«Антоненко та інші проти України»: Наявність мораторію на відчуження сільськогосподарських земель не забезпечує справедливого балансу між суспільним та приватним інтересом (ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, заяви № 45009/13 та 53 інші, від 20.02.2020)

23.03.2020 | Автор: Зеров Костянтин
Задать вопрос автору
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях: telegram viber youtube

Фабула судового акта: Заявники, 54 громадян України, які мають у власності земельні ділянки сільськогосподарського призначення у різних областях України, звернулися до ЄСПЛ зі скаргами на порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції, оскільки на їхню думку наявні законодавчі обмеження щодо відчуження їхньої землі порушують право на мирне володіння майном. З огляду на схожість заяв, їх було розглянуто в одному рішенні.

Розглядаючи справу, ЄСПЛ наголосив, що втручання у право власності: 1) повинне бути законним і переслідувати «законну мету»; 2) повинне забезпечувати пропорційність між вжитими заходами та метою, яку ці заходи переслідують. Таким чином, здійснюване втручання має забезпечувати «справедливий баланс» між загальним суспільним інтересом та основоположними правами людини.

ЄСПЛ підкреслив, що з усі держав-членів Ради Європи лише Україна встановила загальну заборону на будь-яке відчуження земель сільськогосподарського призначення, попри відсутність чітких причин для цього. ЄСПЛ встановив, що обмеживши право Заявників на відчуження належних їм земельних ділянок, Україна поклала на них надмірний майновий тягар, а справедливого балансу між суспільним інтересом та приватними інтересами Заявників не було забезпечено, у зв`язку з чим було порушено статтю 1 Першого протоколу до Конвенції щодо всіх Заявників.

Розглядаючи вказану справу ЄСПЛ послався на висновки у рішенні «Зеленчук та Цицюра проти України», яке так само стосувалося мораторію на відчуження земель сільськогосподарського призначення. У вказаному рішенні ЄСПЛ встановив, що перехідні положення Земельного кодексу України забороняють відчуження земель сільськогосподарського призначення, крім випадків спадкування, обміну та вилучення для суспільного використання, зміну цільового призначення таких земель.

ЄСПЛ звернув увагу на те, що запровадження мораторію було законним і не було визнане неконституційним; разом з цим, неодноразове продовженнями мораторію, нестворення ринку землі сільськогосподарського призначення у визначені строки, зробило законодавство непередбачуваним, створило ситуацію невизначеності. ЄСПЛ також відзначив дисбаланс між проголошеними цілями мораторію (необхідністю підготувати інфраструктуру ринку), та повторюване нездійснення такої підготовки протягом тривалого часу. ЄСПЛ встановив, що покладений на Заявників як фізичних осіб тягар нездатності органів влади дотриматися встановлених такими органами цілей та строків, був надмірним, підстави для обрання найбільш обмежувального заходу з доступних були непереконливими. Окрім вказаного, право власності у такій ситуації перестало бути невід’ємним, натомість стало залежати від прийняття законодавства невизначеного змісту. З огляду на вказані висновки, у рішенні рішенні «Зеленчук та Цицюра проти України» встановив порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції; вказаними висновками ЄСПЛ керувався і у даній справі.

Аналізуйте судовий акт: «Хуттен-Чапська проти Польщі» [ВП] (Hutten-Czapska v. Poland) [GC], заява № 35014/97

«Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine), заяви № 846/16 та № 1075/16

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ

П'ЯТА СЕКЦІЯ

СПРАВА «АНТОНЕНКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»

(CASE OF ANTONENKO AND OTHERS v. UKRAINE)

(Заяви № 45009/13 та 53 інші -
див. перелік у додатку)

РІШЕННЯ

СТРАСБУРГ

20 лютого 2020 року

Це рішення є остаточним, але може підлягати редакційним виправленням..

У справі «Антоненко та інші проти України»

Європейський суд з прав людини (П’ята секція), засідаючи комітетом, до складу якого увійшли:

Габріеле Куцско-Штадльмайер (Gabriele Kucsko-Stadlmayer), Голова,

Мартіньш Мітс (Mārtiņš Mits),
Лятіф Гусейнов (Lәtif Hüseynov), судді,
та Лів Тігерштедт (Liv Tigerstedt), в.о. заступника Секретаря секції,

після обговорення за зачиненими дверима 30 січня 2020 року

постановляє таке рішення, що було ухвалено у той день:

1. Справу було розпочато за заявами, поданими у різні дати, зазначені в таблиці у додатку, до Суду проти України на підставі
статті 34 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція).

2. Про заяви було повідомлено Уряд України (далі – Уряд).

3. Перелік заявників та відповідні деталі заяв наведені в таблиці у додатку.

4. Заявники скаржилися на повну заборону відчуження їхніх земель сільськогосподарського призначення.

    1. ОБ’ЄДНАННЯ ЗАЯВ

5. Беручи до уваги схожість предмету заяв, Суд вважає за доцільне розглянути їх спільно в одному рішенні.

  1. СТВЕРДЖУВАНЕ ПОРУШЕННЯ СТАТТІ 1 ПЕРШОГО ПРОТОКОЛУ ДО КОНВЕНЦІЇ

6. Заявники скаржилися, що законодавчі обмеження щодо їхньої землі, порушили їхнє право мирно володіти своїм майном, гарантоване статтею 1 Першого протоколу до Конвенції, яка передбачає:

Стаття 1

«Кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.»

7. Суд повторює, що втручання у право власності повинно не лише бути законним та переслідувати за фактами та у принципі «законну мету» «відповідно до загальних інтересів», але також має існувати обґрунтоване пропорційне співвідношення між вжитими заходами та метою, яку прагнули досягти будь-якими заходами, застосованими державою, у тому числі заходами, спрямованими на здійснення контролю за користуванням майном фізичної особи. Ця вимога виражена у понятті «справедливий баланс», який має бути встановлений між вимогами загального інтересу суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи (див. рішення у справі «Хуттен-Чапська проти Польщі» [ВП] (Hutten-Czapska v. Poland) [GC], заява № 35014/97, пункт 167, ЄСПЛ 2006–VIII).

8. У провідній справі «Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine) (заяви № 846/16 та № 1075/16, від 22 травня 2018 року) Суд уже встановлював порушення щодо питань, аналогічних тим, що розглядаються у цій справі. Суд зазначив, що Україна є єдиною державою-членом Ради Європи, в якій існує загальна заборона на продаж або будь-який інший спосіб відчуження земель сільськогосподарського призначення. З огляду на відсутність чітких причин для неприйняття альтернативних рішень та надмірний тягар, накладений на заявників, Суд доходить висновку, що держава-відповідач вийшла за межі своєї широкої свободи розсуду у цій сфері та не забезпечила справедливого балансу між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників.

9. Розглянувши всі надані матеріали у цих справах, Суд не вбачає жодних фактів або аргументів, здатних переконати його дійти іншого висновку щодо прийнятності та суті цих скарг. З огляду на свою практику з цього питання Суд вважає, що у цій справі держава не змогла встановити справедливий баланс між загальним інтересом суспільства та майновими правами заявників.

10. Отже, ці скарги є прийнятними та було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції.

  1. ЗАСТОСУВАННЯ СТАТТІ 41 КОНВЕНЦІЇ

11. Стаття 41 Конвенції передбачає:

«Якщо Суд визнає факт порушення Конвенції або протоколів до неї і якщо внутрішнє право відповідної Високої Договірної Сторони передбачає лише часткове відшкодування, Суд, у разі необхідності, надає потерпілій стороні справедливу сатисфакцію.»

12. З огляду на наявні в нього документи та свою практику (див., зокрема, згадане рішення у справі «Зеленчук і Цицюра проти України» (Zelenchuk and Tsytsyura v. Ukraine), пункти 150, 154-157 та 161) Суд вважає, що встановлення порушення само собою становить справедливу сатисфакцію.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

  1. Вирішує об’єднати заяви;
  2. Оголошує заяви прийнятними;
  3. Постановляє, що було порушення статті 1 Першого протоколу до Конвенції;
  4. Постановляє, що встановлення порушення само собою становить достатню справедливу сатисфакцію.

Учинено англійською мовою та повідомлено письмово 20 лютого 2020 року відповідно до пунктів 2 та 3 Правила 77 Регламенту Суду.

Лів Тігерштедт Габріеле Куцско-Штадльмайер

(Liv Tigerstedt) (Gabriele Kucsko-Stadlmayer)

В.о. заступника Секретаря Голова

Додато

Перелік заяв зі скаргами за статтею 1 Першого протоколу до Конвенції

(повна заборона відчуження земель сільськогосподарського призначення)

45009/13

05.07.2013

Михайло Олександрович АНТОНЕНКО

31.07.1973

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,55 та 5,28 гектарів у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 07 серпня 2012 року

50570/14

02.07.2014

Ніна Сергіївна МІРОШНІЧЕНКО

14.09.1955

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,3571 гектари у Черкаській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 18 листопада 2008 року

59347/15

18.11.2015

Едуард Васильович ПРОКОПЧЕНКО

19.05.1939

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 0,22 та 5,47 гектарів у Луганській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 15 лютого 2008 року

59356/15

20.11.2015

Петро Олександрович ІВАНОВ

15.10.1964

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,86 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 22 липня 2005 року

59386/15

21.11.2015

Микола Павлович ГРИЩЕНКО

01.01.1947

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,0072 та 0,3771 гектари у Київській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 07 вересня 2007 року

59500/15

18.11.2015

Тетяна Іванівна ЗУЄВА

26.04.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,2 гектари у Донецькій області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 13 січня 2014 року

59534/15

17.11.2015

Володимир Яковлевич ЛИСКО

19.04.1975

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7.52 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 14 серпня 2006 року

59698/15

18.11.2015

Вікторія Василівна АННОПОЛЬСЬКА

11.10.1970

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 13,2843 гектарів у Харківській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 19 червня 2008 року

60004/15

20.11.2015

Петро Олександрович ІВАНОВ

15.10.1964

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,21 гектари у Житомирській області

Свідоцтво про право на спадщину за заповітом від 16 червня 2009 року

60269/15

23.11.2015

Олена Іванівна ЯНЄВА

18.04.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,4487 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 07 вересня 2010 року

60480/15

25.11.2015

Степан Якович ЯНЄВ

24.11.1958

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,4655 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 24 жовтня 2011 року

60820/15

26.11.2015

Валерій Володимирович СТАДНІК

03.04.1953

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 3,36 та 3,48 гектари у Хмельницькій області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 05 червня 2003 року та 30 грудня 2003 року

60840/15

24.11.2015

Степан Іванович НІКОЛАЄНКО

09.01.1952

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,7285 та 3,0777 гектари у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 19 вересня 2011 року

60853/15

25.11.2015

Марія Василівна КОЛЕСНИК

31.10.1938

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,95 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 13 вересня 2006 року

60857/15

16.11.2015

Володимир Петрович ІВАНОВ

28.12.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,68 та 0,3449 гектари у Київській області

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію прав та їх обтяжень від 10 квітня 2015 року

61364/15

01.12.2015

Павло Дмитрович СТЕЛЬМАЩУК

26.04.1975

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 0,463 гектари у Хмельницькій області

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 24 листопада 2015 року

61847/15

29.11.2015

Сергій Миколайович ЯРОВИЙ

07.08.1962

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 16,73 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 жовтня 2004 року

62432/15

08.12.2015

Андрій Тимофійович ПАВЛОВ

08.09.1985

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,84 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 29 листопада 2004 року

62460/15

04.12.2015

Тетяна Володимирівна КУЧЕРЕНКО

07.02.1973

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,9295 гектари в Одеській області

Свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 30 листопада 2015 року

62476/15

03.12.2015

Наталя Миколаївна ПОЛЯКОВА

02.12.1954

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 9,2586 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 серпня 2010 року

62665/15

08.12.2015

Микола Іванович ДРОБОТ

29.05.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 2,46 та 2,46 гектари у Дніпропетровській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 12 жовтня 2010 року та від 11 жовтня 2012 року

534/16

14.12.2015

Аліса Миколаївна ЩВЕЦЬ

28.04.1986

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,4457 гектари у Кіровоградській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 04 грудня 2013 року

535/16

14.12.2015

Аліса Миколаївна ШВЕЦЬ

28.04.1986

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,2318 гектари у Кіровоградській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 10 вересня 2014 року

924/16

11.12.2015

Тетяна Михайлівна БУРДЕЙНА

03.07.1969

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,98 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 30 березня 2005 року

978/16

10.12.2015

Ніна Миколаївна СЕЛЕЗНЬОВА

26.08.1953

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 7,04 гектари у Чернігівській області

Державний акт на право власності на землю від 26 березня 2003 року

1979/16

18.12.2015

Софія Олександрівна КАЗМЕРЧУК

30.11.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,41 гектари у Дніпропетровській області

Державний акт на право власності на землю від 01 квітня 2003 року

1988/16

18.12.2015

Анатолій Дмитрович КАЗМЕРЧУК

30.07.1935

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,19 гектари у Дніпропетровській області

Державний акт на право власності на землю від 01 квітня 2003 року

2177/16

25.12.2015

Надія Семенівна ЯКОВЛЄВА

08.05.1958

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,11 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 24 лютого 2004 року

7518/16

30.01.2016

Іуліяна Іванівна ПУЧКОВА

04.07.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 6,7586 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 08 липня 2006 року

7843/16

20.01.2016

Олександр Миколайович ПОЛУШКІН

25.05.1957

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,12 гектари у Полтавській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 грудня 2003 року

8534/16

05.02.2016

Людмила Онисіївна КРУЦ

29.05.1960

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,1277 та 1,1501 гектари в Одеській області

Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 09 грудня 2015 року

8628/16

20.01.2016

Олена Володимирівна ПОЛУШКІНА

17.09.1968

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,12 гектари у Полтавській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 грудня 2003 року

10799/16

27.01.2016

Борис Олексійович КІМНАТНИЙ

08.07.1953

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,767 гектари у Запорізькій області

Державний акт на право власності на землю від 08 серпня 2000 року

11628/16

14.02.2016

Тетяна Геннадіївна ЯРОВА

15.08.1966

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 16,94 гектари у Херсонській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 20 жовтня 2004 року

12768/16

24.02.2016

Олег Вікторович КАЦАРСЬКИЙ

15.06.1982

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 27 жовтня 2003 року

14997/16

25.02.2016

Володимир Олексійович ГОРЕНКО

03.07.1941

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,2743 гектари у Кіровоградській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 02 грудня 2008 року

15407/16

09.03.2016

Ілля Миколайович ШВАБ

01.09.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,4691 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на землю від 18 жовтня 2002 року

16892/16

10.03.2016

Віктор Васильович ПЕРОВ

26.06.1949

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 5,586 гектари у Луганській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 28 вересня 2004 року

19197/16

19.03.2016

Людмила Іванівна РИКОВА

20.06.1955

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 4,07 та 4,07 гектари у Дніпропетровській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від 06 січня 2005 року

27154/16

25.04.2016

Наталія Володимирівна ЛОГВІНОВА

02.12.1961

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,84 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 31 серпня 2004 року

27365/16

25.04.2016

Галина Михайлівна БОЛДИРЄВА

30.03.1970

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 6,85 та 2,78 гектари у Миколаївській області

Державні акти на право власності на земельні ділянки від

01 листопада 2007 року

35452/16

08.06.2016

Людмила Олексіївна КОЗИРЄВА

15.06.1946

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,2697 гектари у Кіровоградській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 18 серпня 2009 року

36306/16

16.06.2016

Олександр Миколайович БУЛИМЕНКО

13.11.1971

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 10,59 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 10 вересня 2004 року

36309/16

16.06.2016

Людмила Володимирівна БУЛИМЕНКО

19.06.1977

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 10,53 гектарів у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 07 серпня 2006 року

36319/16

16.06.2016

Олександра Миколаївна БУЛИМЕНКО

22.01.1937

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,53 гектари у Миколаївській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 22 липня 2010 року

44881/16

20.07.2016

Світлана Володимирівна ЖУРАВЛЬОВА

03.08.1981

Дві земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею 1,2565 та 1,272 гектари в Одеській області

Інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна щодо об’єкта нерухомого майна від 13 липня 2016 року

30321/18

16.06.2018

Сергій Володимирович ЮЗЬКІВ

26.04.1980

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,7026 гектари у Вінницькій області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 04 жовтня 2012 року

24/19

27.11.2018

Ольга Григорівна ЧЕКАНОВА

01.09.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,64 гектари в Одеській області

Державний акт на право власності на землю від 06 серпня 2001 року

7056/19

16.01.2019

Сергій Михайлович ЇВЖЕНКО

17.04.1972

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 4,09 гектари у Полтавській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 19 жовтня 2013 року

11071/19

15.02.2019

Анатолій Миколайович МАГДА

24.06.1959

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 3,9146 гектари у Харківській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 06 листопада 2012 року

11073/19

15.02.2019

Альона Анатоліївна МАГДА

03.12.1988

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,86 гектари у Харківській області

Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 29 червня 2017 року

13714/19

03.03.2019

Марія Іванівна НЕЗНАЙКО

24.01.1921

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,32 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на землю від 25 жовтня 2002 року

14033/19

01.03.2019

Тамара Іванівна ВОЙНАЛОВИЧ

02.04.1942

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 1,41 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 25 жовтня 2002 року

14036/19

01.03.2019

Олексій Олександрович ВОЙНАЛОВИЧ

03.05.1939

Земельна ділянка сільськогосподарського призначення площею 2,6 гектари у Житомирській області

Державний акт на право власності на земельну ділянку від 25 жовтня 2002 року

№ заяви,
дата подання

П.І.Б. заявника,
дата народження

Опис земельної ділянки

Документ, який підтверджує власність на земельну ділянку


Наведений переклад рішення розміщено на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України за посиланням: https://minjust.gov.ua/files/general/2020/03/16/20200316123241-51.docx

6323
Просмотров
0
Комментариев
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярные судебные решения
ЕСПЧ
1