Головна Сервіси для юристів ... Закони Про державне мито Стаття 5. Пільги щодо сплати державного мита

Стаття 5. Пільги щодо сплати державного мита

Про державне мито (ЗМІСТ) Інші закони
 • 588

  Переглядів

 • 588

  Переглядів

 • Додати в обране

  Від сплати державного мита звільняються:

  1) позивачі - робітники та службовці - у позовах про стягнення заробітної плати та інших вимогах, що випливають з трудових правовідносин; колгоспники, працівники селянських (фермерських) господарств - у позовах до колгоспів, селянських (фермерських) господарств про оплату праці та інших вимогах, пов'язаних з трудовою діяльністю;

  2) позивачі - у позовах, що випливають з авторського права, а також з права на відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію та промислові зразки;

  3) громадяни - з касаційних скарг та скарг на рішення, що набрали законної сили у справах про розірвання шлюбу;

  4) позивачі - у позовах про відшкодування збитків, заподіяних каліцтвом або іншим ушкодженням здоров'я, а також смертю годувальника;

  5) позивачі - у позовах про стягнення аліментів;

  6) сторони - у спорах, пов'язаних з відшкодуванням збитків, заподіяних громадянинові незаконним засудженням, незаконним притягненням до кримінальної відповідальності, незаконним застосуванням такого заходу, як взяття під варту, або незаконним накладенням адміністративного стягнення у вигляді арешту чи виправних робіт;

  7) органи соціального страхування та органи соціального забезпечення - у регресних позовах про стягнення з особи, яка заподіяла шкоду, сум допомоги та пенсій, виплачених потерпілому, а органи соціального забезпечення - також у позовах про стягнення неправильно виплачених допомоги та пенсій;

  8) позивачі - у позовах про відшкодування матеріальної шкоди, заподіяної злочином;

  9) громадяни - за видачу або засвідчення вірності копій документів, необхідних для призначення та одержання державних допомоги і пенсій, а також у справах опіки та усиновлення (удочеріння);

  10) державні і громадські органи, підприємства, установи, організації та громадяни, які звернулись у випадках, передбачених чинним законодавством, із заявами до суду щодо захисту прав та інтересів інших осіб;

  11) державні органи місцевого самоврядування - у позовах до суду або арбітражного суду про визнання недійсними актів інших державних органів самоврядування, підприємств, об'єднань, організацій і установ, які ущемлюють їх повноваження;

  державні органи місцевого самоврядування - у позовах до суду або арбітражного суду про стягнення з підприємства, об'єднання, організації, установи і громадян збитків, завданих інтересам населення, місцевому господарству, навколишньому середовищу їх рішеннями, діями або бездіяльністю, а також у результаті невиконання рішень органів місцевого самоврядування;

  12) громадяни - за реєстрацію народження, смерті, усиновлення (удочеріння) та встановлення батьківства, за видачу їм свідоцтв про зміну, доповнення і виправлення записів актів про народження у випадках встановлення батьківства, усиновлення (удочеріння), а також у зв'язку з помилками, допущеними при реєстрації актів громадянського стану органами запису актів громадянського стану;

  13) громадяни - за посвідчення їх заповітів і договорів дарування майна на користь держави, а також на користь державних підприємств, установ і організацій;

  14) фінансові органи та державні податкові інспекції - за видачу їх свідоцтв про право держави на спадщину, а також за подання до суду заяв у справах окремого провадження, подання до судів позовів про стягнення на користь держави податків, платежів і недоїмок з підприємств, установ, організацій, колгоспів, селянських (фермерських) господарств, кооперативних, громадських організацій та громадян, а також за вчинення державними нотаріальними конторами виконавчих написів про стягнення податків, платежів і недоїмок;

  15) громадяни - за видачу їм свідоцтв про право на спадщину:

  на майно осіб, які загинули при захисті СРСР і Української РСР, у зв'язку з виконанням інших державних чи громадських обов'язків або з виконанням обов'язку громадянина по врятуванню життя людей, охороні громадського порядку та боротьбі із злочинністю, охороні власності громадян або колективної чи державної власності, а також осіб, які загинули або померли внаслідок захворювання, пов'язаного з катастрофою на Чорнобильській АЕС;

  на майно осіб, реабілітованих у встановленому порядку;

  на жилий будинок, пай або квартиру в житлово-будівельному кооперативі, квартиру в будинку державного та громадського житлового фонду, якщо вони проживали і продовжують проживати в цьому будинку, квартирі після смерті спадкодавця;

  на жилі будинки в сільській місцевості за умови, що ці громадяни постійно проживатимуть в цих будинках і працюватимуть в сільській місцевості;

  на вклади в установах Ощадбанку та в інших кредитних установах, на страхові суми за договорами особистого і майнового страхування, облігації державних позик та інші цінні папери, суми заробітної плати, авторське право, суми авторського гонорару і винагород за відкриття, винахід, раціоналізаторську пропозицію і промислові зразки;

  на майно осіб селянського (фермерського) господарства, якщо вони є членами цього господарства;

  16) суми, що надходять громадянам з-за кордону:

  аліменти; суми, що надходять в порядку спадщини; суми авторської винагороди, зараховані у встановленому порядку на рахунок агентства по авторських правах; суми, що надходять як відшкодування заподіяної шкоди; суми, виручені від продажу належного громадянам майна і одержані по інших справах майнового характеру, включаючи суми, що належать реемігрантам та репатріантам; суми, що надходять від працівників установ України за кордоном і працівників, тимчасово відряджених з України за кордон; суми, що надходять від військовослужбовців, працівників і службовців військових частин та організацій Міністерства оборони України по грошових переказах, прийнятих на польових поштах; суми пенсій;

  17) громадяни, віднесені до категорій 1, 2 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи;

  громадяни, віднесені до категорії 3 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, - до відселення їх з території зон безумовного (обов'язкового) і гарантованого добровільного відселення;

  громадяни, віднесені до категорії 4 потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи, які постійно працюють і проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю;

  інваліди Великої Вітчизняної війни та сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особи;

  інваліди I та II груп;

  18) виконкоми місцевих Рад народних депутатів, підприємства, установи, організації, колгоспи, радгоспи, які придбають жилі будинки з надвірними будівлями (крім м. Києва та курортних місцевостей), квартири для громадян, які виявили бажання виїхати з території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також власників цих будинків і квартир;

  19) громадяни України - за видачу дипломатичних, службових паспортів і паспортів моряка, а також громадяни України, які виїздять за кордон по лінії громадських організацій або як туристи, за видачу загальногромадянських закордонних паспортів;

  20) громадяни України та особи, що їх супроводжують, - за видачу їм загальногромадянського паспорта на право виїзду за кордон для лікування у зв'язку із захворюванням, пов'язаним з катастрофою на Чорнобильській АЕС;

  21) громадяни України - за видачу їм документів на право виїзду за кордон, якщо виїзд пов'язаний із смертю або відвідинами могил близьких родичів, а також за видачу документів про запрошення в Україну осіб у зв'язку із смертю або тяжкою хворобою близьких родичів;

  22) іноземці, яким Україна надала право притулку, та особи, прирівняні до них, члени їх сімей та їх діти - за видачу їм документів на виїзд за кордон;

  23) громадяни України та іноземні громадяни - за видачу документів для в'їзду в Україну та виїзду з України, якщо на умовах взаємності передбачено звільнення від сплати державного мита відповідними міжнародними угодами, укладеними між Україною та іншими державами, а також громадяни інших держав, які виконують функції почесних консулів України;

  24) особи, які не досягли 16-річного віку, або особи, які виїздять на навчання за кордон, - за видачу їм документа на виїзд за кордон;

  25) іноземні туристи - за реєстрацію закордонних паспортів;

  26) позивачі - Міністерство охорони навколишнього природного середовища України та його органи на місцях, органи рибоохорони у справах про стягнення коштів на покриття шкоди, заподіяної державі забрудненням навколишнього середовища та нераціональним використанням природних ресурсів і рибних запасів;

  27) позивачі - Державна інспекція України по контролю за цінами та її органи на місцях - у справах про стягнення в бюджет доходу, необгрунтовано одержаного кооперативами і громадськими організаціями в результаті порушення дисципліни цін, та відповідного штрафу;

  28) всесоюзні добровільні товариства "Спілка робітників Чорнобиля", "Спілка "Чорнобиль", Спілка воїнів-інтернаціоналістів України, громадські організації інвалідів, їх підприємства та установи, республіканське добровільне громадське об'єднання "Організація солдатських матерів України" - у позовах, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду;

  29) Національний банк України та його установи - у позовах, з якими вони звертаються до суду та арбітражного суду;

  30) Прокуратура України та її органи - у позовах, з якими вони звертаються до суду або арбітражного суду в інтересах громадян, підприємств, об'єднань і організацій;

  31) Центральна виборча комісія і виборчі комісії по виборах народних депутатів - з заяв про дачу висновку з питань наявності підстав для скасування рішення про реєстрацію кандидата в депутати.

  Зміни пільг, передбачених цим законом щодо сплати державного мита, встановлюються Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України;

  32) фізичні особи - заявники або власники патенту на винахід чи промисловий зразок, які є пенсіонерами, учнями середніх шкіл та профтехучилищ, студентами вузів і технікумів, - за всі дії, пов'язані з поданням заявок на об'єкти промислової власності, їх експертизою, видачею охоронних документів та підтриманням їх чинності. Для колективів фізичних осіб, які є заявниками чи власниками патентів, розмір мита зменшується на частку, яка визначається пропорційно кількості фізичних осіб, звільнених від сплати мита. ( Частину першу статті 5 доповнено пунктом тридцять другим згідно із Законом N 2551-XII ( 2551-12 ) від 07.07.92 )

  Попередня

  5/22

  Наступна
  Додати в обране
  logo

  Юридичні застереження

  Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

  Повний текст