Головна Сервіси для юристів ... Закони Про засади внутрішньої і зовнішньої політики Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньо...

Стаття 2. Основні принципи внутрішньої і зовнішньої політики

Про засади внутрішньої і зовнішньої політики (ЗМІСТ) Інші закони
 • 7160

  Переглядів

 • 7160

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Засади внутрішньої і зовнішньої політики базуються на безумовному додержанні Конституції України, забезпеченні в Україні прав і свобод людини і громадянина та гарантуванні прав і свобод, проголошених Конституцією України, на загальновизнаних принципах і нормах міжнародного права, забезпеченні соціальної спрямованості економіки України та сталого соціально-економічного розвитку України, зміцненні демократичних засад суспільного і державного життя, забезпеченні верховенства права, економічної і політичної незалежності держави, захисту її національних інтересів, утвердження України як повноправного і авторитетного члена світового співтовариства.

  2. Внутрішня політика ґрунтується на таких принципах:

  пріоритетність захисту національних інтересів;

  верховенство права, забезпечення реалізації прав і свобод людини і громадянина, повага до гідності кожної особи, забезпечення особливого піклування про дитину та реалізації її прав;

  {Абзац третій частини другої статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2180-VIII від 07.11.2017 }

  рівність усіх суб'єктів права власності перед законом, захист конкуренції у сфері економічної діяльності;

  здійснення державної влади на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову;

  відкритість та прозорість процесів підготовки і прийняття рішень органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

  забезпечення сталого розвитку економіки на ринкових засадах та її соціальної спрямованості;

  забезпечення балансу загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів;

  свобода, соціальна справедливість і творча самореалізація, участь громадян в управлінні державними і суспільними справами;

  соціальне партнерство та громадянська солідарність.

  3. Зовнішня політика ґрунтується на таких принципах:

  суверенна рівність держав;

  утримання від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності будь-якої іноземної держави;

  повага до територіальної цілісності іноземних держав та непорушності державних кордонів;

  вирішення міжнародних спорів мирними засобами;

  повага до прав людини та її основоположних свобод;

  невтручання у внутрішні справи держав;

  взаємовигідне співробітництво між державами;

  сумлінне виконання взятих на себе міжнародних зобов'язань;

  пріоритет загальновизнаних норм і принципів міжнародного права перед нормами і принципами національного права;

  застосування Збройних Сил України лише у випадках актів збройної агресії проти України, будь-яких інших збройних зазіхань на її територіальну цілісність і недоторканність державних кордонів, боротьби з міжнародним тероризмом та піратством або в інших випадках, передбачених міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України;

  застосування міжнародних санкцій, контрзаходів та заходів дипломатичного захисту відповідно до міжнародного права у випадках міжнародних протиправних діянь, які завдають шкоди Україні, її громадянам і юридичним особам;

  своєчасність та адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам Україні, її громадянам і юридичним особам.

  Попередня

  2/14

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст