Головна Блог ... Консультації від юристів Наркота і закон: поняття, класифікація, види наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів Наркота і закон: поняття, класифікація, види нарко...

Наркота і закон: поняття, класифікація, види наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

 • Автор: 

  Автор не вказаний

 • 1

 • 0

 • 51970

Відключити рекламу
 - tn1_narkota_i_zakon_ponyattya_klasifikatsiya_vidi_narkotichnih_zasobiv_psihotropnih_rechovin_i_prekursoriv_5c99324a2d14d.gif

В основі визначення поняття "наркотик" лежить єдність трьох критеріїв – медичного, соціального і юридичного. При цьому вважається, що наркотичним засобом може бути визнано таким тільки за умови єдності (одночасної наявності) всіх трьох перерахованих критеріїв.

За медичним критерієм – це природні чи синтетичні речовини, які мають специфічний вплив на центральну нервову систему людини (ейфорія, галюцинація, ступор, нечутливість до болю). За соціальним критерієм – немедичне вживання наркотичних засобів набуло ознак соціального явища, яке негативно впливає на соціальні зв'язки в суспільстві. Юридичний критерій включає поєднання медичного та соціального критерію і передбачає визнання певних засобів забороненими в законодавстві та включення їх у відповідний нормативно-правовий акт. На сьогодні таким актом є Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів затверджений постановою КМ України.

Відповідно до чинного законодавства основними термінами в сфері адміністрування наркоконтролю є наступні:

наркотики – хімічні речовини рослинного чи синтетичного походження, що викликають зміну психічного стану людини, систематичне вживання яких формує залежність від них; наркотиками у широкому значенні є наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги і прекурсори, обіг яких регулюється законом;

психотропні речовини – речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин – речовини, які використовуються для виробництва, виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

психотропні речовини – речовини природні чи синтетичні, препарати, природні матеріали, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

наркотичні засоби – речовини природні чи синтетичні, препарати, рослини, включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів;

обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – види діяльності з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, реалізації (відпуску), ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що дозволяються і контролюються згідно з цим Законом. Це є законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – це діяння з: культивування рослин, включених до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів розроблення, виробництва, виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, придбання, збуту, ввезення на територію України, вивезення з території України, транзиту через територію України, використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що здійснюються з порушенням законодавства про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;

Перелік наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – це згруповані у списки наркотичні засоби, психотропні речовини та прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до таблиць І–IV згідно із законодавством України та міжнародними договорами України. Перелік та зміни до нього затверджуються КМ України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, протидії їх незаконному обігу і публікуються в офіційних друкованих виданнях;

виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – це усі дії, включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів, психотропних речовин, чи переробку наркотичних засобів і психотропних речовин, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин, або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

використання наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів – це застосування наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин у виробництві, виготовленні, медичній практиці, при розробленні наркотичних засобів і психотропних речовин, проведенні відповідних експертиз, для науково-дослідної роботи та навчальних цілей, передбачених цим Законом;

виробництво наркотичних засобів, психотропних речовин – усі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують;

розроблення наркотичних засобів, психотропних речовин – застосування результатів наукових досліджень та інших знань для планування, проектування і створення нових наркотичних засобів або психотропних речовин;

аналоги наркотичних засобів і психотропних речовин – заборонені до обігу на території України речовини синтетичні чи природні, не включені до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів хімічна структура та властивості яких подібні до хімічної структури та властивостей наркотичних засобів і психотропних речовин, психоактивну дію яких вони відтворюють;

незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин – вживання наркотичних засобів або психотропних речовин без призначення лікаря;

зловживання наркотичними засобами або психотропними речовинами – це умисне систематичне незаконне вживання наркотичних засобів або психотропних речовин;

незаконним виробництвом наркотичних засобів та (або) психотропних речовин – це всі дії, пов'язані з серійним одержанням наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин, включаючи відокремлення частин рослин або наркотичних засобів, психотропних речовин від рослин, з яких їх одержують, здійснені всупереч установленому законом порядку;

серійне одержання наркотичних засобів, психотропних речовин з хімічних речовин та (або) рослин – це виробничий процес, спрямований на отримання партій наркотичних засобів, психотропних речовин за відповідною технологією, стандартом, зразком;

незаконне виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин – це всі дії (включаючи рафінування, підвищення в препараті концентрації наркотичних засобів і психотропних речовин чи їх переробку), здійснені всупереч встановленого законом порядку, у результаті яких на основі наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів наркотичних засобів і психотропних речовин одержуються готові до використання та (або) вживання форми наркотичних засобів, психотропних речовин або лікарські засоби, що їх містять, чи інші наркотичні засоби, психотропні речовини;

незаконне виготовленням прекурсорів – це процес їх одержання з відповідної вихідної сировини будь-яким способом, у будь-якому вигляді (порошку, рідини, суміші тощо), приготування шляхом змішування різних хімічних препаратів або хімічного синтезу (реакції);

незаконне придбання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – це їх купівля, обмін на інші товари або речі, прийняття як плати за виконану роботу чи надані послуги, позики, подарунка або сплати боргу, привласнення знайденого під незаконним придбанням розуміється також збирання залишків наркотиковмісних рослин на пожнивних земельних площах після зняття з них охорони, на земельних ділянках громадян, а також збирання таких дикорослих рослин чи їх частин на пустирях;

незаконне зберігання – це будь-які умисні дії, пов'язані з фактичним незаконним перебуванням наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів чи прекурсорів у володінні винної особи (вона може тримати їх при собі, у будь-якому приміщенні, сховищі або в іншому місці). Відповідальність за незаконне зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів настає незалежно від його тривалості;

незаконне перевезення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів полягає в умисному переміщенні їх будь- яким видом транспорту в межах території України з порушенням порядку і правил, установлених чинним законодавством. Від перевезення наркотичних засобів слід відрізняти їх перенесення з одного місця в інше, під час якого транспорт не використовується. Такі дії мають розглядатись як зберігання цих засобів і речовин;

незаконне пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів – це незаконне переміщення їх у просторі шляхом відправлення поштою, багажем, посильним або в інший спосіб з одного місця в інше в межах території України.

Класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів

На сьогодні не має однакових критеріїв та єдиної класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів серед науковців. Це пов'язано з тим, що є неможливим одночасно в межах кількох наук, а саме в медицині, біології, фармакології, соціології та юридичних галузях встигнути за розвитком науки та появою нових наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Наведено класифікації, що найбільш використовуються.

Науковці по різному класифікують наркотичні засоби. Так, науковці ще 80 роках розглядали наркотики, як окремий клас психоактивних речовин і засобів, що перебувають під міжнародним контролем, пропонували згрупувати їх таким чином: а) лікарські засоби; б) речовини, що не належать до лікарських засобів; в) і речовини, заборонені для застосування людиною.

Одним із критерии поділу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів є критерій небезпечності: цей критерій передбачений Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

 • – особливо небезпечні наркотичні засоби: героїн, дезоморфін, дигідроеторфін, еторфін, канабіс, смола канабісу, екстракти і настойки канабісу, кетобемідон, кокаїновий кущ, кока лист, макова солома, концентрат з макової соломи, за винятком дозрілого насіння), опій, опій ацетильований, реміфентаніл, бензилморфін тощо; і психотропні речовини (мескалін, псилоцибін, листя шавлії віщунів, насіння гавайської троянди та ін. Дані речовини законно не використовуються у медичній практиці.
 • – небезпечні наркотичні засоби (кодеїн, кокаїн, метадон, морфін, трамадол та ін.) та психотропні речовини (амфетамін, метамфетамін, сибутрамін тощо).

У залежності від джерела надходження їх у незаконний обіг наркотики поділяють на групи: 1) наркотичні лікарські препарати, що застосовуються в медицині; 2) наркотичні речовини, що виготовляють кустарним способом (переважно з рослинної сировини, а також з деяких не наркотичних лікарських засобів) та 3) наркотичні препарати, що застосовуються в зарубіжних державах, потрапляють в нашу країну контрабандним шляхом.

В залежності від вихідних матеріалів і способу виготовлення класифікувати всі наркотики можна на два типи: 1) кустарно виготовлені наркотичні засоби (з маку, коноплі та інші) і 2) наркотичні лікарські засоби промислового виготовлення.

За походженням наркотичні засоби поділяються на: а) природні (рослині) – наркотичні засоби рослинного походження: марихуана, гашиш, макова солома, опій та ін.; б) напівсинтетичні – це наркотики що синтезуються з рослинної сировини: героїн, ЛСД тощо; в) синтетичні – це наркотики синтезовані з певних хімічних речовин у лабораторіях: метадон, амфетамін, барбітурати, фенциклидин, промедол, фенамін, МДА, МДМА, фентаніл, 3-метілфентаніл.

За швидкістю виникнення залежності: 1) засоби – зловживання якими швидко викликає фізичну або психологічну залежність. Наприклад, при вживанні опіатів стійка психологічна залежність виникає за 2–4 рази; 2) засоби зловживання якими повільно викликає залежність.

За психофармакологічною дією: а) седативні (опіати, барбітурати, транквілізатори, кодеїн); б) психостимулюючі препарати (ефедрин, амфетаміни (фенамін), кокаїн); в) психоделічні, тобто ті, які змінюють свідомість (галюциногени) (ЛСД, препарати коноплі, фенциклідин), псилоцибіни – гриби; г) ЛНДР – летючі наркотичнодіючі речовини (розчинники – бензин, ацетон, фарби...).

Комісія ООН запропонувала незаконні наркотики розділяти на наступні три категорії: 1) заборонені (незаконні) наркотики, які виробляються або виробляються з натуральних рослинних продуктів; 2) синтетично вироблені заборонені (незаконні) наркотики; 3) фармацевтичні наркотики, які стають незаконними в результаті їх витоку із сфери законного використання чи застосування.

В спеціальній літературі існують інші критерії класифікації наркотичних засобів, психотропних речовин. Так, наркотичні засоби, психотропні речовини класифікують з урахуванням двох критеріїв:

1) ступінь небезпеки рослин і речовин для здоров'я населення, яку може спричинити зловживання ними;

2) інтерес для використання в медичних цілях таких рослин і речовин.

Наркотичні засоби, психотропні речовини поділяють на три групи:

1) рослини і речовини, що становлять особливу небезпеку і не викликають інтерес для використання в медичних цілях (канабіс, героїн, псіхоцібін, ЛСД);

2) особливо небезпечні рослини і речовини, що становлять інтерес для використання в медичних цілях (морфін, кокаїн, метадон, кодеїн, фенциклидин та інші);

3) рослини і речовини, що представляють певну небезпеку та інтерес для використання в медичних цілях (барбітал, феназіпал, мезіндол та інші). У той же час наркотичні засоби мають важливі ознаки, що характеризують їх вплив на людину.

Класифікація наркотичних засобів за способом виготовлення[1]: 1) наркотичні засоби, виготовлені кустарним способом: а) за допомогою побутового обладнання та інструментів б) з використанням побутових або широкодоступних реактивів і розчинників; 2) наркотичні засоби, виготовлені з рослинної сировини: а) шляхом її механічної обробки (подрібненя, пресування) (марихуана, гашиш, макова солома, опій, псілоцібіновмістні гриби) і (або) б) термічної обробки (висушування); 3) наркотичні засоби, виготовлені шляхом хімічної обробки рослинної сировини (екстракційний опій, гашиш- не масло, ацетильований опій); з наркотиковмісної рослинної сировини шляхом її хімічної обробки: а) екстракції з неї розчинниками наркотично активних компонентів; 2) її обробки хімічними реактивами з метою отримання в кінцевому продукті більш активної наркотичної речовини; 4) наркотичні засоби, виготовлені з лікарських препаратів (кустарно-приготовлені препарати з ефедрину, псевдоефедрину, метилефедрину); S) наркотичні засоби, виготовлені з хімічних речовин за спрощеною технологією виготовлення наркотику (первітин, фенциклидин); 6) наркотичні засоби, виготовлені лабораторним способом за стандартизованим описом виготовлення наркотику (фенадом, МДМА), за допомогою лабораторного обладнання різні види синтетичних і напівсинтетичних наркотиків; 7) наркотичні засоби, виготовлені не за стандартизованим описом процесу виготовлення наркотику, а по опублікованим в науковій літературі методиками синтезу, нерідко незначно зміненим (МДА, 3-метілфентаніл, фtнталін); 8) наркотичні засоби, виготовлені промисловим способом, за допомогою промислового устаткування і з використанням промислової технології; а) наркотичні засоби, виготовлені за стандартизованим описом процесу виготовлення наркотику за затвердженими виробничим регламентом (розчин промедолу в ампулах); б) наркотичні засоби, виготовлені не за стандартизованим описом процесу виготовлення наркотику, а не регламентованим, або з тими чи іншими відхиленнями[2].

З метою виготовлення наркотики поділяють, а саме:

1) наркотичні засоби, виготовлення яких передбачено в рамках легального їх обігу: а) наркотичні засоби (зазвичай виготовляються в значній кількості); б) наркотичні засоби для використання в науко вих, технологічних та інших цілях (виготовляються зазвичай в невеликій кількості); 2) наркотичні засоби, виготовлення яких не передбачено в рамках легального обігу наркотиків (марихуана, гашиш, ефедрон і т. п.). Всі операції по обігу таких речовин переслідуються за кримінальним законодавством.

Також виділяють міжнародну та національну класифікацію наркотиків в залежності від правових норм (враховано розподіл на списки, таблиці) міжнародного та національного антинаркотичного законодавства.

Міжнародна класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

На сьогоднішній день було підписано 13 різних міжнародних конвенцій і протоколів, які регулюють виробництво, ввезення, вивезення споживання наркотиків. Три основні з них – Єдина конвенція про наркотичні засоби 1961 р. (далі – Єдина Конвенція 1961 р.), Конвенція ООН про психотропні речовини 1971 р. (далі – Конвенція 1971 р.) і Конвенція ООН про боротьбу з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 р. (далі – Конвенція 1988 р.)[3], які визначають "світовий порядок" в цій області, і ратифіковані відповідно 148, 131 і 101 державами, що дозволяє говорити про глобальний режим контролю над наркотиками. Дві перші з них присвячені легальному (законному) обігу наркотичних засобів, третя – заходам протидії їх незаконному обігу. Багато положень цих конвенцій схожі. Міжнародна класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів передбачена Конвенціями, ратифікованими Україною, а саме: Єдиною Конвенцією 1961 р., Конвенцією 1971 р. і Конвенцією 1988 р.

Єдина Конвенція 1961 р. містить Списки I–IV, що включають в себе перелік наркотичних засобів, в тому числі препарати, що знаходяться під контролем. Конвенція 1971 р. – Списки І–IV, що включають перелік психотропних речовин. Конвенція 1988 р. містить Таблиці І і II, часто використовувані при виготовленні наркотичних засобів і психотропних речовин, і тому потребуючі міжнародного контролю. Проте державний суверенітет передбачає, що міжнародні зобов'язання виконуються шляхом прийняття норми національного законодавства. На території України право визнання тієї чи іншої речовини наркотичною, психотропною або її аналогами надано Кабінету Міністрів України. Міжнародний комітет з контролю за наркотиками поділив всі засоби у чотири таблиці:

Таблиця І – рослини та речовини, які є особливо небезпечними і не становлять інтересу для використання з медичною метою; Таблиця II – рослини та речовини, які є особливо небезпечними і становлять інтерес для використання з медичною метою; Таблиця ІІІ – рослини та речовини, які являють собою певну небезпеку і становлять інтерес для використання з медичною метою; Таблиця IV – хімічні речовини та їх солі, які використовуються у процесі виготовлення наркотичних або психотропних речовин.У міжнародному обігу перебувають понад 100 видів наркотиків і така ж кількість психотропних речовин, у тому числі 22 прекурсори.

Національна класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

Законом України "Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори"[4] визначена класифікація наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, а саме: а) таблиця І містить наркотичні засоби, у тому числі рослини, і психотропні речовини, включені до списків № 1, №2 та №3, обіг яких на території України заборонено, за винятком їх обігу лише в цілях та на підставах, передбачених статтями 15,19 і 20 цього Закону (у експертній і оперативно-розшуковій діяльності; у наукових та навчальних цілях; діяльність з культивування рослин, включених до таблиці І Переліку); б) таблиця II містить наркотичні засоби і психотропні речовини, включені до списків № 1 і № 2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю; в) таблиця III містить наркотичні засоби і речовини, включені до списків № 1 і №2, обіг яких в Україні обмежено та стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю; г) таблиця IV містить прекурсори наркотичних засобів і психотропних речовин, включені до списків № 1 і №2, обіг яких на території України обмежено та стосовно яких установлюються заходи контролю.

 • [1] Протидействие незаконному обороту наркотических средств и психотропних веществ: учебн. пособ. / под. ред. А. Н. Сергеева // М.: Изд. "Щит-М" , 2005. – С. 79-103.
 • [2] Протидействис незаконному обороту наркотических средств и психотропних веществ: учебн. пособ. / под. ред. А. Н. Сергеева // М.: Изд. "Щит-М", 2005. – С. 79-103.
 • [3] zakon.rada.gov.ua
 • [4] Відом. Верх. Ради України. – 1995. – № 10. – Ст. 60.

 • 51970

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 51970

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст