Головна Блог ... Консультації від юристів Накладення адміністративних стягнень: як захистити себе Накладення адміністративних стягнень: як захистити...

Накладення адміністративних стягнень: як захистити себе

Відключити рекламу
 - deadeb75804dc67609cce76a87e28c4f.jpeg

Зміст:

Список діянь (дій або бездіяльності), які можуть спричинити адміністративні стягнення досить довгий - Особлива частина Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - КУпАП) налічує понад 460 чинних статей, кожна з яких може містити різну кількість складів порушень. І так – звичайно ж, оскільки адміністративні порушення характеризуються меншою небезпекою для громадського правопорядку – то й санкції тут не такі суворі, як у кримінальних правопорушеннях. Втім, адмінстягнення теж спрямовані на позбавлення чи обмеження деяких благ. У зв'язку з цим, вважаю, буде корисно знати види, механізми накладення адміністративних стягнень та законні способи уникнення накладення адміністративних стягнень.

Користуйтеся консультацією: Адміністративне затримання: нюанси, які потрібно знати

Що таке адміністративні стягнення

Адміністративна відповідальність є різновидом юридичної відповідальності поряд із кримінальною, цивільноправовою, дисциплінарною. Суть її у тому, що адміністративна відповідальність настає лише з передбачені у законі діяння. На відміну від цивільноправової, склади правопорушення за які вона настає та рамки санкцій адміністративної відповідальності чітко передбачені в законах, а на відміну від кримінальної, вона не має такого рівня суворості, і може покладатися не лише судом (такі випадки та уповноважені органи, чітко передбачені законом).

Так ось, адміністративне стягнення – це міра адміністративної відповідальності. Адмінстягнення, по суті, є засобом примусу, який застосовує уповноважені держоргани від імені держави до осіб, винних у скоєнні адміністративного правопорушення.

Важливо зауважити, що саме цей кодекс (КУпАП) містить основну низку складів правопорушень, за які може настати адміністративна відповідальність у вигляді адміністративного стягнення. Загальні правила накладання адміністративних покарань регулюються саме КУпАП. Водночас питання адміністративної відповідальності за порушення митних правил регулюються Митним кодексом України (далі - МКУ), а, наприклад, питання видворення іноземців - Законом України “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”.

Визначення того, що таке адміністративне стягнення міститься й у статті 23 КУпАП. Керуючись цим визначенням, і навіть характером адміністративної відповідальності, можна назвати такі характеристики, адміністративного стягнення:

 • є мірою відповідальності;
 • полягає у позбавленні або тимчасовому обмеженні суб'єктивних прав, позбавленні благ, накладанні штрафних зобов'язань або ж у реальній можливості тимчасово обмежити права/блага;
 • застосовується з метою виховання особи, яка вчинила правопорушення, на кшталт не дотримання законів України, поваги до правил співжиття;
 • мета адмінстягнень, у тому числі полягає у запобіганні вчиненню нових правопорушень як самим правопорушником, так і іншими особами;
 • має чітко передбачені види покарання та порядок їхнього застосування;
 • покладається на правопорушника судом чи іншими уповноваженими органами державної влади, що діють від імені держави.

Користуйтеся консультацією: Як виконуються громадські, виправні та суспільно - корисні роботи та в чому між ними різниця

Види адміністративних стягнень

У сукупності адміністративні санкції становлять систему заходів адміністративної відповідальності. КУпАП у статті 24 встановлює такий перелік видів адміністративних стягнень:

 • попередження;
 • штрафи;
 • відшкодувальні вилучення зброї скоєння чи безпосереднього об'єкта адмінправопорушення;
 • конфіскації: знаряддя вчинення чи безпосереднього об'єкта адмінпорушення; грошей, отриманих внаслідок скоєння адмінпорушення;
 • позбавлення спеціального права (права керування транспортними засобами, права на полювання);
 • позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю;
 • громадські роботи;
 • виправні роботи;
 • суспільно корисні роботи;
 • адміністративний арешт;
 • арешт із утриманням на гауптвахті.

Також розрізняють адміністративне видворення за межі України іноземців або осіб без громадянства (застосовується за вчинення адмінправопорушень та/або грубе порушення правопорядку).

Додатковим адмінстягненням є: позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

І додатковими та основними можуть бути:

 • відшкодувальне вилучення;
 • конфіскація;
 • позбавлення права керування транспортними засобами.

Всі інші вищезгадані адмінсанкції є основними (тобто не можуть доповнювати один одного за одне правопорушення).

До неповнолітніх осіб 16-18 років можуть застосовуватися такі види адмінстягнень (стаття 24-1 КУпАП):

 • зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитися у потерпілого;
 • попередження;
 • догани чи суворі догани;
 • передача неповнолітнього під нагляд батькам або особам, що їх замінюють. Неповнолітні також можуть передаватися під нагляд педагогічному або трудовому колективу за їхньою згодою, а також окремим громадянам на їхнє прохання.

У Митному кодексі України (стаття 461) розрізняють такі адмінстягнення за порушення митних правил:

 • попередження;
 • штрафи;
 • конфіскацію товарів, транспортних засобів комерційного призначення (безпосередніх предметів порушення);
 • конфіскацію товарів, транспортних засобів зі спеціально виготовленими сховищами (тайниками), крім ТЗ комерційного призначення, що використовуються виключно для перевезення пасажирів та товарів через митний кордон України за певними маршрутами та рейсами, що здійснюються відповідно до розкладу руху на підставі міжнародних договорів, укладених відповідно до закону;
 • конфіскацію транспортних засобів, які використовувалися для переміщення товарів – безпосередніх предметів порушення, через митний кордон України поза місцем розташування митного органу.

КУпАП вказує на невиключність цього переліку видів адмінстягнень. Так, у передостанньому абзаці статті 23 зазначено, що законами України можуть бути встановлені інші, крім зазначених у цій статті, види адміністративних стягнень. Це положення дозволяє вести дискусію в теоретичних колах щодо адмінстягнень передбачених для юридичних осіб, або ж в окремих сферах відповідно до профільних законів.

Наприклад, Панасюк О.В. у своїй дисертації, розглядає попередження, передбачені в Законі України “Про банки та банківську діяльність” (письмове попередження), або попередження телерадіоорганізації/провайдера програмного продукту, згідно із Законом України “Про телебачення та радіомовлення” - застосовуваним до деліквенту за адміністративні делікти видом адмінстягнення.

Водночас виникає питання – наскільки, у таких випадках, процедура винесення попередження, або заперечення даної санкції, може відбуватися в рамках КУпАП. Складно також уявити собі ситуацію, як передбачені у профільних законах санкції можуть покладатися відповідно до КУпАП. Тому тут можна вести тривалу дискусію, наскільки інші (крім передбачених КУпАП та МКУ) стягнення є адміністративними.

Користуйтеся консультацією: Перелік та розмір штрафів у сфері будівництва у 2022 році

Порядок накладення адміністративних стягнень

Цей порядок врегульовано Главою 4 КУпАП. І головне правило полягає в тому, що адміністративні стягнення накладаються виключно у рамках встановлених КУпАП чи іншими законами. Нормативно-підзаконні, локальні та індивідуальні акти не можуть встановлювати такі межі.

При виборі виду адміністративного стягнення (наприклад, конкретного терміну, розміру штрафу, застосування додаткового чи ні), враховується:

 • характер вчиненого правопорушення;
 • особу порушника та ступінь його провини, його майновий стан;
 • обставини, що пом'якшують та обтяжують відповідальність.

Однак свої особливості є у випадках накладення стягнення за правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, у тому числі зафіксовані в автоматичному режимі, безпеки на автомобільному транспорті, зафіксовані за допомогою засобів фото- та кінозйомки, відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі, справ про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 132-2 КУпАП, та порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису) (далі – справи щодо автофіксації порушень на транспорті). Особливість таких справ - розгляд “без участі” особи, яка притягується до відповідальності.

Обтяжливими обставинами є:

 • продовження протиправної поведінки, попри вимогу уповноважених осіб припинити її;
 • повторне протягом 1 року вчинення однорідного правопорушення, за яке особа вже була піддана адмінстягненню;
 • вчинення правопорушення тим, хто раніше вчинив кримінальне правопорушення;
 • залучення неповнолітнього;
 • вчинення адмінправопорушення групою осіб;
 • вчинення в умовах стихійного лиха або за інших надзвичайних обставин;
 • вчинення адмінправопорушення у стані сп'яніння.

Список обтяжуючих обставин є винятковим. Уповноваженому органу (посадовій особі), що накладає адмінстягнення, дозволено не визнавати цю обставину обтяжливою.

Пом'якшувальні відповідальність обставини - це:

 • щире каяття;
 • запобігання винним шкідливим наслідкам правопорушення, добровільне відшкодування збитків або усунення шкоди;
 • вчинення адмінправопорушення під впливом сильного душевного хвилювання або при збігу важких особистих/сімейних обставин;
 • вчинення адмінправопорушення неповнолітнім, або вагітною жінкою чи жінкою, яка має дитину віком до 1 року.

Законами можуть бути передбачені й інші пом'якшувальні обставини, щобільше – орган (посадова особа), що вирішує справу про адмінправопорушення, може визнати пом'якшуючими й не зазначені у законі обставини.

Якщо однією особою скоєно два та більше адмінправопорушень – стягнення покладається за кожне окремо. Разом з тим, якщо такі справи розглядаються одним і тим самим органом (посадовцем), стягнення покладається в рамках санкцій за більш серйозне правопорушення. При цьому до основного виду адмінстягнень може бути приєднано додатковий вид стягнення, передбачених для інших, скоєних людиною правопорушень.

Терміни накладення адмінстягнень регулюються статтями 37-39 КУпАП, а саме:

 • за загальним правилом адмінстягнення може бути накладено не пізніше ніж через 2 місяці з дня вчинення порушення, а при правопорушенні, що триває, - з дня його виявлення (крім, випадків, коли справи підвідомчі суду);
 • коли такі справи підвідомчі суду, стягнення може бути накладено не пізніше ніж через 3 місяці з дня вчинення порушення, а при порушенні, що триває, - з дня його виявлення (крім нижчевказаних випадків);
 • адмінстягнення за ч. 3 – 6 ст. 164-14 КУпАП (деякі порушення у публічних закупівлях), адмінстягнення за порушення, пов'язані з корупцією, а також адмінпорушення, передбачені ст. 212-15, 212-21 КУпАП (фінансові порушення у політичних партіях, виборчому фонді) – може бути накладено протягом 6 місяців з дня його виявлення, але не пізніше 2 років з дня вчинення;
 • адмінстягнення за ст. 204-1 (незаконний перетин кордону) та 204-2 (порушення в'їзду/виїзду на тимчасово окуповану територію) КУпАП може бути накладено протягом 3 місяців з дня їхнього виявлення, але не пізніше 1 року з дня вчинення, а у випадку з іноземцями або особами без громадянства, щодо яких прийнято рішення про примусове повернення або примусове видворення з України - протягом часу, необхідного для їхнього виїзду з України, але не пізніше строку, визначеного законом для виїзду цих осіб з України або забезпечення їхнього примусового видворення;
 • адмінстягнення за статтею 130 КУпАП (грубо кажучи - за п'яне водіння), може бути накладено протягом 1 року з дня його вчинення;
 • у разі закриття кримінального провадження, якщо при цьому в діях порушника є ознаки адмінправопорушення - стягнення може бути накладено не пізніше ніж через 3 місяці з дня закриття кримінального провадження.

Якщо ж порушник, підданий адмінстягненню, протягом 1 року з дня закінчення виконання стягнення не здійснило нового адмінправопорушення, то він вважається таким, що не піддавався адмінстягненням – що дуже важливо для кваліфікації повторності.

Ким розглядаються справи про адмінправопорушення та накладаються адмінсанкції? Відповідно до статті 213 КУпАП, це:

 • адміністративні комісії при виконавчих комітетах сільських, селищних, міських рад;
 • виконкомами (виконавчими органами) сільських, селищних, міських рад та їхніми уповноваженими посадовими особами;
 • районними, районними у місті, міськими чи міськрайонними судами (суддями), а в деяких випадках, передбачених КУпАП, місцевими адміністративними та господарськими судами, апеляційними судами, вищими спеціалізованими судами, Верховним Судом;
 • органами Нацполіції, державними інспекціями та іншими органами (посадовими особами), уповноваженими на те КУпАП.

Глава 17 КУпАП містить детальне розмежування юрисдикції вищезгаданих органів влади, аж до уточнення якої розглядає адмінправопорушення за певною статтею (частини статті) КУпАП.

Правила накладення стягнень за порушення митних правил регулюються розділами ХVIII-XIX ТКУ та мають низку своїх особливостей.

Користуйтеся консультацією: Чому і де не можна пити алкоголь, і що Вам за це буде

Як уникнути накладення адміністративних стягнень

Слід зазначити, що розглядаючи способи уникнення накладення адміністративних стягнень не мається на увазі звільнення порушника від справедливого покарання. В такому випадку мається на увазі саме те, на що звернути увагу, для ефективного та законного захисту від покарання, якщо вже так сталося, що розглядається справа про скоєння адміністративного правопорушення. Зрозуміло, що нарівні зі своїми правами кожен повинен знати й свої зобов'язання, і не допускати порушень, які можуть спричинити адміністративне стягнення.

Головні принципи, якими слід керуватися:

 • ніхто не може відповідати за діяння, які на момент їхнього вчинення не визнавалися законом як правопорушення (стаття 58 Конституції України);
 • ніхто не може бути двічі притягнутий до юридичної відповідальності одного виду за те саме правопорушення. Юридична відповідальність має індивідуальний характер (стаття 61 Конституції України);
 • особа не несе відповідальності за відмову давати свідчення чи пояснення щодо себе, членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом (стаття 63 Конституції України);
 • виключно законами визначаються дії, що є адміністративними правопорушеннями та відповідальність за них (стаття 92 Конституції України).

Виходячи з цих принципів та приписів у КУпАП – можна визначити, на що важливо звернути увагу при розгляді справи про адміністративне правопорушення:

 • (Рекомендація № 1) – звертайте увагу на те, чи дотримано порядку складання протоколу про адміністративне правопорушення (врахуйте, що є випадки, коли протокол не складається – такі передбачені статтею 258 КУпАП). Протокол повинен бути складений не пізніше 24 годин з моменту виявлення особи-порушника та складається він у 2-х примірниках, один з яких під розпис вручається особі, яка залучається до адмінвідповідальності.
 • (Рекомендація №2) – необхідно вимагати підтвердження повноважень особи, яка складає протокол. Так, протокол складається лише уповноваженою на це особою (перелік таких передбачено у статті 255 КУпАП). Інші особи складати його не уповноважені.
 • (Рекомендація №3) – ознайомтеся з протоколом. Він повинен містити всі необхідні реквізити (стаття 256 КУпАП), бути підписаний особою, яка його склала, свідками та потерпілими (якщо такі є), і звичайно ж - тим хто притягується до відповідальності (якщо така особа не відмовляється його підписати, про що обов'язково вказують у протоколі).
 • (Рекомендація №4) – якщо вирішили підписувати протокол – обов'язково вкажіть у ньому свої пояснення за фактом порушення та зауваження. Наприклад, чи роз'яснено права при складанні протоколу? Вкажіть це. Напишіть, якщо Ви не згодні з зазначеними відомостями або вкажіть, що не чинили порушень.
 • (Рекомендація №5) – стежте за кореспонденцією за адресою реєстрації. Зафіксуйте, чи Вас попередили про розгляд справи. За деякими винятками, справи про адміністративні порушення розглядаються в обов'язковій присутності особи, яка притягується до відповідальності. За відсутності цієї особи справа може бути розглянута лише у випадках, коли є дані про своєчасне повідомлення і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. І так – звичайно – у справах з автофіксації порушень на ТЗ є свої особливості щодо присутності.
 • (Рекомендація №6) - визначте, чи уповноваженим органом розглядається справа про адміністративне правопорушення, чи дотримано порядку збору доказів (зобов'язання збирати такі покладено на осіб, які уповноважені складати протоколи) чи не було інших порушень порядку позасудового чи судового розгляду справи.
 • (Рекомендація №7) - визначте, чи дотримані терміни накладення адмінстягнень (вони перераховані у попередньому розділі).
 • (Рекомендація №8) - логічно - якщо було покладено адмінстягнення при перерахованих вище або інших порушеннях порядку розгляду справи - цю постанову у справі про адміправопорушення можна оскаржити - за загальним правилом - протягом 10 днів з дня винесення постанови (у деяких справах - з дня набрання такою законної сили).

Звичайно, це узагальнені, універсальні правила у справах про адміністративні правопорушення. У кожному конкретному випадку може бути безліч своїх нюансів і правил, тому завжди рекомендується, щоб законно уникнути накладання адміністративних стягнень, а саме, несправедливого покарання - звертатися до практикуючого в даній галузі фахівця.

Якщо Вам потрібна послуга фахівця, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Ірина Трофименко

Джерело: Юридичний ресурс Протокол

 • 812

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 812

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст