Головна Сервіси для юристів ... Закони Про утилізацію транспортних засобів Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що в...

Стаття 6. Вимоги до суб’єктів господарювання, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та беруть на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва, та порядок їх реєстрації

Про утилізацію транспортних засобів (ЗМІСТ) Інші закони
 • 343

  Переглядів

 • 343

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Суб’єкт господарювання, що виробляє (виготовляє) транспортні засоби, може взяти на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва відповідно до цього Закону за умови, що він відповідає таким вимогам:

  1) здійснює операції із нанесення індивідуального ідентифікаційного номера (VIN) на нероз’ємні складові кузова (кабіни) або шасі чи на спеціально виготовлені номерні таблички транспортних засобів;

  2) здійснює на території України виробництво транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8703, 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД:

  за технологією, що включає зварювання (виготовлення методом нероз’ємного з’єднання) кузова або кабіни, фарбування кузова або кабіни та складання транспортного засобу;

  та/або за технологією промислового складання автомобілів з використанням кузовів за кодами товарної категорії 8707 10 10 і товарної підкатегорії 8707 90 10 00 згідно з УКТ ЗЕД, ввезених на митну територію України "для промислового складання моторних транспортних засобів" відповідно до Митного тарифу України, та виконує Програму створення та/або модернізації виробничих потужностей та робочих місць відповідно до чинного законодавства.

  У технологічних і виробничих операціях для товарів за кодами товарних позицій 8704 та 8705 згідно з УКТ ЗЕД замість виготовлення та фарбування кузова або кабіни допускається виконання технологічних операцій з виготовлення рами з підвіскою та мостами.

  2. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, веде реєстр підприємств, що виробляють (виготовляють) транспортні засоби та взяли на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва (далі - Реєстр). Форма та порядок ведення Реєстру визначаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику.

  3. Внесення суб’єктів господарювання до Реєстру відбувається на підставі заяви, що складається за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, у такому порядку:

  1) суб’єкт господарювання, визначений частиною першою цієї статті, подає заяву про внесення його до Реєстру;

  2) у заяві зазначаються відомості про:

  здійснення заявником операцій із нанесення індивідуального ідентифікаційного номера та виробництва (виготовлення) транспортних засобів згідно з частиною першою цієї статті;

  перелік моделей транспортних засобів, що виробляються (виготовляються) заявником за технологією, визначеною пунктом 2 частини першої цієї статті;

  кількість і територіальне розміщення пунктів прийому та пунктів розбирання згідно з частиною дев’ятою цієї статті;

  3) до заяви додаються:

  виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;

  план (стратегія) щодо координації дій і технічних заходів, які здійснюються під час демонтажу, дроблення та інших аналогічних процесів, перероблення та відновлення матеріалів для повторного їх використання, що розробляється суб’єктами господарювання, які здійснюють утилізацію транспортних засобів;

  документи, що підтверджують наявність у заявника виробничих потужностей, необхідних для виконання виробничих і технологічних операцій, визначених пунктом 2 частини першої цієї статті;

  документи, що підтверджують наявність і кількість пунктів прийому та пунктів розбирання, згідно з частиною дев’ятою цієї статті;

  відомості про прогнозні обсяги виробництва (виготовлення) транспортних засобів, призначених для продажу на внутрішньому ринку України, за технологією, визначеною пунктом 2 частини першої цієї статті, з розподілом за моделями, на наступні три роки;

  4) заява та додані до заяви документи розглядаються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом 15 днів з дня їх отримання цим органом;

  5) за результатами розгляду заяви та доданих до заяви документів приймається рішення про внесення або відмову у внесенні заявника до Реєстру.

  4. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, має право відмовити заявнику у внесенні його до Реєстру, якщо заявник не відповідає вимогам, встановленим частиною першою цієї статті, та/або не подав у повному обсязі документи чи відомості, визначені пунктами 2, 3 та 5 частини третьої цієї статті.

  5. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, приймає рішення про внесення до Реєстру або про відмову у внесенні до Реєстру заявника та надсилає йому відповідне повідомлення протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

  6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, наступного дня після прийняття відповідного рішення розміщує перелік суб’єктів господарювання, внесених до Реєстру, на своєму офіційному веб-сайті у спеціальному розділі та щокварталу, до 10 числа місяця, наступного за кварталом, повідомляє про це митні органи, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища, та Міністерство внутрішніх справ України.

  {Частина шоста статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 }

  7. Суб’єкт господарювання, внесений до Реєстру, до 1 березня поточного року подає до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, звіт про виробництво транспортних засобів за технологією, визначеною пунктом 2 частини першої цієї статті, та звіт про виконання зобов’язань, передбачених частиною дев’ятою цієї статті.

  Форма та порядок подання звітів встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику.

  8. Суб’єкт господарювання може бути виключений з Реєстру у разі:

  1) виявлення невідповідності вимогам;

  2) припинення виробництва транспортних засобів за технологією, визначеною пунктом 2 частини першої цієї статті;

  3) невиконання такою особою зобов’язань, передбачених частиною дев’ятою цієї статті.

  Суб’єкт господарювання виключається з Реєстру у разі його ліквідації.

  Рішення про виключення суб’єкта господарювання з Реєстру має бути вмотивовано обґрунтованим, про що заявник повідомляється протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення.

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну промислову політику, протягом трьох днів з дня прийняття рішення про виключення із Реєстру повідомляє про таке рішення митні органи, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, та Міністерство внутрішніх справ України.

  {Абзац сьомий частини восьмої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 }

  9. Суб’єкт господарювання, що виробляє (виготовляє) транспортні засоби та взяв на себе зобов’язання забезпечити утилізацію транспортних засобів власного виробництва відповідно до цього Закону, за власний рахунок самостійно або шляхом укладення договору забезпечує:

  1) організацію пунктів прийому транспортних засобів, які були вироблені таким суб’єктом господарювання:

  на території Автономної Республіки Крим, міст Києва та Севастополя та кожної з областей України, а також у кожному населеному пункті України з чисельністю населення не менше 50 тисяч осіб - для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8703 згідно з УКТ ЗЕД;

  на території Автономної Республіки Крим та не менше ніж у чотирьох областях України - для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД;

  2) організацію пунктів розбирання транспортних засобів, які були вироблені таким суб’єктом господарювання:

  на території Автономної Республіки Крим та кожної з областей України - для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8703 згідно з УКТ ЗЕД;

  на території Автономної Республіки Крим та не менше ніж у чотирьох областях України - для транспортних засобів, що класифікуються за кодами товарних позицій 8702, 8704, 8705 згідно з УКТ ЗЕД;

  3) приймання на утилізацію транспортних засобів, які були вироблені таким суб’єктом господарювання, в організованих ним пунктах прийому;

  4) доставку транспортних засобів від пунктів прийому до пунктів розбирання;

  5) оприлюднення інформації про організовані таким суб’єктом господарювання пункти прийому та пункти розбирання в медіа, у тому числі на своєму веб-сайті.

  10. Суб’єкти господарювання, що виробляють транспортні засоби, повинні забезпечити мережу пунктів розбирання транспортних засобів методичними вказівками щодо розбирання транспортних засобів.

  Попередня

  6/10

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст