Невиконання виконавчого документу - юридичні наслідки для стягувача і боржника

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Невиконання виконавчого документу - юридичні наслідки для стягувача і боржника - 5caaa4d50958a232eea9bb2fb56a398e_602665af49c4b.png

Зміст:

Невиконання виконавчого документу

Життя показує, що не кожен виконавчий документ, в т.ч. рішення суду, виконується боржником. Причин для невиконання безліч, починаючи від відсутності у боржника грошей або іншого майна у справах про стягнення боргу, штрафів тощо, до навмисного ухилення боржником або створення перешкод у виконанні виконавчого документу.

Невиконання виконавчого документу призводить до не відновлення порушеного права стягувача (позивач по справі, тобто особа на користь якої ухвалено рішення), тому що фактично залишається не виконаний виконавчий документ. Як наслідок, падає «тінь недовіри» на ланцюжок суд (інший державний орган) - державна виконавча служба або приватний виконавець.

Стаття 1 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) говорить, що виконавче провадження як завершальна стадія судового провадження та примусове виконання судових рішень та рішень інших органів (посадових осіб) (далі - рішення) - сукупність дій визначених у цьому Законі органів і осіб, спрямованих на примусове виконання рішень та проводяться з підстав, в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України, цим Законом, іншими законами та нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до цього Закону, а також рішеннями, що відповідно до цього Закону підлягають примусовому виконанню.

При цьому, невиконання виконавчого документу і як підсумок припинення виконавчого провадження (закриття виконавчого провадження), призводить до виникнення у стягувача нових прав, а у боржника нових обов'язків.

Користуйтеся консультацією: Виконавче провадження - це просто: порядок, терміни місце виконання рішення суду

Наслідки для стягувача

Неможливість виконати виконавчий документ боржником, дає такі права стягувачу:

 • повторно звернутися до виконавчої служби або приватного виконавця, якщо закінчення виконавчого провадження пов'язане з невиконанням виконавчого документу боржника, з подальшими (повторним) накладеннями нових арештів, заборон і обтяжень у тому числі на майно боржника;
 • звернутися до суду для встановлення способу або заміни способу і порядку виконання рішення (стаття 435 Цивільно процесуального кодексу України, стаття 331 Господарсько процесуального кодексу України, стаття 378 Кодексу адміністративного судочинства України);
 • звернутися до суду для проведення індексації суми боргу;
 • звернутися до суду для поновлення строку пред'явлення виконавчого документу до виконання відповідно до статті 432 Цивільного процесуального кодексу України, статті 329 Господарського процесуального кодексу України, статті 376 Кодексу адміністративного судочинства України. Слід нагадати, що відповідно до статті 12 Закону термін пред'явлення виконавчого документу до виконання складає три роки, крім посвідчень комісій по трудових спорах і виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців);
 • звернутися в поліцію для відкриття кримінального провадження за невиконання рішення суду (стаття 382 Кримінального Кодексу України).

Висновок: як показує практика, неможливість виконати виконавчий документ з першого разу, в тому числі наявність постанови державного / приватного виконавця про припинення виконавчого провадження (постанова про закінчення виконавчого провадження), не є безвихідною ситуацією, а необхідно повторно звертатися до виконавчої служби або приватного виконавця, для примусового виконання виконавчого документа.

Користуйтеся консультацією: Зняття арештів виконавчої служби і скасування розшуку авто. Допомога другого з подружжя для скасування арештів і скасування розшуку авто виконавчою службою

Наслідки для боржника

Наслідки невиконання виконавчого документу боржником:

 • накладення штрафу відповідно до Закону (пункт 5 частина 3 стаття 18 Закону);
 • збереження дії раніше накладених арештів (обтяжень) у вигляді неможливості відчуження (в т.ч. продажу) нерухомого майна та рухомого майна боржника, наприклад, авто, грошові рахунки. Обмеження нерухомості є безстроковими, тобто до їх зняття виконавчою службою / приватним виконавцем або судом, а щодо рухомого майна триває 5 років з моменту накладення такого обтяження, або до моменту зняття виконавчою службою / приватним виконавцем або судом;
 • знаходження боржника в реєстрі боржників (ось посилання на цей реєстр, де можна самостійно перевірити дані на себе і інших осіб https://erb.minjust.gov.ua/#/search-debtors ), як наслідок неможливість нотаріусом проведення дій по відчуженню майна боржника, інформація про якого внесена до реєстру боржників (пункт 8-1 частина 1 стаття 49 Закону України «про нотаріат»);
 • неможливість покинути територію України у випадку прийняття відповідної постанови суду в рамках виконавчого провадження за невиконаним виконавчим документом, навіть якщо вже відбулося закінчення виконавчого провадження (припинення виконавчого провадження Україна);
 • отримання нових (повторних) обтяжень (арештів) і стягнення повторно виконавчого збору або винагороди приватного виконавця та інших виконавчих витрат, якщо буде повторне відкриття виконавчого провадження при невиконаному виконавчому документі;
 • відкриття відносно боржника кримінального провадження за статтею 382 Кримінального Кодексу України за умисне невиконання рішення суду. Кримінальне покарання за цією статтею починається зі штрафу і закінчується позбавленням волі на термін від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років.

Невиконання судового рішення полягає в неприйнятті особою, до якої звернене виконання вироку, рішення, ухвали або постанови суду, що набрали законної сили, передбачені законом заходи щодо їх виконання. Невиконання може виражатися у прямій відмові виконувати судове рішення або в ухиленні від його виконання. Відмова означає явне, відкрите, висловлене усно або письмово небажання особи виконати судове рішення. Ухилення - відмова, яка має завуальований характер: особа відкрито не заявляє про відмову виконати судове рішення, але діє таким чином, що фактично унеможливлює його виконання (аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 23 вересня 2020 року справу №712 / 7368/13-к, ось посилання https://reyestr.court.gov.ua/Review/91818919 ).

Суворість покарання залежить від того, хто саме! Не послухав рішення суду, наприклад фізична особа (частина 1 стаття 382) чи службовець (частина 2 стаття 382), в тому числі, яка займає відповідальне і особливо відповідальне становище, раніше судима за злочин, передбачений цією статтею, або якщо дії винного заподіяли істотну шкоду законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб (частина 3 стаття 382), умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного суду України та умисне невиконання нею висновку Конституційного суду України (частина 4 стаття 382).

Користуйтеся консультацією: Оскарження бездіяльності і дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця

На відміну від частини 1 і частини 2 статті 382, ​​де склад злочину є формальним (нематеріальним), склад злочину, передбачений частиною 3 цієї статті, має кваліфікуючу ознаку "заподіяння істотної шкоди правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, що охороняються законом" і ця ознака є матеріальною, тобто її можна і потрібно виміряти в грошовому вигляді. Тому матеріальна ознака є елементом предмета доказування відповідно до пункту 3 частини 1 статті 91 Кримінально-процесуального кодексу України (аналогічний правовий висновок викладено в постанові Верховного Суду від 17 грудня 2020 року справу №701 / 340/17, ось посилання https://reyestr. court.gov.ua/Review/93709264 ).

Висновок: відсутність грошей, майна чи інших можливостей у боржника для виконання виконавчого документу, не є поважною причиною.

Також в законодавстві відсутні терміни закриття виконавчого провадження у зв'язку з неможливістю виконати боржником виконавчий документ, тому не є дієвим виходом для боржника надіятися на закриття виробництва за терміном давності. Причини припинення виконавчого провадження (підстави для закриття виконавчого провадження) встановлені статтею 39 Закону, тому зазначена стаття є відповіддю на поширене питання: «У яких випадках виконавче провадження припиняється судом?». Закриття виконавчого провадження за неможливістю стягнення також не є підставою для закриття виконавчого провадження, тому зазначена підстава відсутня в статті 39 Закону.

При цьому, відповідальність боржника у виконавчому провадженні при неможливості виконання тільки зростає. Тому діючий виконавчий документ слід виконати, якщо є така можливість і бажання у боржника. Невиконання, як правило, приведе до повторного відкриття виконавчого провадження, повторних арештів, заборон і в такому дусі.

Користуйтеся консультацією: Продаж арештованого майна боржника на торгах СЕТАМ: порядок, особливості та шаблони документів для судового захисту

Слід зазначити, що у випадку визнання судом виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, або скасування в судовому порядку підстави для видачі виконавчого документу, у боржника зникає обов'язок для виконання виконавчого документу. На підставі чого можна надалі зробити припинення виконавчого провадження (тобто скасування виконавчого провадження), якщо буде надано відповідну заяву виконавцю. Зберігання матеріалів виконавчого провадження здійснюється протягом трьох років з дати завершення виконавчого провадження.

Наслідки припинення виконавчого провадження за вищевказаним алгоритмом дають право боржнику зняти арешти (обтяження) тощо. Посилання на статтю де прописаний алгоритм визнання виконавчого документа таким, що не підлягає виконанню, дивись тут: «Виконавчий лист, судовий наказ, що з ним робити стягувачу і боржнику».

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичну допомогу" від юридичного порталу Протокол.

Автор консультації: Гільдія професійних юристів - адвокат Васильєв Павло Сергійович

Джерело: юридичний ресурс Протокол

12601
Переглядів
1
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1