Главная Блог ... Консультации от юристов Кредит під час війни: кредитні канікули, реструктуризація боргу для ВПО та як переселенці можуть анулювати позику Кредит під час війни: кредитні канікули, реструкту...

Кредит під час війни: кредитні канікули, реструктуризація боргу для ВПО та як переселенці можуть анулювати позику

Отключить рекламу
 - a04ff39344158aeee61b052ea646c97c.jpg

Держава в умовах воєнного стану підтримує внутрішньо переміщених осіб. Вони можуть отримати кредитні канікули, реструктуризувати позику та навіть анулювати її. Детально розповідаємо, як це можна зробити.

Навесні 2022 року держава полегшила виплату кредитів під час війни та запровадила прості механізми, які стосуються всіх українців й індивідуально домовлятися про них із банком не треба.

 1. Під час дії воєнного стану та у тридцятиденний строк після його припинення або скасування до позичальника, який не виконав зобов’язань за договором про споживчий кредит, не можуть застосовуватися будь-які санкції за невиконання умов договору.
 2. Також якщо позичальник не вніс щомісячні обов’язкові платежі вчасно, він не сплачує неустойку (штраф чи пеню) або інший платіж за прострочення виконання (невиконання, часткове виконання) зобов’язань за договором. Однак йдеться лише про нарахування включно із 24 лютого 2022 року.
 3. У споживчих кредитах забороняється збільшення процентної ставки за користування кредитом у разі невиконання зобов’язань за договором. Це положення не діятиме, якщо у кредитному договорі змінювана процентна ставка.

Але законодавство не передбачає скасування нарахування відсотків за користування кредитними коштами.

Ще кожна людина може спробувати отримати в банку кредитні канікули. Це тимчасова відстрочка від сплати платежів за кредитом. Кредитор надає її позичальнику з власної ініціативи й повертати борги у майбутньому все одно доведеться. Інакше кажучи, банк може на певний період «поставити на паузу» сплату позичальниками основної суми кредиту та/або відсотків за користування таким кредитом. Умови надання кредитних канікул можуть бути різні. Надання кредитних канікул – це право кредитора.

Ці правила діють для всіх українців, однак Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» окремо враховує права ВПО у таких пунктах:

 1. Загальна сума процентів за кредитним договором та/або договором позики для ВПО не може перевищувати суми процентів, нарахованої протягом строку, на який надавався кредит, за визначеною договором мінімальною ставкою.
 2. Також не нараховується неустойка (штраф, пеня), немає урахування встановленого індексу інфляції за весь час прострочення та процентів річних від простроченої суми.
 3. Кредитор зобов’язаний зробити перерахунок заборгованості за кредитним договором та/або договором позики у семиденний строк із дня надходження письмового звернення від внутрішньо переміщеної особи.
 4. Забороняється відступлення (продаж, передання) права вимоги за кредитним договором та/або договором позики без згоди боржника-ВПО.

Користуйтеся консультацією: Кредитна заборгованість військовослужбовців під час воєнного стану

Також споживчі кредити можна реструктуризувати

Ці норми діють із 2 липня 2023 року, після набрання чинності змін до Закону України «Про споживче кредитування» в частині про реструктуризацію. На час дії в Україні воєнного стану та протягом 30 днів після його припинення чи скасування споживчий кредит підлягає обов’язковій реструктуризації на вимогу споживача або його представника. Це стосується укладених до 24 лютого 2022 року позик та лише із фінансовими установами (крім кредитних спілок). Для цього потрібно дотримуватися таких умов:

1) договір про споживчий кредит має бути не забезпечений заставою (іпотекою);
2) відсутнє судове рішення вже законної сили або відповідне виконавче провадження про стягнення зі споживача заборгованості за договором про такий споживчий кредит;
3) місце постійного проживання або покинуте місце постійного проживання споживача (зокрема, якщо споживач є особою, яка взята на облік як ВПО) – територія України, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупована РФ територія України. Ці території включені до Переліку територій, які визначають у встановленому Кабміном порядку;
4) споживач одночасно відповідає таким критеріям:

 • станом на день набрання чинності Законом України «Про внесення змін до деяких законів України щодо особливостей нарахування процентів за споживчими кредитами під час воєнного стану та удосконалення державного регулювання у сфері фінансових послуг» та станом на дату подання заяви про реструктуризацію у споживача немає таких невиконаних грошових зобов’язань, коли усі права кредитора перейшли до поручителя;
 • станом на 23 лютого 2022 року у споживача відсутнє прострочене грошове зобов’язання або ж така заборгованість погашена до дня проведення реструктуризації.

Користуйтеся консультацією: Нарахування процентів, пені та штрафів військовослужбовцям за кредитами під час війни

Додатково до цих критеріїв споживач на дату подання заяви про реструктуризацію відповідає хоча б одному з таких критеріїв:

а) державна та соціальна матеріальна допомога та/або пенсійне забезпечення, благодійна допомога – єдине джерело доходу споживача та членів його сім’ї;
б) споживач – батько чи матір багатодітної сім’ї, які отримують субсидію на оплату житлово-комунальних послуг;
в) споживач або член його сім’ї є особою з інвалідністю внаслідок війни, відповідно до пунктів 10-16 частини другої статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту», а нарахований за три місяці до дати подання заяви про реструктуризацію середньомісячний сукупний дохід споживача та членів його сім’ї не перевищує двох мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня того року, у якому подано заяву про реструктуризацію.

Реструктуризацію грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит проводять за заявою про проведення реструктуризації. Вона подається кредитору у паперовій або електронній формі споживачем чи його представником особисто або надсилається реєстрованим поштовим відправленням чи електронною поштою.

У заяві про реструктуризацію зазначають такі дані:

 • прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) споживача;
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);
 • найменування кредитора (повне або скорочене);
 • інформація про номер договору (за наявності), дату укладення договору про споживчий кредит;
 • інформація про зареєстроване та задеклароване місце проживання споживача;
 • контактна інформація споживача та його представника (номер телефону, адреса електронної пошти тощо);
 • інформація про відповідність споживача критеріям, які надають право на реструктуризацію грошового зобов’язання за договором про споживчий кредит.

До заяви про реструктуризацію додають такі документи (оригінали або посвідчені копії):

- довідка про взяття на облік ВПО;
- документи, що підтверджують постійне місце проживання на території України, на якій ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованій РФ території України;
- документи, що підтверджують інформацію, зазначену у заяві (документи про склад сім’ї, про доходи споживача та членів його сім’ї — на вимогу кредитора);
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни (якщо таке є).

Після проведення реструктуризації споживач зобов’язаний:

- сплачувати суму заборгованості зі сплати загального розміру кредиту рівними частинами (якщо інше не встановлено за згодою сторін) щомісяця, починаючи з тридцятого дня після проведення реструктуризації. Виплата має тривати протягом трьох років із дня проведення реструктуризації, а якщо договором про споживчий кредит встановлено більший строк повного погашення загального розміру кредиту — протягом такого строку;
- сплачувати проценти, нараховані кредитором на непогашений залишок загального розміру кредиту в розмірі граничної ставки;
- протягом шести місяців після повного погашення загального розміру кредиту та сплати процентів, нарахованих кредитором, сплатити суму заборгованості зі сплати процентів та комісій за користування споживчим кредитом за період до того дня, який передує дню проведення реструктуризації.

Розмір процентної ставки для нарахування процентів може бути зменшений за згодою сторін, але не збільшений. Після проведення реструктуризації збільшення загального розміру кредиту на суму простроченого грошового зобов’язання зі сплати процентів за користування кредитом та/або на суму пені забороняється. Споживач має право погасити загальний розмір кредиту повністю або частково раніше за встановлений у результаті реструктуризації строк. Будь-яких додаткових грошових чи інших майнових зобов’язань через це він не матиме.

Бувають випадки, коли заборгованість за договором про споживчий кредит можна анулювати.

Користуйтеся консультацією: Кредити і війна: відповіді на найчастіши кредитні та іпотечні питання

Як саме – розповідаємо.

Позичальник чи його представник протягом 90 днів після припинення чи скасування воєнного стану в Україні має право звернутися до кредитора із заявою про анулювання заборгованості за договором про споживчий кредит. Але позика має одночасно відповідати таким умовам:

1) предметом забезпечення за таким договором є знищене внаслідок збройної агресії РФ нерухоме майно (квартира, житловий будинок або майнові права на квартиру, житловий будинок), яке є або мало б стати (у випадку майнових прав на нерухоме майно) єдиним місцем проживання сім’ї позичальника або іпотекодавця, якщо це не позичальник, але один із членів його сім’ї;

2) станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів;

3) кредит брали на придбання, реконструкцію чи будівництво житлового нерухомого майна (квартири, житлового будинку) або майнових права на них.

Позичальник разом із заявою про анулювання заборгованості подає документи, що доводять усі визначені умови. Потім кредитор анулює заборгованості за договором про споживчий кредит (основну суму кредиту, проценти, комісії та інші платежі) та може отримати компенсацію від держави. Її розмір не може перевищувати основну суму кредиту позичальника за договором про споживчий кредит, що підлягає анулюванню. Інші витрати кредитора – це упущена вигода, вона може бути відшкодована за рахунок держави-агресора.

Такий же механізм працює тоді, коли предметом забезпечення в аналогічному договорі був автомобіль. Станом на 23 лютого 2022 року він має бути єдиним у позичальника і знищеним унаслідок агресії РФ. Автомобіль вважають знищеним, якщо його ремонт технічно неможливий чи економічно необґрунтований. Це той випадок, коли витрати на відновлення автомобіля перевищують його вартість, і це засвідчив оцінювач або експерт. Також станом на 23 лютого 2022 року заборгованість за таким договором не була прострочена більш як на 7 днів, а мета отримання кредиту – купівля автомобіля.

Що робити, якщо куплене у кредит майно – знищене, пошкоджене або знаходиться на ТОТ?

Можна призупинити виплату кредиту на нерухоме майно. Під час дії в Україні воєнного стану та протягом 90 днів після його припинення чи скасування можна звернутися до кредитора із заявою про призупинення сплати грошового зобов’язання (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) за договором про споживчий кредит, якщо його предмет забезпечення – нерухоме майно (квартира, інше житлове приміщення в будівлі, приватний житловий будинок, садовий або дачний будинок, об’єкт незавершеного житлового будівництва), що відповідає хоча б одній із таких ознак:

 1. нерухоме майно станом на день подання заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання розташоване на тимчасово окупованій території, визначеній пунктами 1 і 3 частини першої статті 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» або на територіях, на яких ведуться воєнні (бойові) дії;
 2. нерухоме майно пошкоджено внаслідок збройної агресії РФ настільки, що може бути відновлено лише у процесі капітального ремонту чи реконструкції;
 3. нерухоме майно знищене внаслідок збройної агресії РФ. Відновити його неможливо або економічно недоцільно.

Кредитору потрібно надіслати заяву про призупинення сплати грошового зобов’язання та документи, що засвідчують пошкодження нерухомості. Заяву має підписати позичальник чи його представник власноруч або ж шляхом накладання КЕПу та надати її кредитору в оригіналі. Інші підтвердні документи надають кредитору в оригіналі або в нотаріально засвідчених копіях.

Кредитор звільняє позичальника від обов’язку сплати боргу наступного робочого дня після отримання заяви. Діятимуть такі «канікули» протягом дії воєнного стану та ще 90 днів після його припинення.

Але позичальник знову зобов’язаний повертати борг із дня отримання компенсації від держави або відновлення майна за рахунок держави та водночас не пізніше ніж через 180 днів після дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Суму нарахованих і не сплачених процентів, комісій та інших платежів за період з 24 лютого 2022 року до дати відновлення сплати грошового зобов’язання кредитору не підлягають сплаті позичальником.

Позичальник зобов’язаний повідомити кредитора про отримання компенсації протягом 10 робочих днів із дня її виплати або документального визнання майна відновленим. У разі неповідомлення – позичальник сплачує кредитору проценти, нараховані за договором про споживчий кредит за період прострочення у подвійному розмірі.

Кредитор після отримання від позичальника заяви про призупинення сплати грошового зобов’язання не може передавати право вимоги за таким договором і не може почати врегулювання простроченої заборгованості, зокрема й через колекторські компанії.

Оксана Савицька, юристка програми «Єднання заради дії»

Цей матеріал став можливим в межах програми «Єднання заради дії», що впроваджується міжнародною організацією IREX в Україні разом з українським благодійним фондом «Стабілізейшен Суппорт Сервісез» та за підтримки Державного департаменту США.

Автор консультації: Савицька Оксана Володимирівна

 • 1657

  Просмотров

 • 0

  Коментарии

 • 1657

  Просмотров

 • 0

  Коментарии


 • Поблагодарить Отключить рекламу

  Оставьте Ваш комментарий:

  Добавить

  Другие наши сервисы:

  • Бесплатная консультация

   Получите быстрый ответ на юридический вопрос в нашем мессенджере , который поможет Вам сориентироваться в дальнейших действиях

  • ВИДЕОЗВОНОК ЮРИСТУ

   Вы видите своего юриста и консультируетесь с ним через экран, чтобы получить услугу, Вам не нужно идти к юристу в офис

  • ОБЪЯВИТЕ СОБСТВЕННЫЙ ТЕНДЕР

   На выполнение юридической услуги и получите самое выгодное предложение

  • КАТАЛОГ ЮРИСТОВ

   Поиск исполнителя для решения Вашей проблемы по фильтрам, показателям и рейтингу

  Популярные консультации

  Смотреть все консультации
  Смотреть все консультации
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст