00.00.0000
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Стаття 7. База нарахування єдиного внеску

1. Єдиний внесок нараховується:

1) для платників, зазначених у пунктах 1 (крім абзацу сьомого), частини першої статті 4 цього Закону, - на суму нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України "Про оплату праці", та суму винагороди фізичним особам за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами;

{Абзац перший пункту 1 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 77-VIII від 28.12.2014 , № 909-VIII від 24.12.2015 }

для платників, зазначених в абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму грошового забезпечення кожної застрахованої особи, оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, та допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами; допомоги, надбавки або компенсації відповідно до законодавства.

{Абзац другий пункту 1 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 231-VII від 14.05.2013 , № 77-VIII від 28.12.2014 , № 1369-VIII від 17.05.2016 }

Нарахування та сплата єдиного внеску за платників, зазначених у абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, але не менше мінімального страхового внеску за кожну особу.

{Абзац третій пункту 1 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом № 909-VIII від 24.12.2015 }

{Абзац четвертий пункту 1 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

2) для платників, зазначених у пунктах 4 (крім фізичних осіб - підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування), 5 та 5 - 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

{Абзац перший пункту 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016 , № 2148-VIII від 03.10.2017 }

У разі якщо таким платником не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, такий платник зобов’язаний визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

{Абзац другий пункту 2 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1774-VIII від 06.12.2016 , № 2148-VIII від 03.10.2017 }

{Пункт 2 частини першої статті 7 в редакції № 77-VIII від 28.12.2014 }

3) для платників, зазначених у пункті 4 частини першої статті 4 цього Закону, які обрали спрощену систему оподаткування, - на суми, що визначаються такими платниками самостійно для себе, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску;

{Абзац другий пункту 3 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 2148-VIII від 03.10.2017 }

{Пункт 3 частини першої статті 7 в редакції № 77-VIII від 28.12.2014 }

4) для платників, зазначених у абзаці сьомому пункту 1 частини першої статті 4 цього Закону, - на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами.

{Абзац перший пункту 4 частини першої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 231-VII від 14.05.2013 , № 909-VIII від 24.12.2015 }

{Абзац другий пункту 4 частини першої статті 7 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

2. Для осіб, які працюють у сільському господарстві, зайняті на сезонних роботах, виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, творчих працівників (архітекторів, художників, артистів, музикантів, композиторів, критиків, мистецтвознавців, письменників, кінематографістів), та інших осіб, які отримують заробітну плату (дохід) за виконану роботу (надані послуги), строк виконання яких перевищує календарний місяць, єдиний внесок нараховується на суму, що визначається шляхом ділення заробітної плати (доходу), виплаченої за результатами роботи, на кількість місяців, за які вона нарахована.

Зазначений порядок нарахування внеску поширюється також на осіб, яким після звільнення з роботи нараховано заробітну плату (дохід) за відпрацьований час або згідно з рішенням суду - середню заробітну плату за вимушений прогул.

3. Нарахування єдиного внеску здійснюється в межах максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим Законом.

4. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, не зменшені на суму відрахувань податків, інших обов'язкових платежів, що відповідно до закону сплачуються із зазначених сум, та на суми утримань, що здійснюються відповідно до закону або за договорами позики, придбання товарів та виплат на інші цілі за дорученням отримувача.

5. Єдиний внесок нараховується на суми, зазначені в частинах першій і другій цієї статті, незалежно від джерел їх фінансування, форми, порядку, місця виплати та використання, а також від того, чи виплачені такі суми фактично після їх нарахування до сплати.

{Частину шосту статті 7 виключено на підставі Закону № 909-VIII від 24.12.2015 }

7. Перелік видів виплат, на які не нараховується єдиний внесок, затверджується Кабінетом Міністрів України. Не нараховується на виплати та не утримується єдиний внесок з виплат, що компенсуються з бюджету в межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та /або введення воєнного стану.

{Частина сьома статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1275-VII від 20.05.2014 , № 1669-VII від 02.09.2014 , № 909-VIII від 24.12.2015 }

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ": 

Аналізуйте судовий акт: Розмір ЄСВ, який має сплатити самозайнята особа має вираховуватись виходячи з доходу вказаного у РІЧНІЙ декларації про доходи (Окружний адмінсуд м. Києва у справі № 826/5290/15 від 18.05.2015)

Орган державної фіскальної служби виніс на надіслав на адресу приватного нотаріуса вимогу про сплату боргу (недоїмки) та рішення про застосування штрафних санкцій за донарахування територіальним органом ДФС або платником своєчасно не нарахованого єдиного внеску.

Згідно вказаних документів, приватний нотаріус умисно завищив суму своїх витрат, що потягло за собою як наслідок заниження доходу та, відповідно, суми ЄСВ, який вираховується із суми такого доходу.

При цьому фіскальний орган з невідомих підстав волюнтаристськи трактуючи норми Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" послався на те, що базою нарахування єдиного внеску є чистий оподатковуваний дохід (прибуток), зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців, протягом яких він отриманий. Необхідно зазначити, що в частині вимоги враховувати кількість календарних місяців, у яких отримано дохід, а також визначення бази нарахування ЄСВ, як чистий оподатковуваний дохід, зазначений у податковій декларації, поділений на кількість календарних місяців.

В свою чергу приватний нотаріус бачучи таке свавілля податківців звернувся до суду, який прийняв рішення на його користь.

Обґрунтовуючи своє рішення Окружний адміністративний суд м. Києва суд зазначив, що згідно п. 2 ч. 1 ст. 7 та ч. 11 ст. 8 Закону "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" єдиний внесок для самозайнятих осіб та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність, встановлюється у розмірі 34,7 відсотків суми доходу (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає обкладенню податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального єдиного внеску за місяць, у якому отримано дохід (прибуток).

Окрім цього, вказані особи зобов'язані сплачувати єдиний внесок, нарахований за календарний рік, до 1 травня наступного року (частини 8 статті 9 вказаного Закону).

Водночас суд зауважив, що жоден із нормативних актів не вимагає від самозайнятої особи - приватного нотаріуса проводити обчислення суми чистого доходу в розрізі місяців за податковий період - календарний рік та єдиною вимогою щодо правильності доходу, що отримано є відповідність такого доходу річній податковій декларації.

Хочу зауважити, що з такою позицією погодився і суд апеляційної інстанції.

Окрім цього, суди вищих інстанцій - ВССУ та ВСУ навіть не допустили цю справу до перегляду.

Також у 2015 році Нотаріальна палата України висловила з цього приводу свою правову позицію, яка повністю відповідає рішенню суду, що аналізувалось (файл з цим документом прикріплено).

Нажаль органи адвокатського самоврядування залишились при вирішення цього питання осторонь.

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні судові рішення
Популярні події
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події: