Главная Сервисы для юристов ... Законы Про інформацію Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом

Стаття 21. Інформація з обмеженим доступом

Про інформацію (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 15120

  Просмотров

 • 15120

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

  2. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, а також інформація, визнана такою на підставі закону. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, якщо інше не встановлено законом.

  {Абзац перший частини другої статті 21 в редакції Закону № 2718-IX від 03.11.2022 }

  Відносини, пов'язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом.

  3. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

  4. До інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:

  1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;

  2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;

  3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;

  4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими особами, які брали участь або сприяли реалізації російської імперської політики, представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;

  {Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Законів № 317-VIII від 09.04.2015 , № 3005-IX від 21.03.2023 }

  5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;

  5 - 1 ) щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;

  {Частину четверту статті 21 доповнено пунктом 5 - 1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016 }

  6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Предыдущая

  22/32

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст