Головна Блог ... Консультації від юристів Здійснення реєстраційних дій на підставі судового рішення Здійснення реєстраційних дій на підставі судового ...

Здійснення реєстраційних дій на підставі судового рішення

Відключити рекламу
 - a253fb1715d41e70e90c5fd8080cc489.jpeg

Зміст:

В Україні існує розвинена система реєстрів, запроваджених з метою забезпечення контролю за речовими правами щодо майна. Така система дозволяє спростити процедуру проведення дій з таким - нерухомість, автомобілі тощо. Реєстри щодо речових прав ведуться уповноваженими особами, адмініструються відповідними центральними органами виконавчої влади. Найбільш універсальною реєстраційною дією є дія на підставі суду. Рішення - згідно зі статтею 124 Конституції України - юрисдикція судів поширюється на будь-яку юридичну суперечку та на будь-яке кримінальне звинувачення. У статті розглядається реєстрація судових рішень, тобто проведення на підставі судових рішень дій щодо рухомого та нерухомого майна, транспортних засобів, нюанси їх проведення.

Користуйтеся консультацією: Робота судів під час воєнного стану

Реєстрація речових прав

На нерухомість

Основним нормативно-правовим актом у сфері держреєстрації таких прав на нерухомість є Закон України “Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень” від 01.07.2004 (за текстом - Закон №1952).

Відповідно до статті 2 Закону №1952:

Держреєстрація речових прав на нерухомість – офіційне державне підтвердження та визнання факту придбання, або зміни, або припинення прав на нерухомість, а також обтяжень, що відбувається внаслідок внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухомість.

Державний реєстр речових прав на нерухомість (далі - ДРРП), або реєстр нерухомості) – єдина офіційна інформаційна система, що забезпечує зберігання, обробку, надання на вимогу відомостей про визнані державою (зареєстровані) речові права на нерухомість та відомості про обтяження таких прав.

Реєструються такі речові права:

 • право власності та довірчої власності (якщо останнє виступає як спосіб забезпечення виконання зобов'язань);
 • похідні від права власності права (сервітути; емфітевзиси; суперфіції; права господарського відання та оперативного управління; права постійного користування та права оренди (субаренди) землі; користування (найму, оренди) капітальною спорудою (частиною), якщо термін договору не менше 3 років; права довірчої власності (крім випадків, якщо останнє є способом забезпечення виконання зобов'язань); інші речові права, передбачені законом);
 • обтяження таких прав на нерухомість, об'єкти незавершеного будівництва (заборони відчуження та/або використання; арешти; іпотеки; вимоги нотаріального посвідчення договору; податкові застави; та інші передбачені законом).

Реєстрація таких здійснюється шляхом внесення до Реєстру нерухомості інформації про об'єкт, про заявника, про речове право, підстави - і є реєстраційною дією. Відповідно до Закону №1952 - реєстраційні дії – це процеси держреєстрації прав, взяття на облік безгоспної нерухомості, або інші, які здійснюються держреєстратором у реєстрі нерухомості, крім надання на запит інформації з цього ДРРП.

За фактом реєстраційні дії таких прав та обтяжень відбуваються на такі об'єкти:

 • земельна ділянка;
 • нерухомість, розташована на землі, (тобто об'єкти, переміщення яких неможливе без їхнього знецінення або зміни їхнього призначення), а саме: житловий будинок, будівля, споруда, їхні окремі частини, квартира, житлове та нежитлове приміщення.

Не підлягають внесенню до ДРРП права (обтяження) на такі об'єкти як:

 • корисні копалини;
 • рослини;
 • на малі архітектурні форми;
 • тимчасова, некапітальна споруда;
 • споруди, що є приналежністю головної речі або складовою речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії.

Порядок ведення реєстру нерухомості та внесення до нього даних регулюється: Постановою КМУ від 26 жовтня 2011 р. № 1141 ”Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру прав на нерухоме майно” (за текстом – Постанова №1141).

Користуйтеся консультацією: Суди, виконавчі провадження, державні реєстри при воєнному стані, відповіді на запитання

На рухоме майно

В Україні існує також Державний реєстр обтяжень рухомого майна (за текстом – ДРОРМ або реєстр обтяжень рухомого майна) - який є єдиною інформаційною базою даних про обтяження - їхні виникнення, зміну, припинення, а також звернення стягнення на предмет обтяження.

Ведеться він згідно з постановою КМУ від 5 липня 2004 р. № 830 "Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру обтяжень рухомого майна".

Реєстр було створено для забезпечення вимог кредиторів - згідно із Законом України "Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень" від 18.11.2003 №1255 (далі - Закон №1255). Обтяження (так звані забезпечувальні обтяження), які реєструються в цьому реєстрі, забезпечують виконання боржником існуючої вимоги, або вимог, які можуть виникнути в майбутньому. Обтяженню підлягає рухоме майно – окрема рухома річ, сукупність рухомих речей, гроші, валютні цінності, цінні папери, і навіть майнові права та обов'язки, зокрема майнові права на кошти, що є на банківському рахунку.

Не можна оминути й реєстрацію/перереєстрацію транспортних засобів. Облік таких регулюється постановою КМУ від 7 вересня 1998 р. №1388 “Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок та моделей, причепів, напівпричепів, мотовозів, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів” (далі - Постанова №1371).

Звичайно - це не зовсім класичний варіант реєстрації речових прав - адже на відміну від попередніх двох реєстрів, тут транспортний засіб ставиться на облік, більше для контролю за експлуатацією таких. Самі собою права власності (як і інші речові права) на транспортний засіб виникають не в момент його встановлення на облік (як, наприклад, речове права на нерухомість виникає з моменту реєстрації такого - відповідно до статей 182 та 334 ЦК України).

Речове право на ТЗ виникає у момент його передачі за відповідним правопідтверджуючим документом - нотаріальний договір купівлі-продажу, договір укладений у ЦНАП, сервісному центрі МВС, на товарних біржах тощо, свідоцтво про право на спадщину чи рішення суду. Просто експлуатувати придбаний транспортний засіб можна лише після обов'язкового встановлення його на облік у передбаченому Постановою №1371 порядку. Проте – зміни до такого реєстру МВС, а саме Єдиного державного реєстру транспортних засобів (далі – реєстр МС), також можуть відбуватися за рішенням суду.

Що таке реєстрація судових рішень

Відповідно до частини другої та третьої статті 13 Закону України “Про судоустрій та статус суддів” - судові рішення, що набрали чинності, є обов'язковими до виконання всіма держорганами, органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, фізичними та юридичними особами та їхніми об'єднаннями на всій території України. Обов'язковість обліку (преюдиційності) судових рішень інших судів визначається законом. Контроль за виконанням судового рішення здійснює суд у межах повноважень, наданих йому законом.

Реєстрація судових рішень (для цілей цієї статті) – це фактично внесення до відповідного реєстру інформації про виникнення, зміни, обтяження (або обмеження) речових прав на об'єкт на підставі судового рішення. Тобто йдеться фактично про проведення реєстраційних дій на підставі рішення суду.

Відповідно до пункту 9 частини 1 статті 27 Закону №1952 держреєстрація прав власності та інших речових прав (їхніх обтяжень), крім держреєстрації прав на об'єкт незавершеного будівництва, здійснюється на підставі, зокрема:

 • рішення суду, що набрало чинності, щодо зміни, припинення або набуття прав власності/інших речових прав на нерухомість;
 • ухвали суду про затвердження (визнання) мирової угоди;
 • судового рішення про придбання, зміну або припинення обтяження речових прав на нерухомість, що набула чинності.

Відповідно до частини 4 статті 27-1 - державна реєстрація прав власності (обтяжень) на об'єкт незавершеного будівництва також проводиться на підставі судового рішення та опису об'єкта незавершеного будівництва за фактом технічної інвентаризації.

Якщо реєстратору приходить суд.рішення на заборону вчинення реєстраційних дій, що набрало законної сили - він негайно зупиняє проведення реєстраційних дій на його підставі. Про таке рішення він невідкладно повідомляє власника об'єкта нерухомого майна. Такі судові рішення також реєструються в реєстрі нерухомості. Відновлення реєстраційних дій відбувається лише на підставі судового рішення про скасування такого судового рішення або судового рішення про скасування заборони на вчинення реєстраційних дій.

Вимога (витяг) реєстраційних справ або документів з них здійснюється також виключно за судовим рішенням. Інформація про такі рішення також фіксується у реєстрі.

Таким чином на підставі рішення суду можуть здійснюватись такі дії в реєстрі нерухомості:

 • реєстрація прав власності або іншого речового права, у тому числі на об'єкт незавершеного будівництва;
 • реєстрація обтяжень;
 • заборона реєстраційних дій/відновлення таких (зняття обмеження на реєстраційні дії);
 • внесення інших відомостей до Реєстру.

Щодо реєстру обтяжень рухомого майна, на підставі суд.рішення до нього вносяться такі обтяження як:

 • арешт на рухоме майно з метою забезпечення цивільного позову або у провадженні у справі про банкрутство громадянина-підприємця;
 • звернення стягнення на рухоме майно відповідно до рішення суду, винесеного за позовом щодо виконання незабезпечених зобов'язань боржника;
 • інші громадські обтяження рухомого майна.

За суд.рішенням (на його підставі) - до Реєстру ТЗ (транспортних засобів) вносяться:

 • держреєстрація (перереєстрація) ТЗ;
 • держреєстрація конфіскованих ТЗ;
 • перереєстрація ТЗ за рішенням суду про ліквідацію юр.особи власника, рішення суду про визнання недійсним договору купівлі-продажу, дарування тощо;
 • зняття з обліку ТЗ;
 • скасування держреєстрації (перереєстрації), скасування зняття з обліку ТЗ;
 • заборона перереєстрації на нового власника та заборона зняття з обліку ТЗ.

Користуйтеся консультацією: Судовий збір – всі ставки в 2022 року: рахувати не потрібно – розраховано за Вас!

Хто контролює та як відбувається реєстрація на підставі судового рішення

Щодо реєстру нерухомості, а також реєстру обтяжень на рухоме майно, тут управлінням державної реєстрації речових, організацію роботи з її забезпечення здійснює Міністерство юстиції України (далі - Мін'юст).

Безпосередні реєстраційні дії в реєстрі нерухомості здійснюють держреєстратори прав на нерухомість (далі – держреєстратори), а саме:

 • громадяни України, які мають вищу освіту за спеціальністю правознавство, що відповідають кваліфікаційним вимогам, встановленим Мін'юстом, та перебувають у трудових відносинах із суб'єктом держреєстрації прав;
 • нотаріуси;
 • державні, приватні виконавці - у разі накладання/зняття таким виконавцем арешту на нерухомість при примусовому виконанні рішень згідно із законом.

У реєстрі обтяжень рухомого майна, грубо кажучи службою державної реєстрації є:

 • щодо приватних обтяжень рухомого майна - проводиться будь-яким нотаріусом або його помічником, які отримали доступ до реєстру, або адміністратором реєстру (ДП “НАІС”) та його філіями на підставі договору про надання такої сервісної послуги;
 • щодо публічних обтяжень рухомого майна - крім нижчезазначених випадків - проводиться адміністратором реєстру та його філіями;
 • щодо публічних обтяжень рухомого майна за примусового виконання рішень - проводиться державним або приватним виконавцем;
 • щодо реєстрації податкової застави, предметом якої є рухоме майно - провадиться податковим керуючим, яким складено акт опису.

Держреєстрація до Реєстру ТЗ здійснюється здебільшого сервісними центрами МВС.

Як відбувається реєстрація за суд.рішенням в ДРРП

У реєстрі нерухомості є свої особливості проведення держреєстрації на підставі рішень судів:

 1. Такі реєстраційні дії проводяться виключно за рішеннями, отриманими внаслідок інформаційної взаємодії реєстру нерухомості та Єдиного державного реєстру судових рішень, без подання відповідної заяви заявником.
 2. Державна судова адміністрація України (далі - ДСА) у день набрання законної сили судовим рішенням (що передбачає придбання, зміну або припинення речових прав на нерухомість, їх обтяження, внесення змін до запису ДРРП, зупинення реєстраційних дій, внесення записів про відміну держреєстрації прав або скасування рішення держреєстратора, що забезпечує передачу до Реєстру нерухомості примірник такого судового рішення.
 3. Держреєстратор, який перебуває у трудових відносинах із суб'єктом держреєстрації прав, за місцезнаходженням такого майна у день надходження відповідного рішення формує та реєструє необхідну заяву або реєструє судове рішення про заборону вчинення дій, пов'язаних із держреєстрацією прав або судове рішення про скасування відповідних заборон.
 4. Проведення реєстраційних дій на підставі судових рішень здійснюється у порядку та терміни, передбачені Законом №1952, без стягнення адміністративного збору.

Інформаційна взаємодія між такими реєстрами здійснюється в електронній формі в порядку, визначеному Мін'юстом спільно з ДСА України.

Окрему увагу слід приділити роз'ясненню Південно-Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції м. Дніпра – як провести реєстраційні дії щодо судів. Рішення про арешт майна, прийнятих у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України. У роз'ясненні уточнили такий нюанс – що для держреєстрації на підставі судового рішення про арешт, прийнятий у порядку, передбаченому КПК України, особу слідчого, або прокурора (які не є представниками особи через свої функції) встановлюють за документами, що засвідчують особу - водночас не застосовуючи статтю 20 Закону №1952.

Якщо Вам потрібна послуга фахівця, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Ірина Трофименко

Джерело: Юридичний ресурс Протокол

 • 909

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 909

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст