Головна Сервіси для юристів ... Закони Про військово-цивільні адміністрації Стаття 3. Організація військово-цивільних адміністрацій Стаття 3. Організація військово-цивільних адмініст...

Стаття 3. Організація військово-цивільних адміністрацій

Про військово-цивільні адміністрації (ЗМІСТ) Інші закони
 • 896

  Переглядів

 • 896

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Військово-цивільні адміністрації утворюються у разі потреби за рішенням Президента України.

  У день набрання чинності актом Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації припиняються згідно із цим Законом повноваження:

  {Частину першу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 995-VIII від 04.02.2016 }

  обласної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації області;

  {Частину першу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 995-VIII від 04.02.2016 }

  районної ради, її виконавчого апарату, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у цих органах, - у разі утворення військово-цивільної адміністрації району.

  {Частину першу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 995-VIII від 04.02.2016 }

  У разі утворення військово-цивільної адміністрації населених пунктів повноваження відповідних сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад, сільських, селищних, міських голів припиняються з дня призначення керівника такої військово-цивільної адміністрації. Повноваження виконавчих органів зазначених рад, апаратів цих рад та їх виконавчих комітетів, посадових та службових осіб місцевого самоврядування, які працюють у таких органах та апаратах, припиняються з дня, наступного за днем прийняття рішення зазначеним керівником військово-цивільної адміністрації населених пунктів про можливість цієї військово-цивільної адміністрації здійснювати повноваження, віднесені законом до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

  {Частину першу статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 995-VIII від 04.02.2016 ; в редакції Закону № 1120-IX від 17.12.2020 }

  {Частина перша статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 650-VIII від 17.07.2015 , № 995-VIII від 04.02.2016 }

  2. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів утворюються на території територіальних громад, сільські, селищні, міські ради яких та/або їх виконавчі органи не здійснюють покладені на них Конституцією та законами України повноваження, у тому числі внаслідок фактичного саморозпуску або самоусунення від виконання своїх повноважень, або їх фактичного невиконання, а також у разі прийняття Центральною виборчою комісією рішення про неможливість проведення виборів до відповідних органів місцевого самоврядування. Найменування військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, як правило, є похідними від найменувань населених пунктів, визначених адміністративними центрами відповідних територіальних громад, у формі прикметника.

  {Частина друга статті 3 в редакції Закону № 1120-IX від 17.12.2020 }

  3. У районі, області військово-цивільні адміністрації утворюються у разі нескликання сесії відповідно районної, обласної ради у встановлені Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" строки або для здійснення керівництва у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки. У разі прийняття рішення про утворення районних, обласних військово-цивільних адміністрацій їх статусу набувають відповідні районні, обласні державні адміністрації, а голови районних, обласних державних адміністрацій набувають статусу керівників відповідних військово-цивільних адміністрацій.

  {Частина третя статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 650-VIII від 17.07.2015 , № 995-VIII від 04.02.2016 }

  4. Військово-цивільні адміністрації населених пунктів формуються з військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу, а також працівників, які уклали з Антитерористичним центром при Службі безпеки України (у разі утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі проведення антитерористичної операції) або з Об’єднаним оперативним штабом Збройних Сил України (у разі утворення для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях) трудовий договір.

  Працівники військово-цивільних адміністрацій населених пунктів (крім військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та її безпеки із залишенням на військовій службі, службі в правоохоронних органах без виключення зі списків особового складу), які здійснюють посадові обов’язки, безпосередньо пов’язані з виконанням цими військово-цивільними адміністраціями повноважень органів місцевого самоврядування, є посадовими особами місцевого самоврядування, на яких поширюється дія Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування".

  {Частину четверту статті 3 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1120-IX від 17.12.2020 }

  {Частина четверта статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  5. У разі набуття районною, обласною державною адміністрацією статусу відповідної районної, обласної військово-цивільної адміністрації посади державних службовців у таких адміністраціях можуть заміщатися військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів, які відряджаються до них у встановленому законодавством порядку для виконання завдань в інтересах оборони держави та забезпечення її безпеки із залишенням на військовій службі, службі у правоохоронних органах без виключення із списків особового складу, а також за рішенням керівника районної, обласної військово-цивільної адміністрації на посади державних службовців у такій адміністрації можуть призначатися інші особи, які мають спеціальні знання та досвід, без конкурсного відбору.

  {Частина п'ята статті 3 в редакції Законів № 650-VIII від 17.07.2015 , № 995-VIII від 04.02.2016 }

  6. Перелік посад у військово-цивільних адміністраціях населених пунктів, на які призначаються особи з числа військовослужбовців військових формувань, утворених відповідно до законів України, осіб рядового і начальницького складу правоохоронних органів, а також перелік посад, що можуть бути заміщені військовослужбовцями військових формувань, утворених відповідно до законів України, особами рядового і начальницького складу правоохоронних органів у районній, обласній військово-цивільній адміністрації, затверджуються Президентом України за поданням керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - за поданням Командувача об’єднаних сил.

  {Частина шоста статті 3 в редакції Законів № 650-VIII від 17.07.2015 , № 995-VIII від 04.02.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  7. Фінансування діяльності військово-цивільних адміністрацій населених пунктів здійснюється за рахунок коштів відповідних місцевих бюджетів, а районних і обласних військово-цивільних адміністрацій - за рахунок коштів Державного бюджету України та відповідних районних і обласних бюджетів.

  {Частина сьома статті 3 в редакції Закону № 995-VIII від 04.02.2016 }

  8. Структуру і штатний розпис військово-цивільних адміністрацій населених пунктів затверджує за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - Командувач об’єднаних сил.

  {Частина восьма статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  9. Загальне керівництво діяльністю військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних військово-цивільних адміністрацій здійснюють керівники відповідних обласних військово-цивільних адміністрацій, якщо відповідні обласні військово-цивільні адміністрації не утворені - керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних військово-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - Командувач об’єднаних сил. Керівництво діяльністю обласних військово-цивільних адміністрацій у сфері забезпечення громадського порядку і безпеки здійснює керівник Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - Командувач об’єднаних сил.

  {Частина дев'ята статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами № 995-VIII від 04.02.2016 , № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  10. Безпосереднє керівництво військово-цивільними адміністраціями здійснюють їх керівники.

  11. Повноваження військово-цивільних адміністрацій району, області починаються у день набрання чинності актом Президента України про їх утворення і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної ради.

  {Абзац перший частини одинадцятої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1120-IX від 17.12.2020 }

  Повноваження військово-цивільних адміністрацій населених пунктів починаються з дня внесення запису про їх державну реєстрацію як юридичних осіб до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань і припиняються у день відкриття першої сесії новообраної ради.

  {Абзац другий частини одинадцятої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1120-IX від 17.12.2020 }

  У день відкриття першої сесії новообраної ради акт Президента України про утворення військово-цивільної адміністрації втрачає юридичну силу в частині, що стосується відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

  {Абзац третій частини одинадцятої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1120-IX від 17.12.2020 }

  Повноваження військово-цивільних адміністрацій населених пунктів, районних, обласних військово-цивільних адміністрацій також припиняються згідно із Законом України "Про правовий режим воєнного стану".

  {Частину одинадцяту статті 3 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  Президент України невідкладно приймає рішення про ліквідацію військово-цивільних адміністрацій.

  {Частина одинадцята статті 3 в редакції Закону № 995-VIII від 04.02.2016 }

  12. Повноваження військово-цивільних адміністрацій здійснюються ними в порядку, визначеному законами України для здійснення повноважень відповідних органів місцевого самоврядування, з урахуванням особливостей, встановлених цим Законом.

  13. Призначення заступників керівників військово-цивільних адміністрацій населених пунктів та керівників підрозділів таких адміністрацій здійснюються без конкурсного відбору за поданням керівника відповідної військово-цивільної адміністрації керівником Антитерористичного центру при Службі безпеки України, а в разі утворення військово-цивільних адміністрацій населених пунктів для виконання повноважень відповідних органів у районі здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях - Командувачем об’єднаних сил.

  {Статтю 3 доповнено частиною тринадцятою згідно із Законом № 650-VIII від 17.07.2015 ; в редакції Закону № 995-VIII від 04.02.2016 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2268-VIII від 18.01.2018 }

  {Частину чотирнадцяту статті 3 виключено на підставі Закону № 995-VIII від 04.02.2016 }

  15. Парламентський контроль у сфері військово-цивільних відносин здійснює Верховна Рада України.

  {Статтю 3 доповнено частиною п'ятнадцятою згідно із Законом № 650-VIII від 17.07.2015 }

  Попередня

  3/7

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст