Головна Сервіси для юристів ... База рішень" Протокол " Ухвала КГС ВП від 05.08.2021 року у справі №910/19650/20 Ухвала КГС ВП від 05.08.2021 року у справі №910/19...
print
Друк
search Пошук
comment
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":УХВАЛА

02 серпня 2021 року

м. Київ

Справа № 910/19650/20

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Кондратова І. Д. - головуючий, судді - Кібенко О. Р., Стратієнко Л. В.,

розглянувши касаційну скаргу Державного підприємства "Гарантований покупець"

на ухвалу Північного апеляційного господарського суду

(головуючий - Тищенко О. В., судді - Станік С. Р., Куксов В. В. )

від 22.06.2021

у справі за позовом Товариства з обмеженою відповідальністю "Зелена технологія"

до Державного підприємства "Гарантований покупець"

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору на стороні відповідача - 1) Приватне акціонерне товариство "Національна енергетична компанія "Укренерго";

2) Кабінет Міністрів України

про стягнення 2 041 302,82 грн

ВСТАНОВИВ:

1. Північний апеляційний господарський суд ухвалою від 17.05.2021 відмовив Державному підприємству "Гарантований покупець" у задоволені клопотання про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги на ухвалу Господарського суду міста Києва від 08.04.2021, апеляційну скаргу залишив без руху. Надав скаржнику десятиденний строк з дня отримання копії ухвали для усунення недоліків, а саме: надати докази, що підтверджують сплату судового збору у розмірі 2 270,00 грн.

2. Ухвалою від 22.06.2021 Північний апеляційний господарський суд повторно відмовив у задоволенні клопотання скаржника про відстрочення сплати судового збору за подання апеляційної скарги та повернув апеляційну скаргу заявникові на підставі норм частини 4 статті 174, частини 2 статті 260 ГПК України. оскільки він не усунув недоліки апеляційної скарги у встановлений судом строк, а саме: не сплатив судовий збір.

3. Суд апеляційної інстанції виходив з того, що:

- станом на 22.06.2021 скаржником недоліки апеляційної скарги не усунуто, судовий збір за подання апеляційної скарги не сплачено;

- оскільки норми статті 8 Закону України "Про судовий збір" не розповсюджуються на юридичних осіб, у задоволенні повторно поданого клопотання слід відмовити;

- посилання апелянта на постанову Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2021 у справі № 0940/2276/18 є необґрунтованими, оскільки не відповідають правовому висновку зробленому у цій поставі.

4.25.06.2021 відповідач звернувся із касаційною скаргою на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2021 до Верховного Суду.

5. В касаційній скарзі скаржник посилається на порушення апеляційним господарським судом норм частини 1 статті 8 Закону України "Про судовий збір", оскільки висновок суду апеляційної інстанції про відмову у задоволенні клопотання про відстрочку сплати судового збору суперечить пункту 48 постанови Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2021 у справі № 0940/2276/18.

6. Верховний Суд вивчив матеріали касаційної скарги та дійшов висновку про відмову у відкритті касаційного провадження з таких підстав.

7. Відповідно до частини 2 статті 293 ГПК України у випадку оскарження ухвали (крім ухвали, якою закінчено розгляд справи) суд може визнати касаційну скаргу необґрунтованою та відмовити у відкритті касаційного провадження, якщо правильне застосування норми права є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо її застосування чи тлумачення.

8. Пунктом 2 частини 3 статті 258 ГПК України передбачено, що до апеляційної скарги додаються докази сплати судового збору.

9. Частиною 1 статті 8 Закону України "Про судовий збір" унормовано, що враховуючи майновий стан сторони, суд може своєю ухвалою відстрочити або розстрочити сплату судового збору на певний строк, але не довше ніж до ухвалення судового рішення у справі за таких умов:

1) розмір судового збору перевищує 5 відсотків розміру річного доходу позивача - фізичної особи за попередній календарний рік; або

2) позивачами є:

а) військовослужбовці;

б) батьки, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда, якщо інший з батьків ухиляється від сплати аліментів;

в) одинокі матері (батьки), які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину-інваліда;

г) члени малозабезпеченої чи багатодітної сім'ї;

ґ) особа, яка діє в інтересах малолітніх чи неповнолітніх осіб та осіб, які визнані судом недієздатними чи дієздатність яких обмежена; або

3) предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

10. Отже суд, враховуючи майновий стан сторони, наділений правом відстрочити сплату судового збору:

1) за клопотанням фізичних осіб, тільки за наявності певних умов, або

2) якщо предметом позову є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю.

11. Із системного аналізу змісту норм зазначеної статті убачається, що норми пунктів 1 та 2 частини 1 статті 8 Закону "Про судовий збір" не поширюються на юридичних осіб, незалежно від наявності майнового критерію (майнового стану учасника справи - юридичної особи), а норми пункту 3 частини 1 цієї статті можуть бути застосовані до юридичної особи за наявності майнового критерію, але тільки у справах, визначених цим пунктом, тобто предметом позову у яких є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю (постанова Великої Палати Верховного Суду від 14.01.2021 у справі № 0940/2276/18).

12. Велика Палата Верховного Суду у пункті 48 постанови від 14.01.2021 у справі №0940/2276/18 зазначила, що "юридична особа не позбавлена права звернутися із клопотанням про відстрочення або розстрочення сплати судового збору, і суд за результатами розгляду цього клопотання не обмежений у праві на власний розсуд відстрочити або розстрочити таку сплату..".

13. Між тим, відповідно до пункту 37 цієї постанови навіть за наявності умов для відстрочення сплати судового збору, таке відстрочення за змістом статті 8 Закону України "Про судовий збір" є правом, а не обов'язком суду, що було враховано судом апеляційної інстанції.

14. Оскільки предметом спору у справі не є захист соціальних, трудових, сімейних, житлових прав, відшкодування шкоди здоров'ю, а положення пунктів 1, 2 частини 1 статті 8 Закону України "Про судовий збір" не поширюються на юридичних осіб, незалежно від наявності майнового критерію, а тому і підстав для відстрочення сплати судового збору у цій справі немає (подібна за змістом правова позиція викладена в ухвалах Верховного Суду від 05.03.2021 у справі № 910/9741/20, від 06.01.2021 у справі № 927/579/19, від 31.03.2021 у справі № 903/465/20, від 26.04.2021 у справі № 5028/19/59/2012, від 22.02.2021 у справі № 910/17424/19, від 19.04.2021 у справі № 908/859/20, у постанові від 25.03.2021 у справі № 912/3514/20).

15. Відповідно до частини 2 статті 260 ГПК України до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених частини 2 статті 260 ГПК України, застосовуються положення частини 2 статті 260 ГПК України.

16. Частиною 4 статті 174 ГПК України встановлено, що якщо позивач не усунув недоліки позовної заяви у строк, встановлений судом, заява вважається неподаною і повертається особі, що звернулася із позовною заявою.

17. Аналіз наведених норм дає підстави для висновку, що не усунення будь-якого з недоліків апеляційної скарги у строк, встановлений в ухвалі апеляційного суду про залишення апеляційної скарги без руху, має наслідком повернення апеляційної скарги.

18. Отже, з огляду на те, що скаржник не усунув недоліки апеляційної скарги протягом передбаченого строку, доказів сплати судового збору за розгляд апеляційної скарги відповідно до вимог статті 258 ГПК України не надав, а суд апеляційної інстанції врахував позицію Великої Палати Верховного Суду, викладену у постанові від 14.01.2021 у справі №0940/2276/18, Верховний Суд вважає, що правильне застосування судом апеляційної інстанції норм Закону України "Про судовий збір" та Господарського процесуального кодексу України під час прийняття оскаржуваної ухвали є очевидним і не викликає розумних сумнівів щодо застосування чи тлумачення цих норм.

19. У зв'язку з цим, Верховний Суд визнає касаційну скаргу необґрунтованою і відмовляє у відкритті касаційного провадження відповідно до частини 2 статті 293 Господарського процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 234, 235 частиною 2 статті 293 Господарського процесуального кодексу України, Верховний Суд

УХВАЛИВ:

1. Відмовити у відкритті касаційного провадження у справі № 910/19650/20 за касаційною скаргою Державного підприємства "Гарантований покупець" на ухвалу Північного апеляційного господарського суду від 22.06.2021.

2. Касаційну скаргу разом з доданими до неї матеріалами направити скаржнику.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та не підлягає оскарженню.

Головуючий І. Кондратова

Судді О. Кібенко

Л. Стратієнко
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст