документів у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду, а також здійснення фіксації біометричних даних іноземців та осіб без громадянства під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

{ Пункт 6 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1710-VI ( 1710-17 ) від 05.11.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 - зміна набирає чинності з початком функціонування національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства - див. пункт 1 розділу II Закону N 5453-VI від 16.10.2012; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }

7) участь в укладанні міжнародних договорів України з прикордонних питань та з питань взаємних поїздок громадян, а також забезпечення їх виконання;

8) запобігання та недопущення перетинання державного кордону України особами, яким згідно із законодавством не дозволяється в'їзд в Україну або яких тимчасово обмежено у праві виїзду з України, у тому числі згідно з дорученнями правоохоронних органів, постановами державного виконавця; розшук у пунктах пропуску через державний кордон та у контрольних пунктах в’їзду - виїзду осіб, які переховуються від органів досудового розслідування та суду, ухиляються від відбуття кримінальних покарань; виконання в установленому порядку інших доручень правоохоронних органів ( z1091-17 );

{ Пункт 8 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 1710-VI ( 1710-17 ) від 05.11.2009, N 245-VII ( 245-18 ) від 16.05.2013, N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014, N 2234-VIII ( 2234-19 ) від 07.12.2017 }

9) виявлення причин та умов, що призводять до порушень законодавства про державний кордон України, вжиття в межах своєї компетенції заходів щодо їх усунення;

10) здійснення розвідувальної, інформаційно-аналітичної та оперативно-розшукової діяльності, а також здійснення контррозвідувальних заходів в інтересах забезпечення захисту державного кордону України;

11) контроль за дотриманням прикордонного режиму;

12) прийняття заяв про визнання осіб біженцями або особами, які потребують додаткового захисту, у порядку, визначеному Законом України "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту" ( 3671-17 );

{ Пункт 12 статті 19 в редакції Закону N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012 }

13) встановлення за погодженням з органами доходів і зборів та керівниками відповідних підприємств, на території яких розміщено пункти пропуску через державний кордон режиму у пунктах пропуску через державний кордон України, контроль за його додержанням ( z1117-11 );

{ Пункт 13 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1710-VI ( 1710-17 ) від 05.11.2009 }

13-1) встановлення режимних правил у контрольних пунктах в’їзду - виїзду;

{ Статтю 19 доповнено пунктом 13-1 згідно із Законом N 1207-VII ( 1207-18 ) від 15.04.2014 }

14) контроль за дотриманням невійськовими суднами та військовими кораблями встановленого порядку плавання і перебування в територіальному морі та внутрішніх водах України;

15) прийняття в установленому порядку рішень про примусове повернення в країну походження або третю країну іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення;

{ Пункт 15 статті 19 в редакції Закону N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }

15-1) прийняття в установленому порядку рішень про розміщення іноземців та осіб без громадянства, затриманих у межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України, у пунктах тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно перебувають на території України, з подальшим повідомленням протягом 24 годин прокурора;

{ Статтю 19 доповнено пунктом 15-1 згідно із Законом N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }

15-2) виконання рішень адміністративного суду про примусове видворення іноземців та осіб без громадянства, затриманих в межах контрольованих прикордонних районів під час спроби або після незаконного перетинання державного кордону України;

{ Статтю 19 доповнено пунктом 15-2 згідно із Законом N 5453-VI ( 5453-17 ) від 16.10.2012 }

16) здійснення самостійно або у взаємодії з органами Національної поліції і органами Служби безпеки України в межах контрольованих прикордонних районів контролю за дотриманням іноземцями та особами без громадянства, а також біженцями, особами, які потребують додаткового захисту, та особами, яким надано притулок в Україні, установлених правил перебування на її території;

{ Пункт 16 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N 5290-VI ( 5290-17 ) від 18.09.2012, N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

17) охорона, конвоювання та тримання затриманих осіб і плавзасобів до моменту їх передачі органам прикордонної охорони або іншим уповноваженим органам суміжної держави, іншим правоохоронним органам України або суду;

18) виконання відповідно до законодавства системи особливих заходів щодо захисту військовослужбовців та працівників Державної прикордонної служби України від зазіхань на життя, здоров'я, честь, майно у зв'язку з їх службовою діяльністю, а також їхніх близьких родичів ( z0637-04 );

19) протидія і запобігання корупційним діянням та злочинам у сфері службової діяльності особового складу Державної прикордонної служби України;

20) участь у межах своєї компетенції у взаємодії з органами Служби безпеки України, органами Національної поліції та іншими правоохоронними органами у боротьбі з тероризмом і виконанні інших покладених на них завдань;

{ Пункт 20 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 901-VIII ( 901-19 ) від 23.12.2015 }

21) прикордонно-представницька робота та участь прикордонних представників у роботі спільних міжнародних комісій з розгляду прикордонних спорів, інцидентів, конфліктів;

22) здійснення самостійно або разом із спеціально уповноваженими на те органами виконавчої влади і посадовими особами контролю у районах несення служби за збереженням природних ресурсів і підводної культурної та археологічної спадщини, додержанням правил промислової та іншої діяльності, охороною довкілля; { Пункт 22 статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2947-VI ( 2947-17 ) від 13.01.2011 }

23) інформування відповідних державних органів та громадян про аварії, пожежі, катастрофи, стихійне лихо та інші надзвичайні події на державному кордоні України, у прикордонній смузі та в контрольованих прикордонних районах;

23-1) надання за запитами виконавчої дирекції Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття або центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, відомостей, що зберігаються в інформаційних системах, у тому числі банках даних, стосовно осіб, які в період одержання допомоги по безробіттю перетинали державний кордон України або перебували за межами України ( 600-2009-п );

{ Статтю 19 доповнено пунктом 23-1 згідно із Законом N 884-VI ( 884-17 ) від 15.01.2009; із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

24) охорона закордонних дипломатичних установ України;

24-1) охорона підводної культурної та археологічної спадщини; { Статтю 19 доповнено пунктом 24-1 згідно із Законом N 2947-VI ( 2947-17 ) від 13.01.2011 }

25) участь у межах своєї компетенції у забезпеченні державної охорони місць постійного і тимчасового перебування Президента України та посадових осіб, визначених у Законі України "Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб" ( 160/98-ВР );

26) взаємодія під час охорони державного кордону України з відповідними органами іноземних держав у порядку, який установлюється міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

27) забезпечення зберігання документів демаркації державного кордону України в установленому законодавством України порядку; { Статтю 19 доповнено пунктом 27 згідно із Законом N 289-VI ( 289-17 ) від 20.05.2008 }

28) забезпечення затриманим особам з моменту їх затримання права захищати себе особисто або користуватися правовою допомогою захисника; { Статтю 19 доповнено пунктом 28 згідно із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }

29) інформування в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, Центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги про кожний випадок затримання осіб згідно з дорученням правоохоронних органів України та адміністративного затримання осіб, крім випадків, якщо особа захищає себе особисто чи запросила захисника. { Статтю 19 доповнено пунктом 29 згідно із Законом N 3460-VI ( 3460-17 ) від 02.06.2011 }

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: