Головна Сервіси для юристів ... Закони Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності Стаття 9. Державне регулювання та нагляд за діяльністю Експортно-кредитного агентства Стаття 9. Державне регулювання та нагляд за діяльн...

Стаття 9. Державне регулювання та нагляд за діяльністю Експортно-кредитного агентства

Про фінансові механізми стимулювання експортної діяльності (ЗМІСТ) Інші закони
 • 260

  Переглядів

 • 260

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. ЕКА є страховиком із спеціальним статусом, що здійснює діяльність на підставі ліцензії на здійснення діяльності ЕКА (далі - ліцензія), що включає страхування, перестрахування, надання гарантій. Порядок видачі та анулювання ліцензії встановлюється Національним банком України за погодженням з уповноваженим органом управління.

  2. Державне регулювання та нагляд за діяльністю ЕКА здійснює Національний банк України згідно з цим Законом, законами України "Про Національний банк України", "Про страхування", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", а також нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до зазначених законів.

  3. На ЕКА не поширюються вимоги Закону України "Про управління об’єктами державної власності" щодо обов’язкової виплати дивідендів.

  4. Діяльність ЕКА із страхування, перестрахування та надання гарантій здійснюється відповідно до:

  1) політики страхування, яка включає, зокрема, загальні умови страхування, порядок визначення страхових сум, страхових премій та базових страхових тарифів, перелік страхових ризиків та страхових випадків;

  2) політики перестрахування, яка включає, зокрема, порядок, механізми та умови перестрахування ризиків ЕКА;

  3) політики надання гарантій, яка включає, зокрема, загальні умови надання гарантій.

  ЕКА подає до Національного банку України у визначеному ним порядку протягом п’яти робочих днів з дня затвердження політики страхування, перестрахування та надання гарантій, зміни до них.

  5. Порядок надання ЕКА державних гарантій для забезпечення виконання боргових зобов’язань ЕКА встановлюється Кабінетом Міністрів України відповідно до бюджетного законодавства.

  6. Національний банк України у межах компетенції, визначеної цим Законом:

  1) за погодженням з уповноваженим органом управління розробляє і затверджує нормативно-правові акти, обов’язкові для виконання ЕКА, та контролює їх виконання;

  2) за погодженням з уповноваженим органом управління визначає порядок ліцензування ЕКА та умови провадження діяльності ЕКА (ліцензійні умови);

  3) погоджує розширення видів діяльності ЕКА;

  4) визначає порядок здійснення державного нагляду за діяльністю ЕКА, що включає порядок здійснення безвиїзного нагляду та проведення планових і позапланових інспекційних перевірок ЕКА, афілійованих осіб ЕКА, крім Кабінету Міністрів України, та споріднених осіб ЕКА, крім юридичних осіб, власником істотної участі у яких є держава, порядок застосування до ЕКА заходів, передбачених частиною восьмою цієї статті;

  5) за погодженням з уповноваженим органом управління визначає вимоги до корпоративного управління ЕКА;

  6) визначає вимоги до системи внутрішнього контролю ЕКА;

  7) за погодженням з уповноваженим органом управління визначає особливості формування та використання страхових резервів, інших фондів та резервів;

  8) за погодженням з уповноваженим органом управління визначає обов’язкові критерії і нормативи достатності капіталу та платоспроможності, якості активів та ризиковості операцій;

  9) погоджує або відмовляє у погодженні набуття та/або збільшення істотної участі в ЕКА інших акціонерів, крім держави, визначає порядок такого погодження, встановлює вимоги щодо ділової репутації та фінансового стану таких акціонерів;

  10) встановлює вимоги до структури власності ЕКА та порядку її розкриття (у разі часткового набуття корпоративних прав держави іншими акціонерами, крім держави);

  11) встановлює перелік показників звітності, порядок, обсяги, способи і строки подання регуляторної та іншої, ніж фінансова, звітності (у тому числі актуарного звіту) до Національного банку України, а також обсяги та порядок розкриття інформації у звітності ЕКА щодо діяльності із страхування, перестрахування та надання гарантій;

  12) за погодженням з уповноваженим органом управління встановлює перелік ознак ризикової діяльності ЕКА;

  13) за погодженням з уповноваженим органом управління встановлює інші вимоги до діяльності ЕКА.

  7. Національний банк України має право проводити планові та позапланові інспекційні перевірки ЕКА та його діяльності, афілійованих осіб ЕКА, крім Кабінету Міністрів України, та споріднених осіб ЕКА, крім юридичних осіб, власником істотної участі у яких є держава.

  8. У разі порушення ЕКА вимог законодавства Національний банк України у встановленому ним порядку має право:

  1) тимчасово збільшувати частоту подання фінансової та інших видів звітності або вимагати надання додаткової інформації;

  2) вимагати складення або оновлення плану відновлення діяльності ЕКА. Вимоги та порядок складення плану відновлення діяльності ЕКА визначаються Національним банком України;

  3) вимагати реалізації заходів плану відновлення діяльності ЕКА;

  4) тимчасово, у тому числі до усунення виявлених порушень, встановлювати для ЕКА обмеження щодо здійснення окремих видів діяльності;

  5) встановлювати підвищені вимоги до системи внутрішнього контролю ЕКА;

  6) скликати загальні збори акціонерів ЕКА безпосередньо або вимагати скликання загальних зборів акціонерів ЕКА органами управління ЕКА;

  7) тимчасово відсторонювати від виконання обов’язків окремих осіб, які входять до складу правління, наглядової ради, осіб, відповідальних за виконання ключових функцій, головного бухгалтера ЕКА;

  8) застосовувати до ЕКА заходи впливу, передбачені Законом України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", з урахуванням спеціального статусу ЕКА.

  У разі виявлення підстави для застосування заходу впливу Національний банк України невідкладно повідомляє про це уповноважений орган управління.

  У разі розгляду питань щодо застосування заходу впливу Національний банк України запрошує у визначеному ним порядку для надання пояснень/заперечень уповноважену особу (уповноважених осіб) ЕКА або іншу особу, яка стала об’єктом перевірки Національного банку України та щодо якої має бути прийнято таке рішення, а також представника (представників) уповноваженого органу управління.

  У разі якщо порушення вимог законодавства та його наслідки усунуті ЕКА самостійно до застосування заходів впливу, Національний банк України не застосовує заходи впливу за таке порушення.

  {Стаття 9 в редакції Закону № 2154-IX від 24.03.2022 }

  Попередня

  9/13

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст