Главная Сервисы для юристов ... Законы Про судовий збір Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення

Стаття 10. Прикінцеві та перехідні положення

Про судовий збір (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 375

  Просмотров

 • 375

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Цей Закон набирає чинності з 1 листопада 2011 року.

  2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1) у Господарському процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 6, ст. 56):

  у статті 44:

  слова "витрат на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу" виключити;

  доповнити частиною другою такого змісту:

  "Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом";

  статті 45, 46, 47 та 47 - 1 виключити;

  в абзаці першому частини п'ятої статті 49 слова "витрати на інформаційно-технічне забезпечення судового процесу" виключити;

  пункт 3 - 1 частини першої статті 57, пункт 10 частини першої статті 63 виключити;

  статтю 81 - 1 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

  "Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом";

  частину другу статті 111 - 19 викласти в такій редакції:

  "До заяви додається документ про сплату судового збору. За подання і розгляд заяви на підставі, встановленій пунктом 2 статті 111 - 16 цього Кодексу, судовий збір не сплачується";

  статтю 120 доповнити частиною четвертою такого змісту:

  "За видачу стягувачу дубліката судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

  у статті 122 - 2:

  пункт 4 частини четвертої викласти в такій редакції:

  "4) документ, що підтверджує сплату судового збору";

  у частині п'ятій слова "державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" замінити словами "судового збору";

  у статті 122 - 8:

  пункт 3 частини четвертої викласти в такій редакції:

  "3) документ, що підтверджує сплату судового збору";

  у частині п'ятій слова "державного мита чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" замінити словами "судового збору";

  у тексті Кодексу слова "державне мито" в усіх відмінках замінити словами "судовий збір" у відповідному відмінку;

  2) у Цивільному процесуальному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., №№ 40-42, ст. 492):

  у статті 79:

  частину другу викласти в такій редакції:

  "2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом";

  пункт 1 частини третьої виключити;

  статтю 81 виключити;

  у частині першій статті 82 слова "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  статтю 83 виключити;

  у частині п'ятій статей 98 і 119 слова "додаються документи, що підтверджують" замінити словами "додається документ, що підтверджує", а слова "та оплату витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  у статті 99:

  частину першу викласти в такій редакції:

  "1. За подання заяви про видачу судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

  у першому реченні частини другої слова "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  у статті 121:

  у частині першій слова "чи не оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  у першому реченні частини другої слова "а також оплатить витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  частину першу статті 133 доповнити реченням такого змісту: "До клопотання про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору";

  частину четверту статті 151 доповнити словами "та документ, що підтверджує сплату судового збору за подання заяви про забезпечення позову";

  частину шосту статті 197 викласти в такій редакції:

  "6. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом";

  у пункті 8 частини першої статті 207 слова "чи не було оплачено витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  частину шосту статті 229 викласти в такій редакції:

  "6. До заяви про перегляд заочного рішення додається документ про сплату судового збору";

  у частині другій статей 297 і 327 слова "чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  частину третю статті 299 викласти в такій редакції:

  "3. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору";

  частину третю статті 329 викласти в такій редакції:

  "3. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору";

  у частині другій статті 358:

  у першому реченні слова "та витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  у другому реченні слова "та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не сплачуються" замінити словами "не сплачується";

  частину третю статті 364 викласти в такій редакції:

  "3. До заяви додаються її копії відповідно до кількості осіб, які брали участь у справі, а також документ про сплату судового збору";

  частину третю статті 370 викласти в такій редакції:

  "3. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа або судового наказу справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

  у статті 389 - 2 :

  пункт 4 частини третьої викласти в такій редакції:

  "4) документ, що підтверджує сплату судового збору";

  у частині четвертій слова "чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  у статті 389 - 8 :

  пункт 3 частини третьої викласти в такій редакції:

  "3) документ, що підтверджує сплату судового збору";

  у частині четвертій слова "чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи" виключити;

  3) у Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

  частину третю статті 44 викласти в такій редакції:

  "3. Розмір судового збору за роздрукування та видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання встановлюється законом";

  частину першу статті 75 доповнити реченням такого змісту: "До заяви про забезпечення доказів додається документ про сплату судового збору";

  частину другу статті 87 викласти в такій редакції:

  "2. Розмір судового збору, порядок його сплати, повернення і звільнення від сплати встановлюються законом";

  статтю 89 виключити;

  частину другу статті 192 викласти в такій редакції:

  "2. До заяви про приєднання до апеляційної скарги додається документ про сплату судового збору";

  частину другу статті 217 викласти в такій редакції:

  "2. До заяви про приєднання до касаційної скарги додається документ про сплату судового збору";

  частину четверту статті 260 викласти в такій редакції:

  "4. За видачу стягувачу дубліката виконавчого листа справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

  4) у частині третій статті 22 Закону України "Про захист прав споживачів" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 7, ст. 84) слова "державного мита" замінити словами "судового збору";

  5) частину шосту статті 9 Закону України "Про доступ до судових рішень" (Відомості Верховної Ради України, 2006 р., № 15, ст. 128) викласти в такій редакції:

  "6. За виготовлення копії судового рішення справляється судовий збір у розмірі, встановленому законом";

  {Підпункт 6 пункту 2 статті 10 втратив чинність на підставі Закону N 1404-VIII від 02.06.2016 }

  7) у Декреті Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 "Про державне мито" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 113 із наступними змінами):

  пункти 1 і 2 статті 2 виключити;

  пункти 1 і 2 статті 3 виключити;

  у частині першій статті 4:

  пункти 1-12, абзаци другий і третій пункту 15, пункти 27, 30, 31, 33, 36-44, 46-48 виключити;

  у пункті 28 слова "за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, а також" виключити;

  у пункті 35 слова "за позовами, з якими вони звертаються до суду та господарського суду, в усіх справах, пов'язаних із захистом майнових інтересів держави та" виключити;

  у статті 6:

  у частині першій слова "з позовних заяв, які подаються до господарського суду, із апеляційних і касаційних скарг на рішення та постанови господарських судів, заяв про їх перегляд за нововиявленими обставинами, а також" виключити;

  частину другу виключити;

  у частині другій статті 7 слова "З позовів, що подаються до суду та господарського суду в іноземній валюті, а також за дії" замінити словами "За дії";

  у частині першій статті 8:

  у пункті 2 слова "повернення заяви (скарги) або відмови в її прийнятті, а також" виключити;

  пункти 3 і 4 виключити.

  3. Кабінету Міністрів України:

  1) протягом місяця з дня набрання чинності цим Законом підготувати та подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям цього Закону;

  2) протягом двох місяців з дня набрання чинності цим Законом:

  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;

  забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади своїх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.

  Президент України

  В.ЯНУКОВИЧ

  м. Київ
  8 липня 2011 року
  № 3674-VI


  Предыдущая

  10/10

  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст