Головна Сервіси для юристів ... Закони Про основні засади державного нагляду Стаття 8. Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю) Стаття 8. Повноваження та обов’язки органу державн...

Стаття 8. Повноваження та обов’язки органу державного нагляду (контролю)

Про основні засади державного нагляду (ЗМІСТ) Інші закони
Додати в обране

{Назва статті 8 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

1. Орган державного нагляду (контролю) в межах повноважень, передбачених законом, під час здійснення державного нагляду (контролю) має право:

вимагати від суб'єкта господарювання усунення виявлених порушень вимог законодавства;

вимагати припинення дій, які перешкоджають здійсненню державного нагляду (контролю);

відбирати зразки продукції, призначати експертизу, одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час державного нагляду (контролю), у випадках та порядку, визначених законом;

{Абзац четвертий частини першої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

надавати (надсилати) суб'єктам господарювання обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень і недоліків;

застосовувати санкції до суб’єктів господарювання, їх посадових осіб та вживати інших заходів у межах та порядку, визначених законом.

{Абзац шостий частини першої статті 8 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

2. Органи державного нагляду (контролю) та їх посадові особи під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) зобов'язані:

повно, об'єктивно та неупереджено здійснювати державний нагляд (контроль) у межах повноважень, передбачених законом;

дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із суб'єктами господарювання, утримуватися від необґрунтованих висновків щодо відповідності поведінки суб’єктів господарювання вимогам законодавства, неправомірного та необґрунтованого застосування санкцій до суб’єктів господарювання;

{Абзац третій частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

не втручатися і не перешкоджати здійсненню господарської діяльності під час здійснення заходів державного нагляду (контролю), якщо це не загрожує життю та здоров'ю людей, не спричиняє небезпеки виникнення техногенних ситуацій і пожеж;

забезпечувати нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації суб'єкта господарювання, що стає доступною посадовим особам у ході здійснення державного нагляду (контролю);

{Абзац п’ятий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

ознайомити керівника суб’єкта господарювання - юридичної особи, її відокремленого підрозділу або уповноважену ним особу (фізичну особу - підприємця або уповноважену ним особу) з результатами державного нагляду (контролю) в строки, передбачені законом;

{Абзац шостий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

у межах своєї компетенції надавати суб’єкту господарювання консультаційну підтримку з питань здійснення державного нагляду (контролю);

{Абзац сьомий частини другої статті 8 в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

не допускати здійснення заходів державного нагляду (контролю) та інших заходів, що не відповідають або не встановлені цим Законом;

{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

встановлювати нормативи оцінювання діяльності посадових осіб, які беруть участь у заходах державного нагляду (контролю), та регулярно проводити оцінювання діяльності таких осіб за встановленими нормативами;

{Частину другу статті 8 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

дотримуватися встановлених законом принципів, вимог та порядку здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

не перешкоджати праву суб’єктів господарювання на будь-який законний захист, у тому числі третіми особами;

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

виконувати законні вимоги посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, щодо усунення порушень законодавства про державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності;

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

{Установлено, що абзац тринадцятий частини другої статті 8 діє до створення та введення в дію інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

подавати центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, достовірну інформацію, документи, матеріали і передбачені цим Законом звіти про здійснені заходи державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності;

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 ; в редакції Закону № 1726-VIII від 03.11.2016 }

сприяти здійсненню посадовими особами центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, покладених на них повноважень.

{Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом № 1600-VII від 22.07.2014 }

3. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах нормативно-правові акти (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення заходів державного нагляду (контролю).

Здійснення заходів державного нагляду (контролю) без оприлюднення нормативно-правових актів (крім актів, що мають гриф обмеження доступу), дотримання яких перевіряється під час здійснення таких заходів, забороняється.

{Статтю 8 доповнено частиною третьою згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

4. Органи державного нагляду (контролю) зобов’язані оприлюднювати на своїх офіційних веб-сайтах та вносити до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю) визначені законом відомості про здійснені заходи державного нагляду (контролю).

Органи державного нагляду (контролю) та центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику, політику з питань нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, ліцензування та дозвільної системи у сфері господарської діяльності та дерегуляції господарської діяльності, забезпечують повноту та достовірність відомостей, внесених до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).

{Статтю 8 доповнено частиною четвертою згідно із Законом № 1726-VIII від 03.11.2016 }

Попередня

9/25

Наступна
Додати в обране
logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст