Головна Сервіси для юристів ... Довідники Перелік і розмір штрафів у сфері будівництва у 2022 році Перелік і розмір штрафів у сфері будівництва у 202...

Перелік і розмір штрафів у сфері будівництва у 2022 році

Відключити рекламу

Зміст:

Сфера будівництва, так чи інакше, стосується кожного з нас. Саме тому, вимоги до проектування, проведення робіт, до якості кожного будівельного матеріалу - жорстко регламентовані великою кількістю будівельних норм і правил. Крім цього, до будь-яких будівництв пред'являються вимоги екологічного та санітарно-епідеміологічного законодавства, норми пожежної безпеки, благоустрою територій та об'єктів, вимоги до охорони культурної спадщини та значний обсяг супутніх процесу будівництва, вимог. Найбільш характерними правопорушеннями в сфері будівництва, все таки, є порушення містобудівних та будівельних норм і правил. Оскільки, охопити однією публікацією всі можливі порушення в процесі будівництва (від порушень охорони праці на будівництві - до порушень процесу поводження з відходами) коротко неможливо - зупинимося на найбільш притаманних сфері будівництва порушеннях - а саме, на порушеннях будівельних норм і правил в сфері містобудівної діяльності, а також, розберемо розмір фінансових санкцій за такі.

Загальна характеристика порушення будівельних норм і правилнарушение строительных норм

Відповідно до частини 5 статті 11 Закону України «Про будівельні норми», відповідальність за недотримання вимог будівельних норм визначається законом.

Більш повний перелік видів порушень будівельних норм встановлений в статті 25 Закону України «Про основи містобудування» (прийнятий - 16.11.1992 р, та далі буде іменуватися Закон №2780). Згідно з нею, несуть відповідальність особи, винні у:

 • недотриманні норм і правил при проектуванні і будівництві;
 • проектуванні об'єктів з порушенням затвердженої в установленому порядку містобудівної документації;
 • виконанні будівельних чи реставраційних робіт без дозволу та затвердженого в установленому порядку проекту або з відхиленням від нього;
 • самовільній зміні архітектурного вигляду споруди в процесі експлуатації;
 • недотриманні екологічних і санітарно-гігієнічних вимог, встановлених законодавством при проектуванні, розміщенні і будівництві об'єктів;
 • прийнятті в експлуатацію об'єктів, зведених з порушенням законодавства, норм і правил;
 • надання інформації, що не відповідає дійсності, про умови проектування і будівництва чи необґрунтована відмова надати таку інформацію.

І цей перелік (керуючись крайнім абзацом цієї статті) не виключний - законами може бути встановлена відповідальність і за інші види порушень містобудівного законодавства.

Цей перелік деталізується в:

 • Законі України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 р (далі - Закон №208 / 94-ВР),
 • Кодексі України про адміністративні порушення (далі також - «КупАП») - статті 96, 96-1, 188-42 - адміністративна відповідальність у будівництві,
 • Кримінальному кодексі України (далі - «УК України») - статті 197-1, 275 - кримінальна відповідальність в будівництві.

При чому, крім відповідальності до замовників / підрядників будівництва - такі акти встановлюють санкції, і для проектних, експертних організацій, і для суб'єктів які виготовляють будматеріали, конструкції, і для підприємств, що забезпечують техумови інженерного забезпечення об'єкта, і, навіть, для посадових осіб державного архітектурно-будівельного контролю. Окремо встановлена відповідальність технагляду в будівництві і відповідальність авторського нагляду (головні архітектори, архітектори), а також, відповідальність виконавців, які працюють на підставі кваліфікаційного сертифіката. Точний перелік штрафів і їх розмірів буде в розділі: «Який штраф за незаконне будівництво».

Не варто забувати і про такі порушення, як:

 • будівництво на земельній ділянці, що не була відведена для цієї мети;
 • будівництво без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи чи без належно затвердженого проекту;
 • будівництво з істотними порушеннями будівельних норм і правил.

Такі порушення (навіть одне з них), може призвести до визнання об'єкта, так званим, «самочинним будівництвом» і наслідки такого - згідно зі статтею 376 Цивільного кодексу України, можуть бути досить негативними - при істотному відхиленні від проекту, якщо таке суперечить суспільним інтересам або порушує права інших осіб, або при істотному порушенні будівельних норм, будівельника можуть зобов'язати провести відповідну перебудову, а при неможливості - провести знесення.

Користуйтеся консультацією: Штрафи в містобудівельній діяльності

Пару слів про ліцензування будівництва 2022 (станом на січень)

Відповідно до Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» - будівництво об'єктів які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2) і значними (СС3) наслідками, за переліком видів робіт, визначених Кабінетом Міністрів України, - з урахуванням особливостей, визначених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" - підлягає ліцензуванню.

Так, раніше, низкою підзаконних нормативно-правових актів встановлювалися, і перелік конкретних робіт, і ліцензійні умови такої діяльності - і основні нюанси системи ліцензування в будівництві.

Разом з тим, у процесі оптимізації системи містобудівної дозвільної документації та органів державного архітектурно-будівельного контролю, 15 вересня 2021 року було анонсовано припинення функціонування Державної архітектурно-будівельної інспекції України (ДАБІ). Замість неї тепер ЦО виконавчої влади, що реалізує політику контролю та нагляду у цій сфері є Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

З 6 квітня 2021 року, після набрання чинності прийнятою Кабінетом Міністрів України (далі – КМУ) Постановою «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо вдосконалення діяльності органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» від 29.03.2021 №303 – Перелік органів ліцензування, затверджений постановою КМУ (від 05.08.2015 р. № 609) доповнили пунктом 28, згідно з яким органом ліцензування діяльності з будівництва об'єктів із середніми (СС2) та значними (СС3) наслідками є саме Державна інспекція архітектури та містобудування.

Трохи пізніше – 02 липня 2021 року, було прийнято Постанову КМУ «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» від 23.06.2021 № 681 – якою врегулювали процедуру та вимоги щодо ведення даної електронної системи, що включає можливість отримання ліцензії на будівництво в режимі он-лайн.

Водночас, поки що, не затверджено єдиних правил ліцензування, як і переліку будівельних робіт, що не підлягають ліцензуванню в Україні – як це було до реформ. Таким чином, порядок ліцензування все ще перебуває у правовому вакуумі. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 р № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду» такі постанови Кабінету Міністрів України (наприклад від 30.03.2016 р № 256 від 05.12.2007 р №1396, якими якраз регулювалися питання ліцензування) - були скасовані без заміни новим регулюванням.

У зв'язку з усім цим, Мінрегіон, тоді в своєму листі № 7/30 / 12145-20 від 15.07.2020 р, видав інформацію про те, що ліцензування господарської діяльності з будівництва об'єктів, які по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми і значними наслідками (СС2, СС3) з 18.03.2020 не провадиться, як і внесення змін до вже виданих ліцензій на будівництво.

Разом з тим, незважаючи на мету цієї реформи: скасувати ліцензування і ввести можливості будівництва при наявності в штаті сертифікованих працівників - все ще залишається невирішеним відповідальність за будівництво без ліцензії.

Зверніть увагу - у процесі реформи у сфері будівництва, на розгляд парламенту було внесено низку законопроектів:

- «Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності» № 5655 дата реєстрації: 11.06.2021 – прийнятий у першому читанні та готується до другого.

- «Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів за державну реєстрацію у сфері містобудівної діяльності» № 5656 від 11.06.2021 – також прийнятий у першому читанні та готується до другого.

– «Проект Закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального кодексу України про посилення відповідальності у сфері містобудівної діяльності» – № 5877 дата реєстрації 01.09.2021.

На дату написання статті (січень 2022 року) – законопроект не ухвалено – він готується до другого читання. Таким чином, необхідно стежити за прийняттям такого – законопроект збільшує відповідальність за порушення містобудівного законодавства, змінює порядок та склади порушень – вносячи значні зміни як до Кодексу України про адміністративні правопорушення, так і до Кримінального кодексу України.

Користуйтеся консультацією: Технічний паспорт на нерухомість очима адвоката

Який штраф за незаконне будівництво

Таким чином, перейдемо до більш детальним видам порушення норм будівництва і розмірами фінансових санкцій за такі.

 • Відповідно до Закону України «Про відповідальність за правопорушення у сфері містобудівної діяльності» від 14.10.1994 р (Закон №208 / 94-ВР).

Нагадуємо, що Законом України «Про Державний бюджет України на 2022 рік», в статті 7 встановлено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі - «ПМПО»), який лежить в основі розмірів санкцій за Законом №208 / 94-ВР. встановлено:

- з 1 січня - 2481 грн.

- з 1 липня - 2600 грн.

- з 1 грудня - 2684 грн.

статті

Порушення

Хто несе відповідальність

Санкція статті

Точна цифра на 2021 рік

Ч. 1 ст.2

За передачу замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті будівництва, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів містобудування, будівельних норм, державних стандартів і правил, у тому числі за нестворення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, незабезпечення приладами обліку води і теплової енергії, а також за заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта будівництва:

проектна організація

90 ПМПО

З січня

223 290 грн.

З липня

234 000 грн.

З грудня

241 560 грн.

експертна організація

18 ПМПО

З січня

44 658 грн.

З липня

46 800 грн.

З грудня

48 312 грн.

Ч.2 ст.2

1) За виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні

Суб'єкти містобудування, які є замовниками будівництва об'єктів (у разі здійснення містобудівної діяльності), або ті, що виконують функції замовника і підрядника одночасно

10 ПМПО

З січня

24 810 грн.

З липня

26 000 грн.

З грудня

26 840 грн.

2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні, вчинене щодо об'єктів, які за класом наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками (СС1)

36 ПМПО

З січня

89 316 грн.

З липня

93 600 грн.

З грудня

96 624 грн.

3) виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на об'єктах, по класу середніх наслідків (СС2), - 370 ПМПО

З січня

917 970 грн.

З липня

962 000 грн.

З грудня

993 080 грн.

на об'єктах, по класу значних (СС3) - 900 ПМПО

З січня

2 232 900 грн.

З липня

2 340 000 грн.

З грудня

2 415 600 грн.

4) експлуатація або використання об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації або в акті готовності об'єкта до експлуатації, вчинені щодо:

об'єктів по класу незначних наслідків (СС1), - 36 ПМПО

З січня

89 316 грн.

З липня

93 600 грн.

З грудня

96 624 грн.

об'єктів, по класу середніх наслідків (СС2), - 370 ПМПО

З січня

917 970 грн.

З липня

962 000 грн.

З грудня

993 080 грн.

об'єктів, по класу значних (СС3) - 900 ПМПО

З січня

2 232 900 грн.

З липня

2 340 000 грн.

З грудня

2 415 600 грн.

5) незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду у випадках, якщо такий нагляд є обов'язковим згідно з законодавством

40 ПМПО

З січня

99 240 грн.

З липня

104 000 грн.

З грудня

107 360 грн.

6) незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду у випадках, якщо такий нагляд є обов'язковим згідно з законодавством

50 ПМПО

З січня

124 050 грн.

З липня

130 000 грн.

З грудня

134 200 грн.

7) неподання або несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації у випадках, коли надання такої інформації є обов'язковим відповідно до законодавства

20 ПМПО

З січня

49 620 грн.

З липня

52 000 грн.

З грудня

53 680 грн.

Ч.3 ст.2

1) виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок їх виконання

Суб'єкти містобудування, які виконують будівельні роботи

10 ПМПО

З січня

24 810 грн.

З липня

26 000 грн.

З грудня

26 840 грн.

2) виконання будівельних робіт без повідомлення про початок їх виконання по об'єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта

10 ПМПО

З січня

24 810 грн.

З липня

26 000 грн.

З грудня

26 840 грн.

3) виконання будівельних робіт без направлення повідомлення про початок виконання таких робіт: на об'єктах, по класу з незначними наслідками (СС1)

36 ПМПО

З січня

89 316 грн.

З липня

93 600 грн.

З грудня

96 624 грн.

4) виконання будівельних робіт без отримання дозволу на їх виконання:

на об'єктах, по класу середніх наслідків (СС2), - 370 ПМПО

З січня

917 970 грн.

З липня

962 000 грн.

З грудня

993 080 грн.

на об'єктах, по класу значних (СС3) - 900 ПМПО

З січня

2 232 900 грн.

З липня

2 340 000 грн.

З грудня

2 415 600 грн.

6) ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил

18 ПМПО

З січня

44 658 грн.

З липня

46 800 грн.

З грудня

48 312 грн.

7) застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, що не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її

90 ПМПО

З січня

223 290 грн.

З липня

234 000 грн.

З грудня

241 560 грн.

8) виконання будівельних робіт з порушенням вимог будівельних норм, державних стандартів і правил або затверджених проектних рішень

45 ПМПО

З січня

111 645 грн.

З липня

117 000 грн.

З грудня

120 780 грн.

Ч.4 ст.2

1) здійснення господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, без отримання в установленому порядку ліцензії

Суб'єкти містобудування, які здійснюють господарську діяльність з будівництва об'єктів по класу середніх і значних наслідків (відповідальності) (СС2) і (СС3) за переліком видів робіт, що визначаються КМУ і підлягають ліцензуванню, або які доручають виконання відповідальним виконавцям, зобов'язаних мати кваліфікаційний сертифікат

90 ПМПО

З січня

223 290 грн.

З липня

234 000 грн.

З грудня

241 560 грн.

2) залучення до виконання окремих видів робіт відповідальних виконавців, які не мають відповідного обов'язкового кваліфікаційного сертифіката

10 ПМПО

З січня

24 810 грн.

З липня

26 000 грн.

З грудня

26 840 грн.

ч.5 ст.2

1) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, що підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах і підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх

Суб'єкти містобудування, які виробляють будівельні матеріали, вироби і конструкції

63 ПМПО

З січня

156 303 грн.

З липня

163 800 грн.

З грудня

169 092 грн.

2) виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам

126 ПМПО

З січня

312 606 грн.

З липня

327 600 грн.

З грудня

338 184 грн.

ч.6 ст.2

1) невиконання приписів органів державного архітектурно-будівельного контролю за:

Всі суб'єкти містобудування

усунення порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил - 15 ПМПО

З січня

37 215 грн.

З липня

39 000 грн.

З грудня

40 260 грн.

зупинки підготовчих і будівельних робіт - 50 ПМПО

З січня

124 050 грн.

З липня

130 000 грн.

З грудня

134 200 грн.

2) недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва, підприємства будівельної галузі для виконання покладених на них функцій

30 ПМПО

З січня

74 430 грн.

З липня

78 000 грн.

З грудня

80 520 грн.

ч.7 ст.2

за надання недостовірних чи необґрунтованих висновків за результатами перевірок

Суб'єкти містобудування, що залучаються органами державного архітектурно-будівельного контролю до проведення перевірок

30 ПМПО

З січня

74 430 грн.

З липня

78 000 грн.

З грудня

80 520 грн.

ч.8 ст.2

за подання недостовірної інформації у складі раніше наданих технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва, відмову в наданні технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва або порушення терміну їх надання; неукладення договору про забезпечення об'єкта будівництва на підставі наданих технічних умов або непідключення об'єкта будівництва до інженерних мереж згідно з технічними умовами та укладеним договором про забезпечення об'єкта будівництва

Підприємства, що надають технічні умови щодо інженерного забезпечення об'єкта будівництва

90 ПМПО

З січня

223 290 грн.

З липня

234 000 грн.

З грудня

241 560 грн.

ч.9 ст.2

Дії, передбачені частинами першою - восьмою цієї статті 2 (тобто вище викладені порушення)

Суб'єктами містобудування, яких протягом року було піддано стягненню за такі ж порушення

штраф, визначений в

відповідному абзаці цієї статті, в подвійному розмірі

-

Штраф може бути накладено на суб'єктів містобудування протягом 6 місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше ніж через 3 роки з дня його вчинення. У разі вчинення суб'єктами містобудування двох або більше правопорушень штрафи накладаються за кожне вчинене правопорушення окремо.

 • Згідно КУпАП

У КУпАП на конкретний розмір санкцій (на відміну від попередньої таблиці) впливає не прожитковий мінімум, а неоподатковуваний мінімум доходів громадян, який згідно з пунктом 5 підрозділу 1 розділу XX Податкового кодексу України становить - 17 гривень (далі - НМДГ).

частини

статті

Порушення

Санкція статті

Точна цифра на 2021 рік

ст.96

ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, БУДІВЕЛЬНИХ НОРМ, СТАНДАРТІВ І ПРАВИЛ ПРИ БУДІВНИЦТВІ

Ч 1

Порушення вимог законодавства, будівельних норм, стандартів і правил та затверджених проектних рішень під час нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів чи споруд,

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 50 до 100 НМДГ і на посадових осіб - від 200 до 300 НМДГ.

850-1700 грн.

3400-5100 грн.

Ч 2

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 100 до 200 НМДГ і на посадових осіб - від 300 до 500 НМДГ.

1700-3400 грн.

5100-8500 грн.

Ч 3

Виконання підготовчих робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, якщо подання такого повідомлення є обов'язковим, а також наведення недостовірних даних у повідомленні про початок виконання підготовчих робіт,

тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 300 НМДГ.

3400-5100 грн.

Ч 4

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт по об'єктах, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні,

тягнуть за собою накладення штрафу від 250 до 350 НМДГ.

4250-5950 грн.

Ч 5

Виконання будівельних робіт без повідомлення про початок виконання зазначених робіт, а також наведення недостовірних даних у такому повідомленні, вчинені щодо об'єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками (СС1), крім порушень, передбачених частиною четвертою цієї статті,

тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 600 НМДГ.

8500-10200 грн.

Ч 6

Виконання будівельних робіт без дозволу на їх виконання, вчинене щодо об'єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми наслідками (СС2),

тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 НМДГ.

17000-25500 грн.

Ч 7

Діяння, передбачене частиною шостою цієї статті, вчинене щодо об'єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів зі значними наслідками (СС3),

тягне за собою накладення штрафу від 2000 до 3000 НМДГ.

34000-51000 грн.

Ч 8

Експлуатація об'єктів, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, вчинені щодо об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта,

тягнуть за собою накладення штрафу від 250 до 350 НМДГ.

4250-5950 грн.

Ч 9

Експлуатація об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також наведення недостовірних даних у декларації про готовність об'єкта до експлуатації, вчинені щодо об'єктів, по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з незначними наслідками (СС1), крім порушень, передбачених частиною восьмою цієї статті,

тягнуть за собою накладення штрафу від 500 до 600 НМДГ.

8500-10200 грн.

Ч 10

Експлуатація об'єктів будівництва, не прийнятих в експлуатацію, а також приведення недостовірних даних в акті готовності об'єкта до експлуатації, вчинені щодо об'єктів, які по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів з середніми (СС2),

тягне за собою накладення штрафу від 1000 до 1500 НМДГ.

17000-25500 грн.

Ч 11

Діяння, передбачені частиною десятою цієї статті, вчинені щодо об'єктів, які по класу наслідків (відповідальності) відносяться до об'єктів зі значними (СС3),

тягнуть за собою накладення штрафу від 2000 до 3000 НМДГ.

34000-51000 грн.

Ч 12

Незабезпечення замовником здійснення авторського нагляду, якщо такий нагляд є обов'язковим згідно з вимогами законодавства,

тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 НМДГ.

8500-17000 грн.

Ч 13

Незабезпечення замовником здійснення технічного нагляду, якщо такий нагляд є обов'язковим згідно з вимогами законодавства,

тягне за собою накладення штрафу від 500 до 1000 НМДГ.

8500-17000 грн.

Ч 14

Неподання або несвоєчасне подання замовником інформації про передачу права на будівництво об'єкта іншому замовнику, зміну генерального підрядника чи підрядника, осіб, відповідальних за проведення авторського і технічного нагляду, відповідальних виконавців робіт, а також про коригування проектної документації, якщо надання такої інформації є обов'язковим.

тягне за собою накладення штрафу від 200 до 300 НМДГ.

3400-5100 грн.

Ст.96-1

ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРИ ПЛАНУВАННЯ І ЗАБУДОВИ ТЕРИТОРІЙ

Ч 1

Передача замовнику проектної документації для виконання будівельних робіт на об'єкті, розробленої з порушенням вимог законодавства, містобудівної документації, вихідних даних для проектування об'єктів, будівельних норм, стандартів і правил, у тому числі щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення, передбачення приладів обліку води та теплової енергії, а також заниження класу наслідків (відповідальності) об'єкта

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту, головного інженера проекту, експерта, інших відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат, від 2000 до 3000 НМДГ.

34000-51000 грн.

Ч 2

Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на таких же суб'єктів від 1500 до 1700 НМДГ.

25500-28900 грн.

Ч 3

Порушення термінів надання замовникові містобудівних умов і обмежень, будівельного паспорта забудови земельної ділянки, вимагання у замовника документів, не передбачених законодавством, надання таких документів з порушенням встановленого порядку, містобудівної документації на місцевому рівні, будівельних норм, стандартів і правил, порушення термінів надання замовникові висновків (звітів) експертизи проектної та містобудівної документації, надання таких висновків (звітів) з порушенням встановленого порядку, а також вимога при проведенні експертизи документів, не передбачених законодавством,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 500 до 600 НМДГ.

8500-10200 грн.

Ч 4

Порушення вимог закону і термінів видачі (відмови у видачі) дозволу на виконання будівельних робіт, реєстрації (повернення) декларації про готовність об'єкта до експлуатації та видачі (відмови у видачі) сертифіката, який видається у разі прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, вимагання при реєстрації такої декларації, видачі дозволів і сертифікатів документів, не передбачених законодавством, видача сертифіката про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, побудованого з порушенням будівельних норм,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 500 до 600 НМДГ.

8500-10200 грн.

Ч 5

Дії, передбачені частинами третьою або четвертою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 250 НМДГ.

3400-4250 грн.

Ч 6

Здійснення авторського нагляду з порушенням вимог законодавства,

тягне за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора) від 400 до 500 НМДГ.

6800-8500 грн.

Ч 7

Здійснення технічного нагляду з порушенням вимог законодавства,

тягне за собою накладення штрафу на особу, яка здійснює технічний нагляд, від 400 до 500 НМДГ.

6800-8500 грн.

Ч 8

Дії, передбачені частинами шостою або сьомою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на головного архітектора проекту (архітектора), на особу, яка здійснює технічний нагляд від 500 до 600 НМДГ.

8500-10200 грн.

Ч 9

Виконання окремих видів робіт, пов'язаних із створенням об'єктів архітектури, відповідальним виконавцем, який відповідно до законодавства повинен мати кваліфікаційний сертифікат, без отримання в установленому порядку такого сертифіката,

тягне за собою накладення штрафу на відповідального виконавця від 50 до 100 НМДГ.

850-1700 грн.

Ч 10

Діяння, передбачене частиною дев'ятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення,

тягне за собою накладення штрафу на відповідальних виконавців від 100 до 200 НМДГ.

1700-3400 грн.

Ч 11

Ведення виконавчої документації з порушенням будівельних норм, державних стандартів і правил

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 200 до 300 НМДГ.

3400-5100 грн.

Ч 12

Діяння, передбачене частиною одинадцятою цієї статті, вчинене особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 300 до 400 НМДГ.

5100-6800 грн.

Ч 13

Застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій, які не відповідають державним нормам, стандартам, технічним умовам, проектним рішенням, а також підлягають обов'язковій сертифікації, але не пройшли її,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 300 до 400 НМДГ.

5100-6800 грн.

Ч 14

Діяння, передбачене частиною тринадцятою цієї статті, вчинена особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке ж порушення,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 400 до 500 НМДГ.

6800-8500 грн.

Ч 15

Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, що підлягають обов'язковій сертифікації або показники безпеки яких наводяться в нормативних документах,підлягають підтвердженню відповідності шляхом сертифікації або декларування, але не пройшли їх,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 900 до 1000 НМДГ.

15300-17000 грн.

Ч 16

Дії, передбачені частиною п'ятнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 1200 до 1500 НМДГ.

20400-25500 грн.

Ч 17

Виробництво або виготовлення будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, які не відповідають вимогам державних норм, стандартів або технічним умовам

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 450 до 600 НМДГ

7650 - 10200 грн.

Ч 18

Дії, передбачені частиною сімнадцятою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення,

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від 600 до 700 НМДГ.

10200-11900 грн.

Ст. 188-42

НЕВИКОНАННЯ ЗАКОННИХ ВИМОГ (ПРИПИСІВ) ПОСАДОВИХ ОСІБ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ ТА НАГЛЯДУ

Ч 1

Невиконання законних вимог (приписів) посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю,

тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 НМДГ.

5100-6800 грн.

Ч 2

Недопущення посадових осіб органів державного архітектурно-будівельного контролю на об'єкти будівництва при здійсненні ними державного архітектурно-будівельного контролю,

тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 НМДГ.

5100-6800 грн.

Ч 3

Невиконання законних вимог (приписів) головних інспекторів будівельного нагляду центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду, виданих ними при здійсненні державного архітектурно-будівельного нагляду,

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від 150 до 200 НМДГ.

2550-3400 грн.

 • Згідно КК України

Кримінальний кодекс України встановлює покарання за порушення (кримінальні злочини) які за рівнем своєї небезпеки для суспільства і прав людини перевищують інші види правопорушень, в тому числі передбачені вище. Так, у сфері будівництва можна виділити такі злочини, як:

 • за статтею 197-1 - самовільне зайняття земельної ділянки та самовільне будівництво. В залежності від кваліфікації, розрізняють:
 • ч.1 - самовільне зайняття земельної ділянки, яким завдано значної шкоди її законному володільцю або власнику, - карається штрафом від 200 до 300 НМДГ (3400-5100 грн.) або арештом на строк до шести місяців.
 • ч.2 - самовільне зайняття земельної ділянки, вчинене особою, раніше судимою за кримінальне правопорушення, передбачене цією статтею, або групою осіб, або щодо земельних ділянок особливо цінних земель, земель в охоронних зонах, зонах санітарної охорони, санітарно-захисних зонах чи зонах особливого режиму використання земель, карається обмеженням волі на строк від двох до чотирьох років або позбавленням волі на строк до двох років.
 • ч.3. - самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині першій цієї статті, - карається штрафом від 1000 до 4000 НМДГ (17000- 68000 грн.) Або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років .
 • ч.4 - самовільне будівництво будівель або споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, зазначеній у частині другій цієї статті, або вчинене особою, раніше судимою за такий саме кримінальний злочин або кримінальне правопорушення, передбачене частиною третьою цієї статті, - карається позбавленням волі на строк від одного до трьох років.

За статтею 275 - порушення правил, що стосуються безпечного використання промислової продукції або безпечної експлуатації будівель і споруд:

 • ч.1 - порушення при розробці, конструюванні, виготовленні або зберігання промислової продукції правил, що стосуються безпечного її використання, а також порушення під час проектування чи будівництва правил, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, особою, яка зобов'язана дотримуватися таких правил, якщо це створило загрозу загибелі людей або настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого, караються штрафом від 1000 до 3000 НМДГ (17000-51000 грн.) або виправними роботами на строк до двох років, або обмеженням волі на строк до трьох років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років або без такого.
 • ч.2 - те саме діяння, якщо воно спричинило загибель людей або інші тяжкі наслідки, - карається виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі на строк до п'яти років, або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Таким чином, штрафи в сфері будівництва досить значні, і крім того - санкції передбачені для великої кількості різних правопорушень, кожне з яких карається окремо.

Якщо Вам потрібно юридична послуга по вищевикладеним питань порушень і штрафів в будівництві, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичні послуги" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Адвокат Трофименко Ірина

Источник: юридический ресурс Протокол

 • 34184

  Переглядів

 • 2

  Коментарі

 • 34184

  Переглядів

 • 2

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Внеплановая проверка ГАСКа. Как законно не допустить контролирующий орган к внеплановой проверке + пример письменных пояснений, на основании которых внеплановая проверка ГАСКа не состоялась https://protocol.ua/ru/vneplanovaya_proverka_gaska_kak_zakonno_ne_dopustit_kontroliruyushchiy_organ_k_vneplanovoy_proverke_primer_pismennih_poyasneniy_na_osnovanii_kotorih_vneplanovaya_proverka_gaska_ne_sostoyalas/

  06.04.2021 14:28

  Уважаемый автор данной статьи, ваш материал похоже взят из моих более ранних статтей размещённых на Протоколе: https://protocol.ua/ru/consolt/view/?id=1508814 и https://protocol.ua/ru/kak_uzakonit_dom_samostroy_bez_prava_na_zemlyu_v_ukraine/ Будьте любезны, если вы действительно взяли свой материал частично из моих статей указать про это.

  11.02.2022 13:22

  Прошу уточнить в какой конкретно части он взят. Ибо писался он самостоятельно. Если Вам не сложно, перейдём на почту (irinatadvocate@gmail.com)

  11.02.2022 13:56

  Або ж напишіть тут.

  11.02.2022 19:01

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст