22
Головна Сервіси для юристів ... Закони Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають контрольні повноваження Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають к...

Стаття 18. Обов’язки державних органів, що мають контрольні повноваження

Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

1. Національний банк України, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна податкова служба, Державна контрольно-ревізійна служба, митні органи України, а також інші державні органи, що мають право контролю за дотриманням організаціями і громадянами законодавства України, з метою боротьби з організованою злочинністю зобов’язані:

а) під час здійснення у межах своєї компетенції контрольних функцій з’ясовувати неправомірні дії організацій і громадян, що можуть свідчити про злочинну діяльність або створювати умови для такої діяльності;

б) передавати відповідним спеціальним органам по боротьбі з організованою злочинністю одержувані при здійсненні контрольних функцій і аналізі інформації, що надходить, відомості, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність та використовуватися для виявлення, припинення і попередження такої діяльності;

в) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю проводити у межах своєї компетенції ревізії, перевірки та інші дії щодо контролю за дотриманням законодавства України організаціями і громадянами;

г) розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавства, спрямовані на усунення умов, що сприяють злочинній діяльності;

д) здійснювати інші заходи, передбачені цим Законом та іншими актами законодавства.

2. Контролюючі органи та митні органи зобов’язані:

{Абзац перший пункту 2 статті 18 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 }

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства про податки, збори та негайно повідомляти про це органи Бюро економічної безпеки України та відповідні спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

{Підпункт "а" пункту 2 статті 18 в редакції Закону № 1150-IX від 28.01.2021 }

б) за дорученням спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю проводити перевірку своєчасності надання і достовірності документів, пов’язаних з обчисленням сум платежів до бюджету, одержувати документи про платежі, що підлягають оплаті, та ті, що фактично надійшли в бюджет, здійснювати з цією метою входження в інформаційну систему, зв’язану з підприємництвом;

в) негайно повідомляти про всі випадки перереєстрації підприємства у зв’язку із зміною власника спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю;

г) надавати необхідну допомогу при проведенні оперативно-розшукових заходів у зоні митного контролю не порушуючи права та інтереси юридичних і фізичних осіб;

{Підпункт "г" пункту 2 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 }

ґ) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю, а також Бюро економічної безпеки України проводити перевірку законності дій організацій і громадян, пов’язаних з переміщенням предметів і речовин через митний кордон, та здійснювати спільно з Національним банком України комплексний контроль за їх валютними операціями;

{Підпункт "ґ" пункту 2 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1150-IX від 28.01.2021 }

д) за дорученням спеціальних органів по боротьбі з організованою злочинністю забезпечувати контрольовані поставки наркотичних і психотропних засобів, а також зброї та інших предметів, що використовуються організованими злочинними групами й угрупованнями з метою контрабанди.

{Пункт 2 статті 18 в редакції Закону № 406-VII від 04.07.2013 }

{Пункт 3 статті 18 виключено на підставі Закону № 406-VII від 04.07.2013 }

4. Національний банк України з метою реалізації державної політики в сфері боротьби з організованою злочинністю зобов’язаний:

а) забезпечувати виявлення порушень законодавства з боку комерційних банків та інших підконтрольних Національному банку України підприємств, установ, організацій, які створюють умови для організованої злочинної діяльності, і притягнення винних до відповідальності;

б) встановлювати обсяги і форми звітності, яка подається Національному банку України, необхідні для виявлення організованої злочинної діяльності та умов, що їй сприяють;

{Підпункт "в" пункту 4 статті 18 виключено на підставі Закону № 5398-VI від 02.10.2012 }

г) попередньо інформувати спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю про великомасштабні операції фізичних осіб (у розмірі понад сто мінімальних заробітних плат) чи юридичних осіб (у розмірі понад п’ять тисяч мінімальних заробітних плат), здійснені одноразово або протягом 30 діб;

д) за рішенням слідчого судді, суду припиняти фінансування та операції з рахунків клієнтів.

{Підпункт "д" пункту 4 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5398-VI від 02.10.2012 , № 245-VII від 16.05.2013 }

5. Державна прикордонна служба України сприяє підрозділам Служби безпеки України і підрозділам органів Національної поліції у виявленні, припиненні та попередженні організованої злочинної діяльності, затриманні та притягненні до відповідальності її учасників. З цією метою Державна прикордонна служба України за дорученням підрозділів Служби безпеки України та підрозділів органів Національної поліції та за наявності підстав, передбачених законами України, зобов’язана:

{Абзац перший пункту 5 статті 18 в редакції Законів № 662-IV від 03.04.2003 , № 193-VIII від 12.02.2015 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 901-VIII від 23.12.2015 , № 1150-IX від 28.01.2021 }

а) проводити перевірку і тимчасове вилучення документів у конкретних осіб, які прямують через державний кордон України;

б) не пропускати окремих осіб через державний кордон, здійснювати їх затримання в порядку, встановленому законом;

{Підпункт "б" пункту 5 статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом № 245-VII від 16.05.2013 }

в) оглядати конкретні транспортні засоби і майно, що прямують через державний кордон України, і вилучати виявлені при цьому предмети та речовини, заборонені до вивезення і ввезення в Україну, та предмети контрабанди;

г) здійснювати дії щодо контролю і затримання українських та іноземних невійськових суден.

Попередня

18/26

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст