Головна Сервіси для юристів ... База рішень" Протокол " Постанова КГС ВП від 08.11.2023 року у справі №926/1402-б/23 Постанова КГС ВП від 08.11.2023 року у справі №926...
print
Друк
search Пошук
comment
КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

КОМЕНТАР від ресурсу "ПРОТОКОЛ":

Касаційний господарський суд Верховного Суду

касаційний господарський суд верховного суду ( КГС ВП )

Державний герб України

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року

м. Київ

cправа № 926/1402-б/23

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного господарського суду:

Жукова С.В. - головуючого, Картере В.І., Огородніка К.М.,

за участі секретаря судового засідання - Купрейчук С.П.

за участю представників:

відповідно до протоколу судового засідання

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції касаційну скаргу ОСОБА_1

на ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023

та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023

у справі №926/1402-б/23

за заявою ОСОБА_1

про неплатоспроможність,-

ВСТАНОВИВ:

1. Ухвалою Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023 у справі №926/1402-б/23 заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність від 24.03.2023 залишено без розгляду.

2. Постановою Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023 ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023 у справі №926/1402-б/23 залишено без змін.

Короткий зміст вимог та доводів касаційної скарги

3. До Верховного Суду від ОСОБА_1 (далі в тексті - Скаржник) надійшла касаційна скарга у якій Скаржник просить суд скасувати ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023 у справі №926/1402-б/23 та направити справу до Господарського суду Чернівецької області для продовження розгляду.

4. В обґрунтування підстав для задоволення касаційної скарги Скаржник наводить наступні доводи:

4.1. Скаржниця посилається на пункт 1 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України та правовий висновок Великої Палата Верховного Суду, викладений у постанові від 05.12.2018 у справі №11-989заі18, в якій зазначено, що згідно з практикою Європейського суду з прав людини, реалізуючи положення Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, необхідно уникати занадто формального ставлення до передбачених законом вимог, так як доступ до правосуддя повинен бути не лише фактичним, але і реальним. Надмірний формалізм при вирішені питання щодо прийняття позовної заяви або скарги - є порушенням права на справедливий судовий захист.

З огляду на викладене, ОСОБА_1 вважає, що суди першої та апеляційної інстанції вдались до надмірного формалізму, чим порушили її право на доступ до правосуддя та справедливий судовий захист.

4.2. Крім того Скаржниця зазначає, що висновок Верховного Суду щодо питання застосування ч. 4 ст. 202 та п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України у подібних правовідносинах, а саме в разі визнання судом обов`язковою особистої явки боржника фізичної особи у підготовче судове засідання та залишення без розгляду заяви фізичної особи про відкриття провадження у справі про її неплатоспроможність, в зв`язку із особистою неявкою боржника, незважаючи на участь в судовому засіданні представника боржника та подання боржником підписаного електронним цифровим підписом клопотання про проведення підготовчого судового засідання без участі боржника за участю представника боржника та зазначенням в клопотанні про те, що боржник повністю розуміє наслідки відкриття справи про неплатоспроможність і не заперечує проти застосування щодо неї передбачених законодавством обмежень у процедурі банкрутства фізичної особи, відсутній (пункт 3 частини 2 статті 287 Господарського процесуального кодексу України).

4.3. Також Скаржниця вважає, що оскаржувані ухвала суду першої інстанції та постанова суду апеляційної інстанції прийняті з неправильним застосуванням норм процесуального права, а саме: ст. 43, ч. 1 ст. 56, ч. 1 ст. 61, ст. 196 Господарського процесуального кодексу України.

Відзиви

5. Відсутні.

Інші заяви та клопотання

6. Відсутні.

Позиція Верховного Суду

7. Заслухавши у відкритому судовому засіданні доповідь судді доповідача, дослідивши наведені у касаційній скарзі доводи, Верховний Суд вважає, що касаційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а оскаржувані судові рішення - без змін, виходячи з наступного.

8. Відповідно до приписів ст. 300 ГПК України, переглядаючи у касаційному порядку судові рішення, суд касаційної інстанції в межах доводів та вимог касаційної скарги, які стали підставою для відкриття касаційного провадження, та на підставі встановлених фактичних обставин справи перевіряє правильність застосування судом першої чи апеляційної інстанції норм матеріального і процесуального права. Суд касаційної інстанції не має права встановлювати або вважати доведеними обставини, що не були встановлені у рішенні або постанові суду чи відхилені ним, вирішувати питання про достовірність того чи іншого доказу, про перевагу одних доказів над іншими, збирати чи приймати до розгляду нові докази або додатково перевіряти докази. У суді касаційної інстанції не приймаються і не розглядаються вимоги, що не були предметом розгляду в суді першої інстанції. Зміна предмета та підстав позову у суді касаційної інстанції не допускається. Суд не обмежений доводами та вимогами касаційної скарги, якщо під час розгляду справи буде виявлено порушення норм процесуального права, передбачені пунктами 1, 3, 4, 8 частини першої статті 310, частиною другою статті 313 цього Кодексу, а також у разі необхідності врахування висновку щодо застосування норм права, викладеного у постанові Верховного Суду після подання касаційної скарги.

9. Суди попередніх інстанцій встановили наступні фактичні обставини справи:

9.1. 30.03.2023 ухвалою господарського суду Чернівецької області у справі № 926/1402-б/23 заяву фізичної особи ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність залишено без руху; заявнику у строк протягом 10 днів з дня вручення ухвали запропоновано усунути названі недоліки шляхом подання до суду - доказів авансування боржником на депозитний рахунок суду винагороди керуючому реструктуризацією за три місяці виконання повноважень в сумі 40260,00 грн.; - первинних документів (усі договори, квитанції, банківські виписки тощо), що підтверджують суми грошових зобов`язань (заборгованості за основним зобов`язанням та суми неустойки (штрафу, пені) окремо), підстав виникнення зобов`язань, а також строку їх виконання згідно із законом або договором щодо решти кредиторів зазначених у заяві про неплатоспроможність, окрім наявних (ТОВ "Качай Гроші ", ТОВ "Укр Кредит Фінанс", ТОВ "Інстафінанс", ТОВ "Бізпозика", ТОВ "Лайм Кепітел", ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога"); - відомостей про роботодавця (роботодавців) боржника; - копії трудової книжки (за наявності).

9.2. 04.04.2023 до господарського суду Чернівецької області надійшло клопотання представника боржниці на виконання ухвали господарського суду Чернівецької області від 30.03.2023 у даній справі, в якому він просив долучити до матеріалів справи документи, які додаються до клопотання; прийняти до розгляду заяву ОСОБА_1 про її неплатоспроможність та призначити підготовче судове засідання для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність .

9.3. 10.04.2023 ухвалою господарського суду Чернівецької області заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність прийнято до розгляду; призначено підготовче засідання на 20.04.2023; явку боржниці визнано обов`язковою.

9.4. Ухвалою господарського суду Чернівецької області від 20.04.2023 у зв`язку з нез`явленням у судове засідання боржниці та неповідомлення нею причини такої неявки, відкладено підготовче засідання на 02.05.2023. Суд повторно визнав явку боржниці обов`язковою.

9.5. 24.04.2023 до господарського суду Чернівецької області від боржниці надійшло клопотання про проведення підготовчого засідання без особистої участі боржниці, за участю її представника - адвоката Марусича М.С. Клопотання мотивоване тим, що боржниця особисто взяти участь у судовому засіданні не має можливості, у зв`язку з чим нею укладено договір про надання правової допомоги з адвокатом Марусичем М.С. в тому числі й для участі в судових засіданнях від імені боржниці. Наслідки відкриття справи про неплатоспроможність повністю зрозумілі і боржниця не заперечує проти застосування передбачених законодавством обмежень у процедурі банкрутства фізичної особи.

9.6. Як вбачається з матеріалів справи, на ОСОБА_1 судом було покладено обов`язок з`явитись у підготовче засідання, позаяк присутність представника не може підмінювати собою особисту участь заявниці.

10. Відповідно до приписів п. 4 ч. 1 ст. 226 ГПК України, суд залишає позов без розгляду, якщо позивач без поважних причин не подав витребувані судом докази, необхідні для вирішення спору, або позивач (його представник) не з`явився у підготовче засідання чи у судове засідання або не повідомив про причини неявки, крім випадку, якщо від нього надійшла заява про розгляд справи за його відсутності і його нез`явлення не перешкоджає вирішенню спору.

11. Варто зазначити, що у справах про банкрутство фізичних осіб заява про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність подається самим боржником (ч. 1 ст. 116 Кодексу України з процедур банкрутства).

12. Окрім того, колегія суддів зазначає, що господарський суд має право за вмотивованим клопотанням сторін у справі про неплатоспроможність чи за своєю ініціативою вжити заходів для забезпечення вимог кредиторів у вигляді заборони виїзду боржника за кордон (ст. 118 Кодексу України з процедур банкрутства).

13. Аналіз вищенаведених положень Кодексу України з процедур банкрутства дає підстави для висновку про те, що на етапі ініціювання відкриття провадження у справі про банкрутство фізичної особи, та як наслідок, вирішення питання про наявність чи відсутність підстав для вжиття заходів для забезпечення вимог кредиторів обов`язкова особиста присутність боржника у підготовчому засіданні.

14. Наведене свідчить про обґрунтованість висновку судів попередніх інстанцій про те, що слід залишити заяву ОСОБА_1 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність без розгляду у зв`язку з систематичною неявкою заявниці на вимогу суду в підготовче судове засідання.

15. Вказані обставини свідчать про те, що оскаржувані судові рішення постановлені з правильним застосуванням норм процесуального права.

16. Відповідно до положень ст. 309 ГПК України, суд касаційної інстанції залишає касаційну скаргу без задоволення, а судові рішення - без змін, якщо судове рішення, переглянуте в передбачених статтею 300 цього Кодексу межах, ухвалено з додержанням норм матеріального і процесуального права. Не може бути скасоване правильне по суті і законне рішення з одних лише формальних міркувань.

17. На підставі положень ст. 309 ГПК України колегія суддів суду касаційної інстанції дійшла висновку про те, що касаційна скарга ОСОБА_1 підлягає залишенню без задоволення, а ухвала Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023 та постанова Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023 у справі № 926/1402-б/23 залишенню без змін.

Керуючись ст. ст. 240 300 301 304 308 309 314 315 317 ГПК України, Верховний Суд, -

П О С Т А Н О В И В :

1. Касаційну скаргу ОСОБА_1 залишити без задоволення.

2. Ухвалу Господарського суду Чернівецької області від 02.05.2023 та постанову Західного апеляційного господарського суду від 22.06.2023 по справі № 926/1402-б/23 залишити без змін.

Постанова суду касаційної інстанції набирає законної сили з моменту її прийняття, є остаточною і оскарженню не підлягає.

Головуючий С.В. Жуков

Судді В.І. Картере

К.М. Огороднік

logo

Юридичні застереження

Protocol.ua є власником авторських прав на інформацію, розміщену на веб - сторінках даного ресурсу, якщо не вказано інше. Під інформацією розуміються тексти, коментарі, статті, фотозображення, малюнки, ящик-шота, скани, відео, аудіо, інші матеріали. При використанні матеріалів, розміщених на веб - сторінках «Протокол» наявність гіперпосилання відкритого для індексації пошуковими системами на protocol.ua обов`язкове. Під використанням розуміється копіювання, адаптація, рерайтинг, модифікація тощо.

Повний текст