Які обставини повинні враховувати суди при розподілі майна подружжя

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Які обставини повинні враховувати суди при розподілі майна подружжя - a05a6256d32efd1a6cb73e325fbc6848_61939b598b248.jpg

Майно, придбане подружжям під час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності і, як правило, у разі розлучення підлягає поділу в рівних частках. Але як відомо, з правил є винятки і відповідно при розділі майна можна відійти від рівності частин подружжя за певних обставин. А що це за обставини, у яких випадках вони застосовуються, і як ділиться спільно нажите майно подружжя, ми розглянемо в цій статті.

Зміст:

Що є спільно нажитим майном

Відповідно до положень Сімейного кодексу України, речі, придбані під час шлюбу, є спільно нажитим майном подружжя і підлягають поділу між ними незалежно від того, перебувають вони у шлюбі, чекають на розлучення або вже розлучилися.

Для більшості зрозуміло, що до цієї категорії входить рухоме та нерухоме майно, що являє собою будинки, квартири, машини, земельні ділянки, меблі, побутову техніку тощо. Але не всі знають, що Закон сюди ж відносить заробітну плату, пенсію, стипендію, інші доходи, отримані одним із подружжя, а також речі для професійних занять (музичні інструменти, оргтехніка, лікарське обладнання тощо), що були придбані у час шлюбу одного з подружжя.

Користуйся консультацією: Іпотека при розлученні: як розділити квартиру

Що не підлягає поділу між подружжям

Не підлягає поділу між подружжям майно, яке є приватною власністю кожного з них.

До цієї категорії входить:

 • майно, придбане кожним із подружжя до шлюбу;
 • подароване на підставі договору дарування майно;
 • отримане у спадок;
 • майно, придбане під час шлюбу, але за кошти, що належали кожному з подружжя особисто;
 • житло, а також земельна ділянка, які придбані під час шлюбу після приватизації;
 • речі індивідуального користування, у тому числі коштовності, навіть тоді, коли їх було придбано за рахунок загальних коштів подружжя;
 • премії, нагороди, які подружжя отримало за особисті заслуги;
 • кошти, отримані як відшкодування за втрату (пошкодження) речі, яка їй, йому належала, а також як відшкодування заподіяної їй моральної шкоди;
 • страхові суми, отримані подружжям за обов'язковим особистим страхуванням, а також добровільним особистим страхуванням, якщо страхові внески сплачувались за рахунок коштів, що були особистою приватною власністю кожного з них.

Користуйся консультацією: Виплата кредиту після розлучення подружжя

Які обставини повинні враховувати суди при розподілі майна подружжя

Стаття 69 Сімейного кодексу України свідчить, що чоловік має право розділити майно за взаємною згодою, уклавши договір про розподіл нерухомого майна, який має бути нотаріально посвідчений.

У тому випадку, коли подружжя не прийшло до взаємної згоди щодо поділу спільно нажитого майна, то на них чекає поділ майна через суд. Подати до суду на поділ майна має право кожен із подружжя.

Зазвичай поділ спільної сумісної власності подружжя відбувається навпіл, тому що їх частки рівні.

Але при розподілі майна судовою практикою доведено можливість відступу від принципу рівності часток за обставин, що мають істотне значення, наприклад, якщо не брав участі у утриманні дитини, не забезпечував сім'ю матеріально, завдав шкоди майну, що належить сім'ї.

Розділ майна подружжя в суді передбачає той факт, що відступити від рівності частин спільно нажитого майна за суттєво значущих обставин, що підтверджено Верховним судом України у Постанові від 28 липня 2021 року у справі 487/3037/16-ц, у якій зазначено: « …здійснюючи поділ рухомого майна та відступаючи від принципів рівності часток подружжя шляхом збільшення частки позивача (позивачу виділено чотири транспортні засоби та інше майно на загальну суму 669 532,25 грн, а відповідачеві виділено один автомобіль та меблі у квартирі на загальну суму 196 324 грн), суд апеляційної інстанції виходив з того, що такий поділ відповідає порядку користування сторонами зазначеним майном… Враховуючи викладене, здійснюючи поділ рухомого майна та відступаючи від принципів рівності часток подружжя, суд апеляційної інстанції не встановив фактичних обставин, які мають важливе значення для вирішення справи, визначених у статті 70 СК України, та за умови йшов до передчасного висновку про можливість збільшення частки позивача, а також зменшення частки відповідача…»

Законом також встановлено, як ділиться квартира під час розлучення, якщо є неповнолітні діти. Крім цього чітко зазначено, що за рішенням суду частка майна одного з подружжя може бути збільшена, якщо з ним залишаються проживати діти.

Яскравим прикладом того як ділиться квартира при розлученні, якщо є діти є Постанова Верховного суду України від 16 грудня 2019 року у справі № 308/4390/18, де суд переглядаючи рішення судів першої та апеляційної інстанцій, які відступили від принципу рівності частин спільно нажитого майна подружжя та присудили батькові дітей більшу частину ніж матері, оскільки саме з батьком після розлучення залишилися проживати діти, зазначив: «Задовольняючи позов, суд першої інстанції, з чим погодився і суд апеляційної інстанції, встановив, що після розірвання шлюбу між сторонами, троє неповнолітніх дітей залишилися проживати з позивачем і перебувають на його повному утриманні, тоді як відповідач не бере участі у матеріальному забезпеченні та вихованні дітей, дійшов правильного висновку про наявність підстав для відступу від принципу рівності часток подружжя та збільшення частки позивача з метою найкращого забезпечення інтересів дітей…»

Одним з важливих питань при розподілі майна є те, як ділиться квартира при розлученні, якщо власник дитина.

Якщо дитина є повноцінним законним власником квартири чи житлового будинку, то частина дитини не підлягає поділу між подружжям, оскільки власність є недоторканною.

Відповідно до п. 24 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 21.12.2007 №11 при розподілі майна враховуються правовідносини щодо зобов'язань, що виникли на користь сім'ї, а також борги подружжя.

Йдеться, зокрема, і про договір іпотеки, а як ділиться квартира в іпотеці при розлученні встановлено Верховним судом України, який у своїй Постанові від 08 липня 2019 року у справі № 522/17048/15-ц дійшов висновку, що перебування квартири в іпотеці не є підставою для відмови у розділі спільного майна подружжя, оскільки гарантії іпотекодержателя за спірним майном визначено Законом України «Про іпотеку», згідно з яким особа набуває статусу іпотекодавця і має всі його права та несе всі його обов'язки за іпотечним договором, якщо йому перейшло право власності щодо іпотеки.

Користуйся консультацією: Яке майно подружжя не підлягає розділу або що таке особиста власність

Верховний суд України у своїх рішеннях визначив таке: у подружжя виникає зобов'язання повернення кредитних грошей у результаті укладання кредитних договорів, що відбувається солідарно для подружжя.

У ситуації, коли доведено, що квартира визнана спільною сумісною власністю подружжя та кредитний договір укладено за їхньою спільною згодою, суд ділить іпотеку наступним чином: визначає частку подружжя і після цього кожен з них продовжує сплачувати зобов'язання з іпотеки самостійно пропорційно до їхніх частин.

Важливим є сам порядок поділу майна через суд, який передбачає:

 • неподільні речі присуджуються одному з подружжя;
 • суд віддає речі для професійних занять тому з подружжя, хто його використав, а другому компенсує вартість у пропорційному співвідношенні;
 • присудити одному з подружжя грошову компенсацію замість його частки в житловому будинку, квартирі, земельній ділянці-допускається тільки за його згодою. При цьому грошова компенсація має бути внесена другим із подружжя на депозитний рахунок суду.

Цікавим фактом є те, що статтею 62 Сімейного кодексу України передбачається виникнення права спільної сумісної власності подружжя на майно, яке належало особисто дружині чи чоловікові до шлюбу.

Розлучення через суд з поділом майна також можливе, якщо майно дружини, чоловіка за час шлюбу значно збільшилося у своїй вартості внаслідок загальних трудових чи грошових витрат, або витрат другого з подружжя, то таке майно у разі спору може бути визнане за рішенням суду загальною спільною власністю подружжя.

У ухвалі Верховного суду України від 02 грудня 2020 року у справі № 444/372/18 було зазначено, що майно, яке є особистою власністю одного з подружжя, може бути визнане спільною власністю та поділено між ними, а саме зазначено: «…Судом першою інстанції було встановлено, і не оскаржується відповідачем, що після отримання у власність за нотаріально засвідченим договором дарування від 30 грудня 2010 року незавершеного будівництвом житлового будинку готовністю 45% на АДРЕСА_1 за час шлюбу між сторонами зазначений об'єкт був доведений будівництвом до 100% готовності, зданий в експлуатацію та зареєстровано на праві власності за ОСОБА_2, про що було оформлено свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 27 грудня 2012 року. Тобто відбулося збільшення вартості зазначеного майна за рахунок його перетворення (добудови).

Розглядаючи справу в апеляційному порядку, апеляційний суд належним чином не перевірив, чи є збільшення вартості майна значним, чи відбулося таке збільшення внаслідок загальних трудових чи грошових витрат подружжя чи витрат позивача. При цьому слід враховувати, що на час добудови спірного будинку сторони у справі спільно проживали, були пов'язані спільним побутом, мали взаємні права та обов'язки, не спростовано…»

Виходячи з норм чинного законодавства України та судової практики можна дійти висновку, що суд відходить від презумпції рівності частин подружжя при розподілі спільно нажитого майна у певних випадках. Так, більшу частину отримує той із подружжя, з ким залишилися проживати діти, а частину меншу може отримати той із подружжя, якщо судом буде встановлено, що він не забезпечував сім'ю або пошкодив спільне майно.

Також необхідно підкреслити, що, як правило, суди, у разі обставин, які дозволяють відійти від рівності частин подружжя, ділять майно по ½ на кожного, наприклад, якщо поділу підлягають квартира та дача (що за своєю вартістю однакові), то кожен із подружжя отримає по половині з цих об'єктів нерухомості, а не по цілому об'єкту, що не вирішить конфлікту між ними, а лише посилить ситуацію, оскільки вони обидва матимуть право користування.

Важливим є те, що законодавець визначив категорію майна, яке не підлягає розподілу під час розлучення. Сюди входить: усе отримане під час шлюбу у спадок, у дар, приватизована нерухомість, і те майно, що кожен із подружжя придбав до шлюбу.

Але при цьому слід пам'ятати, що з цього правила є виняток: якщо майно, яке є особистою власністю одного з подружжя, було покращено під час шлюбу за рахунок коштів або трудових ресурсів іншого з подружжя, при цьому значно додало вартості, в судовому порядку це майно може бути визнано загальним та поділено між ними.

Якщо Вам потрібна послуга професіонала, пропонуємо скористатися сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Карпенко Олена

Джерело: юридичний ресурс Протокол

5924
Переглядів
1
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1