Виконавчий лист, судовий наказ, що з ним робити стягувачу і боржнику

15.01.2021 | Автор: Гильдия Профессиональных Юристов
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Виконавчий лист, судовий наказ, що з ним робити стягувачу і боржнику - 6fd71d1fe774622f18bb39b546f09ad4_5ffc11e7bf7da.png

Зміст:

Виконавчий лист, судовий наказ: поняття, вимоги, порядок отримання і пред'явлення до виконання, терміни пред'явлення і відновлення пропущеного строку через суд

Стаття 3 Закону України «Про виконавче провадження» (далі - Закон) говорить, що однією з підстав для примусового виконання рішення суду і, як наслідок, відкриття виконавчого провадження, є наявність виконавчого листа (судового наказу, якщо справу розглянуто господарським судом), який видається судом в передбачених законом випадках на підставі судових рішень, рішень третейського суду, рішень міжнародного комерційного арбітражу, рішень іноземних судів і на інших підставах, визначених законом або міжнародним договором України.

Згідно зі статтею 4 Закону, у виконавчому листі, судовому наказі зазначається:

 • назва і дата видачі документа, найменування органу, прізвище, ім'я, по-батькові та посада посадової особи, яка його видала;
 • дата прийняття та номер рішення, згідно з яким видано документ;
 • повне найменування (для юридичних осіб) або прізвище, ім'я та, при наявності, по-батькові (для фізичних осіб) стягувача і боржника, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або адреса місця проживання або перебування (для фізичних осіб), дата народження боржника - фізичної особи;
 • ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань стягувача та боржника (для юридичних осіб - за наявності). Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) боржника (для фізичних осіб - платників податків);
 • резолютивна частина рішення, що передбачає заходи примусового виконання рішення;
 • дата набрання рішенням законної сили (крім рішень, що підлягають негайному виконанню);
 • термін пред'явлення рішення до виконання (на сьогодні це 3 роки).

У виконавчому документі можуть зазначатися інші дані, якщо вони відомі суду чи іншому органу (посадовій особі), який видав виконавчий документ, які ідентифікують стягувача та боржника можуть сприяти примусовому виконанню рішення, зокрема місце роботи боржника - фізичної особи, місцезнаходження майна боржника, реквізити рахунків стягувача і боржника, номери їх засобів зв'язку і адреси електронної пошти.

У разі пред'явлення до примусового виконання рішення міжнародного юрисдикційного органу у випадках, передбачених міжнародним договором України, такий виконавчий документ повинен відповідати вимогам, встановленим міжнародним договором України.

Виконавчий документ підписується уповноваженою посадовою особою із зазначенням її прізвища та ініціалів і скріплюється печаткою. Скріплення виконавчого документа печаткою із зображенням Державного Герба України є обов'язковим, якщо орган (посадова особа), який видав виконавчий документ, за законом зобов'язаний мати таку печатку.

Виконавчий документ може бути виданий у формі електронного документа відповідно до законів України «Про електронні документи та електронний документообіг" і "Про електронні довірчі послуги". Порядок пред'явлення до виконання виконавчих документів, виданих у формі електронного документа, визначається Міністерством юстиції України.

Користуйтеся консультацією: Продаж арештованого майна боржника на торгах СЕТАМ: порядок, особливості та шаблони документів для судового захисту

Спеціальний термін позовної давності за виконавчим листом чинним законодавством не встановлено, при цьому на сьогодні частина 1 статті 12 Закону говорить, що виконавчі документи можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох років, крім посвідчень комісій по трудових спорах і виконавчих документів, за якими стягувачем є держава або державний орган, які можуть бути пред'явлені до примусового виконання протягом трьох місяців.

Для отримання виконавчого листа позивач, особа на користь якої ухвалено рішення, подає в суд, який розглядав справу, заяву про видачу виконавчого листа.

Далі, в термін дії виконавчого листа Україна (вказуються в листі), виконавчий лист необхідно разом із заявою про відкриття виконавчого провадження подати (надіслати поштою) для виконання в державну виконавчу службу або приватному виконавцю для подальшого відкриття виконавчого провадження та виконання згідно ст.24 Закону .

Якщо пропущено строк дії виконавчого листа Україна (судового наказу) до виконання, що дуже часто буває, необхідно звертатися до суду, який видав виконавчий лист (прийняв рішення у справі), з окремою заявою про поновлення строку пред'явлення виконавчого листа (судового наказу) до виконання, з обов'язковим зазначенням поважних причин пропуску (стаття 433 Цивільно-процесуального кодексу України, стаття 329 Господарсько-процесуального кодексу України та статті 376 кодексу Адміністративного судочинства України).

Підставою для поновлення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання є поважність причин пропуску цього терміну.

Перелік причин, які слід вважати поважними, законодавцем не визначений, тому суддя самостійно дає оцінку поважності причин за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у заяві доказів.

З практики, до поважних причин можна віднести:

 • отримання стягувачем виконавчого листа вже після закінчення терміну його пред'явлення до виконання;
 • перебування листа на виконанні і його фактичне невиконання з причин незалежних від стягувача;
 • ненаправлення державним/приватним виконавцем відповідних постанов, прийнятих в рамках виконавчого виробництва, наприклад про завершення (закриття) виконавчого провадження та повернення виконавчого документа стягувачу з причин від стягувача незалежних.

Чинним законодавством не передбачено зазначення судами конкретного терміну, на який відновлюється строк пред'явлення виконавчого документа до виконання, просто зазначається в ухвалі суду, що термін відновлено. При цьому слід мати на увазі, що терміни пред'явлення до виконання встановлено частиною 1 статті 12 Закону.

Чинним законодавством не встановлено і нічим не обмежено стягувача в кількості звернень до суду з заявами про поновлення строку пред'явлення виконавчого листа до виконання.

Розгляд заяви суд проводить з викликом сторін, але в разі їх належного повідомлення і їх неявки, це не є підставою для того, щоб не розглядати заяву без їх участі.

За підсумками розгляду, судом постановляється ухвала, якою поновлюється чи ні пропущений термін. У випадку відмови в поновленні, можна далі звернутися в апеляційну інстанцію для перегляду ухвали суду першої інстанції. Касаційний перегляд чинним законодавством не передбачено, тому апеляційне рішення є остаточним і перегляду не підлягає.

Слід зазначити, що є поширеною судова практика, коли боржник захищаючи свої права бере активну участь в справі про поновлення строку пред'явлення виконавчого листа до виконання, тим самим у випадку відмови судом відновити позивачу (стягувачу) термін, боржник може законно не виконувати рішення суду в зв'язку з пропуском строку пред'явлення листа до виконання. Ось, наприклад, одна з таких справ, за якою з 2016 року ПриватБанк не може відновити термін на пред'явлення виконавчого листа до виконання, справа два рази вже розглядалося в Дніпровському апеляційному суді і два рази поверталося до суду для повторного перегляду: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92064926 і https://reyestr.court.gov.ua/Review/86202219

Користуйтеся консультацією: Оскарження бездіяльності та дій державного виконавця, іншої особи виконавчої служби або приватного виконавця

Отримання дубліката виконавчого листа, судового наказу при його втраті, псуванні

Частими є випадки втрати, псування виконавчого листа (судового наказу). Тому передбачено отримання дубліката виконавчого листа/наказу, шляхом звернення до суду, який видав оригінал з відповідною заявою (пункт 17.4 Перехідних положень Цивільно - процесуального кодексу України, пункт 19.4 Господарсько - процесуального кодексу України та пункт 18.4 Кодексу Адміністративного судочинства України). Розгляд заяви суд проводить з викликом сторін, але в разі їх належного повідомлення і їх неявки, це не є підставою для того, щоб не розглядати заяву без їх участі. За підсумками розгляду надається ухвала, якою суд вирішує видати дублікат чи ні. У випадку відмови в видачі, можна звернутися в апеляційну інстанцію для перегляду ухвали суду першої інстанції. Касаційний перегляд чинним законодавством не передбачено, тому апеляційне рішення є остаточним і перегляду не підлягає.

Заява на дублікат виконавчого листа має відповідати обов'язковим умовам:

 • не закінчився термін пред'явлення листа / наказу до виконання;
 • надання в суд разом із пред’явленням доказів втрати (псування) оригіналу. Наприклад, письмова відповідь виконавчої служби, що відбулася втрата виконавчого документа під час пересилки, передачі матеріалів в іншу виконавчу службу, крадіжка документів з заведенням кримінального провадження, а краще з підтвердженням даної обставини у вироку і т.п.;
 • надання в суд разом із заявою доказу сплати судового збору за видачу стягувачу дубліката виконавчого документа в розмірі 0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Також є цікавою і перспективною поширена судова практика, коли боржник захищаючи свої права, бере активну участь в справі про видачу дубліката виконавчого листа, тим самим у випадку відмови судом позивачеві (стягувачу) видати дублікат листа, боржник може законно не виконувати рішення суду в зв'язку з втратою (псуванням виконавчого листа) оригіналу виконавчого листа. Ось, наприклад, одна з таких справ, (автор статті (представляв інтереси боржника (відповідача)), за якою відмовлено Дніпровським апеляційним судом позивачеві у видачі дубліката листа і поновлення строку пред'явлення виконавчого листа до виконання: “Однак, оскільки ухвала Бабушкінського районного суду від 12 квітня 2018 року станом на теперішній час сторонами не оскаржена, судом не скасована, є чинною, то у суду першої інстанції не було правових підстав для повторного розгляду заяви КС "Катеринослав" про видачу дублікату виконавчого листа”. Ось посилання: https://reyestr.court.gov.ua/Review/80145975 .

Визнання виконавчого листа (судового наказу) таким, що не підлягає виконанню

Скасування виконавчого листа або судового наказу в господарській справі, тобто визнання його таким, що не підлягає виконанню, проводиться шляхом подачі боржником або стягувачем відповідної заяви в суд, який видав цей лист (наказ), дозволить закінчити примусове виконання рішення суду, не дивлячись на термін давності виконавчого провадження (стаття 39 Закону) і в подальшому зняти арешти (обтяження), заборони, накладені в рамках виконавчого провадження (стаття 59 Закону України), не дивлячись на термін давності виконавчого провадження та припинення виконавчого провадження за терміном давності і т.д.

Виконавчий лист або судовий наказ в господарській справі, мають особливий порядок судової, який описаний в статті 432 Цивільно-процесуального кодексу України, стаття 374 Кодексу адміністративного судочинства України та статті 160 Господарського процесуального кодексу України.

Підстави для визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню, можна розділити на дві групи: матеріально-правові та процесуально-правові.

Матеріально - правовими підставами є:

 • припинення зобов'язання виконанням (стаття 599 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання передачею відступного (стаття 600 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання заліком (стаття 601 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання за домовленістю сторін (стаття 604 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання прощенням боргу (стаття 605 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання збігом боржника і кредитора в одній особі (стаття 606 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання неможливістю його виконання (стаття 607 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання смертю фізичної особи (стаття 608 Цивільного кодексу України);
 • припинення зобов'язання ліквідацією юридичної особи (стаття 609 Цивільного кодексу України).

Процесуальними підставами є:

 • обставини, які свідчать про помилкову видачу судом виконавчого листа, зокрема: видача виконавчого листа за рішенням, яке не вступило в законну силу (крім тих, які підлягають негайному виконанню). Подача апеляційної скарги на рішення, за яким видано лист / наказ є дуже частим і ефективним способом, гострий момент тут - це відновлення терміну на подачу апеляції;
 • коли виконавчий лист виданий помилково за рішенням, яке взагалі не підлягає примусовому виконанню;
 • видача виконавчого листа на підставі ухвали суду про затвердження мирової угоди, яка не передбачала прийняття будь-яких заходів примусу або можливості її примусового виконання і, як наслідок, видачі виконавчого листа;
 • помилкової видачі виконавчого листа, якщо вже після видачі виконавчого листа по справі рішення суду було скасовано;
 • видачу виконавчого листа двічі по одному і тому ж питанню в разі знаходження оригіналу виконавчого листа вже після видачі його дубліката;
 • пред'явлення виконавчого листа до виконання вже після закінчення терміну на пред'явлення цього листа до виконання, тобто виконавчий лист, термін дії якого закінчився.

Аналогічна позиція міститься в п.п.6 абз.31 ч.5 Інформаційного листа виконання СР №8 ВССУ від 25 вересня 2015, адресованого Головам апеляційних судів областей, міст Києва і Севастополя, Апеляційний суд Автономної Республіки Крим «Про практику розгляду суду і процесуальних питань, пов'язаних з виконанням судових рішень у цивільних справах», джерело https://zib.com.ua/ua/119940-vssu_uzagalniv_praktiku_schodo_vikonannya_rishen_v_civilnih_.html

Жодна зі статей процесуальних кодексів не містять певні вимоги до форми і змісту заяв з питань, пов'язаних з виконанням судових рішень або рішень інших органів.

Ось шаблон заяви про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню: https://drive.google.com/file/d/1O_1Om-j9BigdyRilTelMIGU9Y8bpncd-/view?usp=sharing

Слід зазначити, що виходячи з ситуації справи, «старі» рішення суду про стягнення (наприклад, кредиту), часто взагалі не треба скасовувати, тому що вони не несуть жодних негативні наслідків для боржника, оскільки пропущені терміни пред'явлення їх до виконання. Тому, якщо боржник визнає виконавчий лист / наказ таким, що не підлягає виконанню, то питання щодо стягнення боргу в судовому порядку буде закрите назавжди з позитивним результатом для боржника!

Далі буде розглянуто судові приклади з судової практики Гільдії професійних юристів у справах про скасування виконавчих листів в рамках цивільно-процесуального законодавства (кредитні справи):

18 жовтня 2019 р Індустріальний районний суд м. Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі підставою для задоволення нашої заяви було те, що банк пред'явив виконавчий лист до виконання вже після закінчення строку пред'явлення виконавчого листа до виконання:

«З огляду на зазначене, враховуючи, що у виконавчому листі встановлений строк пред'явлення його до виконання до 30.11.2018 року, зазначений строк поновлений не був, а вказаний виконавчий лист був пред'явлений до виконання до Індустріального ВДВС 20.08.2019 року, тобто вже після закінчення строку пред'явлення виконавчого документа до виконання, суд вважає, що виконавчий лист був виданий Індустріальним районним судом м. Дніпро помилково, а отже є підстави для визнання його таким, що не підлягає виконанню.

Крім того, вказаний виконавчий лист був виданий Індустріальним районним судом м. Дніпропетровська на виконання рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, в той час як рішенням Апеляційного суду Дніпропетровської області рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська та додаткове рішення змінено в частині розміру стягнення заборгованості та скасовано в частині судових витрат на користь держави».

Посилання на ухвалу суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/84797044

30 липня 2019 р Кіровський районний суд м.Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі підставою для задоволення нашої заяви було те, що банк завершив позасудовий порядок стягнення на предмет іпотеки, а всі подальші дії банку після завершення, вже є недійсними діями. Тому і лист втратив юридичну силу тому у боржника перед банком вже немає чинного грошового зобов'язання:

«положення статті 36 Закону №898-IV передбачають таку підставу припинення зобов'язання, як позасудове врегулювання звернення стягнення на предмет іпотеки з метою забезпечення вимог кредитора іпотекодержателя. У разі завершення такого позасудового врегулювання, тобто звернення стягнення на предмет іпотеки у спосіб, визначений статтею 37 Закону №898-IV, зобов`язання припиняється, оскільки за положеннями Закону №898-IV усі наступні вимоги є недійсними.

Аналогічного висновку дійшов Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду у постанові від 17.04.2019 №81437488 (справа №204/7148/16-ц), яка відповідно до статті 263 ЦПК підлягає урахуванню судом.

Відтак, зважаючи на встановлений судом факт припинення договору іпотеки, вважаються припиненими і зобов`язання за основним договором (кредитним), отже всі наступні вимоги, у тому числі, пов`язані з примусовим виконанням виконавчого листа, виданого 08.11.2013 року, є недійсними».

Користуйтеся консультацією: Що можна, а що не можна у виконавчому провадженні

Посилання на ухвалу суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83482094

27 лютого 2019 р Дніпровський апеляційний суд, у справі про стягнення боргу по кредиту. Ще одним способом захисту боржника є не дати суду видати дублікат виконавчого листа. Немає дубліката листа, немає і боргу! У цій справі втрата виконавчого листа стала підставою звернутися позивачеві в суд за видачею його дубліката. Суд першої інстанції відмовив у видачі. Через деякий час позивач повторно звертається до суду із заявою про видачу дубліката листа і в цей раз суд задовольняє і видає дублікат. А ось апеляція сказала, що питання про видачу дубліката вже було вирішене і тому повторно не підлягає розгляду тобто закрив провадження і тим самим відмовив у видачі дубліката листа:

«У судовому засіданні апеляційного суду представник ОСОБА_1 - ОСОБА_2, підтримавши апеляційну скаргу, заявив клопотання про закриття провадження у справі з тих підстав, що питання про видачу дублікату виконавчого документу вже було вирішено ухвалою Бабушкінського районного суду від 12 квітня 2018 року, яка є чинною і ніким не оскаржувалася, тому повторний розгляд вказаної заяви ухвалою суду від 25 жовтня 2018 року не передбачений.

Однак, оскільки ухвала Бабушкінського районного суду від 12 квітня 2018 року станом на теперішній час сторонами не оскаржена, судом не скасована, є чинною, то у суду першої інстанції не було правових підстав для повторного розгляду заяви КС "Катеринослав" про видачу дублікату виконавчого листа».

Посилання на постанову суду: http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/80145975

8 серпня 2018 р Індустріальний районний суд м.Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі підставою для задоволення нашої заяви було те, що банк пред'явив виконавчий лист до виконання вже після того як закінчився термін дії виконавчого листа:

«Таким чином, із урахуванням того, що судом беззаперечно встановлено, що ПАТ КБ «Приватбанк» звернувся до державної виконавчої служби із виконавчим листом, строк пред'явлення до виконання якого закінчився, разом з цим, державним виконавцем було відкрито виконавче провадження та здійснено виконавчі дії, суд вважає, що заява ОСОБА_1 про визнання виконавчого листа таким, що не підлягає виконанню по цивільній справі за позовною заявою Публічного акціонерного товариства КБ «ПриватБанк» до Публічного акціонерного товариства «Акцент-Банк», ОСОБА_1, ОСОБА_2 про стягнення заборгованості підлягає задоволенню».

Посилання на постанову суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/76135133

24 липня 2018 р Кіровський районний суд м.Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі підставою для задоволення нашої заяви було те, що банк завершив позасудовий порядок стягнення на предмет іпотеки, а всі подальші дії банку після завершення, вже є недійсними діями. Тому і лист втратив юридичну силу, тому у боржника перед банком вже немає чинного грошового зобов'язання:

«суд погоджується з думкою заявника про те, що в внаслідок набуття Публічним акціонерним товариством «ОСОБА_4» 26.04.2016 року права власності на предмет іпотеки за відповідним договором №Інформація_1 від 14.11.2007 року в позасудовому порядку, будь-які наступні вимоги банку до боржника ОСОБА_3 за кредитним договором №Інформація_1 від 14.11.2007 року є недійсними, що в силу ч.2 ст.432 ЦПК України є підставою для визнання таким, що не підлягає виконанню виконавчого листа, виданого 08.02.2013 року Кіровським районним судом м.Дніпропетровська на підставі рішення цього суду від 14.11.2012 року у цивільній справі №Інформація_2, провадження № Інформація_3».

Посилання на ухвалу суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/75585508

15 червня 2018 р Жовтневий районний суд м.Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі підставою для задоволення нашої заяви було те, що банк завершив позасудовий порядок стягнення на предмет іпотеки, а всі подальші дії банку після завершення, вже є недійсними діями. Тому і лист втратив юридичну силу тому у боржника перед банком вже немає чинного грошового зобов'язання:

«Таким чином, оскільки ПАТ КБ «ПриватБанк» завершив позасудове врегулювання спору на підставі договору іпотеки зареєстрованого в реєстрі за № 801 від 19.03.2008р. і зареєстрував за собою право власності на предмет іпотеки, а також приймаючи до уваги, що після повернення 21.03.2012р. виконавчого документу, ПАТ КБ «ПриватБанк» повторно не звертався до виконавчої служби із заявою про примусове виконання рішення суду і на сьогоднішній день закінчився строк пред'явлення виконавчого листа до виконання, т о суд вважає за можливе визнати виконавчий лист, виданий на виконання заочного рішення Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 27.10.2010р. у справі № 2-8513/2010 про солідарне стягнення з ОСОБА_1 та ОСОБА_2 заборгованості таким, що не підлягає виконанню».

Посилання на ухвалу суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74814511

01 червня 2018 р Кіровський районний суд м.Дніпро, у справі про стягнення боргу по кредиту. У даній справі по старому заочному рішенню банк пропустив строк до пред'явлення виконавчого листа до виконання:

«Представник боржниці у судовому засіданні подану заяву підтримав, пояснивши, що підстав для відкриття провадження за виданим виконавчим документом не існувало через закінчення строку його пред'явлення до виконання. При цьому стягувач не звертався до суду із заявою про поновлення такого строку.

Судом встановлено, що виконавчий лист був виданий 20.02.2017 року, тобто після набрання чинності Законом №1404-VIII, отже підстав для застосування до нього строку, визначеного частиною 1 статті 12 Закону №1404-VIII, не існує.

З огляду на викладене суд вважає за необхідне подану боржницею заяву задовольнити, визнавши виданий щодо неї виконавчий лист таким, що не підлягає виконанню».

Посилання на ухвалу суду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/74426142

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичну допомогу" від юридичного порталу Протокол.

Автор консультації: Гільдія професійних юристів - адвокат Васильєв Павло Сергійович

Джерело: юридичний ресурс Протокол

4191
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
0