Головна Блог ... Консультації від юристів Для чого проводяться топографо-геодезичні роботи під час встановлення прав на земельні ділянки Для чого проводяться топографо-геодезичні роботи п...

Для чого проводяться топографо-геодезичні роботи під час встановлення прав на земельні ділянки

Відключити рекламу
 - 4afb2e0255f6aed832a623acdcf11710.jpeg

Зміст:

Створення топографічних карт місцевості, підтримка актуальності їхніх даних та інші топографо-геодезичні та картографічні роботи є необхідністю як для військової, так і для цивільної сфери (будівництво, геологія, транспорт тощо). Важливість актуальних та чітких карт, інформації про місцевість, ландшафт є й у сфері земельних відносин – для визначення порядку безпечного використання земель, якостей та характеристик ландшафту, розподілу ділянок між власниками, землекористувачами. Земельно-геодезичні роботи, порядок, умови їхнього проведення та роль геодезичних робіт при землеустрої буде предметом розгляду цієї статті.

Що таке топографо-геодезичні роботи

Основними нормативно-правовими актами у цій сфері є:

 • Закон України "Про топографо-геодезичну та картографічну діяльність" від 23.12.1998 р. №353 (далі - Закон №353);
 • Закон України "Про національну інфраструктуру геопросторових даних" від 13.04.2020 р. №554;
 • Закон України "Про землеустрій" від 22.05.2003 №858 (далі - Закон №858);
 • Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 1999 р. № 1344 "Про затвердження Положення про порядок надходження, зберігання, використання та обліку матеріалів Державного картографо-геодезичного фонду України";
 • Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства України від 11.02.2014 № 65 “Про затвердження Вимог до технічного та технологічного забезпечення виконавців топографо-геодезичних та картографічних робіт” (далі – Наказ №65);
 • Спільний наказ Головного управління геодезії, картографії та кадастру при КМУ та Державного агентства України з авторських та суміжних прав КМУ від 26 серпня 1997 р. № 85/41 “Про затвердження Положення про авторське право у картографії”;
 • Рішення Держкомзему, Укргеодезкартографії від 30.03.1993 № 309/1 "Основні положення про конструкції межових знаків".

Для сфери топографо-геодезичних досліджень і картографії затверджено чимало національних стандартів, техумов, кодексів встановленої практики, класифікаторів, наприклад:

 • Наказом від 11.06.2018 №158 “Про прийняття національних нормативних документів” – затверджено ДСТУ 8774:2018 “Географічна інформація. Правила моделювання геопросторових даних”;
 • Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 10 листопада 2021 року №347 затверджено “Технічні вимоги до специфікацій геопросторових даних національної інфраструктури геопросторових даних”;
 • Наказом Державної служби геодезії, картографії та кадастру від 14 травня 2010 р. №43 затверджено “Кодекс встановленої практики "Топонімічні установки (для видавців карток та інших видавців)";
 • тощо.

Закон №353 під топографо-геодезичною та картографічною діяльністю розуміє наукову, виробничу та управлінську діяльність, спрямовану:

 1. На визначення:
 • параметрів фігури, гравітаційного поля Землі;
 • координат точок земної поверхні та їхніх змін у часі.

2. На створення, оновлення та використання:

 • державної геодезичної та гравіметричної мережі України;
 • мережі постійнодіючих станцій супутникового спостереження;
 • топографічних, тематичних карток (планів);
 • картографічної основи для державних кадастрів, банків (баз) геопросторових даних та геоінформаційних систем.

Топографо-геодезичні та картографічні роботи (далі також - ТГК роботи) – це, фактично, процес дослідження поверхні земель для вишукування та створення топографічних, геодезичних та картографічних даних, матеріалів, картографічної та топографо-геодезичної продукції. (Стаття 1 Закону №353).

Користуйтеся консультацією: Навіщо потрібні координати поворотних точок меж земельної ділянки та що робити, коли є помилка

Роль топографо-геодезичних робіт під час встановлення прав на земельні ділянки

Кадастрові та геодезичні роботи (ТГК) бувають загальнодержавного та спеціального призначення.

Виконання загальнодержавних організовує та координує спеціально уповноважений орган виконавчої влади – Державна служба України з геодезії, картографії та кадастру (далі – Держгеокадастр).

До робіт спеціального призначення відносять:

 • роботи з ТГК забезпечення кадастрової діяльності (створення та підтримка геодезичних мереж, картографічної основи держгеокадастру, місцевих систем координат тощо);
 • роботи з ТГК забезпечення містобудівної діяльності (створення відповідних матеріалів для планування території, проектування, будівництва та реконструкції об'єктів капітального будівництва, створення інженерної та транспортної інфраструктури, проведення інженерних вишукувань);
 • створення географічних інформаційних систем спеціального (тематичного) призначення;
 • створення тематичних карт, планів та атласів спеціального призначення у графічній, цифровій та інших формах, видання таких карт, планів та атласів;
 • геодезичні, топографічні, аерознімальні та інші спеціальні роботи при інших дослідженнях та спеціальних роботах;
 • виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за вищевказаними напрямками.

Таким чином, ТГК роботи відіграють роль як у масштабі окремої земельної ділянки, так і на етапі створення містобудівної документації, і навіть за загальноукраїнського формування Державного земельного кадастру (далі – Держземкадастру), або карт світу. Втім, найчастіше ми зіштовхуємося з ТГК роботами саме у процесі оформлення прав на земельну ділянку. Отже, зупинимося на ролі кадастрових геодезичних робіт під час встановлення прав на земельні ділянки.

Щоб земельна ділянка стала об'єктом цивільних прав, її потрібно сформувати (стаття 79-1 Земельного кодексу України). Логічно, що не позначивши її межі або не визначивши її основні характеристики (площа, координати поворотних точок, місцезнаходження) складно говорити про конкретну земельну ділянку. Першочерговим етапом для оформлення права власності на сформовану земельну ділянку якраз і є ТГК роботи у процесі розробки проекту землеустрою такої ділянки.

Геодезичні роботи у землеустрої та кадастрі відіграють одну з основних ролей для формування земельних ділянок. Проведення ТМК робіт – один зі змістовних елементів землеустрою (стаття 184 Земельного кодексу України), без якого, у тому числі неможливо сформувати нову зем. ділянку.

Землевпорядкування - це сукупність заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин та раціональної організації території. Такі соціально-економічні та екологічні заходи здійснюються під впливом розвитку продуктивних сил та суспільно-виробничих відносин. Простіше кажучи - землеустрій це заходи, призначені для екологічної охорони земель, забезпечення їхнього раціонального використання, збереження природних ландшафтів.

Так от, кожна земельна ділянка, будучи природним ресурсом, і завдяки цьому – специфічним об'єктом цивільних прав – має пройти заходи землеустрою, для забезпечення раціонального використання земель, створення меж такої ділянки, визначення характеристик – і можливо – обмежень у її використанні.

Проект землеустрою – сукупність проектної, економічної та технічної документації, що обґрунтовує заходи використання та охорони землі, які передбачається здійснювати за таким проектом.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (стаття 50 Закону №858) розробляється при:

 • формуванні земельної ділянки як об'єкта цивільних прав (крім випадків, коли це передбачає іншу документацію із землеустрою) при відведенні ділянок із земель державної/комунальної власності;
 • зміну цільового призначення землі;
 • при розподілі/об'єднанні землі, що знаходиться в одного власника.

Для позначення меж земельної ділянки (наприклад, з метою отримання кадастрового номера та внесення даних про неї до Держземкадастру - розробляється технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) (далі - техдокументація). Також, для встановлення прав на земельні ділянки існує техдокументація із землеустрою щодо встановлення меж частини зем.ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, техдокументація із землеустрою щодо поділу та об'єднання зем. ділянок тощо. Інші види документації із землеустрою перераховані у статті 25 Закону №858.

Що та, що інша документація включає як текстові, і графічні матеріали. У текстовій частині - пояснювальній записці - обов'язково позначається (окрім іншого) опис процедури виконання топографо-геодезичних робіт (при їхньому проведенні), а також технічне та технологічне забезпечення безпосереднього виконавця. У графічній частині документації із землеустрою зображаються існуючі (за наявності) та проектні межі об'єктів землеустрою, відомості про які підлягають внесенню до Держземкадастру.

Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки при її формуванні включає матеріали геодезичних вишукувань та землевпорядного проектування, а технічна документація включає матеріали топографо-геодезичних робіт (у деяких видах техдокументації – матеріали польових геодезичних робіт). Така документація обов'язково містить кадастровий план земельної ділянки.

Результати ТГК робіт, крім іншого, є планово-картографічною основою для землеустрою.

Документація із землеустрою розробляється:

 • юр. особами, що володіють необхідним технічним та технологічним забезпеченням та у складі яких працює сертифікований інженер-землевпорядник (за основним місцем роботи);
 • фізособами - підприємцями, які мають також необхідне технічне та технологічне забезпечення, які є сертифікованими інженерами-землеупорядниками, відповідальними за якість робіт із землеустрою.

Саме сертифікованими інженерами-землевпорядниками й проводяться топографо-геодезичні та картографічні роботи для землеустрою при встановленні прав на земельні ділянки (коли це необхідно).

Користуйтеся консультацією: Обмін земельної ділянки – порядок укладання договору

Умови та порядок проведення топографо-геодезичних робіт

Топографо-геодезичні та картографічні роботи проводяться з обов'язковим дотриманням таких правил (стаття 10 Закону №353):

 • обов'язкового дотримання вимог нормативно-технічних документів;
 • запровадження нових технологій та методів організації ТГК діяльності;
 • розробки, впровадження програмного, технологічного та технічного забезпечення для ефективного використання цифрових карт та геоінформаційних систем;
 • виконання робіт методами та способами, безпечними для життя та здоров'я людей, навколишнього середовища та об'єктів історико-культурної цінності;
 • графічного зображення на картах державних кордонів та кордонів адм.-територіального устрою, а також кордонів іноземних держав та інших політико-адміністративних та географічних елементів;
 • зберігання та обліку картографічних, топографо-геодезичних, аерознімальних та космічних матеріалів;
 • систематичного аналізу державної астрономо-геодезичної основи на території України та відповідності картографічних матеріалів сучасному стану місцевості;
 • виконання картографічних, топографічних, кадастрових зйомок та оновлення карт та планів, зйомок континентального шельфу та водних об'єктів у єдиній системі координат та висот.

Професійною топографо-геодезичною та картографічною діяльністю за відповідними напрямками можуть займатися особи, які мають вищу освіту у галузі геодезії та землеустрою (стаття 5-1 Закону №353). Топографо-геодезичні та картографічні роботи під час здійснення землеустрою виконуються особами, які отримали кваліфікаційний сертифікат інженера-землеупорядника відповідно до Закону №858. Відповідальними особами за якість робіт із землеустрою можуть бути лише сертифіковані інженери-землеупорядники.

Сертифікацію таких спеціалістів у галузі землеустрою здійснює Держгеокадастр. Держгеокадастр також забезпечує формування Кваліфікаційної комісії та ведення Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та Державного реєстру інженерів-геодезистів.

Сертифікованими інженерами-землевпорядниками можуть бути особи, які:

 • мають вищу освіту за спеціальностями та кваліфікаціями у галузі знань землеустрою;
 • мають стаж роботи за фахом не менше 1 року;
 • склали кваліфікаційний іспит та отримали сертифікат;
 • зареєстровані у відповідному реєстрі;
 • не обмежені у дієздатності та не визнані недієздатними за рішенням суду.

Наказом №65 затверджено вимоги для технічного та технологічного забезпечення виконавців ТГК робіт. Серед таких вимог:

 • виконавці виконують роботи відповідно до нормативно-технічної документації щодо дотримання технології їхнього виконання, оформлення результатів, повноти, точності та відповідності зображення місцевості на топографічних планах та картах умовними знаками;
 • виконавці дотримуються встановленого порядку обліку, зберігання, використання та розпорядження топографо-геодезичними та картографічними матеріалами;
 • виконавці регулярно перевіряють засоби вимірювальної техніки, виконують обов'язкові технологічні перевірки засобів вимірювання з зображенням їх у польових журналах згідно з інструкціями за видами робіт;
 • виконавці зобов'язані безоплатно передавати до Державного картографо-геодезичного фонду України один екземпляр копій створених ними матеріалів;
 • виконавці надають Держземагентству відомості про стан пунктів Державної геодезичної мережі України та мереж згущення, які використовувалися для створення знімальних геодезичних мереж як вихідні дані;
 • виконавці зобов'язані дотримуватися вимог щодо застосування у створених геодезичних, топографічних та картографічних матеріалах (даних) назв географічних об'єктів згідно із Законом України "Про географічні назви".

Такі виконавці ТГК робіт повинні мати на праві власності або інших законних підставах перелічені у Наказі №65 технічні засоби, необхідні для виконання ТГК робіт. Наприклад: супутникові геодезичні ГНСС-приймачі, високоточні та точні електронні тахеометри, теодоліти та нівеліри, гравіметри, комп'ютери та відповідні програмне забезпечення для виконання робіт, цифрові аерокамери, аерофотоапарати, прилади для обробки аерофільмів та друку фотографій, сканери високої роздільної здатності, аналітичні та цифрові фотограмметричні прилади, сканери високої роздільної здатності, обладнання для підготовки карт до видання та інші засоби.

Створені виконавцями топографо-геодезичні та картографічні матеріали обов'язково підписуються керівником суб'єкта господарювання (виконавця) та сертифікованим інженером-геодезистом.

Якщо у Вас ще залишилися питання та потрібна послуга професіонала, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Ірина Трофименко

Джерело: юридичний ресурс Протокол

 • 595

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 595

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст