Головна Сервіси для юристів ... Закони Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції ...

Стаття 64. Права та обов'язки виконавчої дирекції Пенсійного фонду та її територіальних органів

Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування (ЗМІСТ) Інші закони
 • 634

  Переглядів

 • 634

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Виконавча дирекція Пенсійного фонду та її територіальні органи мають право:

  1) отримувати безоплатно від органів державної влади, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, виду діяльності та господарювання і від фізичних осіб - підприємців відомості, пов'язані з нарахуванням, обчисленням та сплатою страхових внесків, а також інші відомості, необхідні для виконання ними функцій, передбачених цим Законом та іншими законами України;

  {Пункт 1 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2464-VI від 08.07.2010 }

  2) проводити планові та позапланові перевірки документів для оформлення пенсії, виданих підприємствами, установами та організаціями, а також поданих відомостей про застрахованих осіб, умови їх праці та інших відомостей, передбачених законодавством, для визначення права на пенсійні виплати;

  {Пункт 2 частини першої статті 64 в редакції Законів № 2464-VI від 08.07.2010 , № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  {Пункт 3 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 2464-VI від 08.07.2010 }

  3) вимагати від керівників та інших посадових осіб підприємств, установ і організацій, а також від фізичних осіб усунення виявлених порушень законодавства про порядок нарахування, обчислення та сплати страхових внесків, здійснення фінансових операцій з коштами Пенсійного фонду та порядок їх використання;

  {До частини першої статті 64 включено пункт 3 згідно з Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  {Пункт 4 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  {Пункт 5 частини першої статті 64 виключено на підставі Закону № 2464-VI від 08.07.2010 }

  6) застосовувати фінансові санкції та нараховувати пеню, передбачені законом, та умовами договорів з установами та організаціями, що здійснюють виплату пенсій;

  {Пункт 6 частини першої статті 64 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 ; із змінами, внесеними згідно з Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  7) стягувати з платників страхових внесків несплачені суми страхових внесків;

  8) отримувати безоплатно від Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про показники, що застосовуються для розрахунку довічних пенсій;

  9) порушувати в установленому законом порядку питання про притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування;

  10) у разі виявлення порушень порядку, використання коштів Пенсійного фонду звертатися в установленому законом порядку до контролюючих та правоохоронних органів;

  {Пункт 10 частини першої статті 64 із змінами, внесеними згідно з Законами № 2464-VI від 08.07.2010 , № 901-VIII від 23.12.2015 , № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  11) укладати договори про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

  12) здійснювати інші функції, передбачені законодавством.

  2. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана:

  1) до 1 квітня наступного за звітним періодом року складати річний звіт про виконання бюджету Пенсійного фонду, подавати його правлінню Пенсійного фонду і Наглядовій раді Пенсійного фонду, а після його затвердження - офіційно оприлюднювати;

  2) щорічно до 1 серпня складати проект бюджету Пенсійного фонду на наступний рік та подавати його на затвердження правлінню Пенсійного фонду;

  3) здійснювати функції щодо призначення (перерахунку), забезпечення своєчасного та в повному обсязі фінансування і виплати пенсій та надання соціальних послуг;

  4) здійснювати адміністративне управління Накопичувальним фондом;

  5) здійснювати матеріально-технічне забезпечення роботи правління Пенсійного фонду і Наглядової ради Пенсійного фонду;

  6) здійснювати в межах своєї компетенції контроль за дотриманням страхувальниками та застрахованими особами вимог цього Закону;

  7) здійснювати підготовку та офіційне оприлюднення щорічних актуарних розрахунків фінансового стану системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

  8) забезпечувати відповідно до закону організацію і своєчасне внесення відомостей про страхувальників і застрахованих осіб до системи персоніфікованого обліку;

  {Пункт 8 частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2464-VI від 08.07.2010 }

  9) здійснювати відповідно до закону контроль за достовірністю поданих страхувальниками і застрахованими особами відомостей, що використовуються в системі персоніфікованого обліку;

  {Пункт 9 частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2464-VI від 08.07.2010 }

  10) надавати відповідно до закону на вимогу застрахованої особи інформацію, що міститься на її персональній обліковій картці в системі персоніфікованого обліку;

  {Пункт 10 частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно з Законом № 2464-VI від 08.07.2010 }

  11) письмово інформувати застрахованих осіб про набуття права на призначення пенсії і порядок її призначення, про призначення або відмову в призначенні пенсії, її розмір, порядок виплати, а також про можливість та умови переходу на інший вид пенсії та порядок оскарження рішень виконавчих органів Пенсійного фонду;

  {Пункт 11 частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 436-V від 12.12.2006 }

  12) попереджати пенсіонера в письмовій формі за місяць до закінчення строку, на який призначена пенсія, про дату та підстави припинення її виплати;

  13) надавати безоплатно страхувальникам і застрахованим особам в усній та письмовій формі, а також через медіа консультації з питань застосування законодавства про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, роз'яснювати їхні права, обов'язки і відповідальність, порядок сплати страхових внесків, заповнення звітності та інші питання відповідно до цього Закону;

  14) подавати органам державного нагляду звітність та інформацію, встановлену цим Законом;

  15) подавати центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, актуарні розрахунки із запропонованим на наступний рік розміром страхових внесків, коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, що спрямовуються на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, у тому числі частини страхових внесків, що спрямовується до Накопичувального фонду;

  {Пункт 15 частини другої статті 64 в редакції Закону № 2464-VI від 08.07.2010 }

  16) брати участь у засіданнях органів медико-соціальної експертизи;

  17) на вимогу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах трудових відносин, соціального захисту населення, надавати необхідні матеріали для здійснення контролю за правильністю призначення (перерахунку), виплати пенсій та надання соціальних послуг;

  {Пункт 17 частини другої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 }

  18) перевіряти цільове використання коштів Пенсійного фонду в організаціях, що здійснюють виплату і доставку пенсій;

  19) вести відповідно до законодавства реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування та у складі цього реєстру - реєстр платників страхових внесків до солідарної системи пенсійного страхування та електронний реєстр листків непрацездатності;

  {Пункт 19 частини другої статті 64 в редакції Законів № 2464-VI від 08.07.2010 , № 2148-VIII від 03.10.2017 , № 2620-IX від 21.09.2022 }

  20) забезпечувати проведення конкурсу для вибору аудитора та організацій, які здійснюватимуть виплату і доставку пенсій;

  21) здійснювати аналіз та прогнозування надходження коштів від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  {Частину другу статті 64 доповнено пунктом 21 згідно із Законом № 2620-IX від 21.09.2022 }

  3. Виконавча дирекція Пенсійного фонду зобов'язана у процесі надання послуг з адміністрування Накопичувального фонду:

  1) здійснювати організаційне та матеріально-технічне забезпечення роботи Ради Накопичувального фонду;

  2) відкрити розрахунковий рахунок Накопичувального фонду в обраному за конкурсом зберігачі;

  3) готувати та подавати у порядку, встановленому статтею 89 цього Закону, на розгляд Ради Накопичувального фонду проекти документів, якими визначаються основні напрями інвестиційної політики та нормативи інвестування коштів Накопичувального фонду;

  4) укладати за рішенням Ради Накопичувального фонду договори з радником з інвестиційних питань, компаніями з управління активами, зберігачем, аудитором (аудиторами) Накопичувального фонду;

  5) надавати учаснику накопичувальної системи пенсійного страхування не рідше одного разу на рік письмовий звіт щодо обсягу пенсійних коштів, що обліковуються на його накопичувальному пенсійному рахунку;

  6) інформувати у письмовій формі учасника накопичувальної системи пенсійного страхування про порядок отримання довічної пенсії або одноразової виплати за рахунок коштів накопичувальної системи пенсійного страхування;

  7) давати розпорядження центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів, про перерахування страхових внесків на рахунок Накопичувального фонду або обраного недержавного пенсійного фонду - суб'єкта другого рівня системи пенсійного забезпечення;

  {Пункт 7 частини третьої статті 64 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5462-VI від 16.10.2012 }

  8) розраховувати щодня спільно з компаніями з управління активами чисту вартість пенсійних активів Накопичувального фонду, чисту вартість одиниці пенсійних активів і вести їх облік;

  9) надавати щодня зберігачу інформацію, необхідну для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;

  10) забезпечувати доступ зберігачу до інформації та документів, необхідних для перевірки правильності обчислення чистої вартості пенсійних активів і чистої вартості одиниці пенсійних активів Накопичувального фонду;

  11) давати розпорядження зберігачу Накопичувального фонду про перерахування належних учасникам накопичувальної системи пенсійного страхування коштів до відповідних недержавних пенсійних фондів - суб'єктів другого рівня системи пенсійного забезпечення, до обраного страховика для укладення договору страхування довічної пенсії або про здійснення пенсійної виплати відповідно до статті 56 цього Закону;

  12) давати розпорядження зберігачу Накопичувального фонду про оплату послуг, пов'язаних з адміністративним управлінням Накопичувальним фондом, послуг радника з інвестиційних питань, компаній з управління активами, зберігача і аудитора, здійснення яких передбачено цим Законом;

  13) надавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку інформацію про стан накопичувальної системи пенсійного страхування за формою, визначеною цією комісією;

  14) надавати адміністратору недержавного пенсійного фонду - суб'єкту другого рівня системи пенсійного забезпечення (на його запит) інформацію про страхові внески учасників накопичувальної системи пенсійного страхування - учасників такого фонду;

  15) звітувати перед Радою Накопичувального фонду щодо адміністрування Накопичувального фонду, стану накопичувальної системи пенсійного страхування;

  16) діяти від імені Накопичувального фонду і в інтересах учасників накопичувальної системи пенсійного страхування.

  {Частина третя статті 64 в редакції Закону № 3668-VI від 08.07.2011 }

  4. Розмір оплати послуг виконавчої дирекції Пенсійного фонду з адміністрування Накопичувального фонду затверджується Радою Накопичувального фонду та не може перевищувати 0,2 відсотка щомісячної суми страхових внесків до накопичувальної системи пенсійного страхування.

  {Статтю 64 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3668-VI від 08.07.2011 }

  Попередня

  105/157

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст