Головна Сервіси для юристів ... Закони Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків Стаття 11. Відповідальність за правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках Стаття 11. Відповідальність за правопорушення на р...

Стаття 11. Відповідальність за правопорушення на ринках капіталу та/або організованих товарних ринках

Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків (ЗМІСТ) Інші закони
 • 927

  Переглядів

 • 927

  Переглядів

 • Додати в обране

  {Назва статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019 , № 738-IX від 19.06.2020 }

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до юридичних осіб фінансові санкції за:

  1) розміщення цінних паперів без реєстрації їх випуску в установленому законом порядку -

  у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

  2) здійснення юридичною особою операції (операцій), пов’язаної (пов’язаних) з безпосереднім провадженням професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках, для здійснення якої (яких) необхідна наявність відповідної ліцензії, без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності в межах такої професійної діяльності, або провадження відповідного виду діяльності, що підлягає ліцензуванню на підставі ліцензії, іншої ніж та, що надає право на провадження такого виду діяльності, або провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках з порушенням умов ліцензування -

  {Абзац перший пункту 2 частини першої статті 11 в редакції Законів № 79-IX від 12.09.2019 , № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  3) ненадання інвестору в цінні папери (у тому числі акціонеру) на його письмовий запит інформації про діяльність емітента в межах, передбачених законом, або надання йому недостовірної інформації -

  у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  4) несвоєчасне надання інформації інвесторам у фінансові інструменти на їх письмовий запит -

  {Абзац перший пункту 4 частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від ста до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  5) неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації -

  у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  6) нерозміщення, розміщення не в повному обсязі інформації та/або розміщення недостовірної інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів -

  у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  7) неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку -

  у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  7 - 1 ) неподання, подання не в повному обсязі інформації або подання недостовірної інформації емітентом облігацій або особою, яка надає забезпечення, обов’язок подання якої встановлено законодавством, -

  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 7 - 1 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  8) невиконання або несвоєчасне виконання рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку або розпоряджень, постанов або рішень уповноважених осіб Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо усунення порушень законодавства про ринки капіталу та організовані товарні ринки, у системі накопичувального пенсійного забезпечення, законодавства про акціонерні товариства -

  {Абзац перший пункту 8 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019 , № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  9) порушення Центральним депозитарієм цінних паперів або депозитарною установою порядку провадження депозитарної діяльності, що призвело до втрати інформації, що міститься у системі депозитарного обліку цінних паперів, а також ухилення від внесення змін або внесення завідомо недостовірних змін до системи депозитарного обліку -

  у розмірі від п’яти до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Пункт 9 частини першої статті 11 в редакції Закону № 5178-VI від 06.07.2012 }

  9 - 1 ) порушення адміністратором за випуском облігацій або особою, відповідальною за проведення зборів власників облігацій, своїх обов’язків, передбачених законодавством, -

  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 9 - 1 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  9 - 2 ) порушення емітентом облігацій свого обов’язку щодо призначення адміністратора за випуском облігацій (у тому числі у зв’язку із зміною адміністратора за випуском облігацій у випадках, передбачених законодавством) або порушення обов’язку щодо реєстрації змін до проспекту цінних паперів (рішення про емісію цінних паперів) -

  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 9 - 2 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  {Пункт 10 частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 5178-VI від 06.07.2012 }

  11) умисні дії, що мають ознаки маніпулювання на організованих ринках, визначені цим Законом -

  {Абзац перший пункту 11 статті 11 в редакції Закону № 3267-VI від 21.04.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

  12) умисне незаконне розголошення, передачу або надання доступу до інсайдерської інформації (крім розкриття інсайдерської інформації в межах виконання професійних, трудових або службових обов’язків та в інших випадках, передбачених законом), а так само надання з використанням такої інформації рекомендацій стосовно придбання або відчуження фінансових інструментів, а також вчинення з використанням інсайдерської інформації на власну користь або на користь інших осіб правочинів, спрямованих на придбання або відчуження фінансових інструментів, яких стосується інсайдерська інформація, -

  {Абзац перший пункту 12 статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі від десяти до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі до ста п’ятдесяти відсотків прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від п’ятдесяти до ста тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або в розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків до прибутку (надходжень), одержаних в результаті цих дій;

  {Пункт 12 частини першої статті 11 в редакції Закону № 3306-VI від 22.04.2011 }

  13) невиконання умов проспекту цінних паперів, затвердженого у встановленому порядку, або рішення про емісію цінних паперів, випуск яких зареєстровано у встановленому порядку, -

  у розмірі до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 13 згідно із Законом № 3461-VI від 02.06.2011 ; із змінами, внесеними згідно із Законом № 2210-VIII від 16.11.2017 ; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

  14) замовлення послуг з виготовлення, розміщення та/або розповсюдження реклами фінансових інструментів, ринків капіталу та організованих товарних ринків, яка не відповідає вимогам законодавства про рекламу, -

  у розмірі від однієї тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі від п’яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 14 згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 ; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

  15) неприпинення розповсюдження реклами цінних паперів у разі визнання емісії таких цінних паперів відповідного випуску недобросовісною або недійсною, або визнання в установленому порядку випуску цінних паперів таким, що не відбувся, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  у розмірі від ста до двохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  у розмірі від двохсот до чотирьохсот відсотків вартості розміщеної реклами;

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  16) розповсюдження реклами після зупинення в установленому порядку такого розповсюдження Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  у розмірі від ста п’ятдесяти до трьохсот відсотків вартості розміщеної реклами.

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  у розмірі від трьохсот до шестисот відсотків вартості розміщеної реклами;

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5042-VI від 04.07.2012 }

  17) ненадання депозитарною установою депоненту виписки з рахунка в цінних паперах або інших документів, надання яких передбачено законодавством про депозитарну систему України, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012 ; в редакції Закону № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012 }

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012 }

  у розмірі від тисячі до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 5178-VI від 06.07.2012 }

  {Абзац частини першої статті 11 виключено на підставі Закону № 3267-VI від 21.04.2011 }

  18) неподання, несвоєчасне подання, подання не в повному обсязі інформації або подання недостовірної інформації про укладення деривативного контракту до торгового репозиторію -

  у розмірі до 10 відсотків ціни деривативного контракту на момент його укладення.

  За ті самі дії, вчинені повторно протягом року, -

  у розмірі до 50 відсотків ціни деривативного контракту на момент його укладення;

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 18 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  19) порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків -

  у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості придбаних акцій (часток) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринків, -

  у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості акцій (часток), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків.

  {Частину першу статті 11 доповнено пунктом 19 згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку застосовує до особи, яка набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, або до будь-якої з осіб у структурі власності професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, фінансові санкції за порушення порядку набуття або збільшення участі у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості придбаних акцій (часток) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила пряму участь у професійному учаснику ринку капіталу та організованих товарних ринків, -

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  у розмірі до 10 відсотків номінальної вартості акцій (часток), що належать акціонеру (учаснику) професійного учасника ринків капіталу та організованих товарних ринків, через якого особа набула або збільшила участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків, якщо особа набула або збільшила опосередковану участь у професійному учаснику ринків капіталу та організованих товарних ринків.

  {Частину першу статті 11 доповнено новим абзацом згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може зупиняти або анулювати ліцензію, передбачену статтею 4 цього Закону.

  {Абзац частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законами № 79-IX від 12.09.2019 , № 738-IX від 19.06.2020 }

  Крім застосування фінансових санкцій за правопорушення, зазначені у цій статті, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку може анулювати свідоцтво про реєстрацію об’єднання як саморегулівної організації ринків капіталу, яке було видано такому об’єднанню.

  {Абзац частини першої статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 738-IX від 19.06.2020 }

  {Частина перша статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2804-IV від 06.09.2005 ; в редакції Закону № 801-VI від 25.12.2008 }

  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу набирає чинності з робочого дня, наступного за днем прийняття такого рішення. У разі якщо рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу протягом місяця з дня набрання ним чинності не було виконано або не було оскаржено у судовому порядку, таке рішення набуває статусу виконавчого документа, підлягає оформленню Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку відповідно до вимог Закону України "Про виконавче провадження" та передається до органів державної виконавчої служби для примусового виконання згідно із законодавством.

  {Частина друга статті 11 в редакції Закону № 79-IX від 12.09.2019 }

  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про застосування заходу впливу у вигляді накладення штрафу може бути оскаржено у судовому порядку відповідно до законодавства. У разі якщо зазначене рішення протягом місяця з дня набрання ним чинності було оскаржено у судовому порядку та адміністративним судом було відкрито провадження у справі про оскарження зазначеного рішення, таке рішення набуває статусу виконавчого документа з дня набрання законної сили відповідним судовим рішенням з урахуванням строків, передбачених Законом України "Про виконавче провадження".

  {Частина третя статті 11 в редакції Законів № 642/97-ВР від 18.11.97 , № 2258-VI від 18.05.2010 , № 79-IX від 12.09.2019 }

  Про накладення штрафів на комерційні банки Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку інформує Національний банк України у триденний термін.

  Попередня

  13/22

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст