Головна Сервіси для юристів ... Закони Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з дост...

Стаття 12. Основні вимоги до технічних умов з доступу та порядок їх видачі

Про доступ до об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку електронних комунікаційних мереж (ЗМІСТ) Інші закони
 • 441

  Переглядів

 • 441

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Технічні умови з доступу розробляються та видаються власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу замовнику в порядку, на умовах та у строк, що визначені правилами надання доступу до інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

  За зверненням замовника про надання доступу до визначеного переліку об’єктів інфраструктури розробляються та видаються єдині технічні умови з доступу до всього визначеного замовником переліку об’єктів із зазначенням елементів інфраструктури об’єкта доступу та кількістю ліній електронної комунікаційної мережі замовника.

  {Частину першу статті 12 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 2530-IX від 16.08.2022 }

  2. Технічні умови з доступу мають містити:

  1) вихідні дані для розроблення замовником проектної документації з доступу;

  2) перелік робіт, що мають бути виконані для доступу до елементів інфраструктури об’єкта доступу;

  3) строк дії технічних умов з доступу;

  4) наявні обмеження щодо доступу до певного елемента інфраструктури об’єкта доступу та/або порядку його експлуатації.

  3. Отримання та виконання технічних умов з доступу є обов’язковими умовами здійснення доступу до елементів інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

  4. Технічні умови з доступу набирають чинності з дня видачі їх замовнику власником інфраструктури об’єкта доступу.

  5. Зміни до технічних умов з доступу можуть вноситися лише за згодою замовника.

  6. Технічні умови з доступу до кожного елемента інфраструктури об’єкта доступу мають встановлювати однакові для всіх замовників вимоги щодо доступу.

  7. Технічні умови з доступу є чинними протягом зазначеного в них строку їх дії.

  8. У разі несплати замовником у встановлений цим Законом строк плати за видачу технічних умов з доступу рішення про видачу технічних умов з доступу анулюється власником інфраструктури об’єкта доступу.

  9. Якщо замовник оплатив, але з власної вини не отримав технічні умови з доступу протягом шести місяців з дня оплати, такі технічні умови з доступу вважаються такими, що втратили чинність.

  10. Надання технічних умов з доступу здійснюється за плату, що вноситься замовником протягом 15 робочих днів з дня отримання письмової інформації про прийняття рішення власником інфраструктури об’єкта доступу про видачу технічних умов з доступу.

  11. У разі неукладення договору з доступу видані власником інфраструктури об’єкта доступу технічні умови з доступу є дійсними протягом одного року з дня їх видачі, за умови що до цих елементів інфраструктури об’єкта доступу після видачі технічних умов з доступу не вносилися конструктивні зміни та не укладено договір з доступу з іншим замовником.

  12. У разі прийняття власником інфраструктури об’єкта доступу рішення про відмову у видачі технічних умов з доступу він у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня надходження заяви, письмово повідомляє про це замовника з обґрунтуванням причин відмови та внесенням іншої можливої альтернативної пропозиції щодо доступу до інфраструктури відповідних об’єктів доступу. Якщо замовник погодився на альтернативну пропозицію, він подає власнику інфраструктури об’єкта доступу новий запит у строк, що не перевищує 15 робочих днів з дня отримання альтернативної пропозиції.

  13. Підставою для відмови у видачі технічних умов з доступу є:

  1) ненадання замовником інформації, необхідної для його ідентифікації: повне найменування, ідентифікаційний код або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи - підприємця або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний податковий орган та мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта) та місцезнаходження з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, електронна пошта, номери телефонів;

  {Пункт 1 частини тринадцятої статті 12 і з змінами, внесеними згідно із Законом № 440-IX від 14.01.2020 }

  2) відсутність технічної можливості для розміщення технічних засобів електронних комунікацій на елементах інфраструктури об’єкта доступу;

  3) наявність простроченої понад три місяці заборгованості замовника за раніше отримані в користування елементи інфраструктури об’єкта доступу, надані в користування власником інфраструктури відповідного об’єкта доступу.

  14. Відмова у видачі технічних умов з доступу з інших підстав, ніж ті, що встановлені цією статтею, забороняється.

  Попередня

  12/18

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст