Головна Сервіси для юристів ... Закони Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірва...

Стаття 16. Особливості укладення, зміни та розірвання договору з доступу

Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж (ЗМІСТ) Інші закони
 • 337

  Переглядів

 • 337

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Доступ до інфраструктури об’єкта доступу здійснюється на підставі договору з доступу між власником інфраструктури об’єкта доступу та замовником, що укладається відповідно до законодавства з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

  2. Укладення договору з доступу здійснюється після видачі замовнику технічних умов з доступу та погодження власником інфраструктури об’єкта доступу проектної документації з доступу.

  Підставою для укладення договору з доступу є письмове звернення замовника, підписане уповноваженою належним чином його посадовою особою (представником), до якого додаються два примірники таких документів:

  1) проектна документація з доступу до інфраструктури об’єкта доступу (засвідчені замовником копії проектної документації з доступу);

  {Пункт 1 частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022 }

  2) проект договору з доступу.

  3. Укладення договору з доступу здійснюється сторонами у строк, що не може перевищувати один місяць з дня надходження власникові інфраструктури об’єкта доступу документів, передбачених частиною другою цієї статті.

  Ухилення від укладення договору з доступу є порушенням цього Закону. Спори, пов’язані з ухиленням від укладення договору з доступу, вирішуються в судовому порядку.

  4. Власник інфраструктури об’єкта доступу може відмовити замовнику в укладенні договору з доступу з таких підстав:

  1) звернення щодо укладення договору з доступу підписано не уповноваженою належним чином посадовою особою (представником) замовника або складено з порушенням відповідних правил надання доступу до інфраструктури об’єкта доступу;

  2) встановлена законом або чинним судовим рішенням, що набрало законної сили, заборона щодо укладення договору з доступу;

  3) ліквідація (знищення) або розібрання (демонтаж) окремих елементів інфраструктури об’єкта доступу після надходження до власника цієї інфраструктури об’єкта доступу звернення про укладення договору з доступу;

  4) ненадання замовником документів, передбачених частиною другою статті 16 цього Закону.

  5. Відмова в укладенні договору з доступу з інших підстав, ніж визначені у цій статті, забороняється.

  6. Договір з доступу має містити такі істотні умови:

  1) повне найменування сторін договору з доступу;

  2) детально визначені елементи інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

  3) конкретно визначені технічні засоби електронних комунікацій, розміщені на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

  4) розмір плати за доступ, визначений згідно з відповідною методикою визначення плати за доступ до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

  5) порядок доступу до технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу;

  6) умови захисту технічних засобів електронних комунікацій, розміщених на елементах інфраструктури об’єкта доступу, якими користується замовник на підставі договору з доступу, від їх умисного пошкодження (демонтажу або руйнування);

  7) порядок здійснення власником інфраструктури об’єкта доступу контролю за користуванням замовником визначеними елементами інфраструктури об’єкта доступу відповідно до договору з доступу;

  8) строк дії договору з доступу (з можливістю його продовження у порядку, визначеному сторонами);

  9) відповідальність сторін;

  10) умови розірвання договору з доступу;

  11) особливості порядку внесення змін до договору з доступу;

  12) інші умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

  7. Власник інфраструктури об’єкта доступу не має права розірвати договір з доступу без згоди замовника або відмовити йому у продовженні строку дії договору з доступу, за умови належного виконання замовником умов договору з доступу.

  У разі повного зруйнування внаслідок бойових дій інфраструктури об’єкта доступу та/або всіх технічних засобів, та/або споруд електронних комунікацій, розміщених на об’єкті доступу за одним договором, такий договір з доступу розривається за письмовим зверненням однієї із сторін договору, яке надсилається на зазначені у договорі адреси для листування. Розірвання договору з доступу не звільняє сторону від виконання зобов’язань, що виникли до дати ініціювання розірвання договору та надсилання повідомлення.

  {Частину сьому статті 16 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022 }

  8. У разі зміни власника інфраструктури об’єкта доступу до нового власника інфраструктури об’єкта доступу переходять права і обов’язки за договором з доступу без стягнення із замовника додаткової плати.

  Реорганізація або зміна власника інфраструктури об’єкта доступу не є підставою для зміни умов чи розірвання договору з доступу.

  9. Укладений договір з доступу є необхідною і достатньою умовою для укладення договорів про постачання електроенергії до технічних засобів електронних комунікацій замовника.

  Попередня

  16/18

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст