Окрема думка судді Пригузи П.Д у постанові про визнання банкрутом найбільшого текстильного підприємства України – Херсонського бавовняного комбінату (Господарський суд Херсонської області від 9 вересня 2016р. у справі № 5/31-Б-09)

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube
Окрема думка судді Пригузи П.Д у постанові про визнання банкрутом найбільшого текстильного підприємства України – Херсонського бавовняного комбінату (Господарський суд Херсонської області від 9 вересня 2016р. у справі № 5/31-Б-09)    - okrema_dumka_suddi_priguzi_p_d_u_postanovi_pro_viznannya_bankrutom_57f42241eb17a.jpg

Фабула судового акту: Колегіальний розгляд справи у першій інстанції і такий рідкий випадок, коли один суддя і складу суду викладає окрему думку у довільній формі. Суд визнав ВАТ "ХБК" банкрутом, але Пригуза П. Д. з цим не погодився і досить неординарно висловися.

Суддя Пригуза висловився проти визнання банкрутом ВАТ "ХБК" та його ліквідації, а точніше він вважає, що не слід брати до уваги голос одного із членів комітету кредиторів відданого за банкрутство, який відкрито зловживає правами і і не зацікавлений в санації комбінату, що підтверджено матеріалами справи.

Така подія в господарському судочинстві, зокрема у справах про банкрутство, заслуговує на увагу. Вирішуйте самі наскільки прав цей сміливий суддя, але сам факт, що окремі думки все ж хтось викладає, тільки буде покращувати якість судових рішень.

Враховуйте також: Постанову господарськго суду Херсонської області про визнання банкрутом Херсонського бавовняного комбінату у цій справі (дивиться тут нижче).

Аналізуйте судовий акт: Мораторій при неплатоспроможності (банкрутстві) на задоволення вимог Антимонопольного комітету (штраф та пеня) не розповсюджується (Постанова ВСУ у справі № 3-36гс13)

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м.Херсон, вул. Театральна, 18

тел. /0552/ 49-31-78, Веб сторінка : ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

ОКРЕМА ДУМКА

судді господарського суду Херсонської області Пригузи П.Д.

у справі № 5/31-Б-09 про банкрутство Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат"

09 вересня 2016 року справа № 5/31-Б-09

Справа розглядається колегіальним складом суду:

Окрема думка судді Пригузи П.Д у постанові про визнання банкрутом найбільшого текстильного підприємства України – Херсонського бавовняного комбінату

Херсо́нський баво́вняний комбіна́т (ХБК) — одне а найбільших текстильних підприємств України

головуючий суддя Ситюк В.Г.,

суддя Пінтеліна Т.Г.

суддя Пригуза П.Д.

Справу про банкрутство порушено судом за заявою кредиторів:

Юридичних осіб - ТОВ "Тексконсалтинг Груп", ПАТ "Укрсоцбанк";

Громадян-працівників ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат": ОСОБА_2, ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80

За результатами судового засідання 09.09.2016 господарським судом прийнята постанова про визнання боржника банкрутом, відкриття ліквідаційної процедури та призначення ліквідатора тощо, за яку проголосувала бальшість із складу суду.

У зв'язку з незгодою з цим судовим рішенням в частині визнання боржника банкрутом, виконую свій професійний обов'язок, передбачений статтями 4-7, 82 ГПК України, і викладаю окрему думку стосовно прийнятого судового рішення.

Я переконаний, що правові позиції в судовому рішенні ґрунтуються на неправильних чи помилкових правових підставах, висновки в судовому рішенні, не враховують об'єктивних обставин справи.

Відповідно до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" судове рішення, яким закінчується розгляд справи в суді, ухвалюється іменем України. Судові рішення, що набрали законної сили, є обов'язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об'єднаннями на всій території України.

Суддя, діючи як суд, Конституцією України та законами наділений державною владою, яка здійснюється від імені України, судові рішення, мають силу закону, повинні відповідати основному закону.

Характеристика статусу ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат"

Херсонський бавовняний комбінат побудований у 1954 році, був найбільшим виробником бавовняних тканин у Європі.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 272 від 13.04.2005 ВАТ ХБК було включено до переліку підприємств, які мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави.

Ця справа про банкрутство ВАТ ХБК порушена ухвалою господарського суду від 18.05.2009 року.

Ухвалою від 24 липня 2012 року судом було введено процедуру санації боржника, призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Марченка С.О.

Постановою від 04.03.2013 боржника визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура, мотивами уведення якої стали відповідно до аналізу фінансового становища боржника (т. 67, а. с. 28 - 41) незадовільне фінансове становище боржника, низька ліквідність активів, неефективне використання активів підприємства, збитковість діяльності підприємства, поточна неплатоспроможність та відсутність інвесторів.

Ухвалою від 15.02.2015 судом було припинено процедуру ліквідації та повторно введена процедура санації боржника. Можливість санації обумовлена тим, що за час ліквідаційної процедури ліквідатором Лахненком Є.М. та за позовами прокурора було повернено до ВАТ ХБК значну частину активів боржника, що збільшило їх вартість, а також наявністю звернення інвестора ТОВ "Амалтея" та прийнятого у зв'язку з цим рішення комітету кредиторів про санацію.

Відповідно до постанови КМУ від 04.03.2015 № 83 зазначена вище постанова КМУ № 272 визнана такою, що втратила чинність, що свідчить про втрату боржником свого стратегічного значення для економіки держави. В той же час, в матеріалах справи відсутні будь-які дані, які свідчили би про здійснення Фондом державного майна України роботи щодо подання до Кабінету Міністрів України про виключення ВАТ ХБК з відповідного переліку. Відповідні висновки про економічні, соціальні, юридичні насліки такого рішення мають важливе значення та мали би також вплинути на хід провадження у цій справі. Зокрема Фонд як учасник провадження у справі мав би поінформувати комітет кредиторів та інших учасників провадження про свої плани щодо ВАТ ХБК та його юридичної долі, оскільки це питання стосується безпосередньо прав і законних інтересів кредиторів: громадян України, юридичних осіб приватного та публічного права тощо.

З часу порушення провадження у цій справі державі в особі Фонду державного майна України належали 25%+1 акція. Втім, на початку 2011 року на підставі рішення Господарського суду Волинської області від 20.01.2011 Фонду державного майна України державі повернено право на частку в статутному капіталі ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" у розмірі 51,76%, корпоративні права на яку Фондом до цього часу не відновлені. Причиною цього, як зазначають сторони провадження і підтверджено судом, є об'єктивні підстави, а також - бездіяльність Фонду: невиконання Фондом мети своєї діяльності та наданих йому повноважень щодо реалізації державної політики у сфері приватизації, використання та відчуження державного майна; неналежного управління об'єктами державної власності, зокрема корпоративними правами держави у статутному капіталі ВАТ ХБК та його державної частки; відсутності захисту майнових прав держави, а також корпоративних прав держави; неналежного здійснення управління корпоративними правами держави, які перебувають у сфері його управління тощо.

Характеристика майнового стану боржника надана в поточному звіті керуючого санацією станом на 13.06.2016 року.

На засіданні комітету кредиторів ВАТ "ХБК" 25.05.2016 затверджено план санації в редакції інвестора ТОВ "Амалтея" з урахуванням раніше зроблених зауважень ФДМУ, який 06.06.2016 керуючим санацією боржника подано до Фонду з відповідними додатками.

Рішення Фонду щодо суті питання санації чи ліквідації у справі відсутнє.

Законодавче регулювання підстав визнання боржника банкрутом

В Україні умови та порядок відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом та застосування ліквідаційної процедури визначається Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", далі Закон про банкрутство.

Згідно ст. 38 Закону про банкрутство таке судове рішення як постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури можуть прийматися у випадках, прямо передбачених цим Законом.

При цьому, за загальним визначенням Закону про банкрутство (ст. 1), банкрутством є визнана судом неспроможність боржника відновити свою платоспроможність за допомогою процедур санації та мирової угоди і погасити встановлені у порядку, визначеному цим Законом, грошові вимоги кредиторів не інакше як через застосування ліквідаційної процедури.

Із зазначеного визначення прямо випливають такі вимоги до підстав винесення судом постанови, як визнання боржника нездатним відновити свою платоспроможність через застосування до боржника двох процедур провадження: санації та мирової угоди. Лише нездатність боржника відновити свою платоспроможність, яка безумовно виключає можливість погашення вимог кредиторів, може стати для суду приводом для переходу до процедури ліквідації боржника. Обов'язковість вимоги законодавця до висновку про банкрутство підкреслюється через термін "не інакше як". Це означає, що суд має в категоричній формі встановити відсутність будь-яких альтернатив вибору судової процедури для боржника на даному етапі розгляду справи: - виключно ліквідація. Отже, припис Закону "не інакше як" є імперативним, не може бути витлумачений двозначно.

Цей припис закону містить норму права боржника як особи цивільного права та суб'єкта банкрутства на відновлення своєї платоспроможності, якщо такі можливості відповідно до його наявного майнового (економічного, фінансового) стану не втрачено.

При наявності сумнівів щодо введення ліквідаційної процедури суд не може приймати такого рішення, не дійшовши до внутрішнього переконання про однозначність рішення про банкрутство, оскільки визнання боржника банкрутом при наявності альтернативи буде суперечити принципу верховенства права, який гарантовано діє в Україні відповідно до Конституції. Тим більше, якщо про відновлення платоспроможності боржника є відповідні заяви кредиторів у справі, власника майна, потенційних інвесторів тощо.

У справі, що розглядається, стосовно боржника ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" ухвалою суду від 04.02.2015 введено процедуру санації боржника та призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Лахненка Є.М.

Нормами ст.ст. 29-30 Закону про банкрутство передбачено, що протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів і затверджений забезпеченими кредиторами план санації боржника. Оскільки в статутному капіталі ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" 76,76% належить державі, з яких 25% + 1 офомлені акціями, відповідно до ч. 12 ст. 96 Закону про банкрутство план санації підлягає погодженню з Фондом державного майна України.

Відповідно до ч. 8 ст. 29 Закону про банкрутство встановлена норма, згідно якої якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

Постанова про банкрутство особи ухвалюється Іменем України, наслідки її винесення і преюдиційність (обов'язковість) визначена законом, як юридичний факт вона викликає суттєві зміни та обмеження у правах багатьох осіб, зокрема власника майна боржника, органів управління боржника, а влада над боржником переходить до кредиторів (зборів та комітету кредиторів) і ліквідатора.

Мотиви винесення господарським судом постанови від 09.09.2016

Приймаючи постанову від 09.09.2016 про визнання банкрутом ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" суд виходив саме з передбаченого вказаною статтею "права суду" визнати боржника банкрутом. Суд обґрунтовано вважав, що для застосування вказаного "права" є усі підстави, зокрема: протягом шести місяців не подано до суду плану санації, погодженого з Фондом державного майна; є клопотання як зборів кредиторів, так і комітету кредитоів про уведення ліквідаційної процедури; є кандидатура арбітражного керуючого, якого може бути призначено у справі ліквідатором.

Втім, на мою думку, "право суду" у цій нормі щодо дискреційного повноваження суду діяти на власний розсуд має ґрунтуватися на законних підставах, якими відповідно до Закону про банкрутство є встановлені судом обставини, що доводять в безальтернативній формі неможливість вибору іншої судової процедури, окрім ліквідаційної.

Такого висновку у цій справі однозначно я не можу зробити, через наявні фактичні обставини справи, які вказують на інше.

Стосовно розуміння встановленого в ч. 8 ст. 29 шестимісячного строку, вважаю, що цей строк не є присічним, не передбачає імперативного обов'язку суду винести постанову про визнання боржника банкрутом. Цей строк надається кредиторам та іншим учасникам процесу для розробки та погодження плану санації, оскільки план санації є доволі серйозним та складним документом, процес складання якого, написання та погодження потребує певних витрат часу, матеріальних, інтелектуальних та фізичних зусиль тощо.

Об'єктивні обставини у справі до цього часу давали підстави суду для відкладення (продовження) строків надання керуючим санацією плану санації, що було цілком вмотивовано та обґрунтовано. Ненадання плану санації у встановлені судом строки визнавалися судом поважними, оскільки тривалість строків пов'язана з об'єктивними факторами: критичним станом активів боржника, відсутністю документів господарської діяльності боржника та бухгалтерського обліку і звітності, з неправомірною поведінкою та бездіяльністю Фонду державного майна як щодо оформлення права на частку у статутному капіталі ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", так і до долі самого боржника як, по суті, державного підприємства.

Відповідно до звіту керуючого санацією, інших матеріалів справи та тверджень кредиторів і інвестора у справі робота по підготовці боржника до санації доходить кінця, і з відновленням реєстру власників цінних паперів цілком ймовірно будуть досягнуті реальні можливості проведення зборів акціонерів та вирішення юридичних питань щодо долі ХБК, що сприятимуть відновленню платоспроможності боржника ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", відновленню його економічної діяльності, можливо з диверсифікацією видів діяльності. Відновлення обігу акцій ХБК може надати можливість Фонду державного майна вирішити юридичну долю акцій, належних державі, тощо. Численні питання відновлення господарської документації ХБК, бухгалтерського обліку активів, подання звітності, формування обліку та збереження наявної матеріальної бази ВАТ ХБК увесь час вирішуються керуючим санацією за підтримки кредиторів та комітету кредиторів.

Введення ж ліквідаційної процедури на цьому етапі провадження дійсно змусить припинити багато напрямків роботи, а арбітражний керуючий буде змушений знову та вкотре зосереджуватися на формуванні ліквідаційної маси. На цьому тлі рішення про ліквідацію ВАТ ХБК є передчасним.

Оціночні категорії, що містяться у законах, завжди створюють ситуацію правової невизначеності, не виключають можливість судового розсуду, який характеризується декількома варіантами вирішення проблеми, з яких суд вправі вибрати один. Існуюча судова практика у справах про банкрутство часто виходить з того, що якщо керуючий санацією не подав протягом півроку плану санації на затвердження суду, то суд має прийняти рішення про ліквідацію боржника. Перевищення шестимісячного строку подачі плану санації суди вважають порушенням процесуальних строків, за яким слідує ліквідація боржника як банкрута. Закон про банкрутство не приписує, що вказані строки можуть бути подовжені судом, а містить протилежне твердження, що у такому разі суд може визнати боржника банкрутом. Отже, питання наявності підстав для більш тривалої підготовки плану санації та його погодження-затвердження має оцінюватися судом, таким чином віднесено до судового розсуду.

Втім, при здійсненні такого роду дискреційної діяльності суд повинен керуватися принципами справедливості, розумності і доцільності, що має сприяти забезпеченню принципу верховенства права, гарантованого Конституцією України, який означає, що судова влада має реалізувати свій розсуд таким чином, щоб забезпечити реалізацію конституційних прав і свобод і не допустити надмірних обмежень та обтяжень як для боржника, так і для кредиторів, які у разі ліквідації не отримають матеріального задоволення своїх вимог. Наразі відповідних обґрунтувань комітетом кредиторів під головуванням ТОВ "Таніт" про перваги ліквідації над санацією до справи не додано.

Фонд державного майна України: його статус відповідно до закону та роль у процедурах провадження у цій справі

Правовий статус Фонду державного майна України визначається Законом "Про Фонд державного майна України".

Відповідно до цього закону Фонд державного майна України, далі Фонд, є центральним органом виконавчої влади із спеціальним статусом, що реалізує державну політику у сфері приватизації, оренди, використання та відчуження державного майна, управління об'єктами державної власності, у тому числі корпоративними правами держави щодо об'єктів державної власності, що належать до сфери його управління, а також у сфері державного регулювання оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності.

Фонд державного майна України відповідальний перед Президентом України.

Діяльність Фонду державного майна України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України.

Діяльність Фонду ґрунтується на принципах верховенства права, законності, безперервності, відкритості, прозорості та відповідальності.

Основні завдання та повноваження Фонду є доволі широкими, визначені ст.ст. 4, 5 Закону "Про Фонд державного майна України" та іншими актами законодавства, зокрема Законом про банктуство (ст.ст. 26, 96 - право брати участь в роботі комітету кредиторів з правом голосу; ст.ст. 29, 96 - право погоджувати план санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків: зобов'язаний у десятиденний строк розглянути план санації та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації; ст.ст. 31, 39 - з метою припинення провадження у справі про банкрутство має право задовольнити всі вимоги конкурсних кредиторів, внесені до реєстру вимог кредиторів, або надати боржнику кошти, достатні для задоволення всіх вимог конкурсних кредиторів відповідно до реєстру вимог кредиторів, а також може брати участь в обговоренні звіту ліквідатора та мирової угоди, а також може заявляти клопотання про погашення заборгованості або перехід до процедури санації).

Спеціальною статтею 96 Закону про банкрутство додатково до чинниїх законів унормовано діяльність як Фонду, так і Кабінету Міністрів України. Так, встановлено приписи, що Кабінет Міністрів України вживає заходів для запобігання банкрутству державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, визначає оптимальні шляхи відновлення їх платоспроможності та координує дії відповідних органів виконавчої влади.

Органи виконавчої влади, до яких відносяться КМУ та Фонд, приймають рішення щодо: доцільності надання державної підтримки неплатоспроможним підприємствам; розроблення заходів, спрямованих на забезпечення захисту інтересів держави і вибору оптимальних шляхів реструктуризації та погашення боргових зобов'язань; проведення аналізу фінансового стану боржника, його санації та погодження плану санації; доцільності виключення відповідних суб'єктів господарювання з переліку підприємств, що є об'єктами права державної власності, які не підлягають приватизації та застосуванню до них процедури санації чи ліквідації.

З метою запобігання банкрутству державних підприємств та підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, може застосовуватися порука у порядку, визначеному частинами дев'ятою - тринадцятою статті 85 цього Закону.

Отже, зазначені вище приписи законів про Фонд та Закону про банкрутство мають бути обов'язково виконаними Кабінетом Міністрів України та Фондом. Без їх висновку щодо недоцільності вжиття заходів для запобігання банкрутству та про застосування ліквідаційної процедури, на мою думку, приймати рішення у цій справі не можна.

Як вбачається з матеріалів справи Фонд з дня порушення цієї справи про банкрутство не вживав будь-яких заходів, визначених законами. Фонд не проявляв будь яких ініціатив щодо приватизації об'єктів прав держави, не здійснював аналізу результатів господарської діяльності ВАТ ХБК як суб'єкта господарювання, управління корпоративними правами якого він мав би здійснювати, не проводив аналізу можливих соціально-економічних результатів приватизації підприємства в період знаходження його у списках таких, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, або щодо санації чи ліквідації ВАТ ХБК після виключення його з таких списків тощо.

Бездіяльність Фонду вже оскаржувалась і була підтверджена судовим рішенням у цій справі - ухвалою від 23.12.2015, якою суд зобов'язав Фонд у встановлений законом строк розглянути наданий керуючим санацією план санації боржника та надати керуючому санацією та до господарського суду висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації.

У той же час дії, які вчинялися Фондом у цій справі та оформлювалися висновками у формі листів Фонду від 11.05.2016 № 10-52-8590, від 13.06.2016 № 10-52-11143, а також іншими листами, підписаними головою чи заступником голови Фонду, на моє переконання, не можуть бути взятими до уваги як підстави для визнання боржника банкрутом.

До повноважень Фонду відноситься згідно ст. 5 Закону про Фонд та Закону про банкрутство погодження планів санації у справах про банкрутство.

За приписами ст. 9 Закону "Про Фонд державного майна України", Фонд у межах своїх повноважень видає накази, які підписує Голова Фонду державного майна України.

Фонд не виносив наказів на виконання своїх повноважень щодо розглянутого плану санації, отже висновки Фонду, подані ним до справи, не мають відповідного юридичного значення. Окрім того, на мою думку, висновки за своїм змістом не відповідають на питання, які відносяться до компетенції Фонду, є по своїй суті відписками, що порушують законність та права заінтрересованих осіб на отримання відповідного рішення у формі наказу від Фонду як центрального органу виконавчої влади України.

Лише після прояву ініціативи учасниками цієї справи та розгляду скарги на бездіяльність Фонду у грудні 2015 року, Фонд розпочав певні дії, які, однак, до цього часу не отримали правового результату, позиція Фонду є не визначеною ні щодо санації, ні щодо ліквідації ХБК, що підтверджено в судовому засіданні представником Фонду Гладкова Н.В.

Таким чином, у цій справі відсутні рішення Фонду державного майна України та відповідне рішення Кабінету Міністрів України згідно з їх компетенцією у справі про банкрутство стосовно як плану санації, так і рішення щодо доцільності санації або ліквідації ВАТ ХБК, що унеможливлює питання визнання боржника ВАТ ХБК банкрутом.

ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" - ОСОБА_84 - ЗАТ

"Волинський шовковий комбінат" - ТОВ "Таніт"

Контрольним пакетом акцій ВАТ ХБК з 2004 року володіло ЗАТ "Волинський шовковий комбінат" (м. Луцк), одним із власників істотної участі якого був і є гр. ОСОБА_84.

Господарський суд Волинської області 20 січня 2011 року задовольнив позов Фонду державного майна України, за наслідками якого повернено державі контроль над ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат".

З діяльністю ОСОБА_84 кредиторами пов'язується припинення діяльності ВАТ ХБК, виведення його активів та доведення до стану неплатоспроможності, неповернення дебіторської заборгованості тощо, концентрація наявних грошових вимог у пов'язаних з ним дружніми та корпоративними зв'язками кредиторами, використання права вирішального голосу у справі на шкоду кредиторам та боржнику, про що заявлялося у судових засіданнях.

Матеріалами справи, а також відомостями, що є загальнодоступними для усіх громадян у засобах масової інформації, зокрема в інтернеті, знаходяться численні повідомлення, що підтверджують твердження кредиторів-учасників провадження у цій справі щодо наявних зв'язків між окремими кредиторами у цій справі, зокрема ТОВ "Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія", ТОВ "Таніт" та громадянином ОСОБА_84 [1].

Ці обставини, за твердженнями учасників провадження, викликають у них обґрунтовані підозри, що ОСОБА_84 контролює цих кредиторів, впливає на їх рішення, намагається ліквідувати ВАТ ХБК з метою уникнути як цивільно-правової так і інших видів юридичної відповідальності за вчинені стосовно ВАТ ХБК дії.

"Людина на ім'я ОСОБА_84 асоціюється із розоренням, безробіттям та відсутністю майбутнього [2]. А ще - з несправедливістю і розчаруванням у державі...", якому "Фонд державного майна України допомагає банкрутити Херсонський бавовняний комбінат" [3].

Прокурор у справі також висловив підтримку тверджень кредиторів про узгодженість дій ОСОБА_84, інших кредиторів, зокрема кредитора ТОВ "Таніт", щодо концентрації в його володінні грошових вимог з метою отримання контролю над зборами кредиторів та комітетом кредиторів у прийнятті заінтересованих рішень, зокрема про ліквідацію ХБК.

В судовому засіданні представник ТОВ "Таніт" ОСОБА_85 підтвердив, що ОСОБА_84 як юрист дійсно представляє інтереси ТОВ "Таніт", у тому числі на зборах кредиторів та засіданні комітету кредиторів, що проведені зокрема 02.08.2016 та 06.09.2016 року.

Як вбачається з протоколів зборів кредиторів (том 154 а.с. 72-79), головою зборів обрано ТОВ "Таніт" за якого проголосували кредитори ТОВ "Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія" та ТОВ "Таніт" (57127 голосів). Інші кредитори утрималися або голосували проти цього. Щодо іншого рішення зборів - про дострокове припинення повноважень комітету кредиторів, до якого входять ТОВ "Євразія", Херсонський МЦЗ, ПАТ "Херсонська ТЕЦ", Відділення виконавчої дирекції ФССНВВ та ПЗ України, Херсонська ОДПІ, Управління Пенсійного фонду України та ТОВ "Таніт", - проголосовано також лише ТОВ "Таніт". Інші кредитори також утрималися або голосували проти цього.

Щодо обрання нового складу комітету кредиторів також голосували лише "Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія" та ТОВ "Таніт", інші - не підтримали.

З протоколу засідання комітету кредиторів від 02.08.2016 (том 154 а.с. 80) також вбачається, що за припинення процедури санації проголосував ТОВ "Таніт" та Відділення виконавчої дирекції ФССНВВ та ПЗ України. УПФУ - голосували проти.

Відповідно до протоколів зборів кредиторів (том 156 а.с. 50) від 06.09.2016 та протоколу засідання комітету кредиторів від 06.09.2016 (том 156 а.с. 75) рішення про ліквідацію ВАТ ХБК прийнято ТОВ "Таніт". При цьому УПФУ від такого рішення утримався.

Отже, у цій справі рішення про ліквідацію ВАТ "ХБК" прийняте одноосібно заінтересованою у ліквідації особою - ТОВ "Таніт". Без урахування голосу ТОВ "Таніт" вбачається, що більшість кредиторів не підтримують ліквідацію.

Зазначені відомості, та цілеспрямовані дії ТОВ "Таніт" на ліквідацію ВАТ ХБК, на мою думку, є підставою вважати ТОВ "Таніт" заінтересованою особою, та віднестися критично до рішень про набуття ним прав голови комітету кредиторів та інших, які прийнято зборами кредиторів та комітетом кредиторів 02.08.2016, та у подальшому про ліквідацію ХБК, оскільки ці рішення про ліквідацію ХБК є протилежними до попередніх рішень комітету кредиторів, та перекреслюють величезний обсяг роботи керуючого санацією Лахненка Є.М. та чинного комітету кредиторів під головуванням Херсонської об'єднаної державної податкової інспекції, а саме: здійснену інвентаризацію майна, забезпеченння його збережності, відновлення реєстру власників та обігу акцій акціонерного товариства ХБК. Відповідно до звіту керуючого санацією, поданого до суду, для повного завершення розпочатої роботи необхідно ще близько шести місяців.

Вбачаючи порушення прав кредиторів суд, у постанові від 09.09.2016 не взяв до уваги рішення зборів і новоствореного комітету кредиторів від 02.08.2016, оскільки останні проведено з порушенням чинного законодавства та без участі в їх роботі всіх конкурсних кредиторів.

Втім, на мою думку у справі немає правових підстав для визнаня правомірними також і подальших рішень цих же зборів та комітету, зокрема від 06.09.2016 року, оскільки порушення, що допущене 02.08.2016 сторонами не виправлено, рішення приймалися в порушення законних прав кредиторів, вимоги яких включено до реєстру вимог кредиторів, і які є конкурсними, а також яких безпідставно виключено із складу комітету кредиторів. Правова поведінка ТОВ "Таніт" є зловживанням правом.

Зловживання правом вбачається також з того, що ні збори кредиторів 02.08.2016, ні комітет кредиторів 02.08.2016 не наводили обґрунтувань свого рішення про ліквідацію банкрута. Голосуючи за ліквідацію, збори обмежилися загальними характеристиками стану інвестора ТОВ "Амалтея" як, ніби-то, потенційного банкрута, та прийняли рішення про відмову від санації та від пропозицій інвестора, і про визнання банкрутом та ліквідацію ВАТ ХБК.

В той же час, хоча в протоколах від 02.08.2016 вирішено ліквідувати ХБК, це рішення є суперечливим. Так, одним із пунктів протоколу доручено ліквідаторові вивчити питання про санацію. В судовому засіданні представник ТОВ "Таніт" ОСОБА_85, який вважає себе експертом та радником з економічних питань (не назвав чиїм радником), прямо вказав, що ХБК має достатній інвестиційний потенціал.

У рішеннях від 02.08.2016 про дострокове припинення повноважень окремих членів комітету кредиторів та про утворення нового комітету кредиторів у складі трьох осіб: ТОВ "Таніт", Відділення виконавчої дирекції ФССНВВ та ПЗ України і УПФУ), також вбачається зловживання правом, що потребує правової оцінки. Відповідно до прийнятих раніше рішень зборів кредиторів до складу комітету було включено кредиторів ТОВ "Євразія", Херсонський МЦЗ, ПАТ "Херсонська ТЕЦ", Відділення виконавчої дирекції ФССНВВ та ПЗ України, Херсонська ОДПІ, Управління Пенсійного фонду України та ТОВ "Таніт". Рішення від 02.08.2016 про позбавлення ТОВ "Євразія", Херсонського МЦЗ, ПАТ "Херсонська ТЕЦ", Херсонської ОДПІ їх права членства в комітеті кредиторів не має правових підстав. Заяв про дострокове припинення членства в комітеті кредиторів ці кредитори не заявляли, юридичних підстав для їх виключення немає. Юридичні підстави - відсутні. Отже, рішення з боку більшості голосів, які переважно належать ТОВ "Таніт", є свавільним, не ґрунтується на законі.

За таких обставин вбачається, що спірні рішення від 02.08.2016 так само як і рішення від 06.09.2016 мали на меті як усунення від участі у вирішенні долі ВАТ ХБК кредиторів-членів комітету кредиторів, що підтримували санацію (Херсонська ОДПІ, та інші), так і усунення від участі у справі керуючого санацією Лахненка Є.М. та інвестора ТОВ "Амалтея", отримання контролю над комітетом кредиторів у неправовий спосіб.

Отже, фактичні дані, на мою думку, дають підстави не брати до уваги голос ТОВ "Таніт" щодо ліквідації боржника ВАТ ХБК, оскільки його дії є недобросовісними та не розумними в контексті роботи, що виконуються у напрямку санації боржника, - зловживанням правом як заінтересованою в ліквідації боржника особою, що, вважаю, підтверджено матеріалами справи.

Правовою підставою для припинення зловживання правом є приписи ст. 3 та ст. 13 ЦК України, згідно якої загальними засадами цивільного законодавства України, зокрема, є: неприпустимість позбавлення права власності, крім випадків, встановлених Конституцією України та законом; свобода підприємницької діяльності, яка не заборонена законом; судовий захист цивільного права та інтересу; справедливість, добросовісність та розумність.

Цивільні права особа здійснює у межах, наданих їй договором або актами цивільного законодавства. При здійсненні своїх прав особа зобов'язана утримуватися від дій, які могли б порушити права інших осіб. Не допускаються дії особи, що вчиняються з наміром завдати шкоди іншій особі, а також зловживання правом в інших формах.

При здійсненні цивільних прав особа повинна додержуватися моральних засад суспільства.

Не допускаються використання цивільних прав з метою неправомірного обмеження конкуренції, зловживання монопольним становищем на ринку, а також недобросовісна конкуренція.

У разі недодержання особою при здійсненні своїх прав вимог, які встановлені частинами другою - п'ятою ст. 13 ЦК України, суд може зобов'язати її припинити зловживання своїми правами, а також застосувати інші наслідки, встановлені законом.

За таких обставин, вважаю, що судове рішення - постанова Господарського суду Херсонської області від 09.09.2016 в частині визнання боржника банкрутом є незаконною.

В частині відмови у задоволення клопотань Товариства з обмеженою відповідальність "Югспецстрой" та інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея" про затвердження плану санації судове рішення підтримую.

1. "Луцьктепло" розраховуватиметься із боргами ОСОБА_84? / Волинський інформаційний портал. 11.08.2011. [Електронний ресурс]. Адреса посилання: https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj71bHP1IvPAhVC1SwKHS17D78QFgghMAE&url=http%3A%2F%2Fvip.volyn.ua%2Fluckteplo-rozrahovuvatimetsya-iz-borgami-kropivi&usg=AFQjCNHjzsK8xCFx48VADqbM1s0tHkxvRg

2. ОСОБА_84 - це "розорення, безробіття і відсутність майбутнього"? / Волинська правда. 02.08.2007. [Електронний ресурс]. Адреса посилання https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb1Zub6obPAhUJWiwKHbJ6CJwQFggsMAI&url=http%3A%2F%2Fwww.pravda.lutsk.ua%2Fukr%2Fnews%2F74%2F&usg=AFQjCNEer-SQTcRZGtNqOvTmOEm- HqtHkg&sig2=f7jxqBKzpm6AoQOSoULaKQ&bvm=bv.132479545d.bGg

3. ОСОБА_86 обязан отдать награбленное имущество ХБК / ПІК. 17.10.2013. [Електронний ресурс]. Адреса посилання https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=7&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjb1Zub6obPAhUJWiwKHbJ6CJwQFghNMAY&url=http%3A%2F%2Fpik.ua%2Fnews%2Furl%2Faleksandr_kropiva_objazan_otdat_nagrablennoe_imuschestvo_hbk&usg=AFQjCNFGi9DJSoelpUkwJBGMnMW8rELiTw&sig2=h56tSOrHawC9oT-E2vyO1A

Суддя П.Д. Пригуза

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

73000, м. Херсон, вул. Театральна, 18

тел. /0552/ 49-31-78

Веб сторінка : ks.arbitr.gov.ua/sud5024/

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 вересня 2016 року Справа № 5/31-Б-09

Господарський суд Херсонської області у складі колегії суддів Ситюка В.Г. (головуючий суддя), Пінтеліної Т.Г., Пригузи П.Д.,при секретарі Мальцевій О.В., розглянувши справу

за заявою ТзОВ "Тексконсалтинг Груп", ПАТ "Укрсоцбанк" в особі Одеської обласної філії та об'єднаної заяви працівників ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_2., ОСОБА_47, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_59, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_62, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_68, ОСОБА_69, ОСОБА_70, ОСОБА_71, ОСОБА_72, ОСОБА_73, ОСОБА_74, ОСОБА_75, ОСОБА_76, ОСОБА_77, ОСОБА_78, ОСОБА_79, ОСОБА_80, ОСОБА_81, ОСОБА_82, м. Херсон

до Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон

про визнання банкрутом

за участю прокурора відділу прокуратури Херсонської області Пуляєва І.В.,

представника ФДМУ - Гладкової Н.В., головний спеціаліст, дов. у справі,

представника Головного управління з питань банкрутства у Херсонській області - Курносова О.О., головний спеціаліст, дов. у справі,

представників сторін:

від кредиторів:

ВВД ФСС від НВ у м. Херсоні - Комарицький Р.В., представник, дов. у справі,

УПФУ в м. Херсоні - Горбань В.В., нач. юр. відділу, дов. у справі,

Херсонська ОДПІ ГУ ДФС у Херсонській області - Хабрат В.І., головний державний інспектор, дов. у справі,

ТзОВ "ФК "Еверест" - Сталитенко І.Р., представник, дов. у справі,

ПАТ "ЕК "Херсонобленерго" - Заболотний М.В., ю/к, дов. у справі,

ТзОВ "Югспецстрой" - Агеєнко О.В., директор,

ПАТ "Херсонський завод "Прилад" - Васильєва М.В., представник, дов. у справі,

ТзОВ "Торговий Дім "Євразія" - Волкова С.В., представник, дов. у справі,

ПАТ "Підприємство "Дружба" - Дружинська М.В., юрист, дов. у справі, Козирєва Т.В., ю/к, дов. у справі,

Херсонський міський центр зайнятості - Федорченко А.М., н-к юр. відділу, дов. у справі,

Первинна профспілкова організація ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат" - Фальченко Л.С., голова профкому,

Херсонська обласна організація профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України - Макаренко О.М., голова профкому,

ТзОВ "Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія" - Михальський В.В., представник, дов. у справі

ТзОВ "Таніт" - Криволап К.О., директор, Агафонцев К.С., представник, дов. у справі, Сінчук Л.В., представник, дов. у справі,

представники працівників - Фальченко Л.С., голова профкому, виписка з протоколу, Маменко В.І., витяг з протоколу,

керуючий санацією - арбітражний керуючий Лахненко Є.М., Немчинова І.М., представник, дов. у справі,

інвестор - ТзОВ "Амалтея" - Рибачок С.А., директор

в с т а н о в и в:

Постановою господарського суду Херсонської області від 04.03.2013 р. боржника Відкрите акціонерне товариство "Херсонський бавовняний комбінат" м. Херсон, ідентифікаційний код 00306710 визнано банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.05.2013 р. постанову господарського суду Херсонської області від 04.03.2013 р. скасовано частково в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Марченка С.О. та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Лахненка Є.М.

Ухвалою господарського суду від 07.02.2014 р. строк ліквідаційної процедури та повноваження ліквідатора продовжено.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2015 р. припинено процедуру ліквідації та повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Лахненка Є.М., введено процедуру санації боржника, призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Лахненка Є.М., якого зобов'язано подати до господарського суду на затвердження план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном, призначено судове засідання для розгляду плану санації.

Ухвалою господарського суду від 08.04.2015 р. за клопотанням керуючого санацією розгляд справи відкладено, зобов'язано керуючого санацією подати до суду план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном.

У зв'язку із скасуванням касаційною інстанцією постанови апеляційної інстанції та ухвали місцевого суду в частині віднесення вимог кредитора ТзОВ "Таніт" до забезпечених вимог, справа передавалася на новий розгляд в іншому складі суду.

Ухвалою суду від 03.06.2015 р. справу прийнято до провадження, для розгляду плану санації призначено судове засідання, зобов'язано керуючого санацією надати до суду план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном.

У зв'язку з неподанням керуючим санацією витребуваних матеріалів та за клопотанням комітету кредиторів, окремих кредиторів та інвестора, для можливості надання до суду погодженого плану санації, розгляд справи неодноразово відкладався.

Ухвалою господарського суду від 15.06.2016 р. розгляд справи відкладено, зобов'язано: керуючого санацією виконати дії, зазначені в попередніх ухвалах суду та подати до суду план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном та забезпеченими кредиторами; комітет кредиторів визначитися щодо подальшої процедури банкрутства боржника і подати до суду відповідне рішення та протокол засідання комітету кредиторів.

Ухвалою господарського суду від 03.08.2016 р. для можливості ознайомлення кредиторами з поданими матеріалами та надання до суду додаткових матеріалів, розгляд справи відкладено.

В судовому засіданні 22.08.2016 р., за клопотанням кредиторів щодо можливості ознайомлення з поданими додатковими матеріалами, відповідно до ст. 77 ГПК України, оголошено перерву до 07.09.2016 р. та 10 год. 30 хв. 09.09.2016 р.

Керуючим санацією подано до суду поточний звіт про свою діяльність, реєстр вимог кредиторів, дані щодо відновлення реєстру власників іменних цінних паперів, висновок та листи Фонду державного майна України щодо плану санації боржника та повідомлено про прийняті заходи з відновлення інформації про власників іменних цінних паперів боржника та погодження плану санації. При цьому, зазначено на подання до Фонду державного майна України розробленого плану санації боржника і отримання висновку Фонду державного майна України про відмову у його погодженні та в подальшому подання на погодження до Фонду державного майна України плану санації боржника розробленого інвестором і також отримання висновку Фонду державного майна України про відмову у його погодженні. Також зазначено, що на цей час погоджений план санації боржника відсутній і на зборах кредиторів та засіданні комітету кредиторів 06.09.2016 р. кредиторами прийнято рішення щодо припинення процедури санації та визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Комітетом кредиторів подано до суду протоколи зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів від 06.09.2016 р. та клопотання про завершення процедури санації боржника, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

Представником кредитора ТзОВ "Таніт" (голова комітету кредиторів) підтримано клопотання комітету кредиторів про завершення процедури санації боржника, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, посилаючись на відсутність погодженого плану санації боржника, закінчення, передбаченого Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку процедури санації та прийняття на зборах кредиторів і засіданні комітету кредиторів, які відбулися 06.09.2016 р. більшістю голосів кредиторів рішень щодо завершення процедури санації боржника, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури. Також, повідомлено, що на зборах кредиторів прийнято рішення про підтвердження повноважень нового комітету кредиторів у складі ТзОВ "Таніт", УПФУ у м. Херсоні та ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Херсоні, та про вивчення питання можливості введення щодо боржника процедури санації. При цьому, зазначено, що у зв'язку з наявністю розбіжностей у визначенні кількості голосів кредиторів, підрахунок голосів кредиторів на зборах кредиторів та засіданні комітету кредиторів здійснювався окремо, як голосами конкурсних кредиторів, так і окремо голосами конкурсних і поточних кредиторів, вимоги яких виникли у процедурах банкрутства боржника. Окрім того, повідомлено про відсутність на цей час плану санації боржника, погодженого Фондом державного майна України, про що подано до суду висновок та лист Фонду державного майна України. Просить завершити процедуру санації боржника, визнати боржника банкрутом та відкрити щодо нього ліквідаційну процедуру.

Представники УПФУ у м. Херсоні, ВВД ФСС від НВВ та ПЗ України у м. Херсоні, ПАТ "ЕК "Херсонобленерго", ПАТ Підприємство "Дружба", ТзОВ "Східноєвропейська теплоелектрогенеруюча компанія" підтримують рішення комітету кредиторів щодо завершення процедури санації, визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури, зазначаючи на відсутність плану санації, закінчення строку процедури санації та прийняття відповідних рішення на зборах кредиторів і засіданні комітету кредиторів 06.09.2016 р., які є повноважними. При цьому, зазначено і на відсутність будь-яких підстав для відкладення розгляду справи.

Кредитором ТзОВ "Югспецстрой" та інвестором ТзОВ "Амалтея" подано до суду клопотання про затвердження плану санації в редакції інвестора.

Представники інвестора і кредиторів ТзОВ "Югспецстрой", ТзОВ "ТД "Євразія", Первинної профспілкової організації ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", ПАТ "Херсонський завод "Прилад", Херсонської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, представники працівників заперечують щодо завершення процедури санації та визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, зазначаючи на неправомірність дій Фонду державного майна України щодо розгляду плану санації та допущені порушення при проведенні зборів кредиторів і комітету кредиторів в частині розгляду питань (визначення порядку денного) та проведення підрахунку голосів кредиторів без врахування вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів після визнання боржника банкрутом, відповідно до ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Кредиторами ТзОВ "ТД "Євразія", ТзОВ "Югспецстрой" та інвестором ТзОВ "Амалтея" також заявлено клопотання про відкладення розгляду справи для можливості витребування додаткових доказів щодо частки державної власності у статутному капіталі боржника та до завершення розгляду скарги інвестора на дії Фонду державного майна України відповідно.

Клопотання про відкладення, судом, з урахуванням думки представників учасників провадження у справі, відхилено оскільки питання наявності та розміру частки державної власності у статутному капіталі боржника вже з'ясовувалося судом при розгляді справи та скарги керуючого санацією на дії Фонду державного майна України, - ухвала суду від 23.12.2015 р., а подання скарги на дії Фонду державного майна України не є перешкодою у розгляді справи та поданих клопотань і, до того ж ухвалою суду від 08.09.2016 р. у прийнятті скарги інвестора відмовлено.

Фондом державного майна України подано до суду висновок та інформацію щодо розгляду плану санації боржника, представником зазначено на надання висновку про відмову у погодженні плану санації боржника, у зв'язку з включенням до плану санації умов, які не відповідають чинному законодавству України, що регулює питання приватизації та повідомлено про відсутність на цей час на розгляді плану санації боржника.

Заслухавши керуючого санацією, прокурора, представників кредиторів, інвестора та інших учасників провадження у справі про банкрутство, розглянувши матеріали справи, звіт керуючого санацією та клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, суд вважає клопотання комітету кредиторів таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" господарський суд за клопотанням комітету кредиторів виносить ухвалу про введення процедури санації строком на шість місяців. За вмотивованим клопотанням керівника санації чи комітету кредиторів цей строк може бути продовжено господарським судом, але не більше ніж на дванадцять місяців.

Відповідно до положень ст. 29 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"протягом трьох місяців з дня винесення ухвали про санацію боржника керуючий санацією у випадках, передбачених цим Законом, зобов'язаний подати суду розроблений та схвалений комітетом кредиторів план санації боржника. Керуючий санацією зобов'язаний попередньо погоджувати план санації державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує п'ятдесят відсотків, з органом, уповноваженим управляти державним майном. Цей орган у десятиденний строк з дня одержання проекту плану санації зобов'язаний його розглянути та надати свій висновок про погодження або відмову у погодженні плану санації. Господарський суд затверджує схвалений та погоджений план санації боржника і виносить ухвалу про затвердження плану санації. Якщо протягом шести місяців з дня винесення ухвали про санацію до господарського суду не буде поданий план санації боржника, господарський суд має право прийняти рішення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури відповідно до цього Закону.

Відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" учасниками зборів кредиторів боржника з правом вирішального голосу є конкурсні кредитори, визнані господарським судом та внесені до реєстру вимог кредиторів. Конкурсні кредитори мають на зборах кредиторів кількість голосів, пропорційну сумі вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, та кратну одній тисячі гривень. Під час визначення кількості голосів кредиторів з правом вирішального голосу не враховуються суми неустойки (штрафу, пені), інші фінансові санкції, моральна шкода, судовий збір у справі про банкрутство, заявлені або сплачені кредиторами в провадженні у справі про банкрутство. На час дії процедур банкрутства збори кредиторів обирають комітет кредиторів у складі не більше ніж сім осіб.

Відповідно до ч. 8 ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" до компетенції комітету кредиторів, зокрема, належить прийняття рішення про звернення до господарського суду з клопотанням про відкриття процедури санації, визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у випадках, передбачених цим Законом.

Відповідно до ч. ч. 1, 5 ст. 36 цього Закону, за п'ятнадцять днів до закінчення строку проведення процедури санації, визначеного планом санації, а також за наявності підстав для дострокового припинення процедури санації керуючий санацією зобов'язаний надати комітету кредиторів письмовий звіт і повідомити членів комітету кредиторів про час і місце проведення засідання комітету кредиторів. У разі виникнення обставин, що є підставою для припинення процедури санації, комітет кредиторів може прийняти відповідне рішення за відсутності звіту керуючого санацією.

Відповідно до ст. 37 вказаного Закону, у випадках, передбачених цим Законом, господарський суд у судовому засіданні за участю сторін приймає постанову про визнання боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців. Банкрут - боржник, неспроможність якого виконати свої грошові зобов'язання встановлена господарським судом.

Відповідно до ст. 40 цього Закону, у постанові про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури господарський суд призначає ліквідатора банкрута з урахуванням вимог, установлених цим Законом, з числа арбітражних керуючих, якщо інше не передбачено цим Законом.

Відповідно до ч. 12 ст. 96 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" плани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном. У разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим.

Згідно ч. 1 ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" кандидатура арбітражного керуючого для виконання повноважень керуючого санацією або ліквідатора визначається судом за клопотанням комітету кредиторів, а у разі відсутності такого клопотання - за ініціативою суду.

Як вбачається з матеріалів справи, постановою господарського суду Херсонської області від 04.03.2013 р. боржника Відкрите акціонерне товариство "Херсонський бавовняний комбінат" м. Херсон, ідентифікаційний код 00306710 визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 23.05.2013 р. постанову господарського суду Херсонської області від 04.03.2013 р. скасовано частково в частині призначення ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Марченка С.О. та призначено ліквідатором банкрута арбітражного керуючого Лахненка Є.М.

Ухвалою господарського суду від 04.02.2015 р. припинено процедуру ліквідації та повноваження ліквідатора банкрута арбітражного керуючого Лахненка Є.М., введено процедуру санації боржника, призначено керуючим санацією боржника арбітражного керуючого Лахненка Є.М., якого зобов'язано подати до господарського суду на затвердження план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном, призначено судове засідання для розгляду плану санації.

У зв'язку з наявністю об'єктивних причин, пов'язаних з правовим становищем боржника, втратою реєстру власників іменних цінних паперів боржника, переходом у процедуру санації боржника з ліквідаційної процедури, оскарження керуючим санацією дій (бездіяльності) Фонду державного майна України, судом надавався додатковий час для розроблення плану санації боржника та подання його до суду на затвердження, розгляд справи відкладався.

На цей час, передбачений ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строк процедури санації закінчився, план санації боржника, схвалений комітетом кредиторів та погоджений органом, уповноваженим управляти державним майном та забезпеченими кредиторами до суду не подано.

При цьому, Фондом державного майна України розглянуто надані керуючим санацією два плани санації боржника, у тому числі і в редакції інвестора ТзОВ "Амалтея" та надано висновки, якими відмовлено у погодженні планів санації божника, - листи Фонду державного майна України від 11.05.2016 р. № 10-52-8590, від 13.06.2016 р. № 10-52-11143.

В подальшому, кредиторами на зборах кредиторів 06.09.2016 р. прийнято рішення про завершення процедури санації боржника та про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, - протокол зборів кредиторів від 06.09.2016 р.

Також, комітетом кредиторів на засіданні комітету 06.09.2016 р. розглянуто звіт керуючого санацією та питання подальшої процедури банкрутства боржника і з урахуванням обставин, що склалися та майнового стану інвестора, прийнято рішення про припинення процедури санації та про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, - протокол засідання комітету кредиторів від 06.09.2016 р.

Відповідне клопотання та протоколи зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів подано до суду.

Присутні в судовому засіданні представники кредиторів, за винятком представників кредиторів ПАТ "Херсонський завод "Прилад", ТзОВ "Югспецстрой", ТзОВ "ТД "Євразія", первинної профспілкової організації ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", Херсонської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України та представників працівників боржника, підтримали клопотання комітету кредиторів, посилаючись на відсутність плану санації і закінчення строку процедури санації.

При цьому, колишніми працівниками боржника (кредиторами по заробітній платі) подано до суду колективну заяву щодо визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури у зв'язку з тривалим розглядом справи та непогашенням заборгованості по заробітній платі (т.155, а.с. 13-19).

Відповідно до поточного звіту керуючого санацією, станом на 06.08.2016 р. господарська діяльність боржником не здійснюється, за винятком здавання певного майна в оренду, заборгованість по заробітній платі становить близько 17,802 млн. грн. (т. 156, а. с. 58 - 18). Кредиторська заборгованість не погашалася і згідно реєстру вимог кредиторів станом на 12.08.2016 р. становить 272391324,23 грн. (т. 156, а. с. 19-25).

Таким чином вказані обставини свідчать про відсутність погодженого плану санації боржника та прийняття кредиторами рішень щодо завершення процедури санації та про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

За таких обставин, клопотання кредитора ТзОВ "Югспецстрой" та інвестора ТзОВ "Амалтея" про затвердження плану санації в редакції інвестора задоволенню не підлягають, оскільки план санації в редакції інвестора не погоджений Фондом державного майна України, тоді як відповідно до ч. 12 ст. 96 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" плани санації, мирові угоди та переліки ліквідаційних мас та зміни і доповнення до них у справах про банкрутство державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків, підлягають погодженню з органом, уповноваженим управляти державним майном і у разі відсутності такого погодження план санації та мирова угода затвердженню господарським судом не підлягають, а включене до переліку ліквідаційної маси майно банкрута не може бути реалізованим.

Посилання представників кредиторів ПАТ "Херсонський завод "Прилад", ТзОВ "Югспецстрой", ТзОВ "ТД "Євразія", первинної профспілкової організації ВАТ "Херсонський бавовняний комбінат", Херсонської обласної організації профспілки працівників текстильної та легкої промисловості України, представників інвестора та працівників боржника щодо допущених порушень при проведенні 06.09.2016 р. зборів кредиторів і засідання комітету кредиторів та підрахунку голосів кредиторів, судом не приймаються до уваги, оскільки питання формування порядку денного зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів відповідно до ст. 26 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" віднесено до повноважень самих кредиторів та комітету кредиторів і включення чи виключення окремих (додаткових) питань не протирічить приписам ст. 26 цього Закону. Підрахунок же голосів кредиторів на зборах кредиторів та засіданні комітету кредиторів 06.09.2016 р. проведено з дотримання вимог чинного законодавства, а саме при підрахунку голосів враховувалися голоси всіх конкурсних кредиторів, з урахуванням кредиторів, вимоги яких виникли в процедурах банкрутства боржника і які заявлені до суду в порядку ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" після визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, визнані судом і включені до реєстру вимог кредиторів та набули статусу конкурсних кредиторів, оскільки виходячи з положень ст. 1 та ст. 38 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" конкурсними кредиторами є кредитори за вимогами до боржника, які виникли до порушення провадження у справі про банкрутство і виконання яких не забезпечено заставою майна боржника та кредитори, вимоги яких виникли у процедурах банкрутства боржника і які заявлені в межах строку, передбаченого ст. 38 цього Закону.

Вказаний висновок суду узгоджується з позицією Вищого господарського суду України, викладеною в інформаційному листі від 28.03.2013 р. № 01-06/606/2013 "Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (у редакції Закону України від 22.12.2011 р.) із змінами та доповненнями від 26.12.2013 р. № 01-06/1862/2013, відповідно до п. 29 якого після оприлюднення повідомлення про визнання боржника банкрутом поточні вимоги (грошові вимоги, що виникли під час проведення процедур банкрутства), стають конкурсними вимогами та можуть бути заявлені згідно з частиною першою статті 38 Закону. За результатами розгляду грошових вимог кредиторів господарський суд заново затверджує реєстр вимог кредиторів (з урахуванням визнаних конкурсних вимог) та зобов'язує ліквідатора сформувати представницькі органи кредиторів (збори кредиторів та комітет кредиторів) у порядку, передбаченому статтею 26 Закону. Подальший рух справи в ліквідаційній процедурі має відбуватися тільки за участю новостворених представницьких органів кредиторів. Зокрема, це стосується переходу з ліквідаційної процедури до процедури санації або затвердження мирової угоди, прийняття рішення щодо реалізації активів банкрута, надання оцінки діяльності ліквідатора, затвердження звіту ліквідатора.

При цьому, суд враховує фактичне обрання (підтвердження) кредиторами на зборах кредиторів 06.09.2016 р. складу комітету кредиторів і прийняття кредиторами та комітетом кредиторів на засіданні 06.09.2016 р. рішень щодо подальшої процедури банкрутства боржника. Рішення ж зборів кредиторів та засідання комітету кредиторів від 02.08.2016 р. судом до уваги не приймаються, оскільки останні проведено з порушенням чинного законодавства та без участі в їх роботі всіх конкурсних кредиторів.

За таких обставин, враховуючи неподання у встановлений законом строк плану санації боржника, схваленого комітетом кредиторів та погодженого органом, уповноваженим управляти державним майном та забезпеченими кредиторами, закінчення передбаченого ст. 28 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" строку подання плану санації до суду та строку процедури санації взагалі, фінансове становище боржника та рішення зборів кредиторів і комітету кредиторів про завершення процедури санації та про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, суд, визнає боржника банкрутом і відкриває щодо нього ліквідаційну процедуру, оскільки погашення вимог кредиторів, включених до реєстру вимог кредиторів, можливо не інакше як через застосування по відношенню до боржника ліквідаційної процедури.

Ліквідатором банкрута суд, відповідно до ст. 114 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" призначає арбітражного керуючого Лахненка Є.М., який до цього виконував повноваження керуючого санацією боржника, що відповідає положенням ст. 4 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", відповідно до яких одна і та ж особа може виконувати функції арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) на всіх стадіях провадження у справі про банкрутство відповідно до вимог цього Закону і який, згідно поданої до суду заяви, не має обмежень, передбачених Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" та кандидатура якого при призначенні керуючим санацією боржника була погоджена органом, уповноваженим управляти державним майном

При цьому, суд враховує, що запропонована комітетом кредиторів кандидатура арбітражного керуючого Тимчишина В.П. не погоджена з органом, уповноваженим управляти державним майном та зазначає, що відповідно до ст. 114 цього Закону під час призначення арбітражного керуючого (керуючого санацією, ліквідатора) господарський суд не пов'язаний з кандидатурами арбітражних керуючих, запропонованих комітетом кредиторів, та має право призначити арбітражного керуючого самостійно.

Також, суд враховує факт виконання арбітражним керуючим Лахненком Є.М. повноважень ліквідатора та керуючого санацією боржника, обізнаність останнього щодо активів та пасивів боржника тощо.

Кандидатури арбітражних керуючих Севрюкова І.О., Янчука О.М., Шаргало Р.В., Безпалого С.О. та Штельманчука М.С., якими подано до суду заяви на участь у справі, судом не розглядаються, оскільки вказані кандидатури не були запропоновані комітетом кредиторів і Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" (ст. 114) не передбачено вступ у справу та призначення арбітражного керуючого на підставі поданої ним заяви, так як питання визначення кандидатури арбітражного керуючого на участь у справі, віднесено до компетенції комітету кредиторів та суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 29, 37, 40 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", суд, -

п о с т а н о в и в:

1. У задоволенні клопотань Товариства з обмеженою відповідальність "Югспецстрой" та інвестора Товариства з обмеженою відповідальністю "Амалтея" про затвердження плану санації відмовити.

2. Припинити процедуру санації боржника та повноваження керуючого санацією арбітражного керуючого Лахненка Є.М.

3. Визнати Відкрите акціонерне товариство "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон, ідентифікаційний код 00306710, банкрутом.

4. Відкрити ліквідаційну процедуру строком на дванадцять місяців і призначити ліквідатором банкрута - Відкритого акціонерного товариства "Херсонський бавовняний комбінат", м. Херсон, ідентифікаційний код 00306710 арбітражного керуючого Лахненка Євгенія Миколайовича, свідоцтво № 13 від 30.01.2013 р.

5. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Вищого господарського суду України повідомлення про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури, текст якого додається.

6. Ліквідатору здійснити ліквідаційну процедуру банкрута і забезпечити виконання вимог, передбачених ст. ст. 41-46 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Звіт і ліквідаційний баланс подати до суду.

Повний текст постанови складено 12.09.2016 р.

Головуючий суддя В.Г. Ситюк

Судді Т.Г. Пінтеліна

П.Д. Пригуза

0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярные судебные решения
Популярные события
ЕСПЧ
0