Фактичні шлюбні відносини. Поняття. Правові наслідки

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Фактичні шлюбні відносини. Поняття. Правові наслідки - 79bec6905e067e9681b63f30fff45993_61764f160ceee.jpg

Зміст:

Кожна людина після досягнення нею повноліття прагне знайти партнера для створення сім'ї. Водночас такий союз не завжди оформляють в органах реєстрації актів цивільного стану (РАЦС). Отже, в Україні існують правові поняття «цивільний шлюб» і «фактичні шлюбні відносини (фактичний шлюб)». Хоча друге визначення законом не встановлено, в побуті і серед професійних юристів воно широко розповсюджене.

Основними нормативними актами з регулювання питань правового визнання і встановлення понять цивільного і фактичного шлюбу є Конституція України, Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс України.

Поняття шлюбу за чинним сімейним законодавством

Сімейний союз чоловіка і жінки, зареєстрований в органі державної реєстрації актів цивільного стану (РАЦС) законом визначено як шлюб (стаття 21 СК України).

лює певні вимоги для визнання шлюбу офіційним:

  • це обов'язково союз людей протилежної статі;
  • союз зареєстрований в органах РАЦСу.

Проживання чоловіки і жінки однією сім'єю, проведення релігійного обряду шлюбу без належної реєстрації в установленому законом порядку не породжують у них прав подружжя і регулюються нормами цивільного законодавства на загальних підставах. Однак, СК України містить норми, які дозволяють часткове врегулювання шлюбу без реєстрації, тим самим визнаючи факт шлюбних відносин.

Користуйтесь консультацією: Фіктивний шлюб і його наслідки: не так все просто як кажуть

Поняття фактичного шлюбу

Стаття 74 СК України передбачає спільну сумісну власність між чоловіком і жінкою, які проживають однією сім'єю, але не перебувають в офіційному шлюбі між собою або в іншому шлюбі. При цьому таке майно має бути придбане в період спільного проживання. Вони ж можуть за договором встановити інший режим власності.

Отже, з урахуванням вищевказаної норми закону, а також положень статті 21 СК України можна констатувати, що в Україні законодавчо визнається і частково регулюється факт шлюбних відносин, які юристи при наданні професійних послуг, консультацій, в договорах і інших документах, а також їхні клієнти в побуті називають «цивільний або фактичний шлюб».

Фактичні шлюбні відносини повинні мати обов'язкові характеристики:

  • в цих відносинах знаходяться люди різної статі (чоловік і фактична дружина);
  • існують наміри створити стабільні особисті відносини подібні до шлюбу;
  • проживають спільно;
  • займаються спільним господарством, матеріально забезпечують і підтримують свій союз;
  • їхні відносини носять публічний характер, але не зареєстровані в органах РАЦСу належним чином.

Отже, потрібно розмежовувати поняття «цивільний» і «фактичний шлюб». Цивільний був зареєстрований в органах РАЦСу, а фактичний має схожі характеристики, але без офіційної реєстрації.

Особливості доведення наявності фактичного шлюбу. Нормативне регулювання та судова практика

Фактичний шлюб, на відміну від законного, в різних сферах суспільного життя належить доводити додатковими інструментами, в тому числі вдаючись до судового захисту.

Користуйтесь консультацією: Чи можливо і як стягуються аліменти на дитину, якщо батьки не перебувають у шлюбі

Основні проблеми фактичних шлюбних відносин:

а) особисті немайнові права у фактичному шлюбі.

Подібно до законного шлюбу, фактичні члени подружжя мають рівні права і особисті свободи людини і громадянина (свободу віросповідання, совісті, вибір місця проживання, професії, захоплень тощо). Чоловік і жінка самостійно розподіляють свої сімейні, в тому числі матеріальні, обов'язки по відношенню до дітей і один одного.

Подружжя не можуть взяти прізвище фактичного чоловіка (дружини) або подвійне, як в офіційному шлюбі. Зміну прізвища можливо здійснити за загальною процедурою, передбаченою законом.

б) відносини з дітьми.

Конституція України гарантує рівні права всім дітям без винятку, а також накладає на них зобов'язання доглядати за своїми літніми батьками. Складнощі у фактичному шлюбі виникають щодо встановлення походження дітей, а також при реєстрації батька дитини.

В офіційному шлюбі дружина вказується матір'ю дитини, батьком - чоловік.

Материнство в фактичних шлюбних відносинах підтверджується довідкою з пологового будинку про народження нею дитини. Батьківство підтверджується на підставі спільної заяви батька і матері новонародженого або за заявою чоловіка, який вважає себе батьком дитини. Якщо батьківство є спірним - звертаються до суду.

в) майнові питання.

Як вже вказувалось раніше, фактичному чоловікові і дружині спільно нажите майно належить на праві спільної сумісної власності, якщо вони не встановили іншу форму власності за договором.

Придбане і оформлене майно одним з учасників вільних відносин належить йому. Другий фактичний член подружжя позбавлений всіх прав щодо цього майна, поки не доведе право спільної сумісної власності через суд. Встановивши перед цим наявність фактичного шлюбу і довівши його до моменту вчинення такого правочину.

У фактичному шлюбі, на відміну від офіційного, не потрібно нотаріально завіреної згоди іншого з подружжя при розпорядженні нерухомістю.

г) розділ спільно нажитого майна при припиненні фактичного шлюбу.

Коли сімейне життя не склалося, фактичні подружжя ділять спільне майно за домовленістю між собою. Якщо ж компромісу не вдалось досягти - тоді за допомогою суду.

Спочатку в судовому порядку необхідно буде встановити наявність фактичного шлюбу, а також момент його початку і завершення. А вже потім доводити, що майно належить на праві спільної сумісної власності.

Як показує судова практика доводити наявність шлюбних відносин, часу початку і завершення, а також встановлення нажитого спільного майна є досить проблематичним. Найбільш дієвими є показання свідків, наприклад, родичів, сусідів, колег по роботі. Важливо зберігати і в разі необхідності надавати в суд і письмові докази (чеки, квитанції, договору, контракти, особисті листи тощо), які можуть підтвердити наявність і рівень доходу кожного з проживаючих однією сім'єю, факт оформлення кредиту, факт дарування та здійснення витрат на сім'ю.

Користуйтесь консультацією: "Цивільний" шлюб. Особам, які проживають однією сім'єю без реєстрації шлюбу, на праві спільної сумісної власності належить майно, набуте ними за час спільного проживання або набуте в результаті спільної праці та за спільні грошові кошти.

Складність доведення в суді виникає, якщо, наприклад, нерухомість набували за сімейний бюджет, але реєстрували на одну людину. Щоб уникнути непотрібних судових суперечок рекомендую в момент оформлення цінного майна спочатку в договорах вказувати кожного з фактичного подружжя, встановивши розмір часток за угодою між собою.

Чоловік і жінка, які проживають однією сім'єю, можуть укладати між собою окремі угоди щодо розподілу спільно набутого майна, його поділ при припиненні відносин, крім укладення шлюбного контракту.

На відміну від законного шлюбу, фактичні шлюбні відносини не вимагають отримання обов'язкової згоди фактичного чоловіка при укладанні договорів з нерухомістю.

Проблемним при розподілі спільного майна фактичного подружжя в судовому порядку є обчислення строків позовної давності. Складно встановити дати початку і припинення проживання однією сім'єю.

д) питання спадщини.

Після смерті одного з фактичного подружжя, інший успадковує майно тільки на підставі заповіту, якщо він уклав зі спадкодавцем спадковий договір, договір довічного утримання або перебував на утриманні покійного.

Згідно із законом майно успадковують законні родичі покійного. Фактичний чоловік чи жінка відносяться до четвертої черги на спадкування, якщо він (вона) проживав (а) з покійним не менше п'яти років однією сім'єю на дату смерті (стаття 1264 ЦК України). Крім того, дані обставини необхідно доводити через суд.

е) аліменти на утримання фактичного з подружжя.

Статтями 75, 76, 91 СК України зобов'язання за аліментами на утримання фактичного чоловіка (дружини) майже збігаються з законним шлюбом. Умовами для їхнього отримання в фактичних шлюбних відносинах виступають:

  • спільне проживання мало тривалий характер;
  • фактичний з подружжя, в період спільного проживання став непрацездатним або їхня дитина проживає з ним.

Вищевказані обставини необхідно доводити через суд. Чинне законодавство не визначає, який термін сімейного життя у фактичному шлюбі слід вважати тривалим. За аналогією з положенням статті 76 СК України його тривалість має становити десять років. Суду належить вирішувати дане питання індивідуально в кожній окремій справі.

е) право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, з яким на час його смерті перебували у фактичному шлюбі.

Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника мають жінки, що знаходяться в законному шлюбі, які досягли пенсійного віку, мають необхідний страховий стаж і перебували на утриманні покійного.

Жінка, яка проживає однією сім'єю, такого права позбавлена.

Висновки:

Сім’я, її створення і збереження - індивідуальне право кожної людини. Чоловік і жінка вільні самостійно обирати спосіб врегулювання свого союзу шляхом законної реєстрації або спільного проживання без такої. Однак, якщо шлюб не оформлений відповідно до норм чинного законодавства України у фактичних з подружжя можуть виникати додаткові труднощі, як у період фактичного шлюбу, так і в разі його припинення. Зокрема, щодо встановлення батьківства, аліментів, поділу спільного майна, успадкування тощо. Всі ці питання необхідно здебільшого потім вирішувати через суд. Законний ж шлюб максимально врегульовано сімейним законодавством України та охороняється державою.

Спільне проживання сім'єю у фактичному шлюбі підлягає обов'язковому доведенню в суді. Необхідно зібрати належну доказову базу. Наприклад, особисте зізнання фактичним з подружжям факту проживання однією сім'єю, письмові документи (особиста кореспонденція; чеки, квитанції, договори про купівлю нерухомого майна, спільний відпочинок й інші витрати на забезпечення спільного проживання), а також показання свідків родичів, сусідів, колег по роботі тощо. Прикладом судової практики щодо встановлення фактичних шлюбних відносин і спільного проживання може послужити Постанова ВС України за № 6-97цс11 від 20.022012 року (https://court.gov.ua/sud2090/inf_court/vsu/6-97cs11) .

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичної ресурсу Протокол.

Автор консультації: Адвокат РОМАН КРАВЧУК

Джерело: юридичний ресурс Протокол

6077
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0