Главная Сервисы для юристов ... Законы Бюджетний кодекс України Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл...

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад

Бюджетний кодекс України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие кодексы
 • 2230

  Просмотров

 • 2230

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  {Назва статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014 , № 907-IX від 17.09.2020 ; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  1. До видатків, що здійснюються з бюджетів сільських, селищних, міських територіальних громад, належать видатки на:

  {Абзац перший частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 ; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  {Пункт 1 частини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 79-VIII від 28.12.2014 }

  2) освіту:

  а) дошкільну освіту;

  {Підпункт "а" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 }

  б) загальну середню освіту:

  ліцеї (засновником яких є міська, селищна, сільська рада), початкові школи, гімназії;

  {Абзац другий п ідпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2042-IX від 15.02.2022 }

  міжшкільні ресурсні центри;

  заклади спеціалізованої освіти: мистецькі, спортивні, військові (військово-морські, військово-спортивні), наукові ліцеї, ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою (крім закладів, визначених у підпункті "а" пункту 7 частини першої статті 87 та у підпункті "а" пункту 2 частини першої статті 90 цього Кодексу);

  {Абзац четвертий п ідпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  дитячі будинки, навчально-реабілітаційні центри (якщо не менше 70 відсотків кількості учнів дитячих будинків, навчально-реабілітаційних центрів припадає на територію відповідної територіальної громади), інклюзивно-ресурсні центри;

  {Абзац п'ятий підпункту "б" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року}

  {Підпункт "б" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 5428-VI від 16.10.2012 , № 398-VII від 04.07.2013 , № 79-VIII від 28.12.2014 , № 212-VIII від 02.03.2015 ; в редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019 }

  в) фахову передвищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців на умовах регіонального замовлення у закладах фахової передвищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або селищна рада);

  {Підпункт "в" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1794-VIII від 20.12.2016 , № 2233-VIII від 07.12.2017 , № 2621-VIII від 22.11.2018 ; в редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року}

  г) інші державні освітні програми;

  ґ) вищу освіту (на оплату послуг з підготовки фахівців, наукових та науково-педагогічних кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах вищої освіти комунальної власності, засновником яких є міська, сільська або селищна рада);

  {Підпункт "ґ" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 293-IX від 14.11.2019 , № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року}

  ґ - 1 ) післядипломну освіту (на оплату послуг з підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів на умовах регіонального замовлення);

  {Пункт 2 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "ґ - 1 " згідно із Законом № 293-IX від 14.11.2019 }

  д) позашкільну освіту;

  {Підпункт "д" пункту 2 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 }

  е) професійну (професійно-технічну) освіту з бюджетів міських територіальних громад з адміністративним центром у місті обласного значення - обласному центрі (на оплату послуг з підготовки кадрів на умовах регіонального замовлення у закладах професійної (професійно-технічної) освіти та інших закладах освіти державної та/або комунальної власності, які розташовані на території зазначених територіальних громад);

  {Пункт 2 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "е" згідно із Законом № 914-VIII від 24.12.2015 ; в редакції Закону № 1789-VIII від 20.12.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 ; в редакції Закону № 293-IX від 14.11.2019 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року, № 1081-IX від 15.12.2020 }

  3) охорону здоров'я:

  {Підпункт "а" пункту 3 ч астини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 }

  {Підпункт "а - 1 " пункту 3 ч астини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 }

  {Підпункт "б" пункту 3 ч астини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 }

  {Підпункт "в" пункту 3 ч астини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 }

  {Підпункт "г" пункту 3 ч астини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 2709-IX від 03.11.2022 }

  ґ) оплату комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, для забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

  {Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "ґ" згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 ; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  д) місцеві програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я, які належать відповідним територіальним громадам, місцеві програми надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення;

  {Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "д" згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 907-IX від 17.09.2020 ; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  е) місцеві програми громадського здоров’я;

  {Пункт 3 частини першої статті 89 доповнено підпунктом "е" згідно із Законом № 2233-VIII від 07.12.2017 }

  4) соціальний захист та соціальне забезпечення:

  а) державні програми соціального забезпечення: притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей та соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (якщо не менше 70 відсотків кількості дітей, які перебувають у цих закладах, припадає на територію відповідної територіальної громади), малі групові будинки; територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг); центри соціальної реабілітації дітей з інвалідністю; центри професійної реабілітації осіб з інвалідністю, дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї; компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги;

  {Підпункт "а" пункту 4 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року}

  {Підпункт "б" пункту 4 частини першої статті 89 виключено на підставі Закону № 293-IX від 14.11.2019 }

  в) державні програми підтримки будівництва (реконструкції) житла для окремих категорій громадян;

  г) сільські, селищні та міські програми і заходи щодо реалізації державної політики стосовно дітей, молоді, жінок, сім’ї, у тому числі утримання та програми центрів соціальних служб;

  {Підпункт "г" пункту 4 частини першої статті 89 в редакції Закону № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 }

  5) державні культурно-освітні та театрально-видовищні програми (сільські, селищні та міські палаци і будинки культури, клуби, центри дозвілля, інші клубні заклади, бібліотеки, театри, музеї, виставки, центри культурних послуг, мистецькі школи, студії, інші заклади культури, включаючи заклади та установи комунальної власності, яким надано статус академічних, національних), зоопарки комунальної власності;

  {Пункт 5 частини першої статті 89 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 914-VIII від 24.12.2015 , № 907-IX від 17.09.2020 - вводиться в дію з 1 січня 2021 року; в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022 }

  6) фізичну культуру і спорт: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл усіх типів (крім шкіл республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення), заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка місцевих осередків всеукраїнських громадських об’єднань фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення.

  {Пункт 6 частини першої статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-VIII від 28.12.2014 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  {Частина перша статті 89 із змінами, внесеними згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 }

  Предыдущая

  103/143

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст