Позасудовий порядок врегулювання сплати аліментів

Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube
Позасудовий порядок врегулювання сплати аліментів - 1bb5475ad68357e0d0c127874f5b0423_619de383ba154.png

Зміст:

Аліменти – фінансові зобов'язання одного з батьків, який проживає окремо від дитини, у разі припинення фактичних шлюбних стосунків чи розірвання шлюбу. Найчастіше аліменти встановлюються, виходячи з рішення суду. Проте, чинне законодавство України передбачає можливість колишнім з подружжя самостійно врегулювати це питання, не вдаючись до суду. Наприклад, укласти угоду про сплату аліментів (аліментний договір) або договором передати нерухоме майно у рахунок сплати аліментів.

Нормативною базою щодо позасудового врегулювання угоди про сплату аліментів для соцзахисту дитини є:

 • Європейська конвенція про права дитини;
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Сімейний кодекс України;
 • Закони України «Про охорону дитинства», «Про нотаріат» тощо.

Угода про сплату аліментів (договір на аліменти)

Відповідно до статті 189 Сімейного кодексу України батьки дитини можуть між собою укласти договір про сплату аліментів на дитину.

Цим договором батьки самостійно визначають розмір аліментів, строки та порядок їхньої виплат, встановлюються суми на додаткові витрати на дитину, а також можуть передбачити припинення виплати аліментів у разі придбання нерухомого майна дитині аліментоплатником.

Вимоги до угоди про аліменти:

 • вона укладена за взаємною згодою між батьками дитини;
 • умови договору не повинні суперечити основним вимогам закону щодо прав дитини;
 • складається письмово і засвідчується нотаріусом.

Важливо!

Договір про сплату аліментів може бути укладений у шлюбі. Крім того, якщо один із батьків не виконує взяті на себе зобов'язання за договором – аліменти стягуються на підставі виконавчого напису нотаріуса.

Зразок угоди про сплату аліментів можна отримати у нотаріуса із загальними умовами. Якщо батьки хочуть укласти договір з індивідуальними особливостями, то для складання такого документа рекомендую звернутися до юриста або адвоката по шлюборозлучних справах.

Нотаріальна угода про аліменти підписується та засвідчується на підставі наступних документів:

 • оригінали паспортів батьків дитини;
 • оригінали індивідуальних податкових номерів батьків;
 • свідоцтво про народження дитини (дітей);
 • свій зразок договору у електронному вигляді (якщо складали його у адвоката).

Договір про сплату аліментів обов'язково має регулювати такі питання:

а) розмір аліментів, встановлений для кожної дитини окремо. Водночас сума не повинна бути нижчою за гарантовані виплати, що регулюються законом. Аліменти у твердій сумі мають бути відрегульовані з урахуванням індексації. Якщо договором встановлюється відсоток із доходу – слід зазначити розмір відсотка та зафіксувати всі доходи, з яких такий відсоток стягуватиметься.

б) порядок сплати аліментів. Необхідно максимально точно регулювати способи отримання аліментів, наприклад, готівковий розрахунок або перекази на банківську картку, поштовий переказ тощо.

в) терміни. Зафіксувати в угоді про сплату аліментів у які терміни та з якою періодичністю вони будуть сплачуватись. Наприклад, щомісяця, раз на півроку, щорічно тощо.

г) фіксація дати сплати аліментів. Наприклад, при щомісячних виплатах – щомісяця не пізніше 5 числа.

д) відповідальність у разі несплати. Батьки можуть встановити нарахування пені або штрафів у разі несвоєчасних перерахувань аліментів.

е) термін договору. Зазвичай це до досягнення дитиною 18 років, проте можна передбачити і випадок, якщо дитина навчатиметься на денній формі навчання до 23 років.

ж) способи та випадки зміни або припинення договору. Наприклад, припинення у разі придбання нерухомості дитині.

з) додаткові витрати на дитину. Наприклад, витрати на лікування, оплата здобуття освіти за кордоном тощо. Відсутність у договорі додаткових витрат на дитину не звільняє батьків від них.

Важливо!

Батьки у договорі можуть прописати вичерпний перелік, на підставі якого ця угода про сплату аліментів підлягає зміні чи припиненню. Внести зміни можна лише за взаємною згодою сторін та з дотриманням вимог письмової форми та нотаріального посвідчення. Оскаржити деякі пункти договору або загалом можна і в суді після підписання на підставі положень ст. 203 Цивільного кодексу України.

Умовами припинення договору батьки можуть зафіксувати випадки одноразової сплати суми на утримання дитини, але не нижче встановленого мінімуму аліментних платежів на дитину певного віку; придбання нерухомого майна дитині.

У разі, якщо дитина отримує дохід, що багаторазово перевищує дохід батьків і повністю покриває його потреби, батьки можуть бути звільнені від сплати аліментів шляхом внесення відповідних змін до договору аліментів.

Переваги при укладанні договору про сплату аліментів на дитину.

Насамперед – це економія часу та нервів при врегулюванні питань, пов'язаних із фінансовим забезпеченням дітей. Батьки спільно встановлюють оптимальні умови сплати аліментів, компромісно захищаючи інтереси дитини, а також максимально спрощують процедуру взаємодії з цього питання, фіксують розмір аліментів, порядок, терміни та спосіб їх виплати, а також інші не менш важливі деталі, наприклад, фіксують дохід, з якого сплачуватиметься аліменти.

Нотаріальне посвідчення фінансово менш затратне, ніж витрати на судові позови, юридичні послуги.

У разі не сплати аліментів за договором не потрібно йти до суду, достатньо буде звернутися до нотаріуса – він зробить виконавчий напис і можна відразу після цього подавати такий договір до виконавчої служби. Реєстр нотаріусів України можна переглянути за посиланням https://ern.minjust.gov.ua/pages/default.aspx.

Користуйтеся консультацією: Індексація аліментів як законний спосіб збільшення розміру аліментів на утримання дитини.

Договір про припинення права на аліменти у зв'язку із передачею нерухомого майна

Окремо від договору на аліменти може існувати договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна.

Так, згідно зі статтею 190 Сімейного кодексу України той із батьків, з ким проживає дитина, та той із батьків, хто проживає окремо від неї, з дозволу органу опіки та піклування можуть укласти договір про припинення права на аліменти для дитини у зв'язку з передачею права власності на нерухоме майно (житловий будинок, квартиру, земельну ділянку тощо).

Такий договір укладається між батьками письмово, засвідчується нотаріусом та підлягає державній реєстрації.

Після підписання цього договору той з батьків, хто поступився нерухомим майном, позбавляється зобов'язання зі сплати аліментів, проте на ньому залишається зобов'язання щодо сплати додаткових витрат на дитину.

За статтею 181 Цивільного кодексу України нерухомим майном вважається земельна ділянка, будинки, споруди як житлового, так і нежитлового фонду, квартира, будинок тощо.

Право власності на нерухоме майно, що відчужується, виникає після державної реєстрації у дитини або в спільній частковій власності дитини і того з батьків, з яким вона проживає. При цьому дитина, яка досягла 14 років, бере участь у підписанні договору.

На таке майно може бути накладено стягнення. Розпоряджатися нерухомим майном дитина зможе по досягненню повноліття і лише за згодою органів опіки та піклування.

До повноліття дитини майном управляє той з батьків, хто із нею проживає разом. У разі неналежного управління, інша сторона має право розірвати цей договір.

Якщо відчужувач був виключений з актового запису, як батько, він має право на цій підставі визнати цей договір недійсним у судовому порядку. І тут до нього повертається право власності на нерухоме майно.

Основні вимоги до процедури та документів при підписанні договору про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомості дитині такі самі, як і у договору на аліменти. Водночас нотаріальне посвідчення такого договору можливе як за місцезнаходженням нерухомого майна, так і за місцем реєстрації одного з батьків.

Примітка!

Умови припинення аліментів у зв'язку з передачею нерухомого майна дитині можуть бути окремим пунктом у договорі про сплату аліментів або окремим договором. При цьому обов'язкова державна реєстрація договору про аліменти має такий пункт. Для більшої зручності та можливості деталізації все ж таки рекомендую складати передачу нерухомого майна дитині окремим договором.

Користуйтеся консультацією: Як збільшити розмір аліментів і отримати інші виплати на дітейрозміру аліментів на утримання дитини.

Мирова угода щодо аліментів

На практиці часто трапляються випадки, коли батьки приходять до згоди, коли вже подано позов до суду про сплату аліментів або відкрито виконавче провадження. Є кілька варіантів виходу із цієї ситуації:

 1. Врегулювання суперечки за участю судді (глава 4 Цивільного процесуального кодексу України). Суддя допомагає мирно вирішити суперечку до розгляду її по суті та виносить ухвали, якою фіксує мирне врегулювання питань щодо аліментів.
 2. Підписання договору про аліменти або про припинення права на аліменти, надання його до суду та на цій підставі закрити провадження.
 3. Укласти мирову угоду на стадії виконання рішення суду про стягнення аліментів на підставі та у порядку статті 19 Закону України «Про виконавче провадження».

Рішення мирним способом сплати аліментів може мати інші варіанти, все залежить від індивідуального випадку. При цьому Постановою ЗС України у справі № 753/16296/14-ц ЗС від 30.09.2020 року вказує на деякі складнощі щодо часових рамок під час укладання мирової угоди (https://reyestr.court.gov.ua/Review/92566561) .

Користуйтеся консультацією: Договір про припинення права на аліменти

Висновки!

Аліменти - неминучі, передбачені законом, зобов'язання, що підлягають сплаті. З точки зору економії часу, сил і коштів, для уникнення судової тяганини юристи-практики рекомендують узгоджувати сплату аліментів до домовленості між батьками. Результатом може стати договір про сплату аліментів, договір про припинення права на аліменти у зв'язку з передачею нерухомого майна у власність дитині або підписання мирової угоди, як у суді, так і на стадії виконавчого провадження.

Якщо Вам потрібна послуга фахівця, скористайтесь сервісом "Тендер на юридичну послугу" від юридичного ресурсу Протокол.

Автор консультації: Адвокат РОМАН КРАВЧУК

Джерело: юридичний ресурс Протокол

2303
Переглядів
0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.

Популярні судові рішення
ЕСПЧ
1