25.11.2019 | Автор: Анфьорова Катерина Сергіївна
Задати питання автору
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Фіктивний шлюб і його наслідки: не так все просто як кажуть

Фіктивний шлюб і його наслідки: не так все просто як кажуть - fiktivniy_shlyub_i_yogo_naslidki_ne_tak_vse_prosto_yak_kagut_5ddc26a6f1f85.jpg

ПОНЯТТЯ ШЛЮБУ

З початку необхідно розібратися, з самим поняттям шлюбу і з яких необхідних елементів він складається.

Так, стаття 21 Сімейного кодексу України (СКУ), встановлює поняття шлюбу - Шлюбом є ​​сімейний союз жінки та чоловіка, зареєстрований у органі державної реєстрації актів цивільного стану.

Однією з основних підстав шлюбу є виникнення у подружжя взаємних прав і обов'язків, відповідно до чинного законодавства України. Шлюб не може бути підставою для надання особі пільг чи переваг, а також для обмеження його прав і свобод, встановлених Конституцією і законами України.

Проживання однією сім'єю жінки та чоловіка без шлюбу не створює для виникнення у них прав та обов'язків подружжя.

Також, релігійний обряд шлюбу (вінчання) не наділяє жінку і чоловіка правами і обов'язками подружжя, крім випадків, коли релігійний обряд шлюбу відбувся до створення або відновлення органів державної реєстрації актів цивільного стану.

Державна реєстрація шлюбу

Шлюб реєструється виключно органами державної реєстрації актів цивільного стану відповідно до норм чинного законодавства України.

Державна реєстрація шлюбу встановлена для забезпечення стабільності відносин між жінкою та чоловіком, охорони прав та інтересів подружжя, їхніх дітей, а також в інтересах держави та суспільства.

Державна реєстрація шлюбу засвідчується Свідоцтвом про шлюб, зразок якого затверджує Кабінет Міністрів України.

Недійсність шлюбу

Недійсності шлюбу регулюється Главою 5 Сімейного кодексу України.

Підставою недійсності шлюбу є порушення вимог, встановлених статтями СКУ (Шлюбний вік; добровільність шлюбу; Одношлюбність, особи, які не можуть перебувати у шлюбі між собою).

Законом визнається шлюб недійсний, навіть якщо він був зареєстрований у відповідності до положень законодавства, в разі якщо шлюб зареєстрований:

 • з особою, яка одночасно перебуває в іншому зареєстрованому шлюбі;
 • між особами, які є родичами прямої лінії споріднення, а також між рідними братом і сестрою;
 • з особою, яка визнана недієздатною;
 • з особою, вже перебувають у шлюбі, то в разі припинення попереднього шлюбу до анулювання актового запису щодо повторного шлюбу повторний шлюб стає дійсним з моменту припинення попереднього шлюбу.

За заявою заінтересованої особи орган державної реєстрації актів цивільного стану анулює актовий запис про шлюб, зареєстрований з особами, зазначеними в частинах першій - третій цієї статті.

Актовий запис про шлюб анулюється незалежно від смерті осіб, з якими було зареєстровано шлюб (частини перша - третя цієї статті), а також розірвання цього шлюбу.

Шлюб, який визнається недійсним за рішенням суду

Шлюб визнається недійсним за рішенням суду, якщо він був зареєстрований без вільної згоди жінки або чоловіка.

Згода особи не вважається вільною, зокрема, тоді, коли в момент реєстрації шлюбу вона страждала тяжким психічним розладом, перебувала в стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп'яніння, в результаті чого не усвідомлювала сповна значення своїх дій та (або) не могла керувати ними або якщо шлюб було зареєстровано в результаті фізичного чи психічного насильства.

Шлюб є ​​фіктивним, якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

Шлюб не може бути визнаний недійсним, якщо на момент розгляду справи судом відпали обставини, які свідчиливідсутність згоди особи на шлюб або її небажання створити сім'ю.

Шлюб, який може бути визнаний недійсним за рішенням суду

 1. між усиновлювачем та усиновленою ним дитиною з порушенням вимог, встановлених СКУ;
 2. між двоюрідними братом і сестрою; між тіткою, дядьком та племінником, племінницею;
 3. з особою, приховала свою тяжку хворобу або хворобу, небезпечну для другого з подружжя і (або) їхніх нащадків;
 4. з особою, яка не досягла шлюбного віку і якій не було надано право на шлюб.

При цьому, при вирішенні справи про визнання шлюбу недійсним суд бере до уваги, наскільки цим шлюбом порушені права та інтереси особи, тривалість спільного проживання подружжя, характер їх взаємин, а також інші обставини, що мають істотне значення.

Але, шлюб не може бути визнаний недійсним у разі вагітності дружини або народження дитини у осіб, зазначених в пунктах 1, 2, 4 частини першої статті 41 СКУ, або якщо той, хто не досяг шлюбного віку, досяг його або йому було надано право на шлюб

Законом також встановлено право осіб, які мають право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним:

Право на звернення до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним мають дружина або чоловік, інші особи, права яких порушені у зв'язку з реєстрацією цього шлюбу, батьки, опікун, піклувальник дитини, опікун недієздатної особи, прокурор, орган опіки та піклування, якщо захисту потребують права та інтереси дитини, особи, яка була визнана недієздатною, або особи, дієздатність якої обмежена.

У випадках, передбачених статтями 39-41 СКУ, шлюб є ​​недійсним від дня його державної реєстрації.

Правові наслідки недійсності шлюбу

Недійсний шлюб (Стаття 39 цього Кодексу), а також шлюб, визнаний недійсним за рішенням суду, не є підставою для виникнення у осіб, між якими він був зареєстрований, прав та обов'язків подружжя, а також прав і обов'язків, які встановлені для подружжя іншими законами України.

Якщо протягом недійсного шлюбу особи набули майно, воно вважається належним їм на праві спільної часткової власності.

Розмір часток кожного з них визначається відповідно до їхньої участі у придбанні цього майна своєю працею та коштами.

Якщо особа одержувала аліменти від того, з ким була в недійсному шлюбі, сума сплачених аліментів вважається отриманою без достатньої правової підстави, і підлягає поверненню відповідно до Цивільного кодексу України, але не більше ніж за останні три роки.

Особа, яка поселилася в житлове приміщення іншої особи у зв'язку з реєстрацією з нею недійсного шлюбу, не набула права на проживання у ньому і може бути виселена.

Особа, в зв'язку з реєстрацією недійсного шлюбу змінила своє прізвище, вважається іменується цим прізвищем без достатньої правової підстави.

Правові наслідки, встановлені частинами другою - п'ятою цієї статті, застосовуються до особи, яка знала про перешкоди до реєстрації шлюбу і приховала їх від другої сторони і (або) від органу державної реєстрації актів цивільного стану.

Особливі правові наслідки недійсності шлюбу

Якщо особа не знала і не могла знати про перешкоди до реєстрації шлюбу, вона має право:

 1. на поділ майна, набутого у недійсному шлюбі, як спільної сумісної власності подружжя;
 2. на проживання у житловому приміщенні, в яке вона поселилася у зв'язку з недійсним шлюбом;
 3. на аліменти відповідно до статей 75, 84, 86 і 88 цього Кодексу;
 4. на прізвище, яке вона обрала при реєстрації шлюбу.

Недійсності шлюбу не впливає на обсяг взаємних прав та обов'язків батьків і дитини, яка народилася в цьому шлюбі (!).

Майно, набуте подружжям за час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено договором або законом. У разі, якщо шлюб визнаний недійсним, то і майно не є спільною власністю подружжя.

Помічаємо, що недійсний шлюб і фальшивий шлюб є двома абсолютно різними поняттями. Оскільки перший є недійсним зокрема, в разі порушення норм законодавства при його реєстрації і т.п., а другий - є уявним, обманним, створеним для досягнення певних цілей, можливо шахрайських, злочинних.

Фіктивний шлюб і його мета

Фіктивні шлюби, існують як вид шахрайства (у формі союзу між чоловіком і жінкою), але не для створення сім'ї, а для досягнення, визначених цілей, це такі шлюби:

 • фіктивний шлюб з іноземцями (для отримання віз в іноземних державах);
 • фіктивний шлюб для отримання громадянства, часто з американцями, німцями, французами тощо;
 • комерційний шлюб (для укладення угод);
 • тощо.

З кожним роком кількість бажаючих виїхати за кордон збільшується. У пошуках кращої долі українці відчайдушно чіпляються за найменшу можливість стати громадянами ЄС або Сполучених Штатів Америки.

Тому, фіктивні шлюби це реальний шанс отримати громадянство. Українське законодавство визначає фіктивний шлюб як шлюб, який укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім'ї та набуття прав та обов'язків подружжя.

Визнати шлюб фіктивним, можна в судовому порядку, але шанси на це мінімальні, адже ніякі перевірки на щирість намірів подружжя в нашій країні не передбачена.

В Україні за укладення фіктивного шлюбу не передбачено ні кримінальної, ні адміністративної відповідальності. Одне з двох, або фіктивний шлюб за рішенням суду визнається недійсним, або при зникненні обставин, які б вказували на небажання людей створювати сім'ю - фіктивний шлюб стає повноцінним.

В останні роки люди стали вважати, що «несправжній» шлюб це щось нове і сучасне. Однак подібна думка - помилково. Такі шлюби були поширені в середині позаминулого століття і раніше, коли дворянину не можна було одружитися з простолюдинкою. Тому шлюби укладалися між рівними за рангом людьми (за розрахунком), які часто не відчували один до одного симпатії, а скоріше навіть навпаки.

В наш час, в 2019 році покарання за фіктивні шлюби існують, але як вже говорилося раніше в Україні, а в країнах ЄС або в США. Тому, «докази любові» повинні бути ґрунтовними і переконливими.

У США за фіктивний шлюб карають позбавленням волі до п'яти років і штрафом в розмірі 250 000 доларів. У цій країні до сімейного гніздечка «шлюбної пари» відвідати можуть навіть вночі. Простежують буквально все: спить подружжя в одному ліжку, веде спільний побут, або разом відпочиває.

Також у американців існує практика спілкування окремо з чоловіком або жінкою. Зазвичай ставлять найбільш несподівані питання: наприклад, в якому магазині отоварюються молодята або блюдо найчастіше готують.

У Німеччині за фіктивний шлюб передбачено покарання у вигляді кримінальної відповідальності до 3 років позбавлення волі і штрафи.

У Нідерландах громадянство можна отримати тільки після 10-річного спільного проживання.

2 роки ув'язнення передбачається законодавством Бельгії, якщо встановлять, що мета шлюбу - отримання громадянства.

У Білорусі практикується проведення ретельних перевірок. Покарання: анулювання шлюбу і дозволів на постійне проживання.

Незважаючи на досить суворе покарання фіктивних шлюбів, у багатьох розвинених країнах світу (крім України) вказане діяння вже набуло рис бізнесу.

І трохи навпаки, заради отримання житла в 90-х, деякі люди розлучалися, а потім знову одружилися. В такому випадку можна вважати фіктивним саме розірвання шлюбу, але при цьому, механізму для доказу цього не було.

З часом, трансформуються шлюбні схеми і шахраї стають все більш спритними, а тому, правова платформа Протокол (Protokol) і я, радимо в будь-який незрозумілій ситуації звертатися до професіоналів за кваліфікованою і якісною консультацією юриста.

Автор консультації: Адвокат Анфьорова Катерина Сергіївна

Джерело: Юридичний ресурс Протокол

38188
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0