Главная Каталог юристов ... Анфьорова Катерина Сергіївна
Наш логотип Логотип
id : 399636
Рейтинг юриста 1009
Рейтинг : 5
Киев вул.Велика Васильківська 66
Написать сообщение
Звонков
0
Договоров / безопасных сделок
0
Бесплатные консультации
157
Публикации
12

Анфьорова Катерина Сергіївна

Сервисы :
Видеозвонок/ Бесплатные консультации/ Тендер/ Договор КЭП/ Безопасная сделка/
О себе
Допомога при стягненні суми боргу; аналіз договорів та представництво при їх укладанні; внутрішній правовий аудит юридичних осіб та інш.
Основные услуги
Письменная консультация
Адвокатский запрос
Подготовка договора
Устная консультация бесплатно
Абонентское обслуживание
Командировка
Видеоконсультация
Представительство интересов
Выполнение поручений
Подготовка иска и другого документа
Специализация
Название Цена
Гражданское право 100-10000 грн
Исполнительное производство 100-10000 грн
Налоговое законодательство и налоговая консультация 100-10000 грн
Семейное законодательство. 0-0 грн
Трудовое право 0-0 грн
Хозяйственное законодательство. 100-10000 грн
Административное дело (судопроизводство) 0-0 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 0-0 грн
Ознакомление с материалами дела и участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 0-0 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента 0-0 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача кассационой жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения 0-0 грн
Подготовка и подача других процессуальных документов 0-0 грн
Гражданское дело (судопроизводство) 0-0 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 0-0 грн
Ознакомление с материалами дела и участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 0-0 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента 0-0 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача кассационой жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения 0-0 грн
Подготовка и подача других процессуальных документов 0-0 грн
Хозяйственно дело (судопроизводство) 0-0 грн
Подготовка искового заявления и подача иска в суд. 0-0 грн
Ознакомление с материалами дела и участие в судебном заседании в качестве представителя клиента. 0-0 грн
Участие в судебном заседании в качестве представителя клиента 0-0 грн
Подготовка и подача апелляционной жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача кассационой жалобы 0-0 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения 0-0 грн
Подготовка и подача других процессуальных документов 0-0 грн
Пенсионное законодательство. 0-0 грн
О взыскании задолженности по выплате пенсии 0-0 грн
Податкові перевірки. 0-0 грн
Відповідальність платників податків. 0-0 грн
Оскарження рішень, дій та бездіяльності Державних податкових інспекцій, територіальних управлінь Міндоходів, Міністерства доходів і зборів. 0-0 грн
Адміністративне оскарження податкових повідомлень - рішень та інших рішень органів Міндоходів. 0-0 грн
Оскарження податкового повідомлення – рішення в суді. 0-0 грн
Оскарження інших рішень, дій та бездіяльності органів Міндоходів в суді. 0-0 грн
Шлюб. Права та обов’язки подружжя. 0-0 грн
Розірвання шлюбу. 0-0 грн
Захист прав неповнолітніх. 0-0 грн
Трудовое законодательство. Кодекс законов о труде Украины. 0-0 грн
Права и обязанности работника и работодателя. 0-0 грн
Правила внутрішнього колективного розпорядку, трудові посадові інструкції, трудові договори (контракти). 0-0 грн
Сокращение штата или численности работников. 0-0 грн
Трудовые споры. 0-0 грн
Про поновлення на роботі, стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу та відшкодування моральної школи. 0-0 грн
О признании протиправным приказа о применении дисциплинарного взыскания. 0-0 грн
О взыскании задолженности по заработной плате. 0-0 грн
О взыскании задолженности по заработной плате, невыплаченной при увольнении работника. 0-0 грн
Право власності. Набуття право власності. 0-0 грн
Набуття право власності на рухоме майно. 0-0 грн
Набуття права власності на нерухоме майно. 0-0 грн
Набуття права власності на майнові права. 0-0 грн
Право власності на житло. 0-0 грн
Цивільно – правові договори та інші правочини. 0-0 грн
Договір купівлі-продажу нерухомого майна. Договір міни нерухомого майна. 0-0 грн
Договір перевезення. 0-0 грн
Інші цивільно-правові договори. 0-0 грн
Право оренди. Договір оренди. 0-0 грн
Послуги. 0-0 грн
Матеріальна та моральна шкода, захист честі, гідності та ділової репутації. 0-0 грн
Захист цивільних прав та інтересів судом. Способи захисту цивільних прав та інтересів. 0-0 грн
Стягнення матеріальної та моральної шкоди, штрафних санкцій, спонукання до вчинення дії в суді. 0-0 грн
Визнання права власності на нерухоме/рухоме майно в суді. Визнання інших речових прав в суді. 0-0 грн
Захист прав споживачів. 0-0 грн
Спори з банками. 0-0 грн
Подання апеляційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді апеляційної інстанції. 0-0 грн
Подання касаційної скарги на рішення або ухвалу суду. Розгляд справи в суді касаційної інстанції. 0-0 грн
Перегляд судового рішення у цивільній справі Верховним судом України. Заява про перегляд судового рішення у цивільній справі. 0-0 грн
Перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами. Заява по перегляд рішення суду у зв’язку із ново виявленими обставинами. 0-0 грн
Виконання судових рішень в цивільних справах. Негайне виконання рішення суду. 0-0 грн
Получение документов (решений, определений, постановлений) в суде. 0-0 грн
Подготовка мирового соглашения и утверждение его судом 0-0 грн
Подготовка мирового соглашения и утверждение его судом. 0-0 грн
Сопровождение исполнения определения об обеспечении иска 0-0 грн
Обжалование решений, действий или бездействия органов Государственной исполнительной службы и государственных исполнителей 0-0 грн
Обеспечение выполнения неимущественного решения суда 0-0 грн
Обеспечение выполнения судебных решений о взыскании средств с органов государственной власти и местного самоуправления 0-0 грн
Услуги адвоката 0-0 грн
Представление поверенным интересов в переговорах при заключении сделок 0-0 грн
Подготовка договоров, предварительных договоров, протоколах о намерениях 0-0 грн
Аудитор 0-0 грн
Договора строительного подряда и сметная документация 0-0 грн
Юридичні послуги. 0-0 грн
Аудиторські послуги. 0-0 грн
Юридичні послуги. 0-0 грн
Аудиторські послуги. 0-0 грн
Административное процессуальное законодательство. 0-0 грн
Общие вопросы административного процессуального законодательства. Кодекс административного судопроизводства Украины. 0-0 грн
Возбуждение производства по административному делу. Рассмотрение дела в суде первой инстанции. 0-0 грн
Исковое производство. Форма и содержание административного иска. 0-0 грн
Обеспечение иска. 0-0 грн
Подача апелляционной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 0-0 грн
Подача кассационной жалобы на постановление или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 0-0 грн
Пересмотр судебного решения по административному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по административному делу. 0-0 грн
Право собственности. Приобретение права собственности. 0-0 грн
Приобретение права собственности на движимое имущество. 0-0 грн
Приобретение права собственности на недвижимое имущество. 0-0 грн
Право собственности на жильё. 0-0 грн
Договорные обязательства. Средста обеспечения обязательств. 0-0 грн
Гражданско -правовые договора и другие сделки. 0-0 грн
Договор купли-продажи недвижимого имущества. Договор мены недвижимого имущества. 0-0 грн
Договор подряда. Договор строительного подряда. 0-0 грн
Другие гражданско-правовые договора. 0-0 грн
Услуги. 0-0 грн
Защита гражданских прав и интересов судом. Способы защиты гражданских прав и интересов. 0-0 грн
Взыскание материального и морального ущерба, штрафных санкций, побуждение к совершению действий в суде. 0-0 грн
Защита прав потребителей. 0-0 грн
Спори с банками. 0-0 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 0-0 грн
Подача касационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в седе кассационной инстанции. 0-0 грн
Выполнение судебных решений по гражданским делам. Немедленное выполнение решения суда. 0-0 грн
Другие вопросы гражданского процессуального законодательства. 0-0 грн
Жилищные споры. 0-0 грн
Акционерные общества 0-0 грн
Частные предприятия 0-0 грн
Другие виды субъектов хозяйствования 0-0 грн
Ответственность налогоплательщиков. 100-10000 грн
Брак. Права и обязанности супругов. 0-0 грн
Расторжение брака. 0-0 грн
Защита прав несовершенолетних. 0-0 грн
Субъект хозяйствования и его виды. Хозяйственные общества и предприятия. 0-0 грн
Хозяйственные обязательства и ответственность за их нарушения. 100-10000 грн
Хозяйственные договора. 100-10000 грн
Договор поставки. 0-0 грн
Аренда имущества. 0-0 грн
Капитальное строительство. Договор строительного подряда. 0-0 грн
Признание хозяйственных договоров недействительными. 0-0 грн
Взыскания задолженности, убытков, штрафных санкций (пени и штрафа), упущенной выгоды в суде. 0-0 грн
Побуждение субъекта совершить действие в суде. 0-0 грн
Обеспечение иска. 0-0 грн
Подача апелляционной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде апелляционной инстанции. 0-0 грн
Подача кассационной жалобы на решение или определение суда. Рассмотрение дела в суде кассационной инстанции. 0-0 грн
Пересмотр судебного решения по хозяйственному делу Верховным судом Украины. Заявление о пересмотре судебного решения по хозяйственному делу. 0-0 грн
Пересмотр судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. Заявление о пересмотре решения суда в связи с вновь открывшимися обстоятельствами. 0-0 грн
Выполнение судебных решений по хозяйственным делам. Немедленное выполнение решения суда. 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда первой инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда кассационной инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда первой инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда кассационной инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда первой инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда апелляционной инстанции 0-0 грн
Участие в судебном заседании суда кассационной инстанции. 0-0 грн
Подготовка и подача заявления о пересмотре судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 0-0 грн
Посвідчення шлюбного договіру. 0-0 грн
Договір купівлі-продажу нерухомого майна. 0-0 грн
Договір оренди. 0-0 грн
Договір іпотеки. 0-0 грн
Інші договори, передбачені діючим законодавством. 0-0 грн
Договір дарування. 0-0 грн
Логотип
Отзывы 1/1
Никита Тонконоженко
5/10
Все було супер
ЛоготипЛоготип
Публикации 20/11
logo

Юридические оговорки

Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

Полный текст