Головна Блог ... Цікаві судові рішення Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат (ВС КГС № 910/12155/22 від 13.02.2024 р.) Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для...

Досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат (ВС КГС № 910/12155/22 від 13.02.2024 р.)

Відключити рекламу
- 5fcd5121ca769b54d3ed0025a4a449cc.jpg

Фабула судового акту: На етапі касаційного розгляду однієї справи, ВС залишило в силі апеляційне рішення в силі, при цьому, відмовивши у задоволенні касаційної скарги. Будівельно-проектної компанія.

Тому їх опонент подав заяву про розподіл судвитрат де просив з них стягнути 18 тис. гривень. Будівельно-проектна компанія вважало визначену суму необґрунтованою та надмірною, тому подала клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги до 3000,00 грн на підставі частини п`ятої статті 126 ГПК України, яке було обґрунтовано тим що:

 • апеляційне судове рішення вже виконано, з них вже стягнуто кошти;
 • в суді апеляційної інстанції їх опонент вже стягнув відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 38 000,00 грн;
 • загальний розмір гонорару адвоката в судах апеляційної та касаційної інстанцій становить 62,6% від суми, що була стягнута (89 373,08 грн);
 • розмір витрат не є співмірним зі складністю справи та виконаними адвокатом роботами (наданими послугами);
 • до відшкодування витрат включені дії адвоката, які не є правовою допомогою (подання відзиву на касаційну скаргу та надіслання його копії іншій стороні; подання (надіслання) інших заяв). Адвокат зобов`язаний мати електронний кабінет в ЄСІТС та підсистеми "Електронний Суд", тому надсилання ним заяв по суті справи є невиправданою тратою часу і ресурсів;
 • суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

Крім того, будкомпанія зазначала, що чим більший досвід адвоката, тим менше має бути гонорар.

Отже, у цій справі: ВС справедливо відповів на такі заяви будівельної компанії. Суд вказав (цитую):

Не вбачається підстав для зменшення цих витрат до 3000,00 грн, оскільки,

 • по-перше: справа містить вимоги майнового характеру, була прийнята Верховним Судом до розгляду, тому не можна стверджувати, що така справа є малозначною;
 • по- друге: визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, суди мають виходити зі встановленого у самому договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", враховуючи при цьому положення законодавства щодо критеріїв визначення розміру витрат на правничу допомогу. Це означає, що у разі настання визначених умов платежу - конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.
 • по-третє: досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат. Твердження "чим більш досвідчений адвокат, тим менше він має отримувати відшкодування адвокатських витрат" не відповідає принципу розумності;
 • по-четверте: наведені будівельно-проектною компанією приклади не підтверджують, що розмір послуг адвоката становить 3000,00 грн в суді касаційної інстанції. Розмір гонорару адвоката не обумовлюється виключно ціною позову. Верховний Суд врахував обставини співмірності розміру витрат з ціною позову, що й стало підставою для зменшення до 10000,00 грн. А будівельно-проектна компанія не надала докази, які б підтверджували, що ринкова ціна наданих адвокатом послуг в аналогічних справах становить 3000,00 грн, про що заявляє у клопотанні;
 • по-пʼяте: реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі (частина перша статті 8 ГПК України), тому така обставина не може бути підставою для зменшення адвокатських витрат.

Аналізуйте судовий акт: Суд відмовив у стягненні “гонорару успіху” через те що справа не вимагає значних затрат часу та зусиль, а адвокат є постійним учасником такої категорії справ. (ВС КГС, справа №873/52/22 від 08.03.2023 р.);

У випадку встановлення договором фіксованого розміру гонорару, не обов’язково зазначати витрачений адвокатом час в детальному описі робіт чи в акті (ВС ВП, справа №922/1964/21 від 16.06.2022 р. ВІДСТУП від ПП);

«Гонорар успіху» (визначена договором сума, сплата якої залежить від настання обумовленої події) є складовою гонорару адвоката, що безвідносно до його виду підлягає оплаті клієнтом за виконані роботи / надані послуги (ВС КГС №903/781/21 від 28.07.2022 р.);

Сплата адвокату гонорару особою, яка не є учасником справи НЕ є перепоною для його стягнення з опонента (ВС/КЦС у справі № 757/29103/20-ц від 20.10.2021).

ДОДАТКОВА ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2024 року

м. Київ

cправа № 910/12155/22

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кондратова І.Д. - головуючий, судді - Баранець О.М., Губенко Н.М.,

за участю секретаря судового засідання Омельчук А.В.,

за участю представника відповідача Кобзар О.В.,

розглянув у відкритому судовому засіданні заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект"

про ухвалення додаткового рішення з розподілу судових витрат на професійну правничу допомогу

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект"

про розірвання договору та стягнення 78 095,89 грн,

за зустрічним позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект"

до Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь"

про розірвання договору та стягнення 76 968,72 грн,

ВСТАНОВИВ:

1. 20 вересня 2023 року Північний апеляційний господарський суд скасував рішення суду першої інстанції та ухвалив нове, яким відмовив у задоволенні первісного позову ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь", а зустрічний позов ТОВ "Профібуд Проект" задовольнив, розірвав договір підряду №22/10 від 22.10.2020, стягнув з ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" на користь ТОВ "Профібуд Проект" борг у розмірі 50 000,00 грн, інфляційні втрати у розмірі 15 090 грн, 3% річних у розмірі 1878,08 грн, неустойку у розмірі 10 000,00 грн та судовий збір за подання зустрічного позову у розмірі 4962,00 грн. Також суд апеляційної інстанції стягнув з ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" судовий збір за подання апеляційної скарги в розмірі 7 443,00 грн.

2. 23 січня 2024 року Верховний Суд прийняв постанову, якою касаційну скаргу ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" залишив без задоволення, а постанову Північного апеляційного господарського суду від 20.09.2023 у справі № 910/12155/22 - без змін.

3. У відзиві на касаційну скаргу ТОВ "Профібуд Проект" заявляло, що за попереднім (орієнтовним) розрахунком очікує понести судові витрати на професійну правничу допомогу у сумі 18000,00 грн.

4. 15 січня 2024 року ТОВ "Профібуд Проект" подав заяву, в якій повідомив, що докази цих витрат будуть подані протягом п`яти днів після ухвалення рішення суду.

5. 29 січня 2024 року ТОВ "Профібуд Проект" надіслало до суду заяву, просить суд стягнути з ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" 18000,00 грн витрат на професійну правничу допомогу у суду касаційної інстанції. До заяви додані детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом; довіреність, свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю; договір про надання професійної правничої допомоги від 01.09.2022; додаток 3.3 до договору від 07.12.2023; акт про прийняття результату наданої професійної правничої допомоги від 25.01.2024.

6. ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" вважало визначену суму необґрунтованою та надмірною, тому 07 лютого 2024 подало клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги до 3000,00 грн на підставі частини п`ятої статті 126 ГПК України, яке обґрунтовано таким:

- 15 грудня 2023 року судове рішення виконано, з ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" на користь заявника вже стягнуто 98 710,38 грн з урахуванням витрат виконавчого провадження;

- в суді апеляційної інстанції ТОВ "Профібуд Проект" також заявило про відшкодування витрат на професійну правничу допомогу в сумі 38 000,00 грн;

- загальний розмір гонорару адвоката в судах апеляційної та касаційної інстанцій становить 62,6% від суми, що була стягнута (89 373,08 грн);

- розмір витрат не є співмірним зі складністю справи та виконаними адвокатом роботами (наданими послугами);

- до відшкодування витрат включені дії адвоката, які не є правовою допомогою (подання відзиву на касаційну скаргу та надіслання його копії іншій стороні; подання (надіслання) інших заяв). Адвокат зобов`язаний мати електронний кабінет в ЄСІТС та підсистеми "Електронний Суд", тому надсилання ним заяв по суті справи є невиправданою тратою часу і ресурсів;

- суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспіврозмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг.

7. Верховний Суд розглянув заяву про розподіл судових адвокатських витрат у суді касаційної інстанції у сумі 180000,00 грн і клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги, вважає заявлену суму компенсації витрат неспівмірною з ціною позову та надмірною для позивача, тому, керуючись критеріями обґрунтованості, пропорційності та розумності, присуджує її частково у розмірі 10000,00 грн і виходить з такого.

8. Суди під час вирішення тотожних спорів мають враховувати саме останню правову позицію Великої Палати Верховного Суду, незалежно від того, чи перераховані усі постанови, у яких викладена правова позиція, від якої відступила Велика Палата Верховного Суду (постанова Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 755/10947/17 (провадження № 14-435цс18)).

9. Основні підстави та принципи відшкодування витрат викладено у пунктах 7.1 -7.9 постанови Великої Палати Верховного Суду від 05 липня 2023 року у справі № 911/3312/21 (провадження № 12-43гс22). Такі ж висновки сформульовані в пунктах 106-108, 146 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22).

10. Також Верховний Суд у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду розглядав питання про витрати на оплату послуг адвоката у постанові від 02 лютого 2024 року у справі № 910/9714/22 та від 03 листопада 2023 року у справі № 914/2355/21.

11. Колегія суддів враховує наведені висновки Великої Палати Верховного Суду та об`єднаної палати Касаційного господарського суду.

12. Пунктом 12 частини третьої статті 2 ГПК України передбачено, що однією з основних засад (принципів) господарського судочинства є відшкодування судових витрат сторони, на користь якої ухвалене судове рішення.

13. Практична реалізація згаданого принципу в частині відшкодування витрат на професійну правничу допомогу відбувається в такі етапи:

1) попереднє визначення суми судових витрат на професійну правничу допомогу (стаття 124 ГПК України);

2) визначення розміру судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу між сторонами (стаття 126 ГПК України): подання (1) заяви (клопотання) про відшкодування судових витрат на професійну правничу допомогу разом з (2) детальним описом робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, і здійснених ним витрат, необхідних для надання правничої допомоги, та (3) доказами, що підтверджують здійснення робіт (наданих послуг) і розмір судових витрат, які сторона сплатила або має сплатити у зв`язку з розглядом справи; (4) зменшення суми судових витрат на професійну правничу допомогу, що підлягають розподілу чи розподіл витрат судом (стаття 129 ГПК України).

14. Відповідно до частин першої та другої статті 126 ГПК України витрати, пов`язані з правничою допомогою адвоката, несуть сторони, крім випадків надання правничої допомоги за рахунок держави. За результатами розгляду справи витрати на професійну правничу допомогу адвоката підлягають розподілу між сторонами разом із іншими судовими витратами.

15. Загальне правило розподілу судових витрат визначене в частині четвертій статті 129 ГПК України, відповідно до якої інші судові витрати, пов`язані з розглядом справи, покладаються:

1) у разі задоволення позову - на відповідача;

2) у разі відмови в позові - на позивача;

3) у разі часткового задоволення позову - на обидві сторони пропорційно розміру задоволених позовних вимог.

16. Витрати на надану професійну правничу допомогу в разі підтвердження обсягу наданих послуг і виконаних робіт та їх вартості підлягають розподілу за результатами розгляду справи незалежно від того, чи їх вартість уже фактично сплачена стороною / третьою особою, чи тільки має бути сплачена (пункти 138, 139 постанови Верховного Суду у складі судової палати для розгляду справ про банкрутство Касаційного господарського суду від 23 вересня 2021 року у справі № 904/1907/15).

17. За змістом частини четвертої статті 126 ГПК України розмір витрат на оплату послуг адвоката має бути співмірним із:

1) складністю справи та виконаних адвокатом робіт (наданих послуг);

2) часом, витраченим адвокатом на виконання відповідних робіт (надання послуг);

3) обсягом наданих адвокатом послуг та виконаних робіт;

4) ціною позову та (або) значенням справи для сторони, в тому числі впливом вирішення справи на репутацію сторони або публічним інтересом до справи.

18. У разі недотримання вимог частини четвертої цієї статті суд може, за клопотанням іншої сторони, зменшити розмір витрат на професійну правничу допомогу адвоката, які підлягають розподілу між сторонами. Обов`язок доведення неспівмірності витрат покладається на сторону, яка заявляє клопотання про зменшення витрат на оплату правничої допомоги адвоката, які підлягають розподілу між сторонами (частини п`ята та шоста статті 126 ГПК України).

19. Статтею 126 ГПК України не передбачено, що відповідна сторона зобов`язана доводити неспівмірність розміру витрат на оплату послуг адвоката одразу за всіма пунктами з переліку, визначеного частиною четвертою вказаної статті (пункт 146 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

20. Суд не зобов`язаний присуджувати стороні, на користь якої відбулося рішення, всі його витрати на адвоката, якщо, керуючись принципами справедливості, пропорційності та верховенством права, встановить, що розмір гонорару, визначений стороною та його адвокатом, є завищеним щодо іншої сторони спору, зважаючи на складність справи, витрачений адвокатом час, та неспівмірним у порівнянні з ринковими цінами адвокатських послуг (пункти 107-109 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

21. При визначенні суми відшкодування суд має виходити з критерію реальності адвокатських витрат (встановлення їхньої дійсності та необхідності), а також критерію розумності їхнього розміру, виходячи з конкретних обставин справи та фінансового стану обох сторін (додаткова ухвала Верховного Суду у складі об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 03.12.2021 у справі №927/237/20, постанова Великої Палати Верховного Суду від 27.06.2018 у справі №826/1216/16 та додаткова постанова Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі №775/9215/15ц). Господарський суд має враховувати, що розмір відшкодування судових витрат, не пов`язаних зі сплатою судового збору, не повинен бути непропорційним до предмета спору. У зв`язку з наведеним суд з урахуванням конкретних обставин, зокрема ціни позову, може обмежити такий розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для конкретної справи (пункт 120 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

22. Звертаючись із заявою про ухвалення додаткового судового рішення у цій справі, Товариство визначило розмір судових витрат на професійну правничу допомогу у сумі 18000,00 грн.

23. На підтвердження витрат відповідно до вимог абзацу першого частини восьмої статті 129 ГПК України заявник надав такі докази: договір про надання професійної правничої допомоги від 01 вересня 2022 року; додаток 3.3 до цього договору від 07 грудня 2023 року; детальний опис робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом; акт від 25 січня 2024 року про прийняття результату наданої професійної правничої допомоги; свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю та довіреність.

24. Відповідно до пункту 3 додатку 3.3 надання професійної правничої допомоги в суді касаційної інстанції полягає у вчиненні Виконавцем комплексу правничих дій, спрямованих на забезпечення належної реалізації прав та обов`язків Замовника та представництво його інтересів, а саме:

- здійснення аналізу та дослідження поданої ТОВ БПК "Горизонталь" касаційної скарги на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20 вересня 2023 року у справі №910/12155/22 для формування правової позиції Замовника в суді касаційної інстанції (його заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо поданої касаційної скарги),

- складання відзиву на названу касаційну скаргу та подання такого відзиву до Касаційного господарського суду,

- складання та подання інших необхідних заяв як по суті, так і з процесуальних питань, клопотань, пояснень тощо, представництво Замовника в Касаційному господарському суді при розгляді справи, вчинення необхідних процесуальних та інших дій тощо.

25. У детальному описі робіт (наданих послуг), виконаних адвокатом, зазначено, що адвокат виконав такі роботи, а саме:

- вивчення (здійснення аналізу та дослідження) касаційної скарги ТОВ БПК "Горизонталь" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20 вересня 2023 року у справі №910/12155/22 для формування правової позиції ТОВ "Профібуд Проект" в суді касаційної інстанції (його заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо поданої касаційної скарги), дослідження судової практики (рішень Верховного Суду, якими обґрунтовуються вимоги касаційної скарги), складання відзиву на названу касаційну скаргу та подання такого відзиву до Касаційного господарського суду з направленням копії відзиву на адресу ТОВ БПК "Горизонталь";

- складення процесуальних документів, необхідних для касаційного провадження, а саме: (а) заяви від 15 грудня 2023 року про розподіл судових витрат у зв`язку з розглядом справи судом касаційної інстанції відповідно до частини восьмої статті 129 ГПК України, (б) заяви від 26 січня 2024 року про розподіл судових витрат у зв`язку з переглядом справи у суді касаційної інстанції; подання (надіслання) зазначених заяв до Касаційного господарського суду;

- участь у судовому засіданні при розгляді справи Касаційним господарським судом (засідання суду проводилося 23 січня 2024 року).

26. В акті від 25 січня 2024 про прийняття результату наданої професійної правничої допомоги адвокат та ТОВ "Профібуд Проект" визначили, що правнича допомога, надана Замовнику включала такі її види:

а) вивчення (здійснення аналізу та дослідження) касаційної скарги ТОВ БПК "Горизонталь" на постанову Північного апеляційного господарського суду від 20 вересня 2023 року у справі №910/12155/22 для формування правової позиції Замовника в суді касаційної інстанції (його заперечень, аргументів, пояснень та міркувань щодо поданої касаційної скарги), дослідження судової практики (рішень Верховного Суду, якими обґрунтовуються вимоги касаційної скарги), складання відзиву на названу касаційну скаргу та подання такого відзиву до Касаційного господарського суду з направленням копії відзиву на адресу ТОВ БПК "Горизонталь";

б) складення процесуальних документів, необхідних для касаційного провадження, а саме: заяви від 15 грудня 2023 року про розподіл судових витрат у зв`язку з розглядом справи судом касаційної інстанції відповідно до частини восьмої статті 129 ГПК України,

в) участь у судовому засіданні при розгляді справи Касаційним господарським судом: засідання суду проводилося 23 січня 2024 року.

27. Кількість часу, витраченого виконавцем на надання видів правничої допомоги, становить: за підпунктом "а" - 14 годин, підпунктом "б" - 2 години, підпунктом "в" - відповідно до протоколу судового засідання. З огляду на обраний сторонами порядок обчислення винагороди (фіксований розмір відповідно до пункту 4 додатку 3.3) кількість робочого часу, витраченого виконавцем на надання правничої допомоги, не впливає на зміну розміру винагороди, яка виплачуватиметься Виконавцю (пункт 3 акту).

28. Частинами першою та другою статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо визначаються в договорі про надання правової допомоги. При встановленні розміру гонорару враховуються складність справи, кваліфікація і досвід адвоката, фінансовий стан клієнта та інші істотні обставини. Гонорар має бути розумним та враховувати витрачений адвокатом час.

29. Вказані форми відрізняються порядком обчислення - при зазначенні фіксованого розміру для виплати адвокатського гонорару не обчислюється фактична кількість часу, витраченого адвокатом при наданні послуг клієнту, і навпаки - підставою для виплати гонорару, який визначений у формі погодинної оплати, є кількість витрачених на надання послуги годин помножена на вартість такої (однієї) години того чи іншого адвоката в залежності від його кваліфікації, досвіду, складності справи та інших критеріїв (пункт 131 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

30. Розмір гонорару визначається лише за погодженням адвоката з клієнтом, а суд не вправі втручатися в ці правовідносини (пункт 28 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 19.02.2020 у справі № 755/9215/15-ц; пункт 19 додаткової постанови Великої Палати Верховного Суду від 07.07.2021 у справі № 910/12876/19).

31. Сторони погодили, що Замовник виплачує адвокату винагороду в розмірі 18000,00 грн, яка є фіксованою і виплачуватиметься Замовником протягом двадцяти днів з дати ухвалення (оголошення судом) судового рішення, яким завершується розгляд справи у суді касаційної інстанції, якщо інше не погоджено Сторонами (пункт 4 додатку 3.3).

32. Фіксований розмір гонорару у цьому контексті означає, що у разі настання визначених таким договором умов платежу - конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку. Таким чином, визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, суди мають виходити зі встановленого у самому договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону № 5076-VI, враховуючи при цьому положення законодавства щодо критеріїв визначення розміру витрат на правничу допомогу (пункти 133-134 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

33. Велика Палата Верховного Суду зауважує, що не є обов`язковими для суду зобов`язання, які склалися між адвокатом та клієнтом у контексті вирішення питання про розподіл судових витрат. Вирішуючи останнє, суд повинен оцінювати витрати, що мають бути компенсовані за рахунок іншої сторони, ураховуючи як те, чи були вони фактично понесені, так і оцінювати їх необхідність. Подібний висновок викладений у пункті 5.44 постанови Великої Палати Верховного Суду від 12 травня 2020 у справі № 904/4507/18.

34. У випадку встановленого договором фіксованого розміру гонорару сторона може доводити неспівмірність витрат у тому числі, але не виключно, без зазначення в детальному описі робіт (наданих послуг) відомостей про витрати часу на надання правничої допомоги. Зокрема, посилаючись на неспівмірність суми фіксованого гонорару зі складністю справи, ціною позову, обсягом матеріалів у справі, кількістю підготовлених процесуальних документів, кількістю засідань, тривалістю розгляду справи судом тощо (пункт 147 постанови Великої Палати Верховного Суду від 16 листопада 2022 року № 922/1964/21 (провадження № 12-14гс22)).

35. Із урахуванням конкретних обставин, зокрема, ціни позову суд може обмежити даний розмір з огляду на розумну необхідність судових витрат для даної справи. У визначенні розумно необхідного розміру сум, які підлягають сплаті за послуги адвоката, можуть братися до уваги, зокрема: час, який міг би витратити на підготовку матеріалів кваліфікований фахівець; вартість оплати відповідних послуг адвокатів, яка склалася в країні або в регіоні; тривалість розгляду і складність справи тощо (пункт 6.52 постанови Верховного Суду у складі суддів об`єднаної палати Касаційного господарського суду від 02 лютого 2024 року у справі № 910/9714/22).

36. Беручи до уваги неспівмірність суми фіксованого гонорару зі складністю справи, ціною позову, обсягом матеріалів у справі, кількістю підготовлених процесуальних документів, кількістю засідань, Верховний Суд вважає заявлену суму компенсації витрат надмірною, тому присуджує її частково у розмірі 10000,00 грн.

37. Верховний Суд не вбачає підстав для зменшення цих витрат до 3000,00 грн, як заявило ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" у клопотанні про зменшення витрат, оскільки,

по-перше: справа містить вимоги майнового характеру, була прийнята Верховним Судом до розгляду, тому не можна стверджувати, що така справа є малозначною;

по- друге: визначаючи розмір суми, що підлягає сплаті в порядку компенсації гонорару адвоката іншою стороною, суди мають виходити зі встановленого у самому договорі розміру та/або порядку обчислення таких витрат, що узгоджується з приписами статті 30 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", враховуючи при цьому положення законодавства щодо критеріїв визначення розміру витрат на правничу допомогу. Це означає, що у разі настання визначених умов платежу - конкретний склад дій адвоката, що були вчинені на виконання цього договору й призвели до настання цих умов, не має жодного значення для визначення розміру адвокатського гонорару в конкретному випадку.

по-друге: досвід адвоката взагалі не може бути підставою для зменшення витрат. Твердження "чим більш досвідчений адвокат, тим менше він має отримувати відшкодування адвокатських витрат" не відповідає принципу розумності;

по-третє: наведені ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" приклади не підтверджують, що розмір послуг адвоката Кобзар В.Я. становить 3000,00 грн в суді касаційної інстанції. Розмір гонорару адвоката не обумовлюється виключно ціною позову. Верховний Суд врахував обставини співмірності розміру витрат з ціною позову, що й стало підставою для зменшення до 10000,00 грн. ТОВ "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" не надало докази, які б підтверджували, що ринкова ціна наданих адвокатом послуг в аналогічних справах становить 3000,00 грн, про що заявляє у клопотанні;

по-четверте: реєстрація в Єдиній судовій інформаційно-комунікаційній системі або її окремій підсистемі (модулі), що забезпечує обмін документами, не позбавляє права на подання документів до суду в паперовій формі (частина перша статті 8 ГПК України), тому така обставина не може бути підставою для зменшення адвокатських витрат.

Керуючись статтями 123 129 240 244 282 284 ГПК України, Верховний Суд

ПОСТАНОВИВ:

1. Заяву Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект" задовольнити частково.

2. Стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю "Будівельно-проектна компанія "Горизонталь" (місто Київ, вул. Бориспільська, будинок 26К, кв. 50, 02093; код 42648027) на користь Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект" (вул. Ярославів Вал, буд. 33-Б, м. Київ, 01054; код ЄДОПОУ 40139229) 10000 (десять тисяч) гривень 00 коп. витрат на професійну правничу допомогу в суді касаційної інстанції.

3. У відшкодуванні решти витрат Товариства з обмеженою відповідальністю "Профібуд Проект" відмовити.

Головуючий І. Кондратова

Судді О. Баранець

Н. Губенко

 • 1215

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 1215

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні судові рішення

  Дивитись всі судові рішення
  Дивитись всі судові рішення
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст