Стаття 4. Платники єдиного внеску

Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (ЗМІСТ) Інші закони
 • 2065

  Переглядів

 • 2065

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Платниками єдиного внеску є:

  1) роботодавці:

  підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, утворені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), у тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи зазначених підприємств, установ і організацій, інших юридичних осіб, які мають окремий баланс і самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами;

  {Абзац другий пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3205-VI від 07.04.2011 , № 5410-VI від 02.10.2012 }

  фізичні особи - підприємці, зокрема ті, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством про працю, чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

  {Абзац третій пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 3205-VI від 07.04.2011 , № 5410-VI від 02.10.2012 }

  фізичні особи, які забезпечують себе роботою самостійно, та фізичні особи, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту);

  філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), утворені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс і самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами;

  {Абзац п'ятий пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2449-VIII від 07.06.2018 }

  дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України;

  підприємства, установи, організації, фізичні особи, які використовують найману працю, військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності, допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами, допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства для таких осіб:

  {Абзац сьомий пункту 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 231-VII від 14.05.2013 ; в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Законом № 1369-VIII від 17.05.2016 }

  військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової військової служби), поліцейських, осіб рядового і начальницького складу, у тому числі тих, які проходять військову службу під час особливого періоду, визначеного законами України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" та "Про військовий обов’язок і військову службу";

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  патронатних вихователів, батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, прийомних батьків, якщо вони отримують грошове забезпечення відповідно до законодавства;

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015 , № 1692-VIII від 19.10.2016 }

  осіб, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності, перебувають у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами і отримують допомогу у зв'язку з вагітністю та пологами;

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  осіб, які проходять строкову військову службу у Збройних Силах України, інших утворених відповідно до закону військових формуваннях, Службі безпеки України та службу в органах і підрозділах цивільного захисту;

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Законів № 909-VIII від 24.12.2015 , № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відповідно до закону отримують допомогу по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та/або при народженні дитини, усиновленні дитини;

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно з Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  одного з непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, тяжко хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність, а також непрацюючих працездатних осіб, які здійснюють догляд за особою з інвалідністю I групи або за особою похилого віку, яка за висновком медичного закладу потребує постійного стороннього догляду або досягла 80-річного віку, якщо такі непрацюючі працездатні особи отримують допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства;

  {Абзац пункту 1 частини першої статті 4 в редакції Закону № 909-VIII від 24.12.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1109-VIII від 19.04.2016 , № 1369-VIII від 17.05.2016 ; в редакції Закону № 2476-VIII від 03.07.2018 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2040-IX від 15.02.2022 }

  інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції (у тому числі постійне представництво інвестора-нерезидента), що використовує працю фізичних осіб, найнятих на роботу в Україні на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем в Україні, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань);

  {Пункт 1 частини першої статті 4 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом № 5406-VI від 02.10.2012 }

  {Пункт 2 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 3 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  4) фізичні особи - підприємці, у тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування (крім електронних резидентів (е-резидентів);

  {Пункт 4 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 77-VIII від 28.12.2014 ; в редакції Закону № 2654-IX від 06.10.2022 }

  5) особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

  {Пункт 5 частини першої статті 4 в редакції Закону № 77-VIII від 28.12.2014 }

  5 - 1 ) члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 5 - 1 згідно із Законом № 2148-VIII від 03.10.2017 }

  {Пункт 6 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 7 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 8 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 9 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 10 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 11 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 12 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 13 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Пункт 14 частини першої статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  15) особи, які беруть добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 15 згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015 }

  16) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері зовнішніх зносин, уповноважений орган центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері, сфері оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, - за непрацюючого іншого з подружжя працівника дипломатичної служби, який перебуває за кордоном за місцем довготермінового відрядження такого працівника.

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 16 згідно із Законом № 2449-VIII від 07.06.2018 }

  {Частину другу статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  {Частину третю статті 4 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

  4. Особи, зазначені у пунктах 4, 5 та 5 - 1 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску, якщо вони отримують пенсію за віком або за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого статтею 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", та отримують відповідно до закону пенсію або соціальну допомогу. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску виключно за умови їх добровільної участі у системі загальнообов'язкового державного соціального страхування.

  {Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3609-VI від 07.07.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016 , № 2148-VIII від 03.10.2017 , № 592-IX від 13.05.2020 }

  5. Особи, зазначені у пункті 5 частини першої цієї статті, звільняються від сплати за себе єдиного внеску за умови взяття їх на облік фізичних осіб - підприємців та провадження ними одного виду діяльності одночасно як осіб, зазначених у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті.

  {Статтю 4 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 592-IX від 13.05.2020 }

  6. Особи, зазначені у пунктах 4 і 5 частини першої цієї статті, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія Сіті в порядку та на умовах, передбачених Законом України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні", звільняються від сплати за себе єдиного внеску за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Такі особи можуть бути платниками єдиного внеску за умови самостійного визначення ними бази нарахування за місяці звітного періоду, за які роботодавцем (резидентом Дія Сіті) сплачено страховий внесок за таких осіб у розмірі менше мінімального страхового внеску. Самостійно визначена такими особами база нарахування не може перевищувати максимальну величину бази нарахування єдиного внеску, встановлену цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

  {Статтю 4 доповнено частиною шостою згідно із Законом № 592-IX від 13.05.2020 ; в редакції Закону № 1946-IX від 14.12.2021 }

  Попередня

  4/29

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст