Стаття 4. Види санкцій

Про санкції (ЗМІСТ) Інші закони
 • 1505

  Переглядів

 • 1505

  Переглядів

 • Додати в обране

  1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:

  1) блокування активів - тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній або юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

  {Пункт 1 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2257-IX від 12.05.2022 }

  1 - 1 ) стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 1 - 1 згідно із Законом № 2257-IX від 12.05.2022 }

  2) обмеження торговельних операцій;

  3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;

  4) запобігання виведенню капіталів за межі України;

  5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;

  6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;

  6 - 1 ) заборона поширення медіа на території України;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 6 - 1 згідно із Законом № 2849-IX від 13.12.2022 }

  7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах;

  8) заборона користування радіочастотним спектром України;

  9) обмеження або припинення надання електронних комунікаційних послуг і використання електронних комунікаційних мереж;

  {Пункт 9 частини першої статті 4 в редакції Закону № 1089-IX від 16.12.2020 }

  10) заборона здійснення публічних та оборонних закупівель товарів, робіт і послуг у юридичних осіб-резидентів іноземної держави державної форми власності та юридичних осіб, частка статутного капіталу яких знаходиться у власності іноземної держави, а також публічних та оборонних закупівель у інших суб’єктів господарювання, що здійснюють продаж товарів, робіт, послуг походженням з іноземної держави, до якої застосовано санкції згідно з цим Законом;

  {Пункт 10 частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законами № 114-IX від 19.09.2019 , № 808-IX від 17.07.2020 }

  11) заборона або обмеження заходження іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден до повітряного простору України або здійснення посадки на території України;

  12) повна або часткова заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, емітентами яких є особи, до яких застосовано санкції згідно з цим Законом;

  13) заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках і вкладах на території іноземної держави;

  14) припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави чи вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;

  15) заборона здійснення Національним банком України реєстрації учасника міжнародної платіжної системи, платіжною організацією якої є резидент іноземної держави;

  16) заборона збільшення розміру статутного капіталу господарських товариств, підприємств, у яких резидент іноземної держави, іноземна держава, юридична особа, учасником якої є нерезидент або іноземна держава, володіє 10 і більше відсотками статутного капіталу або має вплив на управління юридичною особою чи її діяльність;

  17) запровадження додаткових заходів у сфері екологічного, санітарного, фітосанітарного та ветеринарного контролю;

  18) припинення дії торговельних угод, спільних проектів та промислових програм у певних сферах, зокрема у сфері безпеки та оборони;

  19) заборона передання технологій, прав на об’єкти права інтелектуальної власності;

  20) припинення культурних обмінів, наукового співробітництва, освітніх та спортивних контактів, розважальних програм з іноземними державами та іноземними юридичними особами;

  21) відмова в наданні та скасування віз резидентам іноземних держав, застосування інших заборон в’їзду на територію України;

  22) припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;

  23) анулювання офіційних візитів, засідань, переговорів з питань укладення договорів чи угод;

  24) позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення;

  24 - 1 ) заборона на набуття у власність земельних ділянок;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 24 - 1 згідно із Законом № 552-IX від 31.03.2020 }

  24 - 2 ) заборона діяльності на території України;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 24 - 2 згідно із Законом № 2997-IX від 21.03.2023 }

  24 - 3 ) відмова в наданні або скасування дозволу на імміграцію, дії посвідок на постійне чи тимчасове проживання в Україні;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 24 - 3 згідно із Законом № 2997-IX від 21.03.2023 }

  24 - 4 ) примусове повернення або примусове видворення за межі України;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 24 - 4 згідно із Законом № 2997-IX від 21.03.2023 }

  24 - 5 ) заборона демонстрації та використання символіки терористичних організацій і груп, пропагування ідей та програмних цілей таких організацій (груп), блокування доступу до інформаційних ресурсів, які використовуються для зазначених цілей;

  {Частину першу статті 4 доповнено пунктом 24 - 5 згідно із Законом № 2997-IX від 21.03.2023 }

  25) інші санкції, що відповідають принципам їх застосування, встановленим цим Законом.

  2. Санкції згідно з цим Законом не є заходами захисту прав та інтересів суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, порядок та умови застосування яких регулюються спеціальним законом.

  3. У разі якщо на дії, вчинення яких потребує одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на узгоджені дії, концентрацію, поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), передбачені частиною першою цієї статті, такі узгоджені дії, концентрація забороняються, дозвіл на їх здійснення органами Антимонопольного комітету України не надається.

  {Статтю 4 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 2195-VIII від 09.11.2017 ; в редакції Закону № 3295-IX від 09.08.2023 }

  4. Передбачені цим Законом санкції не поширюються на:

  сплату податків, зборів та інших обов’язкових платежів до державного та/або місцевих бюджетів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань;

  погашення (стягнення) податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та сплати розстрочених (відстрочених), у тому числі за рішенням суду, грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків та/або сум єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

  {Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 3317-IX від 10.08.2023 }

  5. Реалізація санкцій щодо особи, щодо якої застосовано санкції, у сфері відносин, які регулюються Податковим кодексом України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, забезпечується контролюючим органом шляхом здійснення заходів, передбачених пунктом 21 - 1.1 статті 21 - 1 Податкового кодексу України.

  {Статтю 4 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом № 3317-IX від 10.08.2023 }

  Попередня

  4/10

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст