Головна Блог ... Консультації від юристів Судовий збір – всі ставки в 2022 року: рахувати не потрібно – розраховано за Вас! Судовий збір – всі ставки в 2022 року: рахувати не...

Судовий збір – всі ставки в 2022 року: рахувати не потрібно – розраховано за Вас!

Відключити рекламу
 - tn1_sudoviy_zbir_vsi_stavki_v_2020_roku_rahuvati_ne_potribno_rozrahovano_za_vas_5dea21f06b097.jpg

10 грудня 2021 року Президент України підписав Закон «Про Державний бюджет України» і з 01.01.2022 року він набуде чинності.Щороку, з прийняттям відповідного закону про державний бюджет, змінюються і показники встановлених державою мінімумів. Так, з 01.01.2022 року в Україні було збільшено розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб - що вплинуло і на ставки судового збору.

Зміст:

Судовий збір включається до складу судових витрат. Згідно з Постановою Пленуму ВССУ з розгляду цивільних і кримінальних справ від 17.10.2014 р № 10 «Про застосування судами законодавства про судові витрати у цивільних справах»:

«Судові витрати - передбачені законом витрати (грошові кошти) сторін, інших осіб, які беруть участь у справі, понесені ними у зв'язку з її розглядом та вирішенням, а у випадках їх звільнення від сплати - це витрати держави, які вона несе у зв'язку з вирішенням конкретної справи.»

Судовий збір 2022 рокурозмір судового збору України 2021

Відповідно до Закону України «Про судовий збір», судовий збір- збір, що справляється на всій території України за подання заяв, скарг до суду, за видачу судами документів, а також у разі ухвалення окремих судових рішень, передбачених цим Законом.

Так, статтею 4 Закону України «Про судовий збір» встановлено розміри ставок судового збору. Судовий збір справляється у відповідному розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому відповідна заява або скарга подається до суду- у відсотковому співвідношенні до ціни позову та у фіксованому розмірі.

Для подачі деяких заяв, а так же, для отримання від суду деяких матеріалів (копій, технічних записів) ставки встановлені в фіксованому розмірі від прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Однак, більша частина заяв майнового характеру залежить від ціни позову.

Ціна позову - це грошове вираження майнових вимог позивача. Так, згідно зі статтею 176 Цивільного процесуального кодексу, ціна позову визначається:

 1. у позовах про стягнення грошових коштів - сумою, яка стягується, чи оспорюваною сумою за виконавчим чи іншим документом, за яким стягнення провадиться у безспірному (безакцептному) порядку;
 2. у позовах про стягнення аліментів - сукупністю всіх виплат, але не більше ніж за шість місяців;
 3. у позовах про визнання права власності на майно або його витребування - вартістю майна;
 4. у позовах про строкові платежі і видачі - сукупністю всіх платежів або видач, але не більше ніж за три роки;
 5. у позовах про безстрокові або довічні платежі і видачі - сукупністю платежів або видач за три роки;
 6. у позовах про право власності на нерухоме майно, що належить фізичним особам на праві приватної власності, - дійсною вартістю нерухомого майна, а на нерухоме майно, що належить юридичним особам, - не нижче його балансової вартості;
 7. у позовах про розірвання договору найму (оренди) або договору найму (оренди) житла - сукупністю платежів за користування майном або житлом протягом строку, що залишається до кінця дії договору, але не більше ніж за три роки;
 8. у позовах про зменшення або збільшення платежів або видач - сумою, на яку зменшуються або збільшуються платежі чи видачі, але не більше ніж за один рік;
 9. у позовах про припинення платежів або видач - сукупністю платежів або видач, що залишилися, але не більше ніж за один рік;
 10. у позовах, що складаються з кількох самостійних вимог, - загальною сумою всіх вимог.

Таблиця ставок судового збору на 2022 рік

Керуючись Законом «Про державний бюджет України на 2022 рік», розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб з 1 січня 2022 року становить 2481 гривня.

У зв'язку з тим, що граничні максимальні і мінімальні розміри, так само як і деякі ставки судового збору обчислюються в залежності від розміру саме цього прожиткового мінімуму, пропонуємо оновлену таблицю ставок судового збору на 2022 рік.

Отже, ставки судового збору складають (стаття 4 Закону України «Про судовий збір»):

В загальних судах:

ЗА ПОДАННЯ:

РОЗМІР СТАВКИ:

АЛЕ

НЕ МЕНЬШЕ:

НЕ БІЛЬШЕ:

1. Позовної заяви майнового характеру, яка подана:

1.1. юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову

1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2481 гривня

868350 гривень

1.2. фізичною особою або фізичною особою – підприємцем (ФОП)

1 відсоток ціни позову

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

992 гривні 40 копійок

12405 гривень

2. Позовної заяви НЕмайнового характеру, яка подана:

2.1. юридичною особою або фізичною особою – підприємцем (ФОП)

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

2.2. фізичною особою

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

992 гривні 40 копійок

-

-

3. Позовної заяви:

3.1. про розірвання шлюбу:

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

992 гривні 40 копійок

-

-

3.2. про поділ майна при розірванні шлюбу:

1 відсоток ціни позову

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

3 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

992 гривні 40 копійок

7443 гривні

4. Заяви:

- у справах окремого провадження;

- про забезпечення доказів або позову;

- про перегляд заочного рішення; заяви про скасування рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу);

- про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду (міжнародного комерційного арбітражу);

- про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;

- про роз’яснення судового рішення, які подано;

- про сприяння третейському суду (міжнародному комерційному арбітражу) в отриманні доказів:

4.1. юридичною особою або фізичною особою – підприємцем (ФОП)

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

1240 гривень 40 копійок

-

-

4.2. фізичною особою

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

496 гривень 90 копійок

-

-

4-1) заяви про видачу судового наказу:

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

248 гривень 10 копійок

-

-

4-2) заяви про скасування судового наказу:

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

124 гривні 5 копійок

-

-

4-3) заяви про скасування тимчасового обмеження фізичної особи у праві виїзду за межі України:

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

496 гривень 20 копійок

-

-

5. Позовної заяви про захист честі та гідності фізичної особи, ділової репутації фізичної або юридичної особи, а саме:

5.1. позовної заяви немайнового характеру:

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

992 гривні 40 копійок

-

-

5.2. позовної заяви про відшкодування моральної шкоди:

1,5 відсотка ціни позову

1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

2481 гривня

-

6. Апеляційної скарги на рішення суду;

-заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду;

- апеляційної скарги на судовий наказ, заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

-

-

7. Касаційної скарги на рішення суду;

- заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду.

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги в розмірі оспорюваної суми

-

-

8. (підпункт «9)»)

Апеляційної і касаційної скарги на УХВАЛУ суду;

- заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на УХВАЛУ суду:

8.1. юридичною особою або фізичною особою – підприємцем (ФОП)

1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

8.2. фізичною особою

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

496 гривень 20 копійок

В господарських судах:

ЗА ПОДАННЯ:

РОЗМІР СТАВКИ:

АЛЕ

НЕ МЕНЬШЕ:

НЕ БІЛЬШЕ:

1. Позовної заяви майнового характеру

1,5 відсотка ціни позову

1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2481 гривня

868350 гривень

2. Позовної заяви НЕмайнового характеру

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

2-1) заяви про видачу судового наказу

0,1 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

248 гривень 10 копійок

-

-

2-2) заяви про скасування судового наказу

0,05 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

124 гривні 5 копійок

-

-

3. Заяви:

- про вжиття запобіжних заходів та забезпечення позову;

- про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду;

- про скасування рішення третейського суду;

- про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду;

- про роз’яснення судового рішення.

0,5 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

1240 гривень 50 копійок

-

-

4. Апеляційної скарги на рішення суду;

- апеляційних скарг у справі про банкрутство;

- заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

-

-

5. Касаційної скарги на рішення суду;

- касаційних скарг у справі про банкрутство

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги

-

-

6. (підпункт «7)»)

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду;

- заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду.

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

7. (підпункт «8)»)

Заяви про затвердження плану санації, реструктуризації до відкриття провадження у справі про банкрутство.

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

4962 гривні

-

-

8. (підпункт «9)»)

Заяви кредитора про відкриття провадження у справі про банкрутство.

10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

24810 гривень

-

-

9. (підпункт «10)»)

Заяви:

- кредиторів, які звертаються з грошовими вимогами до боржника після оголошення про відкриття провадження у справі про банкрутство (неплатоспроможність), а також після повідомлення про визнання боржника банкрутом;

- про визнання правочинів (договорів) недійсними та спростування майнових дій боржника в межах провадження у справі про банкрутство;

- про розірвання мирової угоди, укладеної у справі про банкрутство, або визнання її недійсною.

2 розміри прожиткового мінімуму для працездатних осіб

4962 гривні

В адміністративних судах:

ЗА ПОДАННЯ:

РОЗМІР СТАВКИ:

АЛЕ

НЕ МЕНЬШЕ:

НЕ БІЛЬШЕ:

1. Адміністративного позову:

- майнового характеру, який подано:

1.1. суб’єктом владних повноважень, юридичною особою

1,5 відсотка ціни позову

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

10 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

2481 гривня

24810 гривень

1.2. фізичною особою або фізичною особою – підприємцем (ФОП)

1 відсоток ціни позову

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

5 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

992 гривні 40 копійок

12405 гривень

- НЕмайнового характеру, який подано:

1.3. суб’єктом владних повноважень, юридичною особою або фізичною особою - підприємцем

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

1.4. фізичною особою

0,4 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

992 гривні 40 копійок

-

-

2. Апеляційної скарги на рішення суду,

- заяви про приєднання до апеляційної скарги на рішення суду,

- заяви про перегляд судового рішення у зв’язку з нововиявленими обставинами.

150 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви, іншої заяви і скарги.

-

15 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

37215 гривень

3. Касаційної скарги на рішення суду,

- заяви про приєднання до касаційної скарги на рішення суду

200 відсотків ставки, що підлягала сплаті при поданні позовної заяви

-

20 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

49620 гривень

4. (підпункт «5)»)

Апеляційної і касаційної скарги на ухвалу суду;

- заяви про приєднання до апеляційної чи касаційної скарги на ухвалу суду.

1 розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

2481 гривня

-

-

5. (підпункт «6)»)

Заяви:

- про забезпечення доказів або позову,

- про видачу виконавчого документа на підставі рішення іноземного суду,

- про зміну чи встановлення способу, порядку і строку виконання судового рішення.

0,3 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

744 гривні 30 копійок

-

-

За видачу судами документів:

ЗА:

РОЗМІР СТАВКИ:

АЛЕ

НЕ МЕНЬШЕ:

НЕ БІЛЬШЕ:

1. За повторну видачу копії судового рішення

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш паперу

-

-

7 гривень 44 копійок за аркуш

-

-

2. (підпункт «4)»)

За видачу в електронному вигляді копії технічного запису судового засідання

0,03 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

74 гривень 43 копійок

-

-

3. (підпункт «5)»)

За виготовлення копії судового рішення у разі, якщо особа, яка не бере (не брала) участі у справі, якщо судове рішення безпосередньо стосується її прав, свобод, інтересів чи обов’язків, звертається до апарату відповідного суду з письмовою заявою про виготовлення такої копії згідно із Законом України "Про доступ до судових рішень"

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

-

-

7 гривень 44 копійок за аркуш

-

-

4. (підпункт «6)»)

За виготовлення копій документів, долучених до справи

0,003 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб за кожний аркуш копії

7 гривень 44 копійок за аркуш

У справах про адміністративне правопорушення:

ЗА НАСТУПНЕ:

РОЗМІР СТАВКИ

АЛЕ

НЕ МЕНЬШЕ

НЕ БІЛЬШЕ

1. У разі ухвалення судом постанови про накладення адміністративного стягнення:

0,2 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб

-

-

496 гривні 20 копійок

-

-

Зміни в Законі про судовий збір в 2021році

судовий збір 2 021 Варто зауважити, що минулого – 2021 року, Закон України «Про судовий збір» було доповнено у деяких моментах. Так, наприклад, у статті 5 Закону, до суб'єктів, звільнених від сплати судового збору під час розгляду справи в усіх інстанціях, додали центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику з нагляду та контролю за дотриманням законодавства про працю, її територіальні органи, тобто – Держслужбу. з питань праці та її територіальні органи (зміни внесено Законом № 1320-IX від 04.03.2021). До таких суб'єктів додали і Фонд гарантування вкладів фізичних осіб – за подання позовів, предметом яких є відшкодування шкоди (збитків), у порядку, визначеному статтею 52 Закону «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (зміни внесено Законом № 1588-IX від 30.06.2021).

Зміни, у тому числі, торкнулися статті 7 - у зв'язку з прийняттям Закону України «Про медіацію» від 16.11.2021 № 1875-IX. Тепер, якщо домовленість про укладення мирової угоди, відмову позивача від позову або визнання позову відповідачем досягнуто сторонами за результатами проведення медіації, суд у відповідній ухвалі або рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачеві з державного бюджету 60 відсотків судового збору, сплаченого під час подання позову. А якщо це відбулося на стадії перегляду рішення в апеляційному чи касаційному порядку – 60 відсотків судового збору, сплаченого під час подання відповідної апеляційної чи касаційної скарги.

Порядок оплати судового збору

Зручний сервіс для онлайн формування квитанції, оплати і розрахунку судового збору є на сайті судової влади за активним посиланням https://court.gov.ua/affairs/sudytax/. Далі необхідно вибрати суд, в який буде подаватися заява і відповідно - сплачуватися судзбір. Після вибору конкретного суду, прокрутивши вниз сторінку, Ви знайдете рядки відповідних заяв / дій для суду. Після натискання на потрібну заяву / дію - відкривається спливаюче вікно, де Ви можете ввести свої дані, сформувати квитанцію (для оплати, припустимо, в касі банку), або оплатити судовий збір онлайн.

В цілому, судовий збір може бути сплачений як через касу банку (в готівковій формі), так і в безготівковій формі, в тому числі з використанням електронного платіжного засобу або за допомогою платіжних пристроїв.

Сплата судового збору за допомогою електронного платіжного засобу оформляється квитанцією платіжного терміналу, чеком банкомату, сліпом або іншими документами за операціями з використанням електронних платіжних засобів в паперовій або електронній формі.

Відповідно до Закону України «Про судовий збір»:

 • Якщо ціна позову визначається в іноземній валюті, судовий збір сплачується в гривнях з урахуванням офіційного курсу гривні до іноземної валюти, встановленого Національним банком України на день оплати.
 • У разі якщо судовий збір сплачується за подання позовної заяви до суду в розмірі, визначеному з урахуванням ціни позову, а встановлена ​​при цьому позивачем ціна позову не відповідає дійсній вартості спірного майна, або якщо на день подачі позову неможливо встановити точну його ціну, розмір судового збору попередньо визначає суд з подальшою сплатою недоплаченої суми або з поверненням суми переплати судового збору відповідно до ціни позову, встановленої судом у процесі розгляду справи.
 • У разі якщо розмір позовних вимог збільшено або пред'явлено нові позовні вимоги, недоплачену суму судового збору необхідно сплатити до звернення в суд з відповідною заявою. У разі зменшення розміру позовних вимог питання про повернення суми судового збору вирішується відповідно до статті 7 цього Закону, про що далі.
 • За подачу позовної заяви, яка має одночасно майновий і немайновий характер, судовий збір сплачується за ставками, встановленими для позовних заяв майнового та немайнового характеру. У разі, якщо в позовній заяві об'єднані два і більше вимог немайнового характеру, судовий збір сплачується за кожну вимогу немайнового характеру.
 • За подачу позовної заяви про розірвання шлюбу з одночасним розділом майна судовий збір справляється за розірвання шлюбу і за розділ майна.
 • Якщо скаргу (заяву) подано про перегляд судового рішення в частині позовних вимог (сум, що підлягають стягненню за рішенням суду), судовий збір за подачу скарги (заяви) розраховується і виплачується тільки з перегляду судового рішення в частині таких позовних вимог (оспорюваних сум) .
 • За повторно подані позови, раніше залишені без розгляду, судовий збір сплачується на загальних підставах.
 • За подачу зустрічних позовних заяв, а також заяв про вступ у справу третіх осіб із самостійними позовними вимогами судовий збір справляється на загальних підставах.

Повернення судового збору

оплата судового збору Відповідно до статті 7 Закону “Про судовий збір”, сплачена сума судового збору повертається за клопотанням особи, яка його сплатила - за ухвалою суду, в таких випадках:

 • зменшення розміру позовних вимог або внесення судового збору в більшому розмірі, ніж встановлено законом- в таких випадках, судовий збір повертається в розмірі переплаченої суми;
 • повернення заяви або скарги;
 • відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції, апеляційного та касаційного провадження у справі;
 • залишення заяви або скарги без розгляду (крім випадків,
 • якщо такі заяви або скарги залишені без розгляду у зв’язку з повторним неприбуттям або залишенням позивачем судового засідання без поважних причин та неподання заяви про розгляд справи за його відсутності;
 • або неподання позивачем витребуваних судом матеріалів;
 • або за його заявою (клопотанням).
 • закриття (припинення) провадження у справі (крім випадків, якщо провадження у справі закрито у зв’язку з відмовою позивача від позову і така відмова визнана судом), у тому числі в апеляційній та касаційній інстанціях.

У всіх інших, крім першого випадках судовий збір повертається - повністю.

У разі:

 • укладення мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції,
 • відмови позивача від позову,
 • визнання позову відповідачем,

до початку розгляду справи по суті суд у відповідній ухвалі чи рішенні у порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення позивачу з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого при поданні позову.

Якщо ці випадки виникають на стадії перегляду рішення в апеляційному або касаційному порядку - суд у відповідній ухвалі в порядку, встановленому законом, вирішує питання про повернення заявнику з державного бюджету 50 відсотків судового збору, сплаченого їм при поданні відповідної апеляційної або касаційної скарги.

З 15.12.2021 року – у зв'язку з прийняттям та набранням чинності Закону України «Про медіацію», у випадках:

 • укладання мирової угоди до прийняття рішення у справі судом першої інстанції,
 • відмови позивача від позову,
 • визнання позову відповідачем,

якщо такі рішення досягнуто сторонами за результатами проведення медіації – суд вирішує питання щодо повернення позивачу (заявнику) з державного бюджету вже не 50 а 60 відсотків судового збору, сплаченого під час подання позову, або – якщо це відбулося на стадії перегляду рішення в апеляційному/касаційному порядку - 60 відсотків судового збору, сплаченого при поданні відповідної апеляційної/касаційної скарги.

Шаблони заяв про повернення судового збору

До Господарського суду м. Києва

01054, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-в

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Зразок»

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 77777777

р/р ІВАN UA 292929292929292929292929292

в АТ «УкрСиббанк» м.Київ

Адреса місцезнаходження:

Адреса для листування:

тел.

Справа №: 123/456/78

Суддя: .

ЗАЯВА

про повернення судового збору

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зразок» (надалі також –«Позивач») звернувся до господарського суду з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю «Ромашка» (надалі також –«Відповідач»), з вимогою про розірвання договору оренди нерухомого майна №7 від 16.07.2021 року.

При поданні позову - товариством з обмеженою відповідальністю «Зразок» було сплачено судовий збір у розмірі 7777 грн. 77 коп., що підтверджується платіжними дорученням №999 від 08 грудня 2021 року.

Ухвалою Господарського суду міста Києва, від 18 грудня 2021 року було відмовлено у відкритті провадження у зв'язку із .

Відповідно до ч.1 ст.7 Закону України «Про судовий збір» сплачена сума судового збору повертається за ухвалою суду в разі відмови у відкритті провадження у справі в суді першої інстанції.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 175 ГПК України, ст.7 Закону України «Про судовий збір»,

ПРОШУ СУД:

Повернути сплачену суму судового збору у розмірі 7777 грн. 77 коп., згідно з платіжного доручення № 999 від 08 грудня 2021 р. Товариству з обмеженою відповідальністю «Зразок» ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 7777777 - на р/р ІВАN UA 292929292929292929292929292 в АТ «УкрСиббанк».

Додатки:

- Оригінал платіжного документу, що підтверджує сплату судового збору.

- Копія ухвали суду.

ДАТА ПІДПИС Посада, ПІБ

До Головного управління Державної казначейської служби України у м. Києві,

01601, м. Київ, вул. Терещенківська, 11-а

тел. (044) 202-12-85

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «Зразок»

Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 77777777

р/р ІВАN UA 292929292929292929292929292

в АТ «УкрСиббанк» м.Київ

Адреса місцезнаходження:

Адреса для листування:

тел.

ЗАЯВА

про повернення коштів з бюджету

Товариство з обмеженою відповідальністю «Зразок» 08 грудня 2021 року здійснило оплату судового збору, через установу банку за реквізитами для перерахування судового збору Господарського суду м. Києва.

Відповідно до оригіналу платіжного доручення №999 від 08 грудня 2021 року (додаток №1) було сплачено судовий збір за подання позовної заяви 7777 (сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень) 77 коп., за наступними реквізитами:

Отримувач коштів ГУК у м.Києві/м.Київ/22030101

Код отримувача (код за ЄДРПОУ) 37993783

Банк отримувача Казначейство України (ел. адм. подат.)

Код банку отримувача (МФО) 899998

Рахунок отримувача UA918999980313191206083026001

Судовий збір було зараховано до державного бюджету, що підтверджується оригіналом платіжного доручення.

Однак після сплати судового збору ухвалою Господарського суду міста Києва, від 17 грудня 2021 року ТОВ «Зразок» було відмовлено у відкритті провадження.

Ухвалою 05.01.2022 року по справі №123/456/78 Господарський суд м. Києва ухвалив повернути ТОВ «Зразок» суму судового збору з державного бюджету України в розмірі 7777 грн (сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень) 77 коп., сплаченого відповідно до платіжного доручення №999.

На підставі вищевикладеного, керуючись положеннями Порядку повернення коштів, помилково або надміру сплачених до державного та місцевого бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 787 від 3 вересня 2013 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 вересня 2013 року за № 1650/24182,

ПРОШУ:

— повернути сплачений судовий збір у розмірі 7777 грн (сім тисяч сімсот сімдесят сім гривень) 77 коп. - Товариству з обмеженою відповідальністю «Зразок», ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) 7777777, адреса - перерахувавши його на поточний рахунок ІВАN UA 292929292929292929292929292 в АТ «УкрСиббанк».

Додатки:

— оригінал ухвали Господарського суду м. Києва про повернення судового збору від 05.01.2022 року справа №123/456/78 - на 1 (одному) аркуші;

— оригінал платіжного доручення № 999 від 08 грудня 2021 на суму 7777,77 грн, що підтверджує сплату судового збору - на 1 (одному) аркуші.

ДАТА ПІДПИС Посада, ПІБ

Если у Вас возникли вопросы по теме «выгребная яма санитарные нормы Украины» и Вам нужна услуга профессионала, воспользуйтесь сервисом "Тендер на юридическую услугу" от юридического ресурса Протокол.

Автор: Адвокат Трофіменко Ірина

 • 381877

  Переглядів

 • 0

  Коментарі

 • 381877

  Переглядів

 • 0

  Коментарі


 • Подякувати Відключити рекламу

  Залиште Ваш коментар:

  Додати

  КОРИСТУЙТЕСЯ НАШИМИ СЕРВІСАМИ ДЛЯ ОТРИМАННЯ ЮРИДИЧНИХ ПОСЛУГ та КОНСУЛЬТАЦІЙ

  • Безкоштовна консультація

   Отримайте швидку відповідь на юридичне питання у нашому месенджері, яка допоможе Вам зорієнтуватися у подальших діях

  • ВІДЕОДЗВІНОК ЮРИСТУ

   Ви бачите свого юриста та консультуєтесь з ним через екран , щоб отримати послугу Вам не потрібно йти до юриста в офіс

  • ОГОЛОСІТЬ ВЛАСНИЙ ТЕНДЕР

   Про надання юридичної послуги та отримайте найвигіднішу пропозицію

  • КАТАЛОГ ЮРИСТІВ

   Пошук виконавця для вирішення Вашої проблеми за фильтрами, показниками та рейтингом

  Популярні консультації

  Дивитись всі консультації
  Дивитись всі консультації
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст