Головна Юридичний світ ... Події НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2018: ГПК, ЦПК та КАС України (12 балів адвокатам) НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2018: ГПК, ЦПК та КАС Ук...

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2018: ГПК, ЦПК та КАС України (12 балів адвокатам)

23.01.2018
Переглядів : 2083
 - 0_98368300_1516706776_5a671bd8f02c3.jpg
Дата події
2018-01-23
Час проведення: 10:00-12:00
Записатися на семінар
Задати питання автору
Вартість участі
Безкоштовно
Online

СУДОВА РЕФОРМА! Перспективи. Інновації. Виклики.

НОВІ ПРОЦЕСУАЛЬНІ КОДЕКСИ 2018:
ГПК, ЦПК та КАС України

ПЕРША ПРАКТИКА! НОВЕЛИ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА (ГПК. ЦПК. КАС).

15-16 лютого, Київ (акредитовано НААУ, 12 балів адвокатам)
23 березня, Київ
1-4 березня, Карпати

Детально: http://dku.in.ua/?p=Codex
Реєстрація: (044) 537-70-10

СПІКЕРИ КРУГЛОГО СТОЛУ 15-16 лютого:

ДРОБОТОВА Тетяна Борисівна*,
СУДДЯ КАСАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ У СКЛАДІ ВЕРХОВНОГО СУДУ,
Суддя ВГСУ (2001-2017), Секретар ІІ судової палати ВГСУ.
Кандидат юридичних наук. Заслужений юрист України.

МУРАВЙОВ Олексій Валентинович,
Експерт, заст. Голови ВИЩОЇ РАДИ ЮСТИЦІЇ (2015-2016),
суддя ВИЩОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ УКРАЇНИ (2012-2016)
та ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ, 2005-2012),
Заслужений юрист України.

ЗУЄВИЧ Леся Леонідівна,
Начальник Управління забезпечення роботи судової палати для розгляду справ щодо земельних відносин та права власності секретаріату Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду.
Викладач Національної школи суддів України. Досвід роботи в господарських судах 18 років.
Один з розробників ряду постанов пленуму та інформаційних листів ВГСУ.
Автор та співавтор книг і публікацій ("Вісник господарського судочинства", "Закон і Бізнес").

ТЕНЬКОВ Сергій Опанасович,
Адвокат з 30 річним стажем, ведучий судової практики:
«НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР РІШЕНЬ ТА ПОСТАНОВ ГОСПОДАРСЬКИХ СУДІВ УКРАЇНИ» журналу «Вісник господарського судочинства» (видання ВГСУ), «Юридичний вісник України», доктор філософії в галузі права (США), Консультант International Police Association.
Автор 5 книг-коментарів (в т.ч. «Коментар юридичних помилок в документах») та понад 350 статей в провідних юр.виданнях України.

ГРЕК Борис Миколайович,
СУДДЯ ВИЩОГО ГОСПОДАРСЬКОГО СУДУ УКРАЇНИ (ВГСУ),
кандидат юридичних наук, заслужений юрист України.

ЖУК Андрій Володимирович,
Суддя Тернопільського окружного адміністративного суду.
Член правління Асоціації розвитку суддівського самоврядування України.

ПРОГРАМА КРУГЛОГО СТОЛУ:

Блок І. НОВЕЛИ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА! ГПК. ЦПК. КАС України.
ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ + ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕФОРМУВАННЯ ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ.

1. Представництво в судовому процесі.
• Імплементація змін до Конституції України щодо представництва інтересів осіб в судовому процесі адвокатом.
• Документи, що підтверджують повноваження представників.
• Наслідки неправдивого повідомлення про повноваження.
• Порядок та наслідки відкликання представника.
2. Розширення способів судового захисту.
3. Юрисдикційні питання.
• Перехід від суб’єктного принципу розмежування юрисдикції до предметного.
• Порядок розгляду кількох пов'язаних між собою вимог.
• Інститут похідних вимог.
4. Процесуальні документи, в яким учасники справи можуть викладати свою позицію у справі.
• Види.
• Строки їх подання.
• Загальні вимоги до форми та змісту позову, відзиву, клопотання, заперечення.
5. Доказування. Розширення способів доказування.
• Класифікація.
• Строки подання.
• Випадки та порядок витребування доказів судом.
• Порядок оцінки доказів судом.
• Механізми забезпечення доказів та позову.
• Порядок надання та дослідження електронних доказів.
• Проведення експертизи на замовлення учасників справи.
• Показання свідків як субсидіарне джерело доказування в господарському судочинстві.
• Порядок допиту свідків. Допит учасників судового процесу.
• Висновок експерта у галузі права.
• Випадки звільнення від доказування.
6. Новели способів забезпечення позову.
• Зустрічне забезпечення.
• Відшкодування шкоди, завданої необґрунтованим забезпеченням позову.
7. Нові процесуальні строки.
• Види: строки, що встановлені законом та строки, що встановлюються судом.
• Процесуальна економія.
• Спрощені процедури розгляду нескладних та менш значних справ.
• Розгляд справ без виклику сторін.
• Строки, встановлені для суду.
• Строки, встановлені для учасників судового процесу
8. Нові форми проваджень. Наказне. Спрощене. Загальне позовне.
• Основні характеристики та відімінності.
• Випадки заборони стягнення в порядку наказного провадження.
• Наслідки помилкового визначення форми провадження.
9. Врегулювання спору за участю судді.
• Порядок, строки та наслідки.
• Мирова угода.
• Примирення на різних стадіях.
9. Апеляційне та Касаційне оскарження. Нововведення.
• Присічні строки для звернення з апеляційною/касаційною скаргою, заявою про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами.
• Інститут приєднання до апеляційної/касаційної скарги.
• Можливість визнання судового рішення нечинним.
• Процесуальні фільтри для оскарження ухвал суду в:
/ апеляційному порядку,
/ касаційного оскарження судових рішень,
/ направлення справи на новий розгляд.
10. Розгляд типових та зразкових справ в адміністративному судочинстві.
11. Механізми запобігання зловживанню процесуальними правами.
• Запобігання умисному затягуванню справ, "позовам – клонам" та іншим маніпуляціям з підсудністю, завідомо необґрунтованим відводам, скаргам та іншим проявам недобросовісного користування учасниками судового процесу своїми процесуальними правами.
• Практичні негативні наслідки зловживанню процесуальними правами.
12. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
• Окремі ухвали, штрафи.
• Порядок їх скасування.
13. Судові витрати.
• Види. Новели компенсація судових витрат.
• Порядок доказування розміру судових витрат, їх розподіл.
• Заперечення судових витрат, які заявив до відшкодування інший учасник процесу.
• Нові процесуальні інститути забезпечення та попередньої оплати судових витрат.
• Порядок вирішення питання щодо судових витрат окремо, після вирішення справи по суті.
• Витрати на правничу допомогу. Доведення розміру.
• Нові ставки судового збору.
• Судовий збір як економічний стимул для сторін використовувати нові процедури розгляду справи: ставки судового збору при зверненні в порядку наказного провадження, подання позову в електронній формі, досягнення примирення без судового рішення тощо.
• Відстрочка/розстрочка сплати судового збору.
14. Впровадження «електронного суду».
• Вчинення процесуальних дій через засоби електронного зв’язку з відповідними механізмами ідентифікації та безпеки.
• Можливість брати участь у судовому засіданні в режимі відеоконференції, не залишаючи свого житлового або робочого приміщення.
• Право учасників справи звертатися до суду в електронній та паперовій формах.
• Застосування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи в судах.
15. Правила розгляду справ Верховним Судом.

Блок ІІ. НОВЕЛИ ГОСПОДАРСЬКОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.
2. Юрисдикція господарських судів, в тому числі щодо кількох пов'язаних між собою вимог.
3. Розширення способів захисту.
4. Розгляд справи без повідомлення учасників.
5. Спрощені процесуальні провадження. Нові форми господарського судочинства. Новели стадій судового провадження.
6. Показання свідків як субсидіарне джерело доказів. Висновок експерта у галузі права.
7. Новинки апеляційного провадження. Інститут приєднання до апеляційної скарги. Можливість визнання рішення першої інстанції нечинним.

Блок ІІІ. НОВЕЛИ ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.
2. Юрисдикція. Окремі питання суб’єктного складу. Інститут похідних вимог.
3. Представництво.
4. Процесуальні аспекти доказування.
5. Відмінності правил наказного провадження. Випадки заборони стягнення в наказному провадженні заборгованості.
6. Підстави і порядок застосування заходів процесуального примусу, їх види.
7. Новели перегляду судових рішень в апеляційному та касаційному порядку. Трансформація касації.

Блок ІV. НОВЕЛИ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОЦЕСУ!

1. Ключові новації.
2. Розмежування предметної юрисдикції адміністративних судів.
• Адміністративна процесуальна правосуб'єктність.
• Права та обов'язки учасників справи.
• Особи, які не можуть бути допитані як свідки.
• Порядок допиту свідків.
• Допит сторін, третіх осіб, їх представників як свідків.
3. Новели доказування. Консультації та роз'яснення спеціаліста.
4. Суть основних принципів адміністративного судочинства: офіційного з'ясування обставин справи, пропорційності.
5. Форми адміністративного судочинства.
6. Розгляд типових та зразкових справ. Особливості провадження.
7. Запобігання зловживанню процесуальними правами.
8. Переваги та недоліки медіації.
• Врегулювання спору за участю судді.
• Підстави та порядок проведення.
• Примирення сторін.
• Відмова від позову та визнання позову.
• Виконання умов примирення.
9. Порядок розгляду касаційних скарг.
• Зразкова справа в касаційному провадженні.
• Підстави та порядок для передачі справи на розгляд палати, об'єднаної палати або Великої Палати Верховного Суду.

Вартість участі:
3350 грн.: 15-16 лютого (без ПДВ). Можлива оплата з ПДВ!
2350 грн.: 23 березня.

Знижки:
за 2-х учасників - 5%; за 3-х та більше - 10%!

До вартості входить:
• 2 повних дні круглого столу;
• відповіді на запитаняя (в т.ч. індивідуальні та надіслані заздалегідь);
• обіди в ресторані;
• кава-брейки (вранішня кава + в перервах);
• набір ділових аксесуарів;
• сертифікат;
• або сертифікат для адвокатів про підвищення кваліфікації (12 балів).
Круглий стіл, 15-16 лютого, акредитований Експертною радою з питань акредитації та сертифікації при НААУ. Адвокати отримають Сертифікат про підвищення кваліфікації. Реєстрація обов’язкова!

Для суддів участь в круглому столі - безкоштовна. Реєстрація обов'язкова.

Місце проведення:
Київ, вул. Михайлівська, 1/3, готель «Козацький» (ст.м. «Майдан Незалежності»).

! Отримати більш детальну інформацію та зареєструватись Ви можете за тел.:
+38 (044) 537.70.10 (багатоканальний), 235.78.05
Київстар (067) 506 80 61,
МТС (095) 271 45 90
www.dku.in.ua або km@dk.ua

2083
Переглядів
0
Коментарі

Залиште Ваш коментар:

Додати
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст