Головна Блог ... Консультації від юристів Створення політичної партії

Створення політичної партії

Відключити рекламу
 - tn1_0_64357400_1536753228_5b98fe4c9d257.jpeg

З активізацією виборчих процесів в Україні традиційно відбувається переформування політичної мапи країни. Формуються політичні блоки, змінюються політичні гасла, укладаються політичні угоди. Досить часто цьому процесу передує створення нових політичних партій.

Процедура створення та реєстрації політичних партій в Україні врегульована нормами:

 1. Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – закон про політичні партії)
 2. Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (далі – закон про державну реєстрацію) та іншими нормативно – правовими актами.

Політична партія - це зареєстроване згідно з законом добровільне об'єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Статтею 10 закону про політичні партії передбачено загальний порядок створення політичної партії.

Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з'їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш, як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.

При цьому, згідно рішення від 12 червня 2007 року № 2-рп/2007 у справі № 1-2/2007 Конституційний Суд України вирішив, що виокремлення Автономної Республіки Крим у ч.1 ст. 10 Закону із загального числа суб'єктів зазначеної системи устрою порушує конституційний принцип рівності всіх громадян України залежно від місця їх проживання. Тому, Конституційний Суд України визнав його таким, що не відповідає Конституції України.

На установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні та контрольно-ревізійні органи.

Вимоги до програми та статуту політичної партії:

Політична партія створюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.

Рішення про створення політичної партії приймається на установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

У протоколі установчого з'їзду (конференції, зборах) про створення політичної партії мають зазначатися наступні відомості:

 1. дата та місце проведення установчого з'їзду (конференції, зборів);
 2. рішення про обрання головуючого та секретаря;
 3. рішення про створення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
 4. рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування політичної партії;
 5. рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
 6. рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
 7. прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
 8. рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій.

Невід'ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії.

У реєстрі осіб, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах) політичної партії зазначаються дані щодо учасників установчого з'їзду (конференції, зборів) політичної партії: прізвище, ім'я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Реєстрація політичних партій, їхніх обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії, здійснюється в порядку, визначеному Законом України про державну реєстрацію.

Для реєстрації політичної партії до Міністерства юстиції України подаються такі документи:

 1. заява про державну реєстрацію створення юридичної особи – політичної партії;
 2. заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства (за бажанням заявника);
 3. протокол установчих зборів (конференції) політичної партії;
 4. відомості про керівні органи;
 5. статут політичної партії;
 6. реєстр громадян, які брали участь в установчих зборах (конференції);
 7. програма політичної партії;
 8. список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України;
 9. документ про сплату адміністративного збору.

Відповідно до ч. 1 ст. 36 Закону України про державну реєстрацію за державну реєстрацію політичної партії справляється адміністративний збір у розмірі140 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Ст. 7 Закону України «Про Державний бюджет України на 2018 Рік» встановлено прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць для працездатних осіб cтановить з 1 липня – 1 841 гривня. (до 31.12.2018 року)

Таким чином при поданні документів для державної реєстрації політичної партії потрібно сплатити адміністративний збір у розмірі 257 740 гривень.

Після подання документів для реєстрації політичної партії та у строк протягом 30 робочих днів з дати подання документів для державної реєстрації Міністерство юстиції України приймає рішення про реєстрацію або відмову у реєстрації політичної партії. Цей строк за необхідності може бути продовжений Міністерством юстиції України, але не більше, ніж на 15 робочих днів.

Досить часто Міністерство Юстиції відмовляє у реєстрації політичної партії або зупиняє розгляд документів поданих на реєстрацію.

Законом про державну реєстрацію передбачено порядок зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації.

Зокрема підставами для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є:

1) подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі;

2) невідповідність документів вимогам, установленим ст.15 цього Закону;

3) невідповідність відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

4) невідповідність відомостей, зазначених у документах, поданих для державної реєстрації, відомостям, що містяться в Єдиному державному реєстрі;

5) невідповідність реєстраційного номера облікової картки платника податків або серії та номера паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) відомостям, наданим відповідно до ст. 13 цього Закону;

6) несплата адміністративного збору або сплата не в повному обсязі;

7) подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання.

У зв’язку з цим підготовку документів для реєстрації політичної партії раджу доручити професіоналам.

Варто звернути увагу, що зупинення розгляду документів з підстав, не передбачених цією статтею, не допускається (ч. 2 ст. 27 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»).

Після реєстрації політичної партії видається свідоцтво про реєстрацію політичної партії.

Відповідно до ст. 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» з моменту реєстрації політичної партії у визначеному законом порядку вона набуває статусу юридичної особи.

Після реєстрації політичної партії необхідно утворити та зареєструвати структурні утворення (обласні, міські і районні організації або інші структурні утворення), передбачених статутом партії.

Так, відповідно до статті 11 Закону України «Про політичні партії в Україні» політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації має забезпечити утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.

Відповідно до змісту статті 24 Закону України «Про політичні партії в Україні» у разі невиконання політичною партією вказаної вимоги, орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

Підсумовуючи вищевикладене можна виокремити такі етапи реєстрації політичної партії України:

 1. Підготовка рішення про створення політичної партії;
 2. Підготовка, затвердження статуту та програми політичної партії;
 3. Реєстрація політичної партії в Міністерстві юстиції України.
 4. Отримання свідоцтва про державну реєстрацію політичної партії України.
 5. Утворення та реєстрація структурних утворень (обласних, міських і районних організації або інших структурних утворень), передбачених статутом партії.

Автор консультації: Юрист юридичної компанії "Бі ен Сі" Куцмида Вадим Ігорович

 • 30268

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 30268

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст