Главная Сервисы для юристов ... Законы Бюджетний кодекс України Стаття 24-1. {Дію статті 24-1 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023 } Державний фонд регіонального розвитку Стаття 24-1. {Дію статті 24-1 зупинено на 2024 рік...

Стаття 24-1. {Дію статті 24-1 зупинено на 2024 рік згідно із Законом № 3460-IX від 09.11.2023 } Державний фонд регіонального розвитку

Бюджетний кодекс України (СОДЕРЖАНИЕ) Прочие кодексы
 • 623

  Просмотров

 • 623

  Просмотров

 • Добавить в избраное

  1. Державний фонд регіонального розвитку створюється у складі державного бюджету.

  {Абзац перший частини першої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1789-VIII від 20.12.2016 }

  {Дію абзацу другого частини першої статті 24 - 1 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022 , з урахуванням змін, внесених Законом № 3166-IX від 29.06.2023 } При складанні Бюджетної декларації та проекту Державного бюджету України державний фонд регіонального розвитку визначається в обсязі не менше 1,5 відсотка прогнозного обсягу доходів загального фонду проекту Державного бюджету України на відповідний бюджетний період.

  {Абзац другий частини першої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016 , № 2646-VIII від 06.12.2018 ; в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022 }

  2. {Дію частини другої статті 24 - 1 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022 , з урахуванням змін, внесених Законом № 3166-IX від 29.06.2023 } Кошти державного фонду регіонального розвитку спрямовуються на виконання інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів і відповідають пріоритетам, визначеним Державною стратегією регіонального розвитку та відповідними регіональними стратегіями розвитку, у таких пропорціях:

  {Абзац перший частини другої статті 24 - 1 в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022 }

  30 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених Державною стратегією регіонального розвитку;

  {Абзац частини другої статті 24 - 1 в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022 }

  70 відсотків - на реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, які забезпечують виконання завдань, визначених відповідними регіональними стратегіями розвитку та планами заходів з їх реалізації.

  {Абзац частини другої статті 24 - 1 в редакції Закону № 2042-IX від 15.02.2022 }

  На реалізацію інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що мають на меті розвиток регіонів у частині розвитку спортивної інфраструктури, передбачається не менше 10 відсотків коштів державного фонду регіонального розвитку.

  {Частина друга статті 24 - 1 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 118-VIII від 15.01.2015 , № 1789-VIII від 20.12.2016 , № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 293-IX від 14.11.2019 , № 907-IX від 17.09.2020 ; в редакції Закону № 1081-IX від 15.12.2020 }

  3. {Дію частини третьої статті 24 - 1 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022 , з урахуванням змін, внесених Законом № 3166-IX від 29.06.2023 } Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольські міські державні адміністрації до 1 серпня року, що передує плановому, подають центральному органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, пропозиції з переліком і описом інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що сформовані відповідно до частини другої цієї статті, пройшли попередній конкурсний відбір регіональними комісіями відповідно до законодавства (у тому числі програм і проектів щодо розвитку спортивної інфраструктури, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) та можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку у наступному бюджетному періоді.

  {Абзац перший частини третьої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016 , № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, утворює комісію для оцінки та відбору програм і проектів, до складу якої входять члени Комітету Верховної Ради України з питань бюджету за рішенням цього комітету (чисельністю не менше 50 відсотків складу такої комісії). Така комісія на підставі поданих пропозицій (крім пропозицій щодо програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту) здійснює оцінку та відбір зазначених програм і проектів на конкурсних засадах у межах обсягу коштів державного фонду регіонального розвитку, визначеного Бюджетною декларацією, з дотриманням таких критеріїв розподілу між Автономною Республікою Крим, областями та містами Києвом і Севастополем:

  {Абзац другий частини третьої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016 , № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 2646-VIII від 06.12.2018 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  80 відсотків коштів - відповідно до чисельності населення, яке проживає у відповідному регіоні;

  20 відсотків коштів - з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до показника валового регіонального продукту в розрахунку на одну особу (для регіонів, у яких цей показник менше 75 відсотків середнього показника по Україні).

  За результатами здійснення оцінки та відповідності поданих інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку вимогам законодавства центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної регіональної політики, на підставі рішення відповідної комісії та з урахуванням програм і проектів, погоджених з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної культури і спорту, до 15 грудня, що передує плановому, подає Кабінету Міністрів України для затвердження пропозиції щодо розподілу коштів державного фонду регіонального розвитку з переліком відповідних програм і проектів.

  {Абзац п'ятий частини третьої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законами № 1789-VIII від 20.12.2016 , № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  Програми і проекти, що реалізуються за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, підлягають співфінансуванню з місцевих бюджетів в обсязі не менше 10 відсотків.

  {Абзац шостий частини третьої статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1081-IX від 15.12.2020 }

  {Частина третя статті 24 - 1 в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 }

  4. {Дію частини четвертої статті 24 - 1 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022 , з урахуванням змін, внесених Законом № 3166-IX від 29.06.2023 } Порядок підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, та порядок використання таких коштів (включаючи умови спрямування на таку мету частини коштів місцевих бюджетів) визначаються Кабінетом Міністрів України.

  {Частина четверта статті 24 - 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 5428-VI від 16.10.2012 ; в редакції Закону № 79-VIII від 28.12.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  5. {Дію частини п'ятої статті 24 - 1 зупинено на 2023 рік згідно із Законом № 2710-IX від 03.11.2022 , з урахуванням змін, внесених Законом № 3166-IX від 29.06.2023 } Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та інвестиційними програмами і проектами регіонального розвитку затверджується Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету у двомісячний строк із дня набрання чинності законом про Державний бюджет України.

  {Статтю 24 - 1 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 79-VIII від 28.12.2014 ; із змінами, внесеними згідно із Законами № 2621-VIII від 22.11.2018 , № 1081-IX від 15.12.2020 }

  {Кодекс доповнено статтею 24 - 1 згідно із Законом № 4318-VI від 12.01.2012 }

  Предыдущая

  26/143

  Следующая
  Добавить в избраное
  logo

  Юридические оговорки

  Protocol.ua обладает авторскими правами на информацию, размещенную на веб - страницах данного ресурса, если не указано иное. Под информацией понимаются тексты, комментарии, статьи, фотоизображения, рисунки, ящик-шота, сканы, видео, аудио, другие материалы. При использовании материалов, размещенных на веб - страницах «Протокол» наличие гиперссылки открытого для индексации поисковыми системами на protocol.ua обязательна. Под использованием понимается копирования, адаптация, рерайтинг, модификация и тому подобное.

  Полный текст