Стаття 7. Підготовка та подання заявки

Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 321

  Просмотров

 • 321

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Заявник, який має намір отримати державну підтримку для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями, передбачену цим Законом, готує та подає до уповноваженого органу заявку, яка включає документи, що підтверджують відповідність заявника вимогам частин третьої і четвертої цієї статті, техніко-економічне обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями (з обов’язковим зазначенням соціального ефекту від його реалізації) та проект спеціального інвестиційного договору, примірна форма якого визначається уповноваженим органом.

  {Абзац перший частини першої статті 7 в редакції Закону № 3311-IX від 09.08.2023 }

  У разі якщо заявник здійснив значні інвестиції в об’єкт інвестування відповідно до пункту 4 частини першої статті 5 цього Закону, разом із заявкою подається аудиторський звіт та відповідні документи (копії актів виконаних робіт, платіжних доручень про здійснення фінансування або інші документи, що підтверджують обсяг здійснених значних інвестицій в об’єкт інвестування) для підтвердження обсягу здійснених ним значних інвестицій в об’єкт інвестування.

  {Частину першу статті 7 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 3311-IX від 09.08.2023 }

  Необґрунтоване вимагання від заявника надання інших документів забороняється.

  Вимоги до техніко-економічного обґрунтування інвестиційного проекту із значними інвестиціями встановлюються Кабінетом Міністрів України.

  2. Уповноважена установа за зверненням заявника надає йому організаційну та інформаційно-консультативну допомогу з питань підготовки документів, передбачених частиною першою цієї статті, та їх подання до уповноваженого органу.

  3. Заявник повинен відповідати визначеним Кабінетом Міністрів України вимогам щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

  4. Не можуть бути заявниками:

  1) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, інші державні господарські організації, державні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або іншому господарському товариству, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі;

  2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать територіальній громаді;

  3) неприбуткові підприємства, установи та організації;

  4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито на порушення вимог Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";

  5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Кабінетом Міністрів України до офшорних зон, або юридичні особи, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) прямо або опосередковано належать юридичним особам, зареєстрованим у таких державах (територіях);

  6) юридичні особи, бенефіціарні власники акцій (часток) яких є резидентами держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, чи держава, визнана Верховною Радою України державою-агресором. Це положення не застосовується до юридичних осіб, акції яких допущені до торгів на іноземних фондових біржах згідно з переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України (крім юридичних осіб, які є резидентами держави-агресора);

  7) юридичні особи, зареєстровані у державі, визнаній Верховною Радою України державою-агресором;

  8) юридичні особи, зареєстровані згідно із законодавством держав, включених Групою з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FAТF) до списку держав, що не співпрацюють у сфері протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, а також юридичні особи, 10 і більше відсотків статутного капіталу яких прямо або опосередковано належать таким особам;

  9) юридичні особи, щодо яких застосовано спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до законодавства України чи міжнародного права, а також пов’язані з ними особи;

  10) юридичні особи, щодо яких відкрито провадження у справах про банкрутство або які визнані банкрутами;

  11) юридичні особи, які перебувають у процесі ліквідації або реорганізації;

  12) юридичні особи, які на дату подання заявки мають заборгованість із сплати загальнодержавних та/або місцевих податків, зборів та/або інших обов’язкових платежів на суму понад еквівалент 10 мінімальних заробітних плат на 1 січня відповідного року.

  5. Якщо заявник представлений кількома юридичними особами, обмеження, передбачені частиною четвертою цієї статті, застосовуються до кожної з таких юридичних осіб.

  6. Відповідальність за повноту та достовірність інформації, що надається заявником, несе заявник.

  Заявник може визначити інформацію та документи у складі заявки такими, що містять конфіденційну інформацію, комерційну таємницю, крім відомостей, що мають бути внесені до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями після підписання спеціального інвестиційного договору, про що зазначається в заявці відповідно до частини першої цієї статті.

  {Частину шосту статті 7 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 3311-IX від 09.08.2023 }

  Предыдущая

  7/19

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст