Постанова ВГСУ від 13.09.2017 року у справі №908/3248/16

22.09.2017
Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах: telegram viber youtube

Державний герб України

ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2017 року Справа № 908/3248/16

Вищий господарський суд України у складі колегії суддів:

головуючого суддіСибіги О.М.,суддівДанилової М.В., Поляк О.І.розглянувши матеріали касаційної скаргиТовариства з обмеженою відповідальністю "Каргілл Енімал Нутрішн", с. Жорниська, Львівська обл.на постанову за заявою про відстрочку виконання рішення судуДонецького апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року Приватного акціонерного товариства "Агропромислова компанія", м. Мелітополь, Запорізька обл.у справі господарського суду Запорізької областіза позовомТовариства з обмеженою відповідальністю "Каргілл Енімал Нутрішн", с. Жорниська, Львівська обл.доПриватного акціонерного товариства "Агропромислова компанія", м. Мелітополь, Запорізька обл.простягнення 1 117 369, 53 грн.

за участю представників

позивача: Степанюк Д.О.,

відповідача: не з'явився

В С Т А Н О В И В:

Рішенням господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року позов товариства з обмеженою відповідальністю "Провімі" (далі за текстом - ТОВ "Провімі") до приватного акціонерного товариства "Агропромислова компанія" (далі за текстом - ПрАТ "Агропромислова компанія") про стягнення 1 117 369, 53 грн. заборгованості задоволено частково: присуджено до стягнення з ПрАТ "Агропромислова компанія" на користь ТОВ "Провімі" 1 030 000 грн. основного боргу, 46 164, 39 грн. пені, 4 797 грн. 3 % річних, 30 198, 14 грн. індексу інфляції та 16 667, 39 грн. судового збору.

17.03.2017 року ПрАТ "Агропромислова компанія" звернулось до господарського суду з заявою про відстрочку виконання рішення суду Запорізької області від 13.02.2017 року у справі № 908/3248/16 строком на 12 місяців.

Ухвалою господарського суду Запорізької області від 28.03.2017 року залишеною без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року заяву ПрАТ "Агропромислова компанія" про відстрочку виконання рішення суду задоволено частково: відстрочено виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року строком на 6 місяців - по 28.09.2017 року.

Вищезазначені судові акти мотивовано тим, що складний фінансово-господарський стан відповідача підтверджено належними доказами, а тому надання відстрочки виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року сприятиме як можливості продовження господарської діяльності товариства (збереже діюче товариство від загрози банкрутства та робочі місця), надасть можливість акумулювати суму, необхідну для погашення заборгованості, так і забезпечить реальну можливість отримати позивачем присуджені до стягнення за рішенням суду кошти.

Не погоджуючись з судовими актами попередніх інстанцій, товариство з обмеженою відповідальністю "Каргілл Енімал Нутрішн" (далі за текстом - ТОВ "Каргілл Енімал Нутрішн") (яке є правонаступником ТОВ "Провімі" у зв'язку зі зміною найменування) звернулось до Вищого господарського суду України з касаційною скаргою, в якій просить скасувати ухвалу господарського суду Запорізької області від 28.03.2017 року та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року.

ПрАТ "Агропромислова компанія" до Вищого господарського суду України подано відзив на касаційну скаргу, в якому відповідач проти доводів касаційної скарги заперечує та просить залишити її без задоволення, а судові акти попередніх інстанцій - без змін.

В судовому засіданні представник позивача просив касаційну скаргу задовольнити, ухвалу господарського суду Запорізької області від 28.03.2017 року та постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року - скасувати і прийняти нове рішення, яким відмовити у задоволенні заяви про відстрочку виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року.

Відповідача згідно з приписами ст. 1114 ГПК України належним чином повідомлено про день, час і місце розгляду касаційної скарги, однак він не скористався передбаченим процесуальним законом правом на участь у розгляді справи касаційною інстанцією.

Заслухавши пояснення представника позивача, приймаючи до уваги межі перегляду справи в суді касаційної інстанції, перевіривши повноту встановлення господарськими судами обставин справи та правильність застосування судами норм матеріального і процесуального права, колегія суддів Вищого господарського суду України дійшла висновку, що касаційна скарга задоволенню не підлягає з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 121 ГПК України при наявності обставин, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим, за заявою сторони, державного виконавця, прокурора або за своєю ініціативою господарський суд, який видав виконавчий документ, у десятиденний строк розглядає це питання у судовому засіданні з викликом сторін, прокурора і у виняткових випадках, залежно від обставин справи, може відстрочити або розстрочити виконання рішення, ухвали, постанови, змінити спосіб та порядок їх виконання.

Згідно з зазначеною нормою надання відстрочки, розстрочки виконання рішення, зміна способу та порядку його виконання є правом господарського суду, при цьому, закон не обмежує це право певними обставинами, при наявності яких господарський суд може розстрочити виконання прийнятого ним рішення, проте визначальним фактором при наданні розстрочки є підставність цих випадків та їх об'єктивний вплив на виконання судового рішення.

Крім того, з аналізу наведеної норми процесуального права вбачається, що питання задоволення заяви сторони у справі про відстрочку, розстрочку виконання рішення, зміну способу та порядку його виконання вирішується судом в кожному конкретному випадку, виходячи з особливого характеру обставин справи, що унеможливлюють чи ускладнюють виконання рішення.

В п. 7.2 постанови Пленуму Вищого господарського суду України "Про деякі питання практики виконання рішень, ухвал, постанов господарських судів України" від 17.10.2012 року № 9 роз'яснено, що підставою для відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку виконання рішення можуть бути конкретні обставини, що ускладнюють виконання рішення або роблять його неможливим у визначений строк або встановленим господарським судом способом. Проте, вирішуючи питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати матеріальні інтереси сторін, їх фінансовий стан, ступінь вини відповідача у виникненні спору, наявність інфляційних процесів у економіці держави та інші обставини справи.

При вирішенні питання про відстрочку чи розстрочку виконання рішення, зміну способу і порядку виконання рішення, господарський суд повинен враховувати можливі негативні наслідки для боржника при виконанні рішення у встановлений строк чи попередньо встановленим способом та не допускати їх настання.

Як вірно відзначено судами попередніх інстанцій, обставини, які спричинили виникнення заборгованості перед позивачем, зумовлені наявною дебіторською заборгованістю контрагентів, у тому числі й тих, що знаходяться на окупованій території Автономної Республіки Крим, яку відповідач позбавлений можливості повернути через окупацію вказаної території. В той же час, до збільшення кредиторської заборгованості призвела і втрата значної частини ринку збуту та зменшення об'ємів реалізації виготовленої продукції у зв'язку із проведення на території Донецької та Луганської областей антитерористичної операції.

Зазначені обставини призвели до того, що відповідач також має значну кредиторську заборгованість перед контрагентами, стягнення якої здійснюється в примусовому порядку з накладенням арешту на рахунки, що призводить до блокування господарської діяльності, проте, відповідачем вживаються заходи для погашення заборгованості шляхом рефінансування та знаття арештів з рахунків з метою продовження поточної господарської діяльності із одночасним виконанням грошових зобов'язань.

Отже, господарські суди попередніх інстанцій, враховуючи існування реальних обставин, які позбавляють відповідача можливості на час прийняття рішення по справі про стягнення заборгованості погасити ним всю суму боргу одночасно, а також враховуючи інтереси та фінансовий стан позивача, обґрунтовано відстрочили виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року строком на 6 місяців.

З огляду на викладене, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками господарських судів попередніх інстанцій про доцільність надання відстрочки виконання рішення господарського суду Запорізької області від 13.02.2017 року, оскільки примусове виконання рішення суду в даний час призведе до неможливості погашення даної заборгованості одночасно в повному розмірі та, як наслідок, зумовить повну зупинку підприємства.

Таким чином, колегія суддів Вищого господарського суду України приходить до висновку, що під час розгляду справи господарськими судами попередніх інстанцій фактичні обставини справи встановлено на основі повного, всебічного і об'єктивного дослідження поданих доказів, висновки судів відповідають цим обставинам і їм надана вірна юридична оцінка з правильним застосуванням норм матеріального і процесуального права.

Посилання ТОВ "Каргілл Енімал Нутрішн" в касаційній скарзі на порушення судами норм процесуального права не приймаються судом касаційної інстанції до уваги, оскільки зводяться до вільного тлумачення правових норм, переоцінки наявних у справі доказів та не спростовують законних і обґрунтованих висновків господарських судів попередніх інстанцій.

При цьому, відповідно до ч. 2 ст. 1117 ГПК України касаційна інстанція не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові господарського суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати нові докази або додатково перевіряти докази.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 1119 ГПК України касаційна інстанція за результатами розгляду касаційної скарги має право залишити рішення першої інстанції або постанову апеляційної інстанції без змін, а скаргу - без задоволення.

Касаційна скарга залишається без задоволення, коли суд визнає, що рішення місцевого та постанова апеляційного господарських судів прийняті з дотриманням вимог матеріального та процесуального права, з'ясуванням всіх обставин, які мають значення для правильного вирішення спору.

За таких обставин, колегія суддів Вищого господарського суду України погоджується з висновками господарських судів попередніх інстанцій, які відповідають матеріалам справи та чинному законодавству, у зв'язку з чим підстав для скасування чи зміни оскаржуваних судових актів не вбачається.

Керуючись ст. ст. 1115, 1117, 1119, 11111 Господарського процесуального кодексу України, Вищий господарський суд України,

ПОСТАНОВИВ:

1. Касаційну скаргу залишити без задоволення.

2. Постанову Донецького апеляційного господарського суду від 11.05.2017 року у справі № 908/3248/16 - залишити без змін.

Головуючий суддяО.М. Сибіга СуддіМ.В. Данилова О.І. Поляк

0
Коментарів
Оставьте Ваш комментарий:

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для добавления комментария.


Популярні статті
Популярні судові рішення
ЕСПЧ
Назва події
Завантаження основного зображення
Вибрати зображення
Текст опис події:
0