Главная Сервисы для юристов ... Законы Про альтернативні джерела енергії Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціон...

Стаття 9-2. Надбавка до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва

Про альтернативні джерела енергії (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 505

  Просмотров

 • 505

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 9 - 2 в редакції Закону № 2712-VIII від 25.04.2019 }

  Для введених в експлуатацію з 1 липня 2015 року по 31 грудня 2024 року об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни встановлюється надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва.

  {Частина перша статті 9 - 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019 }

  Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва є фіксованою у визначених цим Законом відсотках доплатою до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни, пропорційною до рівня використання суб’єктом господарювання на відповідному об’єкті електроенергетики обладнання українського виробництва.

  Розмір надбавки до "зеленого" тарифу, %

  Рівень використання обладнання українського виробництва, %

  5

  30 та більше, але менше 50

  10

  50 та більше, але менше 70

  20

  70 та більше

  {Частина друга статті 9 - 2 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2712-VIII від 25.04.2019 , № 810-IX від 21.07.2020 }

  При цьому максимальний розмір надбавки за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), до аукціонної ціни при досягненні шести років експлуатації відповідного об’єкта електроенергетики повинен становити не більше 10 відсотків. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлює відповідну надбавку у визначений цією статтею строк.

  {Статтю 9 - 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 810-IX від 21.07.2020 }

  Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за "зеленим" тарифом, встановлюється у грошовому виразі Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на кожну дату перерахунку фіксованого мінімального розміру "зеленого" тарифу.

  {Частина статті 9 - 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019 }

  Надбавка за дотримання рівня використання обладнання українського виробництва, встановлена відповідно до цієї статті для відповідного об’єкта електроенергетики, що здійснює відпуск електричної енергії за аукціонною ціною, нараховується у грошовому виразі гарантованим покупцем щомісяця під час розрахунку розміру вартості послуги із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії.

  {Статтю 9 - 2 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023 }

  Порядок визначення рівня використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), та встановлення відповідної надбавки до "зеленого" тарифу, аукціонної ціни затверджується Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.

  {Частина статті 9 - 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2712-VIII від 25.04.2019 }

  Відповідність рівня використання обладнання українського виробництва вимогам, встановленим цим Законом, визначається Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, на підставі поданого суб’єктом господарювання розрахунку та підтвердних документів.

  Рівень використання обладнання українського виробництва на об’єктах електроенергетики, у тому числі на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), визначається як сума відповідних питомих відсоткових показників елементів обладнання. У разі наявності декількох однакових елементів обладнання на відповідному об’єкті електроенергетики (черзі/пусковому комплексі) питомий відсотковий показник такого елемента обладнання приймається до розрахунку рівня використання обладнання українського виробництва лише за умови українського походження кожного з таких однакових елементів. Питомі відсоткові показники елементів обладнання становлять:

  а) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії вітру:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Лопаті

  30

  Башта

  30

  Гондола

  20

  Головна рама

  20

  Разом по об’єкту

  100;

  б) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Фотоелектричні модулі

  40

  Металоконструкції пiд фотоелектричні модулі

  15

  Комплектна трансформаторна пiдстанцiя КТПБ-iнверторна

  15

  Установки зберігання енергії

  15

  Трекерні системи

  15

  Разом по об’єкту

  100;

  {Пункт "б" частини восьмої статті 9 - 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023 }

  в) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біомаси:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Котел

  25

  Турбогенератор

  25

  Мережеві насоси/водопідігрівачі

  10

  Система подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива)

  10

  Обладнання для фiльтрування або очищення газiв

  15

  Система водопідготовки

  5

  Градирні/конденсатори пари

  5

  Станції очистки господарсько-побутових стічних вод, дощових та виробничих вод, шнекові дегідратори осаду та аналогічне устаткування

  5

  Разом по об’єкту

  100;

  г) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Металоконструкції/залізобетонні/сталеві конструкції, з яких побудований генератор газу (газгольдер/реактор анаеробного зброджування/газифікатор і т.п.)

  35

  Міксери підготовки та подачі біомаси і двигуни до них

  10

  Газові компресори/газодувки

  5

  Обладнання для фільтрування або очищення газів

  15

  Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

  35

  Разом по об’єкту

  100;

  ґ) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, видобутого з відведених місць чи об’єктів, на яких здійснюються операції із зберігання та захоронення відходів:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Труби для видобутку та збору газу

  15

  Газові компресори/газодувки

  15

  Система збору конденсату

  5

  Обладнання для фільтрування або очищення газiв

  10

  Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

  45

  Системи утилізації газу/факельні установки

  10

  Разом по об’єкту

  100;

  д) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з біогазу, отриманого шляхом примусової газифікації біомаси:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Система підготовки та подачі палива (конвеєри безперервної дії для подачі палива тощо)

  15

  Газифікатори та інфраструктура функціонування

  35

  Обладнання для фільтрування або очищення газiв

  10

  Когенераційні установки (модулі)/ електрогенераторні установки з поршневим двигуном з іскровим запалюванням

  40

  Разом по об’єкту

  100;

  е) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням гідроенергії на мікро-, міні- та малих гідроелектростанціях:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Турбіна гідравлічна

  30

  Генератор електричний

  30

  Головний щит управління генератора (розподільні щити, пульти та панелі)

  15

  Системи збудження генератора (машини та апарати електричні, що мають індивідуальні функції)

  10

  Регулятор до турбіни гідравлічної

  10

  Системи автоматичного регулювання (цифрові апарати керування)

  5

  Разом по об’єкту

  100;

  є) на об’єктах електроенергетики, у тому числі введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), які виробляють електричну енергію з використанням геотермальної енергії:

  Елементи обладнання

  Питомий відсотковий показник, %

  Гирлове обладнання свердловин

  30

  Турбогенератор

  40

  Головний щит управління генератором

  5

  Насоси подачі теплового носія в зону утворення пари

  10

  Теплообмінник охолодження теплового носія

  10

  Система автомагнітного регулювання

  5

  Разом по об’єкту

  100.

  Виробництво наявних на об’єкті електроенергетики елементів обладнання на території України підтверджується сертифікатом (сертифікатами) походження, виданим (виданими) у встановленому порядку Торгово-промисловою палатою України (її регіональними представництвами) на такі елементи.

  Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, включених до балансуючої групи гарантованого покупця, у тому числі на введених в експлуатацію чергах їх будівництва (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68, 71 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію грошовими коштами у повному обсязі та у встановлені строки.

  {Частина статті 9 - 2 в редакції Законів № 2712-VIII від 25.04.2019 , № 3220-IX від 30.06.2023 }

  Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу для об’єктів електроенергетики, виключених з балансуючої групи гарантованого покупця за заявою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на таких об’єктах електроенергетики, та щодо яких укладено договір про надання послуги за механізмом ринкової премії, а також на строк дії підтримки суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимоги щодо оплати таким суб’єктам господарювання вартості послуги за механізмом ринкової премії в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії".

  {Статтю 9 - 2 доповнено частиною одинадцятою згідно із Законом № 3220-IX від 30.06.2023 }

  {Розділ II доповнено статтею 9 - 2 згідно із Законом № 2019-VIII від 13.04.2017 }

  Предыдущая

  11/22

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст