01.08.2018 | Автор: Кірюшин Артем Андрійович
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній чи резолютивній частині рішення містяться висновки суду про її права та обов'язки (ВС/КГС № 911/2635/17 від 11.07.2018)

Фабула судового акту: Частиною 1 статті 254 Господарського процесуального кодексу визначено, що учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов’язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

Проте як цивільний так і господарський процесуальний закони не конкретизують, хто ж саме є такі особи, яким чином суди повинні з’ясувати належність інших осіб до суб’єктів апеляційного оскарження.

У рішенні, яке аналізується у цьому дописи Касаційний господарський суд спробував розтлумачити наведену вище норму.

У цій справі особа, яка вважала, що у судових рішеннях вирішено питання про її права та обов’язки, звернулася до апеляційного суду із відповідною скаргою у якій просила залучити її до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору як особу, яка не брала участі у справі, проте суд першої інстанції прийняв рішення про її права та інтереси, як власника розташованих на спірній земельній ділянці частини об'єктів нерухомості.

Ухвалою апеляційного суду в задоволенні такої заяви відмовлено з посиланням на те, що, з урахуванням предмету спору та встановлених у справі обставин, рішення суду у даній справі жодним чином не може вплинути на права, обов'язки та інтереси згаданої особи. Водночас за зазначеною апеляційною скаргою суд відкрив провадження та своєю постановою відмовив у задоволенні апеляції.

Такі рішення стали предметом перегляду КГС.

Аналізуючи матеріали справи касаційний суд вказав, що ч. 1 ст. 254 ГПК України визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення, які поділяються на дві групи - учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов'язків. При цьому, на відміну від оскарження судового рішення учасником справи, не залучена до участі у справі особа повинна довести наявність у неї правового зв'язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування наявності трьох критеріїв: вирішення судом питання про її право, інтерес, обов'язок і такий зв'язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним.

Таким чином рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов'язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов'язки таких осіб.

Аналізуйте судовий акт: ВС/ВП: Ухвали суду про відстрочення або розстрочення виконання судового рішення, зміна способу та порядку виконання судового рішення МОЖУТЬ бути оскаржені в апеляційному порядку (ВС/ВП № 18/1544-10 від 19.06.2018)

ВС/ВП: УСІ без винятку апеляційні та касаційні скарги подані в порядку господарського судочинства підлягають оплаті судовим збором (ВС/ВП № 915/955/15 від 29.05.2018)

Ухвала суду першої інстанції про призначення експертизи у справі оскаржується в апеляційному порядку незважаючи на те, що це прямо не передбачено у ст. 41 ГПК України (ВГСУ від 3.05.2017р. у справі № 910/11780/16)

Порушення судом апеляційної інстанції строків надання (направлення) власного судового акту учаснику справи є підставою для поновлення строку на касаційне оскарження цього акту (ВСУ у справі № 6-3102цс16 від 8 лютого 2017р.)

 

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року

м. Київ

Справа №  911/2635/17

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Міщенка І.С. - головуючого, Берднік І.С., Сухового В.Г.

за участю секретаря судового засідання - Кравченко О.В.

учасники справи:

позивач - товариство з обмеженою відповідальністю "Сонячний квартал"

представник позивача - Василенко А.В.

відповідач - Броварська міська рада Київської області

представник відповідача - не з'явився

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача - Київська обласна спілка споживчих товариств

представник третьої особи - не з'явився

скаржник - ОСОБА_5

представник скаржника - не з'явився

розглянув у відкритому судовому засіданні касаційну скаргу ОСОБА_5

на постанову Київського апеляційного господарського суду у складі Разіної Т.І. - головуючого, Отрюха Б.В., Чорної Л.В. від 23 січня 2018 року та рішення Господарського суду Київської області у складі Бацуца В.М. від 08 листопада 2017 року

Історія справи

Короткий зміст позовних вимог

1. У вересні 2017 року ТОВ "Сонячний квартал" (далі - позивач) звернулося з позовом до Броварської міської ради Київської області (далі - відповідач) про визнання незаконним та скасування підпункту 16.5 пункту 16 та пункту 17 рішення відповідача від 15.08.2017 №644-31-07 „Про припинення права користування земельними ділянками, надання земельних ділянок у користування, затвердження документації із землеустрою, надання дозволів на розроблення документації із землеустрою, надання згоди на передачу земельної ділянки в суборенду, відмову у надані земельної ділянки у користування, внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до договорів оренди земельних ділянок, внесення змін до рішення Броварської міської ради, припинення дії договорів оренди земельних ділянок" стосовно припинення дії укладеного між позивачем та відповідачем договору оренди земельної ділянки та здійснення її поділу; зобов'язання відповідача внести зміни до вказаного рішення шляхом виключення з нього п.п. 16.5 пункту 16 та пункту 17.

2. Позов мотивований тим, що спірним рішенням всупереч вимог чинного законодавства примусово припинено набуте позивачем у встановленому порядку - шляхом укладення за волевиявленням власника  (відповідача) відповідного договору оренди від 26.02.2014 - право користування земельною ділянкою під належними позивачу об'єктами нерухомості площею 3, 8605 га у м. Бровари по вул. Богунська, 22.

Короткий зміст рішення суду першої інстанції

3. Рішенням Господарського суду Київської області від 08 листопада 2017 року позов задоволений частково, визнано незаконним та скасовано підпункт 16.5 пункту 16 та пункт 17 рішення відповідача від 15.08.2017 №644-31-07, прийнятого на 31 черговій сесії міської ради; в задоволенні інших позовних вимог відмовлено.

4. Рішення мотивовано тим, що спірним рішенням відповідача безпідставно, у порушення вимог статей 31, 120 Земельного кодексу України, в односторонньому порядку достроково припинено право користування позивача земельною ділянкою, на якій розташована належна йому нерухомість. При цьому посилання відповідача на набуття іншою особою -  Київською обласною спілкою споживчих товариств права власності на нерухомість на вказаній земельній ділянці є безпідставним, оскільки останньою набуто право власності лише на частину об'єктів, а решта об'єктів нерухомості продовжують перебувати у власності позивача.

Короткий зміст апеляційного провадження

5. Не погоджуючись з таким рішенням суду першої інстанції, відповідач, третя особа, а також ОСОБА_5 подали апеляційні скарги, у яких просили його скасувати в частині задоволення позову. При цьому ОСОБА_5 в апеляційній скарзі також просив залучити його до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору як особу, яка не брала участі у справі, проте суд першої інстанції прийняв рішення про його права та інтереси, як власника розташованих на спірній земельній ділянці частини об'єктів нерухомості.

6. Ухвалою Київського апеляційного господарського суду від 23 січня 2018 року відмовлено в задоволенні заяви ОСОБА_5 про залучення його в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача з посиланням на те, що, з урахуванням предмету спору та встановлених у справі обставин, рішення суду у даній справі жодним чином не може вплинути на права, обов'язки та інтереси ОСОБА_5

7. Одночасно постановою Київського апеляційного господарського суду від 23 січня 2018 року за результатом розгляду апеляційних скарг Броварської міської ради Київської області, Київської обласної спілки споживчих товариств та ОСОБА_5 вказані скарги залишені без задоволення, а  рішення Господарського суду Київської області від 08 листопада 2017 року залишено без змін.

8. Апеляційний господарський суд повністю погодився з висновками суду першої інстанції про незаконність спірного рішення відповідача та безпідставність припинення орендних правовідносин між позивачем та відповідачем. При цьому судом апеляційної інстанції в оскаржуваній постанові не досліджувався правовий статус заявника апеляційної скарги ОСОБА_5 та не встановлювались обставини прийняття судом першої інстанції рішення про права, інтереси, обов'язки останнього.

Короткий зміст вимог касаційної скарги

9. У лютому 2018 року ОСОБА_5 (далі - скаржник) звернувся з касаційною скаргою, в якій просив скасувати постанову Київського апеляційного господарського суду від 23 січня 2018 року та рішення Господарського суду Київської області від 08 листопада 2017 року в частині задоволення позову та передати справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

Аргументи учасників справи

Доводи ОСОБА_5, який подав касаційну скаргу

10. Спірне рішення відповідача стосується права скаржника на користування спірною земельною ділянкою, на якій розташовані належні останньому на праві власності об'єкти нерухомості, а отже оскаржувані судові рішення можуть вплинути на права та інтереси скаржника, якого безпідставно не було залучено до участі у справі в якості третьої особи без самостійних вимог на предмет спору.

11. Щодо суті спору скаржник зазначає про те, що судами не досліджено питання можливості розірвання спірного договору в односторонньому порядку за ініціативою відповідача.

12. Верховний Суд не розглядає та не враховує подані скаржником 22.06.2018 пояснення до касаційної скарги, які за своїм змістом є доповненням касаційної скарги з огляду на порушення останнім встановленого статтею 298 ГПК України порядку доповнення або зміни касаційної скарги.  

Позиція позивача у відзиві на касаційну скаргу

13. Судом апеляційної інстанції в ухвалі від 23.01.2018 в повній мірі досліджено питання щодо можливості залучення скаржника до участі у справі та правомірно відмовлено у здійсненні цієї процесуальної дії. При цьому скаржником не надано жодних доказів того, що належне йому нерухоме майно розташовано саме на спірній земельній ділянці.  

Позиція Верховного Суду

Оцінка аргументів учасників справи і висновків судів першої й апеляційної інстанцій

14. Верховний Суд, приймаючи до уваги межі перегляду справи та повноваження касаційного господарського суду, вважає, що касаційна скарга підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

15. У справі, яка переглядається, предметом спору, який вирішувався судами, є правомірність прийняття відповідачем рішення про припинення укладеного з позивачем договору оренди земельної ділянки під належною йому нерухомістю.

16. В апеляційній скарзі на рішення суду першої інстанції скаржник, ОСОБА_5, який не був учасником справи при її розгляді судом першої інстанції, наполягав на порушенні оскаржуваним рішенням його прав та інтересів, як власника нерухомого майна, розташованого на спірній переданій в оренду позивачу земельній ділянці.

17. У відповідності до ч. 1 ст. 254 Господарського процесуального кодексу України учасники справи, особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання про їхні права, інтереси та (або) обов'язки, мають право подати апеляційну скаргу на рішення суду першої інстанції.

18. Отже, вказана стаття визначає коло осіб, які наділені процесуальним правом на апеляційне оскарження судового рішення, які поділяються на дві групи - учасники справи, а також особи, які участі у справі не брали, але судове рішення стосується їх прав, інтересів та (або) обов'язків. При цьому, на відміну від оскарження судового рішення учасником справи, не залучена до участі у справі особа повинна довести наявність у неї правового зв'язку зі сторонами спору або безпосередньо судовим рішенням через обґрунтування наявності трьох критеріїв: вирішення судом питання про її (1) право, (2) інтерес, (3) обов'язок і такий зв'язок має бути очевидним та безумовним, а не ймовірним.

19. Верховний Суд наголошує на тому, що судове рішення, оскаржуване не залученою особою, повинно безпосередньо стосуватися прав, інтересів та обов'язків цієї особи, тобто судом має бути розглянуто й вирішено спір про право у правовідносинах, учасником яких на момент розгляду справи та прийняття рішення господарським судом першої інстанції є скаржник, або міститься судження про права та обов'язки цієї особи у відповідних правовідносинах. Рішення є таким, що прийняте про права та обов'язки особи, яка не була залучена до участі у справі, якщо в мотивувальній частині рішення містяться висновки суду про права та обов'язки цієї особи, або у резолютивній частині рішення суд прямо вказав про права та обов'язки таких осіб. В такому випадку рішення порушує не лише матеріальні права осіб, не залучених до участі у справі, а й їх процесуальні права, що витікають із сформульованого в пункті 1 статті 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основних свобод положення про право кожного на справедливий судовий розгляд при визначенні його цивільних прав і обов'язків. Будь-який інший правовий зв'язок між скаржником і сторонами спору не може братися до уваги.

20. Після прийняття апеляційної скарги особи, яка не брала участі у справі, суд апеляційної інстанції з'ясовує, чи прийнято оскаржуване судове рішення безпосередньо про права, інтереси та (або) обов'язки скаржника і які конкретно. Встановивши такі обставини, суд вирішує питання про залучення скаржника до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору та, як наслідок, скасування судового рішення на підставі п. 4 ч. 3 ст. 277 Господарського процесуального кодексу України, оскільки таке порушення норм процесуального права є в будь - якому випадку підставою для скасування рішення місцевого господарського суду, якщо господарський суд прийняв судове рішення про права, інтереси та (або) обов'язки осіб, що не були залучені до участі у справі.

21. Якщо після відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою, поданою особою з підстав вирішення судом питання про її права, інтереси та (або) обов'язки, встановлено, що судовим рішенням питання про права, інтереси та (або) обов'язки такої особи не вирішувалося, то апеляційний господарський суд своєю ухвалою закриває апеляційне провадження на підставі п. 3 ч. 1 ст. 264 Господарського процесуального кодексу України, оскільки у такому випадку не існує правового зв'язку між скаржником і сторонами у справі, в зв'язку з чим відсутній суб'єкт апеляційного оскарження.

22. Таким чином, суд апеляційної інстанції має першочергово з'ясувати, чи стосується оскаржуване судове рішення безпосередньо прав та обов'язків скаржника, та лише після встановлення таких обставин, вирішити питання про залучення такої особи у якості третьої особи та про скасування судового рішення, а у випадку встановлення, що права заявника оскаржуваним судовим рішенням не порушені та питання про її права і обов'язки стосовно сторін у справі судом першої інстанції не вирішувалися - закрити апеляційне провадження, оскільки в останньому випадку така особа не має права на апеляційне оскарження рішення суду.

23. Проте у даній справі суд апеляційної інстанції відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою ОСОБА_5, проте у подальшому окремим процесуальним документом - ухвалою від 23.01.2018 відмовив скаржнику в залученні до участі у справі в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, встановивши в мотивувальній частині цієї ухвали ту обставину, що оскаржуване судове рішення жодним чином не стосується прав, інтересів та обов'язків ОСОБА_5 Проте одночасно апеляційний господарський суд в постанові від 23.01.2018 розглянув по суті апеляційну скаргу ОСОБА_5, залишивши її без задоволення, жодним чином не мотивувавши в тексті постанови таку процесуальну дію з точки зору права вказаної особи на апеляційне оскарження судового рішення.

23.1. Отже, апеляційним господарським судом щодо ОСОБА_5 вчинено дві взаємовиключні процесуальні дії: спочатку відмовлено в залученні заявника апеляційної скарги до участі у справі в якості третьої особи, а потім переглянуто судове рішення за його апеляційною скаргою з прийняттям рішення по суті вимог скарги.

24. З огляду на наведене Верховний Суд констатує недотримання апеляційним господарським судом норм процесуального права, оскільки суд, всупереч наведених вище приписів процесуального закону, дійшовши висновку про те, що рішення суду не приймалось про права, інтереси та обов'язки ОСОБА_5, у той же час здійснив апеляційний перегляд справи у тому числі і за апеляційною скаргою такої особи.

25. Верховний Суд зазначає, що в силу меж перегляду справи судом касаційної інстанції (стаття 300 ГПК України) в частині перегляду рішення суду першої інстанції за апеляційними скаргами відповідача та третьої особи постанова суду апеляційної інстанції не переглядається у зв'язку із допущеними процесуальними порушеннями при визначенні процесуального статусу ОСОБА_5, який є заявником касаційної скарги.

Висновки за результатами розгляду касаційної скарги

26. У силу приписів п. 1 ч. 3 ст. 310 Господарського процесуального кодексу України підставою для скасування судового рішення та направлення справи на новий розгляд є, зокрема, порушення норм процесуального права, що унеможливило встановлення фактичних обставин, які мають значення для правильного вирішення справи.

27. З огляду на межі перегляду справи та повноваження касаційної інстанції, оскаржувана постанова апеляційного господарського суду в частині розгляду апеляційної скарги ОСОБА_5 підлягає скасуванню, а справа у цій частині - направленню на новий розгляд до суду апеляційної інстанції, в зв'язку з чим касаційна скарга підлягає частковому задоволенню.

28. Під час нового розгляду справи у вказаній частині апеляційному господарському суду слід врахувати викладене в даній постанові, належним чином, з урахуванням факту наявності чинної ухвали від 23.01.2018 про відмову в залученні скаржника до участі у даній справі, дослідити та встановити чи прийнято оскаржуване судове рішення безпосередньо про права, інтереси та (або) обов'язки ОСОБА_5, який подав апеляційну скаргу, конкретно визначити обсяг таких прав, інтересів та (або) обов'язків, а також встановити безпосередній правовий зв'язок між останніми та оскаржуваним судовим рішенням, та, виходячи із встановленого, вирішити справу з дотриманням норм чинного законодавства.

Керуючись статтями 300, 301, 306, 308, 310, 314, 315, 317 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу ОСОБА_5 задовольнити частково.

2. Постанову Київського апеляційного господарського суду від 23 січня 2018 року у справі №   911/2635/17 в частині розгляду апеляційної скарги ОСОБА_5 скасувати.

3. Справу № 911/2635/17 у частині розгляду апеляційної скарги ОСОБА_5 направити на новий розгляд до Київського апеляційного господарського суду.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Судді

3
Нравится
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення