Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури визнається судом укладеним без підпису замовника (ВГСУ від 28 липня 2016 року у справі № 909/1416/15)

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
 Договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інфраструктури визнається судом укладеним без підпису замовника (ВГСУ від 28 липня 2016 року у справі № 909/1416/15) - dogovir_pro_payovu_uchast_zamovnikiv_budivnitstva_u_stvorenni_i_rozvitku_infrastrukturi_57a3ca157e904.jpg

Фабула судового акту: Істотним доходом місцевої громади є кошти, які сплачує замовник будівництва у фонд створення та розвитку соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту. Ці кошти сплачуються не як податок або інший обов’язковий платіж, а на підставі окремого господарського договору між органом місцевого самоврядування та замовником будівництва, тому спори в цій площині вирішуються за правилами господарського судочинства.

Наріжним каменем у цих відносинах є сам процес укладання договору про пайову участь. Замовник будівництва всіляко намагається уникнути підписання такого договору або максимально відстрочити дату його підписання і виплати по ньому, в свою чергу орган місцевого самоврядування - прискорити підписання та отримати внески у фонд створення та розвитку інфраструктури якнайшвидшне. До речі станом на сьогодні за таким договором внески у місцевий бюджет можуть бути тільки грошима, хоча раніше закон дозволяв здійснювати внески майном, наприклад зливною каналізацією житлового комплексу, оцінка такого майна завищувалась і місцеві бюджети втрачали кошти.

Деякі замовники будівництва вважають, що вони взагалі нічного не будуть підписувати – ігнорувати оферти та інші пропозиції, і тоді не буде юридичної підстави стягнути з них кошти через суд до місцевого бюджету. У цій справі як раз такий випадок, тому орган місцевого самоврядування звернувся до суду із позовом про визнання укладеним договору про пайову участь в редакції запропонованій позивачем.

Позовна вимога «визнати договір укладеним в редакції позивача» надзвичайно складна та суперечлива у судовій практиці і є багато взаємовиключаючих рішень судів в цій царині. В цьому випадку суд першої інстанції відмовив у позові, проте суд апеляційної інстанції позов задовільнив, а суд касаційної інстанції залишив скаргу замовника будівництва без задоволення.

Зокрема суд встановив, що договір про пайову участь укладається на підставі вимог закону, а не тільки у зв’язку з вільним волевиявленням сторін і повинен бути укладений до прийняття об’єкту будівництва в експлуатацію. Окрім цього орган місцевого самоврядування зі свого боку у встановленому порядку висилав на адресу замовника будівництва оферту договору про пайову участь, яка була не розглянута належним чином замовником будівництва.

Слід звернути увагу також на те, що текст договору про пайову участь між замовником будівництва та органом місцевого самоврядування, який визнаний судом укладеним, наведено повністю у постанові суду апеляційної інстанції, що не дає далі маневрувати замовнику будівництва. Отже, завдяки суду договір про пайову участь укладений БЕЗ ПІДПИСУ замовника будівництва, в редакції органу місцевого самоврядування і створює грошові зобов’язання замовника будівництва щодо оплати внеску в фонд створення та розвитку інфраструктури населеного пункту без його згоди не це.

Аналізуючи судовий акт: Відмовляючи у продовженні договору оренди комунального майна орган місцевого самоврядування повинен повідомити з якою саме метою це майно буде використовуватись для потреб теріторіальної громади у майбутньому ( ВСУ від 20 квітня 2016р. № 3-266гс16)

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 липня 2016 року Справа № 909/1416/15

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого судді:Добролюбової Т.В.(доповідач), суддів Гоголь Т.Г., Мачульського Г.М. розглянувши матеріали касаційної скарги Приватного акціонерного товариства "АВТО" на постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.06.16 у справі №909/1416/15 Господарського суду Івано-Франківської областіза позовом Крихівецької сільської радидоПриватного акціонерного товариства "АВТО"провизнання укладеним договору про пайову участь

Представники сторін у судове засідання не з'явилися, проте належно повідомлені про час і місце розгляду касаційної скарги.

Крихівецькою сільською радою у грудні 2015 року заявлений позов до Приватного акціонерного товариства "Авто" про визнання укладеними Договорів №1-205, №2-2015, №3-2015 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці від 16.02.15, в редакції запропонованій позивачем. Позивач вказував, що у зв'язку з отриманням інформації про наявність будівництва багатоквартирного житлового будинку другого та третього пускового комплексу першої черги будівництва, замовником якого було Приватне акціонерне товариство "Авто" та отриманих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації від 11.07.13 №ІФ 143131920883, від 17.01.14 №ІФ 143140170606, від 11.07.14 №ІФ 1431419220321 13.02.15 Крихівецькою сільською радою на 65 сесії 6-го демократичного скликання прийнято рішення про нарахування пайового внеску замовнику будівництва Приватному акціонерному товариству "Авто". Позовні вимоги мотивовані необхідністю укладення указаних договорів на виконання приписів Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", Положення Крихівецької сільської ради "Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села" розробленого у відповідності до норм Закону України" Про місцеве самоврядування в Україні", Закону України" Про регулювання містобудівної діяльності" та Закону України "Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва".

Рішенням Господарського суду Івано-Франківської області від 23.02.16, ухваленим суддею Гриняк Б.П., у позові відмовлено. Суд визнав, що ураховуючи приписи статті 187 Господарського кодексу та частини 9 статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", спір про зобов'язання до укладення відповідного виду договорів може розглядатись судом за умови звернення сторони з вимогою про укладення договору в межах встановленого законом терміну, оскільки в цьому періоді діє обов'язок по укладенню договору, встановлений законом. За межею цього терміну договірний спір може розглядатись в суді тільки при наявності згоди сторін (угода сторін, попередній договір), що в спірному випадку відсутнє. Отже, суд визнав і те, що укладення спірного договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці після введення об'єкта будівництва в експлуатацію не є обов'язковим для відповідача, відтак вимоги позивача щодо укладення такого договору визнані судом безпідставними.

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів: Головуючого - Кордюк Г.Т., суддів: Давид Л.Л., Желік М.Б., постановою від 02.06.16, перевірене рішення місцевого суду скасував, прийняв нове рішення, яким визнав укладеним договір №3-2015 від 16.02.15 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці в редакції запропонованій Крихівецькою сільською радою. Виходячи з приписів Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", суд визнав, що участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту є обов'язковою для замовника будівництва у відповідному населеному пункті, що обумовлює право відповідногооргану місцевого самоврядування вимагати від замовника будівництва виконання обов'язку з пайової участі. Суд керувався, приписами статей 179, 187 Господарського кодексу України, 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", статті 28 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні".

Приватне акціонерне товариство "АВТО" звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою у якій просить постанову апеляційного господарського суду скасувати, залишивши в силі рішення місцевого господарського суду. Скаржник підтримує висновки господарського суду першої інстанції і вказує, на те, що укладання спірних договорів вже після введення об'єкта будівництва в експлуатацію не є обов'язковим для скаржника. При цьому скаржник посилається на правову позицію викладену у постановах Вищого господарського суду України від 29.03.16 зі справи №909/947/15, від 28.03.16 зі справи №920/881/15, від 22.03.16 зі справи №911/4538/15, від 21.04.15 зі справи 907/773/14, від 20.01.15 зі справи №909/605/14.

Від Крихівецької сільської ради електронною поштою надійшли заперечення на касаційну скаргу у яких Рада просить оскаржувану постанову залишити без змін, а скаргу - без задоволення.

Вищий господарський суд України, заслухавши доповідь судді Добролюбової Т.В., переглянувши матеріали справи та доводи касаційної скарги, перевіривши правильність застосування господарським судом приписів чинного законодавства, відзначає таке.

Судами обох попередніх інстанцій установлено, що 04.05.12 на підставі заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківський комерційний центр" та Приватного акціонерного товариства "АВТО", Крихівецькою сільською радою прийнято рішення надати дозвіл Товариству з обмеженою відповідальністю "Івано-Франківський комерційний центр" на передачу орендованої земельної ділянки на вул. Довженка, 29 , площею 0,8078 га, цільове призначення якої для будівництва житлових будинків із приміщеннями громадського призначення, в суборенду Приватному акціонерному товариству "Авто". Крихівецькою сільською радою 06.09.12 отримано заяву, якою Приватне акціонерне товариство "Авто" повідомило сільську раду про зміну проекту будівництва та зниження поверховості, внаслідок чого, перша черга будівництва становитиме загальною площею 4310,03 кв.м. та просив повторно розглянути пропозицію щодо укладення договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці. На сесії ради 28.09.12 зазначену заяву розглянуто та прийнято рішення, яким встановлено розмір пайового внеску замовнику будівництва Приватному акціонерному товариству "Авто" в розмірі 1,5 відсотка для житлових приміщень та нараховано пайову участь замовнику будівництва в сумі 246 318,00 грн. Судами установлено і те, що між Виконавчим комітетом Крихівецької сільської ради та Приватним акціонерним товариством "Авто" 04.10.12 укладено Договір №19 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці на підставі рішення Ради від 28.09.12. Крихівецька сільська рада 17.07.13 отримала заяву Приватного акціонерного товариства "Авто" в якій було зазначено, що у зв'язку із здачею багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в с. Крихівці на вул. Довженка в експлуатацію (декларація про готовність об'єкта до експлуатації №ІФ1431319220883 від 11.07.13) просить присвоїти поштову адресу: вул. Довженка, 29 Г.

За наслідками розгляду вищезазначеної заяви 23.07.13 Радою прийнято рішення про відмову Приватному акціонерному товариству "Авто" у присвоєнні поштової адреси багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення в с. Крихівці- вул. Довженка, 29 Г, з огляду на те, що у підприємства є заборгованість за договором про пайову участь. Приватне акціонерне товариство "Авто" 25.07.13 звернулось до Крихівецької сільської ради із двома заявами вх №246 та №248 за змістом яких Товариство гарантувало погашення заборгованості в повному обсязі з пайової участі замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці згідно з договором в термін до 01.09.13 та просило сільську раду видати довідку про присвоєння поштової адреси. Судами також установлено, що Приватним акціонерним товариством "Авто" 19.08.13 повністю сплачено пайовий внесок у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці за укладеним договором. Виконавчим комітетом Крихівецької сільської ради 20.08.13 прийнято рішення, яким присвоєно поштову адресу багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення ( перша черга) в с. Крихівці - вул. Довженка, 29 Г. Поряд з цим, Крихівецька сільська рада звернулася до Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області з проханням надати інформацію та копії усіх зареєстрованих документів про виконання будівельних робіт, в тому числі декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації поданих Приватним акціонерним товариством "Авто" щодо забудови вказаної земельної ділянки на території Крихівецької сільської ради. Отримавши відповідь Інспекції ДАБК Івано-Франківської області від 05.11.14 вих. №7/9/01-14/27 з доданими копіями декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації за адресою: вул. Довженка, 29, с. Крихівці, Крихівецькій сільські раді стало відомо, що Приватне акціонерне товариство "Авто" здійснювало будівництво у декілька етапів та здало в експлуатацію три об'єкти будівництва, зокрема: 1) 17.01.14 зареєстровано Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга) другий пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 143140170606, загальна площа будівлі 2 581,40 кв.м; 2) 11.07.14 зареєстровано Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення ( І черга) третій пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 143141920321 загальна площа будівлі 3 386,9 кв.м. У зв'язку з отриманням інформації про наявність будівництва багатоквартирного житлового будинку другого та третього пускового комплексу першої черги будівництва, замовником якого було Приватне акціонерне товариство "Авто" та отриманих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації від 11.07.13 №ІФ 143131920883, від 17.01.14 №ІФ 143140170606, від 11.07.14 №ІФ1431419220321, Крихівецькою сільською радою на 65 сесії 6-го демократичного скликання 13.02.15 прийнято рішення про нарахування пайового внеску замовнику будівництва. Зазначене рішення та розроблені на основі примірного- Договори №1-2015, №2-2015, №3-2015 від 16.02.15 "Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці" у 2-х екземплярах кожного Договору направлялись на юридичну адресу відповідача, проте відповідачем підписані не були. Загальні умови укладання договорів, що породжують господарські зобов'язання визначені у статті 179 Господарського кодексу України, якою унормовано, що майново-господарські зобов'язання, які виникають між суб'єктами господарювання або між суб'єктами господарювання і не господарюючими суб'єктами - юридичними особами на підставі господарських договорів, є господарсько-договірними зобов'язаннями. Відповідно до частини 3 названої статті укладення господарського договору є обов'язковим для сторін, якщо він заснований на державному замовленні, виконання якого є обов'язком для суб'єкта господарювання у випадках, передбачених законом, або існує пряма вказівка закону щодо обов'язковості укладення договору для певних категорій суб'єктів господарювання чи органів державної влади або органів місцевого самоврядування. Статтею 181 названого Кодексу визначено загальний порядок укладання господарських договорів. За приписами статті 187 цього ж Кодексусудом розглядаються спори, що виникають при укладанні господарських договорів укладення яких є обов'язковим на підставі закону та в інших випадках, встановлених законом. Згідно з приписами статті 649 Цивільного кодексу України розбіжності, що виникли між сторонами при укладенні договору на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом, вирішуються судом. Отже, порядок укладення господарських договорів за рішенням суду регулюється статтею 187 Господарського кодексу України та статтею 649 Цивільного кодексу України, виходячи зі змісту яких і принципу свободи договору, переддоговірні спори поділяються на спори про спонукання до укладення договору, якщо одна зі сторін ухиляється від його укладення, та на спори, коли сторони не врегулювали розбіжності щодо умов такого договору. При цьому, можливість розгляду судом цих спорів обумовлюється обов'язковістю договору (за державним замовленням, на підставі правового акта органу державної влади чи місцевого самоврядування та в інших випадках, встановлених законом). Тобто, спонукання до укладення договору, визнання укладеним договору, можливе, зокрема, тоді, коли хоча б одна із сторін є зобов'язаною його укласти через пряму вказівку закону. Таким чином, необхідною умовою для укладення договору за рішенням суду є наявність відповідної вказівки закону на обов'язковість укладення певного договору, а застосуванню до таких спорів підлягає законодавство, яке є чинним на момент виникнення переддоговірного спору та його вирішення в судовому порядку.

Як установлено судами, на час ухвалення сільрадою рішення від 13.02.15 про нарахування пайового внеску замовнику будівництва, діяв Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності", який набрав чинності з 12.03.11, яким визначені правові та організаційні основи містобудівної діяльності, спрямовані на забезпечення сталого розвитку територій з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Зокрема, приписами статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності"унормовано, що порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону. Замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури. До пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не залучаються замовники у разі будівництва: 1) об'єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів; 2) будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення; 3) будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла; 4) індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках; 5) об'єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів; 6) об'єктів будівництва за умови спорудження на цій земельній ділянці об'єктів соціальної інфраструктури; 7) об'єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру; 8) об'єктів, передбачених Державною цільовою програмою підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу, за рахунок коштів інвесторів; 9) об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об'єктів енергетики, зв'язку та дорожнього господарства (крім об'єктів дорожнього сервісу); 10) об'єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків. Величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами. При цьому не враховуються витрати на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд та транспортних комунікацій. У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності. Встановлений органом місцевого самоврядування для замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту не може перевищувати граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Граничний розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту з урахуванням інших передбачених законом відрахувань не може перевищувати: 1) 10 відсотків загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для нежитлових будівель та споруд; 2) 4 відсотки загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта - для житлових будинків. Органам місцевого самоврядування забороняється вимагати від замовника будівництва надання будь-яких послуг, у тому числі здійснення будівництва об'єктів та передачі матеріальних або нематеріальних активів (зокрема житлових та нежитлових приміщень, у тому числі шляхом їх викупу), крім пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту, передбаченої цією статтею, а також крім випадків, визначених частиною п'ятою статті 30 цього Закону. Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками. У разі зміни замовника розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту зменшується на суму коштів, сплачених попереднім замовником відповідно до укладеного ним договору про пайову участь. Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію. Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін. Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту. Кошти пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту сплачуються в повному обсязі до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію єдиним платежем або частинами за графіком, що визначається договором. Кошти, отримані як пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, можуть використовуватися виключно для створення і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури відповідного населеного пункту. Судами установлено, що на виконання вказаного Закону та пунктів 6.2.- 6.3 Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури села затвердженого рішенням 23 сесії Крихівецької сільської ради від 04.05.12, Крихівецька сільська рада прийняла рішення від 13.02.15 про нарахування пайового внеску замовнику будівництва. Отже, ухвалюючи оскаржувану постанову суд апеляційної інстанції дійшов правомірного висновку про наявність обов'язку відповідача укласти договір пайової участі, адже укладання таких договорів передбачено нормами Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та вказаним Положенням. Строк визначений вказаним Законом та Положенням для укладення договору пайової участі у 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію, встановлений саме для добровільного виконання стороною вказаного обов'язку, і невиконання такого зобов'язання не звільняє замовника від укладення договору, адже невиконання замовником обов'язку передбаченого законом не може надавати йому переваг перед замовником, що виконав обов'язок Закону. Оскільки, Закон України "Про регулювання містобудівної діяльності" передбачає обов'язок усіх замовників прийняти участь у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури, окрім тих, які цими законами звільнені від участі у створенні інфраструктури, то обов'язок примати участь устворенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці є обов'язковим до виконання відповідачем. Відповідно до статті 32 Господарського процесуального кодексу України доказами у справі є будь-які фактичні дані, на підставі яких господарський суд у визначеному законом порядку встановлює наявність чи відсутність обставин, на яких ґрунтуються вимоги і заперечення сторін, а також інші обставини, які мають значення для правильного вирішення господарського спору. Статтею 33 Господарського процесуального кодексу України унормовано, що кожна сторона повинна довести ті обставини, на які вона посилається як на підставу своїх вимог і заперечень. За приписами статті 43 цього ж Кодексу господарський суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об'єктивному розгляді в судовому процесі всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись законом. Згідно з приписами частини 2 статті 1117 Господарського процесуального кодексу Україникасаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішення чи постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти їх. Таким чином доводи скаржника не знайшли свого підтвердження, оскільки ґрунтуються на переоцінці доказів у справі та спростовуються наведеними установленими апеляційним судом обставинами справи. Оскільки судом касаційної інстанції не виявлено порушень апеляційним судом норм чинного законодавства, підстав для скасування постанови апеляційної інстанції та задоволення касаційної скарги не убачається. Витрати зі сплати судового збору за розгляд касаційної скарги покладаються на скаржника.

Ураховуючи наведене та керуючись статтями 1115, 1117, 1118, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України

ПОСТАНОВИВ:

Постанову Львівського апеляційного господарського суду від 02.06.16 у справі №909/1416/15 залишити без змін.

Касаційну скаргу Приватного акціонерного товариства "АВТО" без задоволення.

Головуючий суддя Т.Добролюбова

Судді Т.Гоголь

Г.Мачульський

ЛЬВІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

79010, м.Львів, вул.Личаківська,81

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"02" червня 2016 р.Справа № 909/1416/15

Львівський апеляційний господарський суд у складі колегії суддів:

Головуючого-судді Кордюк Г.Т.

суддівДавид Л.Л. Желік М.Б.

розглянувши апеляційну скаргу Крихівецької сільської ради від 09.03.16

на рішення господарського суду Івано-Франківської області від 23.02.16

у справі № 909/1416/15

за позовом: Крихівецької сільської ради, с. Крихівці, Івано-Франківська область

до відповідача: ПАТ "Авто", м. Івано-Франківськ

про: визнання укладеним Договору №3-2015 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці від16.02.2016 р., в редакції запропонованій позивачем.

За участю представників :

від позивача ОСОБА_1 представник;

від відповідача ОСОБА_2 представник;

Автоматизованою системою документообігу суду справу № 909/1416/15 розподілено до розгляду судді доповідачу Кордюк Г.Т. Введено до складу судової колегії суддів Гриців В.М. та Давид Л.Л.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 21.03.16 апеляційну скаргу у даній справі прийнято до провадження, справу призначено до розгляду на 05.05.16.

Розпорядженням керівника апарату суду №184 від 04.05.16 у звязку з відпусткою суддів - членів колегії Гриців В.М. призначено проведення автоматичної заміни судді Гриців В.М.

Відповідно до протоколу автоматичної заміни судді члена колегії Гриців В.М., до складу судової колегії введено суддю Желіка М.Б.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 05.05.16 розгляд справи відкладено на 19.05.16.

Призначене на 19.05.2016 року судове засідання не відбулося у звязку із відпусткою судді члена колегії Давид Л.Л.

11 травня 2016 року до суду апеляційної інстанції від позивача (апелянта) надійшло клопотання про призначення судового засідання в режимі відеоконференції. Найближчий суд до якого може прибути представник позивача для участі в режимі відеоконференціїГосподарський суд Івано Франківської області.

Ухвалою Львівського апеляційного господарського суду від 26.05.16 задоволено клопотання апелянта про призначення судового засідання в режимі відео конференції та відкладено розгляд справи на 02.06.16.

Рішенням Господарського суду Івано Франківської області від 23.02.16 (суддя Гриняк Б.П.) відмовлено в задоволенні позову Крихівецької сільської ради до Приватного акціонерного товариства "Авто" про визнання укладеним договору №3-2015 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці від 16.02.2016 р., в редакції позивача.

При цьому, місцевий господарський суд виходив з того, що багатоквартирний житловий будинок з приміщеннями громадського призначення (І черга) третій пусковий комплекс по вул. Довженка, 29 г с. Крихівці Івано-Франківська м/р, введено в експлуатацію.

Зважаючи на наведене суд першої інстанції дійшов висновку, що укладення спірного договору про пайову участь у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці після введення об'єкта будівництва в експлуатацію не є обов'язковим для відповідача, відтак вимоги позивача щодо укладення такого договору є безпідставними.

Не погоджуючись з рішенням місцевого господарського суду , позивач подав апеляційну скаргу, в якій просить рішення Господарського суду Івано Франківської області від 23.02.16 у даній справі скасувати та прийняти нове рішення, яким позов задоволити.

При цьому скаржник посилається на необґрунтованість прийнятого рішення. Зокрема, на думку апелянта, місцевим господарським судом не взято до уваги того, що ПАТ «Авто» зверталося до Крихівецької сільської ради із заявою про присвоєння поштової адреси узвязку із здачею в експлуатацію лише будівництва першої черги, першого пускового комплексу, тобто лише того обєму будівництва на який був укладений договір про пайову участь. При цьому, про наявність інших пускових комплексів Крихівецькій сільській раді відомо не було, а тому відповідно, не було укладено договорів про пайову участь.

Разом з цим, обовязок щодо укладення вказаних договорів про пайову участь чітко передбачений законом, а тому відмова в їх укладенні негативно впливає на розвиток інфраструктури населеного пункту. Вказані обставини, як зазначає апелянт, не були враховані місцевим господарським судом, що стало підставою для прийняття, на думку скаржника, неправомірного рішення у даній справі.

11 квітня 2016 року до суду апеляційної інстанції від відповідача надійшов відзив на апеляційну скаргу, в якому він зазначає про законність та обґрунтованість рішення місцевого господарського суду, а тому просить залишити його без змін, апеляційну скаргу без задоволення.

16 травня 2016 року до суду апеляційної інстанції від скаржника надійшли витребувані судом документи.

Заслухавши у судовому засіданні пояснення представників сторін, обговоривши доводи апеляційної скарги, перевіривши юридичну оцінку обставин справи та повноту їх встановлення, дослідивши правильність застосування місцевим господарським судом норм матеріального та процесуального права Львівський апеляційний господарський суд вважає, що апеляційна скарга підлягає до задоволення зважаючи на наступне:

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено місцевим господарським судом, 4 травня 2012 року на підставі заяви ТзОВ " Івано-Франківський комерційний центр" та ПрАТ " Авто", Крихівецькою сільською радою прийнято рішення надати дозвіл ТзОВ "Івано-Франківський комерційний центр" на передачу орендованої земельної ділянки по вул. Довженка, 29 , площею 0,8078 га, цільове призначення якої для будівництва житлових будинків із приміщеннями громадського призначення, в суборенду ПАТ "Авто".

06 вересня 2012 року на адресу Крихівецької сільської ради надійшла заява, згідно якої ПрАТ "Авто" повідомляє сільську раду про зміну проекту будівництва та зниження поверховості, внаслідок чого, перша черга будівництва становитиме загальною площею 4310,03 кв.м. та просив повторно розглянути пропозицію щодо укладення договору про пайову участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці (а.с.13).

28 вересня 2012 року на сесії ради зазначену заяву розглянуто та прийнято рішення, яким встановлено розмір пайового внеску замовнику будівництва ПрАТ " Авто" в розмірі 1,5 відсотка для житлових приміщень та нараховано пайову участь замовнику будівництва ПрАТ "Авто" , що в сумі становило 246 318,00 грн.

04 жовтня 2012р. між Виконавчим комітетом Крихівецької сільської ради та ПрАТ "Авто" укладено Договір №19 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці на підставі рішення Ради від 28.09.2012 р.

17 липня 2013 року на адресу Крихівецької сільської ради надійшла заява ПрАТ "Авто" в якій зазначено , що у зв'язку із здачею багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в с. Крихівці по вул. Довженка в експлуатацію (декларація про готовність об'єкта до експлуатації № ІФ1431319220883 від 11.07.2013 року) просить присвоїти поштову адресу : вул. Довженка, 29 Г.

23 липня 2013 р. за наслідками розгляду вищезазначеної заяви прийнято рішення про відмову ПрАТ " Авто" у присвоєнні поштової адреси багатоквартирному житловому будинку з приміщеннями громадського призначення в с. Крихівці- вул. Довженка, 29 Г, з огляду на те, що у підприємства є заборгованість по договору про пайову участь .

25.07.2013 р. ПрАТ "Авто " звернулось до Крихівецької сільської ради із двома заявами вх №246 та №248. Згідно першої заяви ПрАТ " Авто" гарантує погашення заборгованості в повному обсязі в пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно - транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці згідно договору в термін до 01.09.2013 року. Відповідно до другої заяви просило сільську раду видати довідку про присвоєння поштової адреси.

19 серпня 2013 року ПрАТ "Авто" повністю сплачено пайовий внесок у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці згідно укладеного договору. Дана обставина не заперечується сторонами у справі та підтверджується довідкою Крихівецької сільської ради про сплату коштів пайового внеску.

20 серпня 2013 року виконавчим комітетом Крихівецької сільської ради прийнято рішення, яким присвоєно поштову адресу багатоквартирному житловому будинку з приміщенням громадського призначення ( перша черга) в с. Крихівці - вул. Довженка, 29 Г (а.с.16).

Позивач звертає увагу на те, що за заявою ПрАТ " Авто" просило присвоїти поштову адресу у зв'язку із здачею багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення в с. Крихівці по вул. Довженка в експлуатацію згідно декларації про готовність об'єкта до експлуатації №ІФ143131920883 від 11.07.2013 р., з копії якої вбачається , що вона стосується тільки будівництва першої черги, першого комплексу , тобто того об'єму будівництва на , який укладався договір про пайову участь.

Крихівецька сільська рада звернулася до Інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю в Івано-Франківській області з проханням надати інформацію та копії усіх зареєстрованих документів про виконання будівельних робіт, в тому числі декларації про початок виконання будівельних робіт та про готовність об'єкта до експлуатації поданих ПрАТ " Авто" щодо забудови вказаної земельної ділянки на території Крихівецької сільської ради.

Отримавши відповідь Інспекції ДАБК Івано-Франківської області від 05.11.2014 р. вих №7/9/01-14/27 з доданими копіями декларації про початок виконання будівельних робіт та декларації про готовність об'єкта до експлуатації за адресою : вул. Довженка, 29, с. Крихівці, Крихівецькій сільські раді стало відомо, що ПрАТ "Авто" здійснювало будівництво у декілька етапів та здало в експлуатацію три об"єка будівництва, зокрема:

- 17.01.2014 року зареєстровано Декларацію про готовність обєкта до експлуатації, будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга) другий пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 143140170606, загальна площа будівлі 2 581,40 кв.м.

- 11.07.2014 року зареєстровано Декларацію про готовність об'єкта до експлуатації , будівництво багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення ( І черга) третій пусковий комплекс, реєстраційний номер ІФ 143141920321 загальна площа будівлі 3 386,9 кв.м.

У зв'язку з отриманням інформації про наявність будівництва багатоквартирного житлового будинку другого та третього пускового комплексу першої черги будівництва , замовником якого було ПрАТ "Авто" та отриманих декларацій про готовність об'єкта до експлуатації від 11.07.2013 р. №ІФ 143131920883, від 17.01.2014 р. №ІФ 143140170606 , від 11.07.2014 р. №ІФ 1431419220321, 13.02.2015 р. Крихівецькою сільською радою на 65 сесії 6-го демократичного скликання прийнято рішення про нарахування пайового внеску замовнику будівництва ПрАТ "Авто".

Зазначене рішення та розроблені на його основі примірні Договори №1-2015, №2-2015, №3-2015 р. від 16.02.2015р. "Про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с. Крихівці" у 2-х екземплярах кожного Договору направлено на юридичну адресу ПрАТ "Авто" разом з супровідним листом №170 від 17.02.2015 р. однак зазначені договори відповідачем не підписані.

При цьому, Крихівецька сільська рада зверталася до ПАТ «Авто» з листом від 17.02.15 про необхідність укладення договорів про пайову участь, проте відповіді на вказаний лист в матеріалах справи не міститься.

Зважаючи на наведене, Крихівецькою сільською радою надіслано на адресу ПАТ «Авто» претензію від 08.05.15 в якій зазначено про невідкладну необхідність укладення направлених договорів про пайову участь (а.с.43).

09 липня 2015 року Крихівецькою сільською радою на адресу ПрАТ "Авто" повторно направлено листа претензію з аналогічною вимогою щодо укладення договорів про пайову участь (а.с.44).

При цьому, ПАТ «Авто» не виконано вимог які містилися в зазначених претензіях та не підписано договорів про пайову участь, разом з цим у відповідь на претензії ПАТ «Авто» надіслало лист №15/07 від 15.07.15 (а.с.45) , в якому зазначено, що з огляду на те, що всі пускові комплекси вказаного будівництва введені в експлуатацію, а тому вимога про укладення договорів після введення об'єкта будівництва в експлуатацію для забудовника не є обов'язковою.

Зважаючи на наведені обставини, Крихівецька сільська рада (з врахуванням клопотання про зменшення позовних вимог) звернулася до ПАТ «Авто» з позовом про визнання укладеним Договору №3-2015 про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці від16.02.2016 р., в редакції запропонованій позивачем.

У судовому засіданні в суді апеляційної інстанції 02.06.16, скаржником надано пояснення стосовно поданого клопотання та зазначено, що стосовно визнання договорів про пайову участь №1-2015 та №2-2015 заявлено окремі позови, а тому просив залишити вказані вимоги без розгляду.

Оцінивши матеріали справи та докази, що містяться у ній колегія суддів апеляційної інстанції зазначає наступне:

Відповідно до ч. 2 ст. 11 Цивільного кодексу України підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є договори та інші правочини.

Частиною 4 вказаної статті передбачено, що у випадках, встановлених актами цивільного законодавства, цивільні права та обовязки виникають безпосередньо з актів органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим або органів місцевого самоврядування.

Частиною 1 ст. 14 Цивільного кодексу України встановлено, що цивільні обовязки виконуються у межах встановлених договором або актом цивільного законодавства.

Згідно із ч. 2. ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Підпунктом 5 п. а) ч. 1 ст. 28 Закону України "Про місцеве самоврядування" передбачено, що до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать: залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, та коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт і утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на заходи щодо охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до ч.ч. 1 - 3 ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" замовник, який має намір щодо забудови земельної ділянки у відповідному населеному пункті, зобов'язаний взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Пайова участь у розвитку інфраструктури населеного пункту полягає у перерахуванні замовником до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію до відповідного місцевого бюджету коштів для створення і розвитку зазначеної інфраструктури.

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту встановлюють органи місцевого самоврядування відповідно до цього Закону.

Зі встановлених судами попередніх інстанцій обставин вбачається, що відповідач є особою, на яку Законом покладено обов'язок взяти участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту.

Згідно із ч.ч. 5, 8, 9 ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" величина пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається у договорі, укладеному з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об'єкта, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами.

У разі якщо загальна кошторисна вартість будівництва об'єкта не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, вона визначається на основі встановлених органом місцевого самоврядування нормативів для одиниці створеної потужності.

Розмір пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту визначається протягом десяти робочих днів з дня реєстрації органом місцевого самоврядування звернення замовника про укладення договору про пайову участь та доданих до нього документів, що підтверджують вартість будівництва об'єкта, з техніко-економічними показниками.

Договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту укладається не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Істотними умовами договору є: 1) розмір пайової участі; 2) строк (графік) сплати пайової участі; 3) відповідальність сторін.

Невід'ємною частиною договору є розрахунок величини пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту.

Відповідно до п.6.2.- 6.3 Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно транспортної та соціальної інфраструктури села затвердженого рішенням 23 сесії Крихівецької сільської ради від 04.05.12, договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села укладається між Виконавчим комітетом сільської ради в особі сільського голови та замовником будівництва, який скріплюється печатками двох сторін. Договір укладається не пізніше пятнадцяти робочих днів з дня реєстрації звернення замовника про його укладення, але до введення обєкта в експлуатацію.

Таким чином, обовязок звернутись до органу місцевого самоврядування з заявою про укладення договору пайової участі у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту законом покладено саме на замовника такого будівництва. Ухилення замовника від укладення договору пайової участі до прийняття обєкту нерухомого майна до експлуатації, є порушенням зобовязань та вимог, якіпрямо передбачені законом та встановленим органом місцевого самоврядування порядком.

Виходячи з приписів Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності", участь у створенні та розвитку інженерно-транспортної інфраструктури населеного пункту є обовязковою для замовника будівництва у відповідному населеному пункті, що обумовлює право відповідного органу місцевого самоврядування вимагати від замовника будівництва виконання обовязку щодо пайової участі.

Крім того, листом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово комунального господарства України № 23-11/6294/0/6/11 від 22.07.11 «Про пайову участь забудовників у створенні та розвитку інфраструктури населених пунктів» визначено, що нормами абзацу першого частини дев'ятої статті 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» встановлено строки, протягом яких укладається договір про пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту - не пізніше ніж через 15 робочих днів з дня реєстрації звернення замовника будівництва щодо його укладення, але до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Тобто, замовник будівництва має звернутись до відповідного органу місцевого самоврядування зі зверненням щодо укладення договору про пайову участь не пізніше ніж за 15 робочих днів до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію з тим, щоб протягом зазначеного часу таким органом було підготовлено необхідний розрахунок величини пайової участі та проект договору про пайову участь, який замовник після ознайомлення має підписати з дотриманням вимоги щодо строку - до прийняття об'єкта будівництва в експлуатацію.

Також, згідно з Листом Державної архітектурно будівельної інспекції України №40-12-2518 від 09.04.12 зазначено, що процедура прийняття об'єктів в експлуатацію носить суто технічний характер і полягає в тому, що саме об'єкт будівництва, його стійкість, міцність, надійність є предметом при перевірці його готовності до експлуатації, а тому перевірка сплати пайової участі суперечить ідеології самої процедури прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів.

Крім того, Положенням про Державну архітектурно-будівельну інспекцію України, затвердженим Указом Президента України від 08.04.2011 № 439, не передбачено повноваження щодо здійснення контролю за перерахуванням замовником коштів до відповідного місцевого бюджету для створення і розвитку інфраструктури.

Також, Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" та постановами Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461 і № 466 при реєстрації декларації про початок виконання підготовчих робіт /декларації про початок виконання будівельних робіт, декларації про готовність об'єкта до експлуатації/ (далі - декларація) не передбачено надання будь-яких інших документів, окрім двох примірників зазначеної декларації.

Таким чином, при реєстрації декларації Державна архітектурно-будівельна інспекція або її територіальний орган не має права вимагати додаткові документи.

Відтак, колегія суддів зазначає, що при прийнятті обєкта в експлуатацію Державна архітектурно-будівельна інспекція не перевіряє наявність укладеного договору про пайову участь та факт сплати замовником пайового внеску.

Зважаючи на наведене, колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що приписами статті 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено обов'язок замовника будівництва прийняти пайову участь у розвитку інфраструктури населеного пункту, який реалізується шляхом укладення відповідного договору в порядку, визначеному Законом та деталізованому актом органу місцевого самоврядування.

Разом з цим, в матеріалах справи відсутні докази звернення замовника до органу місцевого самоврядування щодо укладення договору про пайову участь на обєкт, а саме багатоквартирний житловий будинок з приміщенням громадського призначення (І черга) третій пусковий комплекс площею 3 386,9 кв.м, що знаходиться за адресою вул..Довженка 29г, с.Крихівці Івано Франківська м/р, який введено в експлуатацію відповідно до декларації про готовність обєкта до експлуатації № ІФ14314192032 від 11.07.14.

Правовий аналіз частин 8 та 9 ст.40 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» у сукупності з іншими положеннями цієї статті Закону дозволяє дійти висновку про те, що обов'язок щодо ініціювання укладення такого договору покладено саме на замовника будівництва, оскільки пов'язується з його зверненням до органу місцевого самоврядування.

Такий договір має бути укладеним в обов'язковому порядку, в межах строку, встановленого ч. 9 ст. 40 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» .

Неукладення договору свідчить про недотримання вимог законодавства і має наслідком порушення прав та інтересів відповідної територіальної громади, тому у даному випадку необхідним є зясування причини його неукладення.

Також, колегія суддів зазначає, що, як зазначено вище, органи місцевого самоврядування знаходяться поза межами процедури прийняття об'єктів будівництва в експлуатацію та позбавлені можливості контролювати момент його здійснення, відтак неукладення такого договору з підстав невиконання замовником обов'язку щодо звернення до органу місцевого самоврядування з відповідною пропозицією свідчить про його ухилення від укладення договору та може бути оскаржено в судовому порядку, у тому числі і після прийняття об'єкту будівництва в експлуатацію (постанова ВГС України від 20.04.16 у справі №909/946/15).

В контексті наведеного, висновок місцевого господарського суду про те, що ч. 9 ст. 40 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" встановлено присічний строк протягом якого може бути укладено відповідний договір і сплив цього строку звільняє сторони від необхідності його укладення, колегія суддів Львівського апеляційного господарського суду вважає помилковими.

З матеріалів справи вбачається, що будівництво є завершеним, а об'єкт - багатоквартирний житловий будинок з приміщенням громадського призначення (І черга) третій пусковий комплекс площею 3 386,9 кв.м, що знаходиться за адресою вул.Довженка 29г, с.Крихівці Івано Франківська м/р - готовим до експлуатації, однак в порушення вимог законодавства, ПАТ «Авто» не взяло участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури с.Крихівці шляхом укладення відповідного договору.

Згідно з частиною третьою статті 179 ГК України укладення господарського договору є обовязковим для сторін, зокрема, якщо існує пряма вказівка закону щодо обовязковості укладення договору.

Разом із тим, частиною першою статті 648 ЦК України встановлено, що зміст договору, укладеного на підставі правового акта органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим, органу місцевого самоврядування, обовязкового для сторін (сторони) договору, має відповідати цьому акту.

Враховуючи вищенаведене, колегія суддів апеляційної інстанції зазначає, що відповідач не надав суду жодних доказів про вжиття ним заходів з метою виконання обовязку щодо укладення договору про пайову участь у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту.

Таким чином, висновок місцевого господарського суду щодо відмови в задоволенні позову є помилковим, оскільки вищенаведені норми Закону України Про регулювання містобудівної діяльності є імперативними та визначають обовязок замовника будівництва (відповідача) укласти договір про пайову участь у розвитку інфраструктури відповідного населеного пункту.

З огляду на вищевказане, апеляційний господарський суд вважає, що висновки, наведені в оскаржуваному рішенні місцевого господарського суду, не у повній мірі відповідають обставинам справи, судом неправильно застосовано норми матеріального права, тому його необхідно скасувати та прийняти нове рішення, яким позовні вимоги задоволити, визнати укладеним договір про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури міста №3-2015, в редакції, запропонованій позивачем.

Відповідно до ч.2 ст.187 ГК України день набрання чинності рішенням суду, яким вирішено питання щодо переддоговірного спору, вважається днем укладення відповідного господарського договору, якщо рішенням суду не визначено інше.

Відповідно до ч.3 ст.105 ГПК України, постанова набирає законної сили з дня її прийнття. Отже, договір є укладеним з 02.06.2016 року.

Судові витрати за розгляд справи в суді першої та апеляційної інстанції покласти на відповідача, відповідно до вимог ст.49 ГПК України.

Керуючись ст.ст. 99, 101, 103, 104, 105 Господарського процесуального кодексу України, -

Львівський апеляційний господарський суд ПОСТАНОВИВ:

1. Апеляційну скаргу Крихівецької сільської ради задоволити.

2.Рішення Господарського суду Івано Франківської області від 23.02.16 у справі №909/1416/15 скасувати.

3.Прийняти нове рішення. Визнати укладеним договір №3-2015 від 16.02.2015р. про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці в редакції запропонованій Крихівецькою сільською радою, а саме:

Договір №3-2015

про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку Інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці

село Крихівці« 16».02. 2015р.

Виконавчий комітет Крихівецької сільської ради в особі ОСОБА_3 (далі - Виконавець), що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з однієї сторони, та ПрАТ «Авто» ОСОБА_4 (далі - Замовник), що діє на підставі Статуту перереєстрованого Івано-Франківським МВК 04.04.2003 року , з іншої сторони, на підставі рішення сільської ради від 65 сесії сільської ради від 13,02.2015 р.. уклали цей догові) про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці (далі-Договір) про наступне:

1. Предмет Договору

1.1.Відповідно до умов цього Договору Замовник" зобов'язується в порядку та на умовах, визначених даним Договором прийняти пайову участь у розвитку соціальної інфраструктури с. Крихівці та перерахувати на рахунок Виконавця грошові кошти в розмірі, визначеному даним Договором та додатках до нього.

1.2.Місце розташування об'єкта будівництва с.Крихівці. вул. Довженка.29 Г

1.3.Загальна площа об'єкта будівництва 3 386,9 кв.м., в т.ч. житлова - 2724,6кв.м., не житлова -662,3 кв.м.

2. Права та обов'язки Сторін

2.1.Відповідно до цього Договору Замовник зобов'язується:

2.1.1.взяти пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці Крихівецької сільської ради Івано-Франківської міськради у встановленому розмірі;

2.1.2.перерахувати грошові кошти в сумі, зазначеній у п. 3.2 цього Договору та Розрахунку у порядку встановленому графіком платежів, але до прийняття об'єкта в експлуатацію, шляхом перерахування грошових коштів на відповідний банківський рахунок Виконавця:

2.1.3.представити Виконавцю всі необхідні документи передбачені пунктом 4.2. Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці;

2.1.4.у випадку зміни площі об'єкта будівництва вказаної в раніше представлених документах негайно про це повідомити Виконавця для складення уточнюючого розрахунку суми пайової участі Замовника та оформлення додаткової угоди до Договору;

2.1.5.представити на затвердження виконавчого комітету сільської ради технічні умови інженерного забезпечення об'єкта будівництва;

2.1.6.повідомити Виконавця про зміну замовника будівництва у п'ятиденний строк.

2.2. Відповідно до цього Договору Замовник має право:

2.2.1. на отримання інформації щодо використання коштів сплачених за цим договором.

2.3.Відповідно до цього Договору Виконавець зобов'язується:

2.3.1. кошти отримані від Замовника, як пайова участь у розвитку інфраструктури села Крихівці, використовуються виключно для створення і інженерно транспортної та соціальної інфраструктури села Крихвці.

2.4.Відповідно до цього Договору Виконавець має право:

2.4.1.проводити розрахунок пайової участі замовника будівництва та контрі виконання умов Договору Замовником;

2.4.2.вимагати від Замовника своєчасної та у повному обсязі сплати пайової участі щодо розвитку інфраструктури села Крихівці.

2.5.Замовник несе відповідальність за достовірність наданої інформації щодо об'єкта будівництва

2.6.Сторони також мають інші права та обов'язки, визначені законодавством України.

3. Розмір пайового внеску

3.1.Розрахунок розміру пайового внеску здійснюється у порядку визначеному розділом 5 «Положення про пайову участь замовників будівництва у створенні інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці» (надалі по тексту «Положення»), затвердженого рішенням 50 сесії Крихівецької сільської Франківської міської ради від 29.11.2013 року.

3.2.Розмір пайової участі Замовника у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури складає 696 886,0 грн. (шістсот дев'яносто шість вісімсот вісімдесят шість грн. 00 коп.), а саме 6 (шість) відсотки від загальної кошторисної вартості будівництва об'єкту ( для вбудовано-прибудованих приміщень та приміщень комерційного призначення) складає 186 205,50 грн. (сто вісімдесят шість тисяч двісті пять грн.. 50 коп.), 4 (чотири) відсотка від загальної кошторисної вартості будівництва обєкту ( для житлових приміщень) складає 510 680,50 ( п'ятсот десять тисяч шістсот вісімдесят грн.. 50 коп. у відповідності до розрахунку, що є невід'ємною частиною договору (Додаток І).

3.3.У випадку зміни площі об'єкта будівництва визначених у представлених Замовником документах сторони зобов'язані укласти додаткову угоду до Договору, в якій затвердити уточнений розрахунок пайової участі замовника будівництва у інфраструктурі населеного пункту та порядок сплати або повернення коштів з врахуванням уточнень щодо розміру площі об'єкта будівництва.

4. Строки та порядок здійснення розрахунків по Договору

4.1.Пайова участь сплачується у безготівковій формі на розрахунковий рахунок зазначений у Договорі.

4.2.Кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури села Крихівці сплачується в повному обсязі до прийняття обєкта в експлуатацію.

4.3.Замовник будівництва сплачує пайовий внесок в порядку та строки визначені в графіку платежів, що є невід'ємною частиною Договору (Додаток 2).

4.4.У випадку складання уточнюючого розрахунку сплати пайового внеску він оформляється додатковою угодою до Договору та повинен містити порядок та строки сплати чи повернення коштів з урахуванням змін площі, які були проведені.

5. Строк дії Договору

5.1. Даний Договір набуває чинності з моменту його підписання та діє до повного виконання його умов Сторонами.

6. Відповідальність Сторін

6.1. У випадку порушення зобов'язання, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність, визначену даним Договором та (або) чинним законодавством України.

6.2. Порушення Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом даного Договору.

6.3. У разі порушення умов договору Замовник сплачує суму боргу з врахуванням офіційно встановленого індексу інфляції', 3% річних від суми заборгованості, а також пеню у розмірі 120% річних облікової ставки НБУ, що діє у період, за який нараховується пеня, від суми заборгованості за кожен день прострочення платежу.

6.4.У разі невиконання або несвоєчасного виконання Замовником зобов'язань визначених даним Договором, Виконавець вправі здійснює заходи щодо примусового стягнення коштів передбачених Договором.

7. Інші умови

7.1.Внесення змін та/або доповнень стосовно сплати коштів пайової участі частинами або відстрочення сплати пайової участі до даного Договору здійснюється у

письмовій формі, за взаємною згодою Сторін, шляхом внесення змін у вигляді додаткової угоди, що є невід'ємною частиною цього Договору. Згодою запереченням Сторін на внесення змін та/або доповнень до цього Договору вважається письмове оформлення додаткової угоди із підписом сторін.

7.2.Всі суперечки між Сторонами вирішуються шляхом переговорів або у судовому порядку згідно з чинним законодавством.

7.3.Одностороння зміна умов або одностороння відмова від цього Договору не допускається.

7.3.Взаємовідносини Сторін, не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.

7.4.Цей Договір складено у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу одному для кожної із Сторін.

7. Адреси та реквізити Сторін:

ВИКОНА В ЕЦЬ:ЗА МО ВН И К:

Крихівецька сільська рада ПАТ «АВТО»

Івано-Франківської міської ради

с. Крихівці, вул. Крихівецька, 79 76019, Івано Франківська область

75-30-03,77-42-22 місто Івано Франківськ

Одержувач платежу:вул..Промислова,2Б

Крихівецька сільська радакод ЄДРПОУ 13656222

Банк ГУДКУ м. Івано-Франківська

р/р 31519921700004

МФО 836014

Код 04356248

Код надходжень 24170000

Призначення платежу:

Пайова участь у розвитку

нфраструктури населеного пункту

Сільський голова В.М. ОСОБА_3ЗамовникБ.Д. ОСОБА_4

Додаток до договору №3-2015

Від « 16».02.2015 р.

Про пайову участь замовника

Будівництва у створенні і розвитку

інженерно транспортної та

соціальної

інфраструктури села

ПрАТ «Авто»

Розрахунок розміру пайового внеску згідно декларації про готовність об'єкта до експлуатації від 11.07.2014р. будівництва багатоповерхового житлового будинку з приміщеннями громадського призначення (І черга) третій пусковий комплекс

Показник опосередкованої вартості

спорудження 1 м.кв. об'єкту будівництва

в Івано-Франківській області (без ПДВ)4685,83 гри.

Площа об'єкта будівництва в м.кв.

(нежитлові вбудовапо-прибудовані приміщення

та приміщення комерційного призначення)662.3

Відсоток, що встановлений для об'єкта

на підставі рішення сесії сільської ради

(згідно Положення)6

4685,83 х 662,3 х 6% = 186 205.50 гри.

Площа об'єкта будівництва в м.кв.2724.6

(житлова "лоща)

Відсоток, що встановлений для об'єкта

на підставі рішення сесії сільської ради

(згідно Положення)4

4685,83 х 2724,6 х 4% =510 680,50 гри.

Розмір пайового внеску696 886,0 грн.

Голова депутатської комісії

з питань визначення пайової

участі замовників будівництва

у створенні і розвитку

інженерно-транспортної та соціальної

інфраструктури села Н.Я.Фотуйма

4.Стягнути з ПАТ «АВТО» (76019, Івано Франківська область, місто Івано Франківськ, вул..Промислова,2Б, код ЄДРПОУ 13656222) на користь Крихівецької сільської ради ( 76493, с.Крихівці, м.Івано Франківськ, код ЄДРПОУ 04356248) 1218,00 грн. судового збору за розгляд справи в суді першої інстанції.

5.Стягнути з ПАТ «АВТО» (76019, Івано Франківська область, місто Івано Франківськ, вул..Промислова,2Б, код ЄДРПОУ 13656222) на користь Крихівецької сільської ради ( 76493, с.Крихівці, м.Івано Франківськ, код ЄДРПОУ 04356248) 1515,80 грн. судового збору за розгляд апеляційної скарги.

6.Місцевому господарському суду видати відповідні накази.

7. Постанова набирає законної сили з дня її прийняття і може бути оскаржена до ВГС України в порядку і строки встановлені ст.ст.109,110 ГПК України.

Головуючий суддя Кордюк Г.Т.

Суддя Давид Л.Л.

СуддяЖелік М.Б

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
0