Главная Сервисы для юристов ... Законы Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Р...

Стаття 9. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим

Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие законы
 • 287

  Просмотров

 • 287

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Верховна Рада Автономної Республіки Крим здійснює нормативне регулювання з питань:

  1) сільського господарства і лісів;

  2) меліорації і кар'єрів;

  3) громадських робіт, ремесел та промислів; благодійництва;

  4) містобудування і житлового господарства;

  5) туризму, готельної справи, ярмарків;

  6) музеїв, бібліотек, театрів, інших закладів культури і історико-культурних заповідників;

  7) транспорту загального користування, автошляхів, водопроводів;

  8) мисливства, рибальства;

  9) санітарної і лікарняної служб.

  2. До відання Верховної Ради Автономної Республіки Крим належить:

  1) прийняття Конституції Автономної Республіки Крим та подання її на затвердження Верховної Ради України, внесення у встановленому порядку змін до неї, а також прийняття нормативно-правових актів, контроль за їх виконанням;

  2) призначення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження складу виборчої комісії Автономної Республіки Крим;

  3) прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

  4) визначення порядку управління майном, що належить Автономній Республіці Крим;

  5) визначення порядку управління майном, що знаходиться на балансі Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  6) визначення переліку майна Автономної Республіки Крим, що не підлягає приватизації;

  7) затвердження бюджету Автономної Республіки Крим та внесення змін до нього, контроль за його виконанням, прийняття рішення щодо звіту про його виконання;

  8) встановлення податків і пільг на податки відповідно до законів України;

  9) прийняття рішень щодо випуску місцевих позик;

  10) утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) фондів, затвердження положень про ці фонди; затвердження звітів про використання зазначених фондів;

  11) вирішення відповідно до законодавства України питань про створення спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

  12) затвердження програм Автономної Республіки Крим з питань соціально-економічного і культурного розвитку, раціонального природокористування, охорони довкілля згідно із загальнодержавними програмами, внесення змін до них і контроль за їх виконанням;

  13) вирішення питань адміністративно-територіального устрою відповідно до законодавства України; визнання статусу місцевостей як курортів; встановлення зон санітарної охорони курортів;

  14) участь у забезпеченні прав та свобод громадян, національної злагоди, сприяння охороні правопорядку і громадської безпеки;

  15) забезпечення функціонування і розвитку державної та національних мов і культур в Автономній Республіці Крим; охорона і використання пам'яток історії;

  16) участь у формуванні основних засад внутрішньополітичної та зовнішньоекономічної діяльності України, розробленні та реалізації загальнодержавних програм з питань, що стосуються інтересів Автономної Республіки Крим;

  17) обрання Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим, його першого заступника і заступника, звільнення їх з посади;

  18) утворення Президії, постійних і тимчасових комісій Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обрання голів постійних і тимчасових комісій;

  19) затвердження регламенту Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  20) утворення апарату Верховної Ради Автономної Республіки Крим, затвердження його структури, чисельності і витрат на його утримання; визначення порядку організації і діяльності апарату; призначення на посаду та звільнення з неї за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим керівника Секретаріату та керуючого справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

  21) призначення на посаду та звільнення з посади за поданням Голови Верховної Ради Автономної Республіки Крим Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим відповідно до Конституції України;

  22) призначення за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  23) затвердження за поданням Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим структури і чисельності Ради міністрів, апарату Ради міністрів Автономної Республіки Крим та кошторису витрат на їх утримання;

  24) створення і ліквідація за пропозицією Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим міністерств і республіканських комітетів Автономної Республіки Крим в межах коштів, передбачених бюджетом;

  25) звільнення з посади на підставі і в порядку, передбачених Конституцією України, Конституцією Автономної Республіки Крим, нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  26) заслуховування інформацій начальника Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, начальника Головного управління Служби безпеки України в Криму, прокурора Автономної Республіки Крим, порушення перед відповідними органами питання про звільнення їх з посади;

  {Пункт 26 частини другої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом № 901-VIII від 23.12.2015 }

  27) зупинення дії постанов і розпоряджень Ради міністрів Автономної Республіки Крим у випадках, якщо вони суперечать Конституції і законам України, Конституції Автономної Республіки Крим та іншим нормативно-правовим актам Верховної Ради Автономної Республіки Крим, з одночасним зверненням до Президента України щодо їх скасування;

  28) ініціювання введення надзвичайного стану і встановлення зон надзвичайної екологічної ситуації в Автономній Республіці Крим чи в окремих її місцевостях;

  29) заслуховування звітів Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим і членів Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  30) прийняття постанов Верховної Ради Автономної Республіки Крим про недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим та іншим членам Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  у разі прийняття постанови про недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим простою більшістю від складу депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим звільнення Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим з посади відбувається у порядку, передбаченому Конституцією України;

  у разі прийняття постанови про недовіру Голові Ради міністрів Автономної Республіки Крим двома третинами від складу Верховної Ради Автономної Республіки Крим Президент України дає згоду на звільнення з посади Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

  31) заснування медіа;

  32) вирішення в межах повноважень, наданих Автономній Республіці Крим Конституцією і законами України, питань, що стосуються земельних відносин, використання природних ресурсів, розмірів плати за використання природних ресурсів, розмірів плати за користування ними;

  33) затвердження символіки, заснування Грамоти та Почесної грамоти Верховної Ради Автономної Республіки Крим та інших відзнак Автономної Республіки Крим відповідно до законів України;

  34) заслуховування звітів комісій, керівників органів, які утворює та обирає Верховна Рада Автономної Республіки Крим, та посадових осіб, яких вона призначає;

  35) заслуховування повідомлень депутатів про роботу у Верховній Раді Автономної Республіки Крим, виконання доручень Верховної Ради Автономної Республіки Крим та її органів;

  36) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень щодо запитів;

  37) участь у розробленні та реалізації державних програм повернення депортованих народів, а також програм національно-культурного розвитку корінних народів і національних меншин;

  38) прийняття відповідно до законодавства України рішень про організацію територій і об'єктів природно-заповідного фонду Автономної Республіки Крим та інших територій, що підлягають особливій охороні, про оголошення природних та інших об'єктів, що мають історичну, культурну, екологічну або наукову цінність, пам'ятками історії або культури, які охороняються законом;

  39) участь у здійсненні державної регуляторної політики в межах та у спосіб, встановлені Законом України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

  {Частину другу статті 9 доповнено пунктом 39 згідно із Законом № 2388-VI від 01.07.2010 }

  Законами України можуть бути передбачені інші повноваження.

  3. Верховна Рада Автономної Республіки Крим має право звертатися до суду, якщо це необхідно для здійснення її повноважень у спосіб, що передбачений Конституцією та законами України.

  {Статтю 9 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1697-VII від 14.10.2014 }

  Предыдущая

  9/18

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст