14.12.2016
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

"Підстави та методика нарахування штрафних санкцій" суддя Гарбар І.О.

Підстави та методика нарахування штрафних санкцій

Однією із форм господарсько-правової відповідальності є штрафні санкції, що покладаються на контрагента за невиконання чи неналежне виконання взятого на себе зобов'язання.

Разом з відшкодуванням збитків особа, яка порушила господарське зобов'язання або правила здійснення господарської діяльності, зобов'язана сплатити стороні, права якої порушено, штрафні санкції.

Стягнення штрафних санкцій є своєрідним покаранням за допущене правопорушення.

Стаття 549 ЦК України передбачає, що неустойкою (штрафом, пенею) є грошова сума або інше майно, які боржник повинен передати кредиторові у разі порушення боржником зобов'язання.

Отже, згідно ЦК України неустойка має дві форми пеню і штраф. Предметом неустойки може бути грошова сума, рухоме і нерухоме майно.

Результат пошуку зображень за запитом "Підстави та методика нарахування штрафних санкцій"

Користуйтесь консультацією: Штрафи за порушення податкового законодавства

Штрафом є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми невиконаного або неналежно виконаного зобов'язання. Штраф нараховується за весь період прострочки.

Пенею є неустойка, що обчислюється у відсотках від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. Пеня нараховується лише за 6 місяців.

Варто звернути увагу, що інфляційні нарахування на суму боргу не є штрафною санкцією, а виступають способом захисту майнового права та інтересу, який полягає у відшкодуванні матеріальних втрат кредитора від знецінення коштів внаслідок інфляційних процесів за весь час прострочення в їх сплаті. Інфляційні нарахування входять до складу грошового зобов’язання.

Сплата трьох процентів річних від простроченої суми (якщо інший їх розмір не встановлений договором або законом), так само як й інфляційні нарахування, не мають характеру штрафних санкцій і є способом захисту майнового права та інтересу кредитора шляхом отримання від боржника компенсації (плати) за користування ним коштами, належними до сплати кредиторові.

Розрахунок суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ.

П = Сз х ПОс х Д : 100,де

П - пеня

Сз - сума заборгованості за період

ПОс - подвійна облікову ставку НБУ на один день

Д - кількість днів прострочки

Як вирахувати подвійну облікову ставку НБУ:

На Інтернет сторінці Національного банку України (http://www.bank.gov.ua) висвітлена інформація про облікові ставки за різні періоди.

Результат пошуку зображень за запитом "Підстави та методика нарахування штрафних санкцій"

Згадайте новину: АМКУ подовжує "штрафну амністію" щодо концентрацій

Для прикладу: ставка НБУ за період з 15.04.2014 р. по 16.07.2014 р. множиться на два (9,5х2=19). Отримуємо подвійну облікову ставку, яку ділимо на кількість днів в році (19/365=0,052%) і отримуємо подвійну облікову ставку НБУ на один день.

Зразок розрахунку суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ

Період прострочення

Сума боргу (грн.)

Розмір облікової ставки НБУ

Розмір подвійної облікової ставки НБУ в день

Кількість днів прострочення

Сума пені за період прострочення

15.04.2014 - 16.07.2014

1000

9.5000 %

0.052 %

93

48.41

Якщо за період прострочення ставка НБУ змінювалась, потрібно рахувати пеню по кожному періоду окремо.

Зразок розрахунку суми пені в розмірі подвійної облікової ставки НБУ

Період прострочення

Сума боргу (грн.)

Розмір облікової ставки НБУ

Розмір подвійної облікової ставки НБУ в день

Кількість днів прострочення

Сума пені за період прострочення

15.04.2014 - 16.07.2014

1000

9.5000 %

0.052 %

93

48.41

17.07.2014 - 15.09.2014

1000

12.5000 %

0.068 %

61

41.78

Розрахунок пені в іншому розмірі, що передбачений договором

П = Сз х Рп х Д : 100, де

П – пеня

Сз – сума заборгованості за період

Рп – розмір пені, вказаний у договорі

Д – кількість днів прострочки

Згадайте новину: З 1 грудня - нові розміри штрафів за неналежне оформлення трудових відносин

Зразок розрахунку суми пені в розмірі що передбачений договором

Період прострочення

Сума боргу (грн.)

Розмір пені, вказаний у договорі, за кожен день прострочки

Кількість днів прострочення

Сума пені за період прострочення

15.04.2014 - 16.07.2014

1000

0,02 %

93

18.60

Розрахунок штрафу передбаченого договором.

Ш = Сз х 2% : 365 х Д : 100, де

Ш – штраф, передбачений договором

Сз – сума заборгованості за період

2 % – для прикладу, річний розмір штрафу згідно договору

Д – кількість днів прострочки

Зразок розрахунку штрафу передбаченого договором

Період прострочення

Сума боргу (грн.)

Розмір процентів річних (штраф)

Кількість днів в році

 

Кількість днів прострочення

Сума штрафу за період прострочення

15.04.2014 - 16.07.2014

1000

2 %

365

93

5.10

 

Результат пошуку зображень за запитом "Підстави та методика нарахування штрафних санкцій"

Вспомните новость: Будут штрафы, если своевременно не пропишешся - украинцев обязали становиться на учет при переезде

Висновок:

На даний час діючими правовими нормами, які регулюють правовідносини щодо нарахування штрафних санкцій, є приписи статей 230-234, 343 Господарського кодексу України.

Так, згідно зі ст. 230 ГК України штрафними санкціями визнаються господарські санкції у вигляді грошової суми (штраф, пеня), яку учасник господарських відносин зобов’язаний сплатити у разі порушення ним правил здійснення господарської діяльності, невиконання або неналежного виконання господарського зобов’язання.

Положеннями ст. 231 ГК України визначено розмір штрафних санкцій, а саме в ній серед інших положень вказано, що законом щодо окремих видів зобов’язань може бути визначений розмір штрафних санкцій, зміна якого за погодженням сторін не допускається. У разі якщо розмір штрафних санкцій законом не визначено, санкції застосовуються в розмірі, передбаченому договором. При цьому розмір санкцій може бути встановлено договором у відсотковому відношенні до суми невиконаної частини зобов’язання або у певній, визначеній грошовій сумі, або у відсотковому відношенні до суми зобов’язання незалежно від ступеня його виконання, або у кратному розмірі до вартості товарів (робіт, послуг). Штрафні санкції за порушення грошових зобов’язань встановлюються у відсотках, розмір яких визначається обліковою ставкою Національного банку України, за увесь час користування чужими коштами, якщо інший розмір відсотків не передбачено законом або договором.

Водночас, відповідно до ч. 6 ст. 232 ГК України нарахування штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання, якщо інше не встановлено законом або договором, припиняється через шість місяців від дня, коли зобов’язання мало бути виконано.

Поряд з цим, за ст. 343 ГК України, платник грошових коштів сплачує на користь одержувача цих коштів за прострочку платежу пеню в розмірі, що встановлюється за згодою сторін, але не може перевищувати подвійної облікової ставки Національного банку України, що діяла у період, за який сплачується пеня.

Суддя господарського суду Волинської області                                                                                Гарбар І.О.

Джерело: Судова влада України

2
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Название события
Загрузка основного изображения
Выбрать изображение
Текст описание события: