Головна Сервіси для юристів ... Закони Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резиде...

Стаття 7. Розгляд заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті

Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні (ЗМІСТ) Інші закони
 • 840

  Переглядів

 • 840

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Уповноважений орган розглядає заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті протягом 10 робочих днів з дня надходження до уповноваженого органу такої заяви.

  2. Уповноважений орган може повернути заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з таких підстав:

  1) заява про набуття статусу резидента Дія Сіті не відповідає вимогам частини першої статті 6 цього Закону;

  2) неможливо підтвердити повноваження представника заявника, якщо звернення про набуття статусу резидента Дія Сіті здійснюється представником заявника;

  3) в Єдиному державному реєстрі відсутні відомості про заявника або наявні відомості про державну реєстрацію його припинення;

  4) заявник звернувся з проханням про повернення раніше поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду.

  3. У разі виявлення підстав для повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду уповноважений орган протягом п’яти робочих днів з дня надходження такої заяви надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену у заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті (за наявності), разом з обґрунтованим поясненням підстав повернення заяви без розгляду, що має містити конкретні факти на підтвердження наявності таких підстав. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

  4. Якщо уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду у строк, передбачений частиною третьою цієї статті, вважається, що уповноважений орган прийняв заяву і відсутні підстави для її повернення без розгляду.

  5. Забороняється повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду з підстав, не передбачених частиною другою цієї статті.

  6. Уповноважений орган відмовляє заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті з таких підстав:

  1) невідповідність заявника щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 1 і 5 частини першої статті 5 цього Закону;

  2) невідповідність заявника, який звертається для набуття статусу резидента Дія Сіті відповідно до частини третьої статті 5 цього Закону, щонайменше одній з вимог, визначених пунктами 2 і 3 частини третьої статті 5 цього Закону;

  3) інформація, надана в заяві, є недостовірною;

  4) упродовж 12 календарних місяців, що передували місяцю, в якому заявником подано до уповноваженого органу заяву про набуття статусу резидента Дія Сіті, такий заявник втратив статус резидента Дія Сіті з однієї з підстав, передбачених пунктами 1, 2 та 4-6 частини першої статті 9 цього Закону, і відповідне рішення уповноваженого органу про втрату заявником статусу резидента Дія Сіті не скасовано у встановленому законом порядку.

  7. Уповноважений орган для цілей, передбачених частиною шостою цієї статті, встановлює наявність підстав для відмови в набутті статусу резидента Дія Сіті виключно на підставі поданої заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті та інформації, отриманої з державних реєстрів, баз даних, інформаційних систем, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або безпосередньо від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, встановленому законодавством.

  8. У разі прийняття рішення про відмову в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган не пізніше робочого дня, наступного за днем прийняття рішення, надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті, разом з обґрунтованим поясненням, що має містити повний перелік підстав для прийняття відповідного рішення, конкретні факти та відомості на підтвердження наявності таких підстав, посилання на відповідні державні реєстри, бази даних, інформаційні системи, держателями яких є державні органи, компетентні органи іноземних держав чи міжнародні міжурядові організації, або документи від компетентних органів іноземних держав, міжнародних міжурядових організацій чи державних органів, за умови, що відповідний орган володіє та надає таку інформацію в межах його повноважень та в порядку, визначеному законодавством. Зазначене обґрунтоване пояснення також має містити пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

  9. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті приймається уповноваженим органом протягом 10 робочих днів з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, якщо під час її розгляду не виявлено передбачених цим Законом підстав для повернення заяви без розгляду та/або для відмови в набутті заявником статусу резидента Дія Сіті. Рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті вважається прийнятим після спливу 10 робочих днів з дня надходження відповідної заяви, якщо така заява не повернута без розгляду та протягом цього часу уповноважений орган не надіслав заявнику рішення про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті.

  У разі прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган в день опублікування такого рішення надсилає до інформаційних систем центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відомості про відповідне рішення та, за наявності, відомості, що містяться у заяві про обрання заявником оподаткування як платника податку на прибуток - резидента Дія Сіті.

  10. Уповноважений орган забезпечує внесення відомостей про заявника до реєстру Дія Сіті одночасно з прийняттям рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті, але не пізніше одинадцятого робочого дня з дня надходження заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті, що була прийнята до розгляду та щодо якої уповноваженим органом не прийнято рішення про відмову в набутті статусу резидента Дія Сіті. У день прийняття рішення про набуття заявником статусу резидента Дія Сіті уповноважений орган надсилає відповідне рішення заявнику на адресу його електронної пошти, зазначену в заяві про набуття статусу резидента Дія Сіті.

  11. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття статусу резидента Дія Сіті, про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті публікуються на офіційному веб-сайті уповноваженого органу в мережі Інтернет не пізніше дня надсилання відповідного рішення заявнику, набирають чинності з дня їх опублікування уповноваженим органом і можуть бути оскаржені в судовому порядку згідно з правилами адміністративного судочинства.

  12. Рішення уповноваженого органу про повернення заяви про набуття статусу резидента Дія Сіті без розгляду, про набуття та про відмову заявнику в набутті статусу резидента Дія Сіті та обґрунтовані пояснення до них надсилаються заявнику в електронній формі з електронним підписом, накладеним відповідно до Закону України "Про електронні довірчі послуги".

  Попередня

  7/33

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст